tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

nagycsaládosok autóvásárlási támogatása
nagykorú beteg gyermek
nagykorú eltartott hozzátartozók Eltartott nagykorú állampolgárok egészségügyi ellátása
Pontosan mely eltartott magánszemélyeknek, és milyen összegben kell járulékot fizetniük annak érdekében, hogy jogosultak legyenek az egészségügyi ellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1773. kérdésszám alatt
nagykorú gyermek családi pótléka
nagyszülő
nagyszülő GYÁP-jogosultsága Nagyapa GYÁP-jogosultsága
Jogosult lesz táppénzre a munkaviszonyban álló nagyapa abban az esetben, ha a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a kiskorú részére a nagymamát rendelte ki családba fogadó gyámul?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 377. számában (2020. április 28.), 6418. kérdésszám alatt
nagyszülő GYED-e
nagyszülő GYES-e
nagyszülő halála
nagyszülői GYED
napidíj
napközben megbetegedő munkavállaló Napközben megbetegedő munkavállaló munkaideje
Hogyan kell elszámolni azt a munkanapot, amikor a munkaviszonyban álló munkavállaló munkába lép, de csak 3 órát dolgozik, majd rosszulléte miatt orvoshoz megy, aki ettől a naptól keresőképtelen állományba veszi? A ledolgozott idő lecsúsztatható-e, és egész napra táppénz számolandó, vagy munkabér jár a ledolgozott időre, és csak a maradékra kell táppénzt, illetve betegszabadságot számfejteni? A táppénzes napok göngyölítésénél ez a nap 1 napnak számít?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 142. számában (2009. január 13.), 2432. kérdésszám alatt
nappali tagozatos egyéni vállalkozó
nappali tagozatos hallgató
nappali tagozatos hallgató szakmai gyakorlata
nappali tagozatos hallgató szülése
nappali tagozatos kisadózó
nappali tagozatos munkavállaló Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása
Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6406. kérdésszám alatt
nappali tagozatos őstermelő
nappali tagozatos tag
nappali tagozatos társasági tag
nappali tagozatos ügyvezető
napszámos "Napszámosok" foglalkoztatása
Kell-e az APEH-tól adószámot, illetve a tb-től törzsszámot kérni, és ha igen, milyen tevékenységre abban az esetben, ha egy magánszemély a tulajdonát képező ingatlan felújítására, illetve a ház körüli tevékenység ellátására két magánszemély segítségét veszi igénybe? A két személy e feladatot kb. havi 40 órában végzi, de egyéb munkahellyel nem rendelkeznek, bérezésük bruttó 15 900 forint. A magánszemély ugyanolyan munkaszerződést köteles-e kötni, mintha vállalkozó volna? Kell-e közterheket fizetni, illetve van-e adatszolgáltatási kötelezettség az OEP, illetve az APEH felé?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 49. számában (2004. december 14.), 891. kérdésszám alatt
NAV munkavállalói NAV munkavállalóinak jubileumi jutalma
Jogosultak törzsgárdapénzre a NAV dolgozói? Mennyi felmentés jár a fizikai dolgozónak abban az esetben, ha nyugdíjazás miatt szűnik meg a munkaviszonya?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 317. számában (2017. április 25.), 5385. kérdésszám alatt
NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere A NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere
Milyen ügyek intézhetőek a NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerének használatával, és mik a szolgáltatás igénybevételének feltételei?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 388. számában (2020. november 10.), 6624. kérdésszám alatt
NAV-ellenőrzés NAV-ellenőrzés
Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha a NAV értesítőt küldött a részére ellenőrzés megindításáról, és az előkészületek során észrevette, hogy a vizsgált időszakban egy munkavállaló bejelentése nem történt meg, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottak nem szerepelnek a '08-as bevallásban? Beküldhető a bejelentés, illetve az önellenőrzés annak ellenére, hogy az ellenőrzésről szóló értesítőt, illetve a megbízólevelet már letöltötték a cégkapuról?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 366. számában (2019. október 15.), 6211. kérdésszám alatt
négy vagy több gyermeket nevelő anya adókedvezménye
nem főállású kisadózó
nem hivatásos szolgálatban eltöltött idő Nem hivatásos szolgálatban eltöltött idő
