Végelszámoló kisadózó egyéni vállalkozása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan induló egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy végelszámolás alatt álló kft. tagjaként jelenleg ellátja a végelszámolói tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az Ev-tv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének kizárólag akkor tehet eleget a Kata-tv. szabályai szerint, ha főfoglalkozásúnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Őstermelői tevékenység kisadózó egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Kisadózó egyéni vállalkozó folytathat a vállalkozása mellett őstermelői tevékenységet? Amennyiben igen, akkor kell járulékot fizetnie őstermelőként?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv.-nek nincs olyan előírása, amely kizárná a vállalkozó számára az őstermelői tevékenység folytatását.A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) terjed ki e jogviszonya alapján a biztosítás, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Többes jogviszonyú kisadózó munkavégzése táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Dolgozhat továbbra is a kisadózó egyéni vállalkozásában egy manikűrös, aki a munkaviszonyában táppénzben részesül a veszélyeztetett terhességére tekintettel? Terheli-e ebben az esetben a havi 50 ezer forint?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy a kisadózás választása munkaviszony mellett csak abban az esetben lehetséges – a Kata-tv. 2. §-a 2. pontjának a) alpontja előírásait figyelembe véve -, ha a munkaviszonyban a foglalkoztatása nem éri el a heti 36 órát. Ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

GYED-en lévő kisadózó egyéni vállalkozó megbízási jogviszonya

Kérdés: Végezhet munkát megbízási jogviszonyban egy GYED-en lévő kismama, aki az ellátás ideje alatt nem folytatja a tevékenységét a kisadózó egyéni vállalkozásában, vagy ez veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, kisadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki személyesen nem folytatja vállalkozói tevékenységét (így mentesül a havi tételes adó megfizetése alól), és aki vállalkozása mellett magánszemélyként megbízási jogviszonyban szeretne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Kivaalap megállapítása I.

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó kft. adóalapjának számítása során a személyesen közreműködő tag díjazását, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, amiért semmilyen jövedelmet nem kap? A tag jelenleg GYET-ben részesül, és rendelkezik egy kisadózó egyéni vállalkozással is. Kisadózóként hogyan kell megfizetnie a tételes adót?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tisztázzuk a jogviszonyokat. A kft.-ben nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban személyesen közreműködő tagról van szó, aki ez alapján társas vállalkozónak minősül. Emellett ingyenes megbízás keretében ellátja az ügyvezetői teendőket is, ami nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Többes jogviszonyú kft.-tagok biztosítása

Kérdés: Helyesen jár el az a 3 tagú kft., amelynek két 40-40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa, illetve 1 fő 20 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja is személyesen munkát végez a cégben, a két 40 százalékos tulajdonos az ügyvezetést is ellátja, de a cégben semmilyen közterhet nem fizetnek, mert mindhárom tulajdonos főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozóként fizeti meg a közterheket? A tulajdonosok egyéb jogviszonnyal nem rendelkeznek. Kell benyújtani '08-as bevallást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A többes jogviszonyban álló vállalkozók társadalombiztosítási jogállásának elbírálása, a járulék és egyéb közterhek megállapítása a legtöbb esetben fejtörést okoz az érintetteknek. Különösen akkor, ha – mint jelen esetben is – több jogszabály alapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Többes jogviszonyú vállalkozó közterhei

Kérdés: Lehet egy időben főállású kisadózó egyéni vállalkozó és egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője egy magánszemély, vagy van valamilyen kizáró rendelkezés erre a megoldásra? Milyen minimális járulékfizetési kötelezettséggel kell számolni a kft.-ben ügyvezetőként abban az esetben, ha a kisadózó egyéni vállalkozás nem működtethető főállásban?
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-jében ellássa az ügyvezető teendőket. Erre a kft.-vel munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesíthet a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében.Munkaviszony esetén – feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Elegendő a havi 25 ezer forintos tételes adó megfizetése egy GYET-ben részesülő édesanya esetében, aki kisadózóként egyéni vállalkozást folytat, és most létesített egy 4 órás munkaviszonyt is? A GYET meg a napi 4 órás munkaviszony alapján már minősülhet nem fő-állású kisadózónak az érintett?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kisadózó fennálló munkaviszonyára tekintettel nem főállású kisadózónak minősüljön, munkaviszonyában a heti munkaidejének el kell érnie a heti 36 órát a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében. Jelen esetben ez a feltétel nem teljesül, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló kisadózó vállalkozása

Kérdés: Befolyásolja valamilyen módon a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, ha egy C1 kategóriába sorolt, heti 25 órás munkaviszonyban álló, megváltozott munkaképességű munkavállaló létesít egy kisadózó egyéni vállalkozást is? A munkavállaló munkabére jelenleg havi 120 ezer forint. Kell valamilyen intézkedést tennie a munkáltatónak annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a munkavállaló ellátása?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében a rokkantsági ellátásban részesülő személynek keresőtevékenysége esetén akkor kell megszüntetni az ellátását, amennyiben az abból származó egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Betéti társaság beltagjának egyéni vállalkozása

Kérdés: 25 ezer forint vagy 50 ezer forint tételes adót kell fizetnie annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaság beltagjaként megfizeti a minimumközterheket? Az érintett betéti társasága már évek óta működik, és emellett egy teljesen más tevékenységre kívánja elindítani az egyéni vállalkozását.
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Hitelezővédelmi okokból tehát egy magánszemély (az egy magánvagyonával) egyidejűleg csak egy irányban vállalhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
1
2