tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony megszüntetése betegállomány ideje alatt

Kérdés: Megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt a betegszabadság vagy a táppénz ideje alatt abban az esetben, ha úgy véli, hogy nem indokolt a betegállomány? A dolgozó 2016 októbere óta keresőképtelen állományban van, és közölte a munkáltatójával, hogy a táppénz megszűnését követően nem tud munkába állni, mert fáj a keze, ezért szabadságot kért, a munkáltató tudomása szerint azonban ismét orvoshoz készül a keresőképtelen állományba vétele céljából.
Részlet a válaszból: […]illetve a keresőképesség elbírálására jogosult (szak)orvos:- a háziorvos;- a házi gyermekorvos;- a járóbeteg-szakellátás orvosa, ha az intézményvezető erre feljogosította, és területileg vagy a háziorvos beutalása alapján a beteg ellátására illetékes;- az ideggondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította;- a bőr- és nemibeteg-gondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította;- a tüdőgondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította;- az onkológiai gondozó szakorvosa, ha az intézményvezető erre feljogosította;- az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi, illetve megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal);- a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos.A kórházi kezelés időtartamára a kórház igazolja a keresőképtelenséget (a kórházi ápolást és azt is, hogy a szülő a gyermeke mellett tartózkodott a kórházi kezelés idején). Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.A pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága idejére ugyancsak a kórház igazolja a keresőképtelenséget. Ilyen esetekben a betegség mellett az "adaptációs szabadság" megjelölést, valamint annak időtartamát is jelezni kell.A döntés tehát szigorú szakmai keretek között zajlik, a munkáltatónak pedig sem lehetősége, sem joga nincs az orvosi döntés felülbírálására. Amennyiben a munkáltatónak kétsége merül fel a keresőképtelenséggel kapcsolatban, a 102/1995. Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése szerint jogosult a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni.2015. április 1-jétől a felülvizsgálati kérelmet a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerint illetékes eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a keresőképtelen munkavállaló személyes adatait (tajszám, név, lakcím, születési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5392

2. találat: Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Milyen módon tud felmondani határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalójának a munkáltató abban az esetben, ha többszöri felszólításra sem tett eleget a szakmai követelményeknek, majd egy nap munkáját otthagyta, mondván, hogy a felmondásával jön vissza, de felmondás helyett a keresőképtelenségéről szóló orvosi igazolást adta le? A munkavállaló térdét korábban megműtötték, és ezért van jelenleg táppénzen, a betegszabadságát már kimerítette. A munkavállaló kezdeményezte az orvosi felülvizsgálatot, mert véleménye szerint a dolgozó jelenlegi munkakörét betegsége miatt nem tudja elvégezni. Terheli végkielégítés-fizetési kötelezettség a munkáltatót ebben az esetben? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]alapján. Tudni kell azonban, hogy a munkaköri alkalmasság elsőfokú véleményével egyet nem értés esetén mind a munkavállaló, mind a munkáltató az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását. A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi. Amennyiben a soron kívüli alkalmassági vizsgálat azt állapítja meg, hogy a munkavállaló munkaköre ellátására nem alkalmas, akkor a munkavédelmi szabályok értelmében az adott munkakörben nem foglalkoztatható. Az egészségügyi ok a munkavállaló képességével összefüggő felmondási ok, de nem köteles a munkáltató felmondással élni, ha az időszakos vagy soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a munkavállaló munkakörének ellátására egészségügyi okból alkalmatlan, továbbá akkor sem köteles a munkavállaló számára a munkahelyen egészségügyi alkalmasságának megfelelő munkakört felajánlani, ha van ilyen betöltetlen munkakör. A munkavállaló ilyenkor mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége teljesítése alól, ugyanakkor a munkaszerződés szerinti munkakörben történő foglalkoztatás tilalma miatt a munkáltató is mentesül foglalkoztatási kötelezettsége alól. Annak nincs akadálya, hogy a munkáltató ezen idő alatt kiadja a munkavállaló szabadságát, azonban a szabadság lejártát követően ismét beáll a munkáltató foglalkoztatási, illetve a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége, amely a tilalmazott munkakörben nem lehetséges. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége a munkaszerződés szerinti munkakörben történő foglalkoztatásra terjed ki, aminek teljesítése a munkavállaló munkaköri egészségügyi alkalmatlansága esetén jogszabályi tilalomba ütközik, és ez zárja ki, hogy a munkáltató eleget tehessen foglalkoztatási kötelezettségének. Erre az időre a munkavállalót állás-időre járó díjazás nem illeti meg, mert a munkáltató elháríthatatlan külső okból nem tudja foglalkoztatási kötelezettségét teljesíteni. Kivételt képez ez alól az, ha a munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága a munkáltatónál bekövetkezett munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés eredménye. E kivételek megállapíthatóságának hiányában, ha a keresőképtelenség megszűnése után a munkavállalót a soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat munkaköre ellátására alkalmatlannak minősíti, gyakorlatilag díjazás nélkül szünetel a munkavégzési kötelezettsége. Ebben a helyzetben nyilvánvalóan a munkavállalónak fűződik érdeke a munkaviszony mielőbbi megszüntetéséhez, és felmond vagy kezdeményezi a közös megegyezéssel történő megszüntetést, illetve elfogadja, ha a munkáltató kezdeményezi azt. Ha ebben a helyzetben a munkáltató - bármilyen megfontolásból?- mégis a munkavállaló képességével összefüggő oknak tekinthető egészségügyi okból a munkaviszony felmondással történő megszüntetése mellett dönt, figyelemmel kell lennie az ún. védett korú munkavállalókra vonatkozó szabályozásra. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül, a munkavállaló képességével összefüggő okból akkor szüntetheti meg, ha a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. Figyelemmel kell lennie továbbá arra is, hogy a munkavállaló ilyen okból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5352