Kiknek az esetében kell alkalmazni a Tny-tv. 8/A. § 1) bekezdés b) pontját, milyen jogviszonyokat kell érteni a "nem hivatásos szolgálatban eltöltött idő"-n, és hogyan lehetett, kellett beszámítani az ilyen időszakokat a ténylegesen eltöltött szolgálati időbe? Be kell-e számítani a társadalombiztosítási nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe az 1971. évi 10. tvr. 33. §-a alapján igazolt fegyveres testületnél eltöltött teljes szolgálati időt annak az 1954-ben született igénylőnek az esetében, aki korkedvezményes nyugdíjba szeretne menni, és a szolgálati viszonyába a 14 év tényleges hivatásos BM-szolgálata mellett beszámítottak még 10 évet, közte 5 egyetemi évet, munkaviszonyban töltött éveket és 18 hónap nem hivatásos katonai szolgálatot is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 192. számában (2011. március 16.), 3297. kérdésszám alatt
nem kifizetőtől származó juttatás Nem kifizetőtől származó jövedelem
A szuperbruttósítás során a jövedelmet a kifizető által viselt 27 százalék társadalombiztosítási járulékkal kell megnövelni. Kell-e alkalmazni ezt a szabályt akkor is, ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, tehát nem fizettek utána 27 százalék társadalombiztosítási járulékot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 167. számában (2010. február 9.), 2854. kérdésszám alatt
nem közösségi közlekedés Hazautazás nem közösségi közlekedéssel
Keletkezik-e adófizetési kötelezettség, ha a munkáltató megtéríti a magánszemély személygépkocsival történő hazautazásának költségeit?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 172. számában (2010. április 20.), 2952. kérdésszám alatt
nem közreműködő tag Nem közreműködő tag közterhei
Van bármilyen kötelezettsége egy kft.-nek azzal a tagjával kapcsolatban, aki a társaságban semmilyen tevékenységet nem folytat, viszont semmilyen egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik? A?kérdést az indokolja, hogy az adóhatóság a céget visszamenőleges bejelentésre szólította fel, azzal indokolva, hogy az érintett semmilyen biztosítási jogviszonnyal sem rendelkezik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 361. számában (2019. július 16.), 6137. kérdésszám alatt
nem munkáltató által adott jutalom Munkaviszonyra tekintettel, nem a munkáltatótól kapott tárgyjutalom adó- és járulékkötelezettsége
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a nem munkáltató által, de a munkaviszonyra tekintettel adott tárgyjutalmat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 127. számában (2008. május 6.), 2199. kérdésszám alatt
nem működő bt.
nem működő kft.
nem működő vállalkozás Nem működő vállalkozás tagjainak és alkalmazottainak járulékai
Szüneteltethető a tagok, illetve az alkalmazottak utáni járulékfizetés a veszélyhelyzet idején abban az esetben, ha olyan jelentősen visszaesett a forgalom, hogy a tulajdonosoknak a vállalkozás működésének szüneteléséről kellett dönteniük?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6388. kérdésszám alatt
nem önálló tevékenység Gépjárműoktatók jogviszonya
Gépjárműoktatással foglalkozó kft. oktatóinak egy részét megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Közülük van, akinek csak ez az egy jogviszonya áll fenn. Van, aki emellett rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, illetőleg van közöttük nyugdíjas személy is. A szerződések határozatlan időre szólnak. Egy hónapon belül nem mindennap dolgoznak. A bérük az oktatási órabérből, valamint a gépkocsival való oktatás miatt a gépkocsi térítési díjából áll, ami szintén órabérben van meghatározva. Az oktatási díjból nem az 50 százalékos, illetve a 90 százalékos költséghányad figyelembevételével számolják el a díjat, hanem 100 százalék alapulvételével. A gépkocsitérítést az erre meghatározott órabér és az oktatási óra szorzataként állapítják meg. Ez után sem adót, sem járulékot nem fizetnek. Az oktatás mindenkinek a saját gépjárműjével történik. Helyes-e ez így? Önálló tevékenységnek tekinthető-e ez? Minden hónapban külön kell vizsgálni a biztosítási jogviszony fennállását és ki-, illetve bejelentését? A heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal nem rendelkező személyek után - mivel határozatlan idejű szerződésről van szó - meg kell-e fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást, akkor is, ha nem dolgoztak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 19. számában (2003. augusztus 5.), 319. kérdésszám alatt
nem pénzben adott vagyoni érték Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége
Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 187. számában (2010. december 21.), 3192. kérdésszám alatt
