Keresőtevékenységek GYES mellett

Kérdés: Keletkezik bármilyen járulékfizetési kötelezettsége annak a heti 40 órás munkaviszonyban álló kismamának, aki jelenleg GYED-ben részesül, de gyermeke hamarosan betölti a második életévét, ezért GYES-t fog kapni, azonban továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad, és a cégének megbízási szerződés keretében fog dolgozni a biztosítási összeghatárt jelentősen meghaladó díjazás ellenében? Ezzel párhuzamosan a kismama egy betéti társaság kültagjaként személyesen is szeretne közreműködni díjazás nélkül. Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a kültagként történő közreműködést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kültagként folytatott személyes közreműködés révén az anyuka a betéti társaságban társas vállalkozónak minősül. Mégpedig főfoglalkozásúnak (ennek megfelelően 1451-es jogviszony kóddal kell őt bejelenteni), mivel a munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szociális hozzájárulási adó alapja részmunkaidős munkavállaló esetén

Kérdés:

Helyesen járt el a betéti társaság, amikor a heti 1 órás részmunkaidős munkaviszonyban, havi 10 ezer forint munkabérért közreműködő kültag társadalombiztosítási járulékát a minimálbér 30 százalékának figyelembevételével vallotta be, a szociális hozzájárulási adót pedig a tényleges jövedelem alapján?

Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 1. §-ának (10) bekezdése értelmében a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosítási jogviszony esetében az adó alapja az (1)–(3) bekezdés szerinti jövedelem esetében megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával (ide nem értve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Rokkantsági ellátásban részesülő többes jogviszonyú bt.-tag

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy most alakuló betéti társaság beltagjának az ügyvezetői teendők ellátására tekintettel, ha rokkantsági ellátásban részesül, és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat? Hogyan változik a helyzet, ha semmilyen módon nem vesz részt a bt. működésében, az ügyvezetést a nyugdíjas kültag látja el?
Részlet a válaszából: […] ...közre, akkor tagsági jog-viszonya nem keletkeztet semmilyen biztosítási jogviszonyt, ugyanakkor őstermelőként kiterjed rá a biztosítás.A kültag ügyvezetői státusza nem kizárt, tekintettel a Ptk. 3:4. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint a jogi személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Magyar állampolgár ausztráliai munkavállalása

Kérdés: Kell a magyar társaságokban Magyarországon járulékokat fizetnie, illetőleg van esetleg olyan lehetőség, hogy azokat egyik jogviszonyában sem kell megfizetnie annak a magyar magánszemélynek, aki egyidejűleg több magyar gazdasági társaság tulajdonosaként ellátja az ügyvezetői teendőket, és most Ausztráliában kíván munkát vállalni? A munkavállalásra nem kiküldetés keretében kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...a) pontja].A pontos fogalomhasználat érdekében hangsúlyozni kívánjuk, hogy társas vállalkozónak – egyebek mellett – a bt. bel- és kültagja, a kkt. tagja, valamint a kft. tagja minősül, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Kültag jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban vehet részt a legkevesebb költséggel egy kisadózó betéti társaság korhatár előtti ellátásban részesülő kültagja a társaság tevékenységében anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását? A részvétel a tevékenységi kör bővülése miatt folyamatosan szükséges, mert a kültag rendelkezik az új tevékenységhez szükséges végzettséggel.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a betéti társaság tagja a társaságban munkaviszonyban vagy kisadózóként működhet közre.A kérdésben korhatár előtti ellátásban részesülő személyről van szó, aki nem minősül saját jogú nyugdíjasnak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kisadózó bt. kültagja

Kérdés: Bejelentheti kisadózóként a betéti társaság azt a kültagot, aki egyéni vállalkozóként szintén kisadózó, de 2021. október 1-jétől szünetelteti a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (1a) bekezdése értelmében magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, illetve – teszi hozzá ugyanezen szakasz (1b) bekezdése – a NAV a kisadózó vállalkozás által tett, a magánszemély kisadózóként történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Kisadózó bt. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja részmunkaidőben az ügyvezetői teendőket egy kisadózó betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a nyugdíjas kültag van bejelentve kisadózóként? Az ügyvezető másutt rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] ...alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében.Jelen esetben ez a kötelezettség csak a kültag vonatkozásában áll fenn, hiszen az ügyvezetést a beltag munkaviszonyban látja el, míg személyesen nem működik közre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Kültag járuléka

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha nem vesz ki bért, egy kft.-ben pedig heti 10 órás munkaviszonyban havi 50 220 forintos munkabér alapján történik utána a járulékfizetés?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság kültagja személyes közreműködésre nem kötelezett, de természetesen részt vehet a társaság tevékenységében. Személyes közreműködése esetén viszont el kell dönteni, hogy ezt milyen jogviszonyban teszi, hiszen ez fogja meghatározni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Kisadózó bt. kültagjának jogviszonya

Kérdés: Alkalmazható megbízási jogviszonyban vagy esetleg alkalmi munkavállalóként egy kisadózó betéti társaság kültagja abban az esetben, ha a beltag bejelentett kisadózóként végzi az ügyvezetői feladatokat, a kültag pedig eddig nem működött közre?
Részlet a válaszából: […] ...tagja csak munkaviszonyban vagy bejelentett kisadózóként működhet közre a társaságban. Tehát a kérdésben említett esetben a kültag megbízási jogviszonyban történő munkavégzése nem jöhet szóba. Az egyszerűsített foglalkoztatás azonban nem zárható ki.Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Őstermelői családi gazdaság tagjai

Kérdés: Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 6. számú melléklete – amely az őstermelők családi gazdaságában végzett tevékenység szabályait részletezi – úgy rendelkezik, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjai a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
1
2
3
11