tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

3 találat a megadott kisvállalati adó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kivás cég többes jogviszonyú ügyvezetője
Kérdés: Egy kivás cég ügyvezetője után, aki külföldön áll biztosítási jogviszonyban, a magyar kivás cégben az ügyvezetésért díjazásban nem részesül, kell-e az aktuális minimálbér szerint járulékot fizetni?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha a személyes közreműködése alapján társas vállalkozónak minősül.Az általános szabályok szerint a 883/20047EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. Az a személy, aki különböző tagállamokban szokásosan munkavállalóként és önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyben a tevékenységet munkavállalóként végzi.A két vagy több tagállamban szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő személy a következők hatálya alá tartozik:a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagyb) annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személy tevékenységeinek központi érdekeltsége található, ha nem azon tagállamoknak az egyikében rendelkezik lakóhellyel, amelyben a tevékenység jelentős részét végzi.Amennyiben tehát a kisvállalati adó hatálya alá tartozó magyar vállalkozás ügyvezetője az EGT tagállamaiban vagy Svájcban munkaviszony keretében vállalt munkát, akkor ott válik biztosítottá, és Magyarországon minimumjárulék-fizetési kötelezettség nem terheli.Amennyiben a külföldi jogviszony önálló vállalkozásnak minősül, akkor a fentebb leírtak határozzák meg a biztosítási kötelezettséget.Az ügyvezetőnek természetesen be kell szereznie egy igazolást (A1-es nyomtatvány) választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől, amellyel igazolja az unióban fennálló biztosítási jogviszonyát, és egyben azt is, hogy ez alapján Magyarországon nem keletkezik biztosítási kötelezettsége.Nem szabad megfeledkezni a 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdéséről sem, amelynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6708
2. találat: Kivaalap megállapítása I.
Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó kft. adóalapjának számítása során a személyesen közreműködő tag díjazását, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, amiért semmilyen jövedelmet nem kap? A tag jelenleg GYET-ben részesül, és rendelkezik egy kisadózó egyéni vállalkozással is. Kisadózóként hogyan kell megfizetnie a tételes adót?
Részlet a válaszból: […]ráfordítás, amely a Tbj-tv. szerint járulékalapot képez.Ettől eltérően társas vállalkozónak minősülő tag esetén személyi jellegű kifizetésnek a Tbj-tv. 4. §-a 14. pontjának 14.2. alpontja szerinti minimálbér 112,5 százaléka minősül, amennyiben a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5 százalékát arra az időszakra, amelyre a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége. Márpedig itt ez utóbbiról van szó, hiszen a Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében mentesül a társas vállalkozó a minimálisjárulék--fizetési kötelezettség alól, ha GYET-ben részesül.Ezt figyelembe véve a kisvállalati adó alapjának a meghatározásánál az említett tag esetében csak a tényleges tagi jövedelmét kell figyelembe venni, illetve ez képezi a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék alapját is.Az érintett rendelkezik továbbá egy kisadózó egyéni vállalkozással is.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6672
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Kisvállalati adó
Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy egy vállalkozás év közben térjen át a kisvállalati adózás szerinti közteherfizetésre, vagy ez kizárólag év végén lehetséges? Hogyan, milyen nyomtatványon lehet bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?
Részlet a válaszból: […]év közben is bármikor "beléphetnek".A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített ('T203KV jelű) nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalatiadó-alanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az üzleti év kezdetét megelőző nappal mint mérlegfordulónappal üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalanynak az Szt. általános szabályai szerinti beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie. A bejelentés a megtételének napjától számított 30 napon belül az erre a célra rendszeresített ('T203KV jelű) nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentés visszavonása esetén a kisvállalatiadó-alanyiság nem jön létre. Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható nettó módon számított adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás adóalanyisága- a létesítő okirata közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napján kezdődik, ha vállalkozási tevékenységét a cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt megkezdheti,- az első jognyilatkozat megtételének napján, ha belföldi illetősége az üzletvezetés helyére tekintettel keletkezik,- más esetben az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezése napjával.A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adó- és vámhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesíti az alábbiak szerint.A tevékenységét év közben kezdő, cégbejegyzésre nem kötelezett adóalanynak (így az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6189
Kapcsolódó tárgyszavak: ,