nem rendszeres jövedelem
nem vagyoni kártérítés Nem vagyoni kártérítés közterhei
Nem munkajogi jogviszonnyal összefüggésben egy magánszemély részére a bíróság versenytilalmi ellenérték jogcímen 5 millió forint nem vagyoni kártérítést állapított meg. Nettóként fizetendő-e ki ez az összeg, vagy fel kell bruttósítani? Adómentes-e az ezen a jogcímen szerzett jövedelem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 113. számában (2007. október 2.), 1942. kérdésszám alatt
német állampolgár
nemleges adatszolgáltatás Nemleges adatszolgáltatás
Helyesen járt-e el az a betéti társaság, amelynél a múlt évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem fogadta el a nemleges adatszolgáltatást, heti 36 órás munkaviszony mellett személyesen közreműködő tag esetében, aki jövedelmet nem vett fel személyes közreműködéséért, ezért a NYENYI adatszolgáltatáson a január 1-jétől december 31-ig terjedő biztosítási időre, nulla járulékalap feltüntetésével közöltek adatot? Véleményük szerint ennek az adatközlésnek szinkronban kell lennie az APEH felé közölt T1041-es adatszolgáltatással is, ezért utólag bejelentették a heti 36 órás munkaviszony melletti társas vállalkozói jogviszony kezdetét. A tag nem vesz fel jövedelmet, nem fizet járulékot e jogviszonya után, tehát nem minősül biztosítottnak, ugyanakkor a NYENYI adatszolgáltatásban mégis mint "biztosításban töltött idő" szerepel ez az időszak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 144. számában (2009. február 10.), 2475. kérdésszám alatt
nemleges adóigazolás Nemleges adóigazolás
Egy kft. bankhitelt szeretne igénybe venni, melyhez szüksége van nemleges adóigazolásra. Milyen feltételeknek kell megfelelnie, és hogyan kell igényelni az igazolást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában (2015. szeptember 22.), 4847. kérdésszám alatt
nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzete
nemzetközi oktatási, képzési program Európai uniós forrásból folyósított adómentes juttatás
Helyesen jár el a kifizető, ha az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja szerint, európai uniós forrásból finanszírozott, nemzetközi oktatási, képzési program keretében, belföldi személy részére folyósított adómentes juttatásból nem vonja le az egyéni járulékokat, illetve nem fizeti meg az ehót sem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 254. számában (2014. március 4.), 4331. kérdésszám alatt
nemzetközi szervezet munkavállalója Nemzetközi szervezet munkavállalójának közterhei
Megilleti a munkabért terhelő egyéni járulékok, az adóelőleg, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alóli mentesség a munkáltatót, illetve a munkavállalót a Globális Zöld Növekedési Intézet (továbbiakban GGGI) magyarországi irodájában teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztatott, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár munkavállaló esetében a 2016. évi VII. tv. 9. cikke (1) bekezdésének (b) pontjára tekintettel? Ha nem illeti meg a feleket a mentesség, akkor milyen adókat és járulékokat kell megfizetnie a munkáltatónak és a munkavállalónak? Hogyan változik az eset megítélése akkor, ha a munkaszerződés alapján a GGGI mint Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett, de adószámmal rendelkező külföldi szervezet arra kötelezi a munkavállalóját, hogy amennyiben Magyarországon a munkavállalót vagy a munkáltatót bármilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség terhel, azt a munkavállalónak kell bevallania és megfizetnie az adóhivatal felé a munkáltató helyett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 365. számában (2019. szeptember 24.), 6202. kérdésszám alatt
nettó munkabér Nettó munkabér
Helyesen értelmezi a munkáltató, hogy a 61/2020. Korm. rendelet szabályozása szerint, ha egy vendéglátással foglalkozó cég munkavállalóinak bruttó bére változatlan, akkor magasabb összegű nettó munkabérre jogosult az egyéni járulékok csökkenése miatt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 377. számában (2020. április 28.), 6412. kérdésszám alatt
nevelésbe vett gyermek Nevelésbe vett gyermek után járó családi pótlék
Jár a családi pótlék az után a nevelésbe vett gyermek után, aki megszökött, illetve be kell-e jelenteni a szökés tényét a folyósító szervhez?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 296. számában (2016. április 12.), 5027. kérdésszám alatt
nevelési ellátás Nevelési ellátások
Milyen változások léptek életbe a nevelési ellátások területén hazánk EU-s csatlakozásával egy időben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 46. számában (2004. október 26.), 821. kérdésszám alatt
nevelőszülő
nevelőszülő vállalkozói tevékenysége Nevelőszülő egyéni vállalkozói tevékenysége
Folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet egy nevelőszülői jogviszonyban álló személy? Ha igen, akkor kisadózóként milyen összegű járulék fizetésére kötelezett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 262. számában (2014. július 29.), 4465. kérdésszám alatt
nevelőszülői GYED Nevelőszülői GYED
Jogosult lesz nevelőszülői gyermekgondozási díjra az a személy, aki nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyában 2018. január 8-tól egy hároméves, majd 2019. november 4-től egy 2019. február 5-én született gyermeket vett nevelésbe? Az érintett személy 2014-től 2017. december 31-ig munkaviszonyban állt egy cégnél. Ha jogosult az ellátásra, akkor milyen összegre számíthat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 373. számában (2020. február 25.), 6341. kérdésszám alatt
nevelőszülőnél elhelyezett gyermek Nevelőszülőnél elhelyezett gyermek szökése
Mennyi ideig jogosult ellátásra a nevelőszülő a gyermekotthoni nevelésbe vett és hozzá kihelyezett gyermek után abban az esetben, ha a gyermek megszökik? Mi a teendője a nevelőszülőnek abban az esetben, ha nem állították le az ellátás folyósítását annak ellenére, hogy a gyermek már hónapok óta szökésben van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 350. számában (2018. december 18.), 5959. kérdésszám alatt
nevelt gyermek
normatív kedvezmények Igazolás kedvezményes tankönyvellátáshoz
Mit tehet a szülő abban az esetben, ha a gyermek tankönyvellátásának Magyar Államkincstárnál történő igazolásához az iskola ragaszkodik, a Kincstár viszont nem adja ki azt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 250. számában (2013. december 17.), 4269. kérdésszám alatt
nők 40 plusz program
nők kedvezményes nyugdíja
nők kedvezményes nyugdíjában részesülő beltag Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő beltag közterhei
Valóban a tényleges tagi jövedelme után keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége annak a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő gyógyszerésznőnek, aki egy betéti társaság egyedüli beltagjaként ellátja a cég képviseletét, valamint a cég által működtetett közforgalmú gyógyszertárban tagi megállapodás alapján heti 16 órában személyesen közreműködésre kötelezett?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 235. számában (2013. március 26.), 4025. kérdésszám alatt
nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló
nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy
nők nyugdíjkorhatára Női nyugdíjkorhatár
Mennyi volt a női nyugdíjkorhatár 1990-ben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 308. számában (2016. november 8.), 5239. kérdésszám alatt
nulla értékadatú bevallás "Nulla" értékadatú bevallás kiváltása nyilatkozattal
Valóban igaz-e az a hír, hogy a nullás bevallás helyett be lehet adni egy nyilatkozatot, ami helyettesíti a bevallást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 147. számában (2009. március 24.), 2522. kérdésszám alatt
nullás bevallás "Nulla" értékadatú bevallás kiváltása nyilatkozattal
Valóban igaz-e az a hír, hogy a nullás bevallás helyett be lehet adni egy nyilatkozatot, ami helyettesíti a bevallást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 147. számában (2009. március 24.), 2522. kérdésszám alatt
nyári időszámítás Nyári időszámítás záró időpontja
Hogyan jár el helyesen a munka díjazásakor az a munkáltató, amelynek munkaidőkeretben, megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott óradíjas munkavállalója 2010. október 30-án az óra-visszaállítás miatt 9 órát dolgozott? A dolgozó aktuális munkaidőkerete 2010. augusztus 27-től 2010. december 19-ig tart, és az adott napon a munkaidő-beosztása 22.00-6.00 óra közötti időtartamra szólt. A 39/1996. Korm. rendelet szerint ebben az esetben a tényleges munkaidőt kell figyelembe venni, az Mt. értelmezése szerint viszont ez az idő rendkívüli munkavégzésnek minősül. Melyik jogszabályt kell figyelembe venni ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 186. számában (2010. december 7.), 3184. kérdésszám alatt
nyári munka
nyári szakmai gyakorlat
nyári szünidő
nyári táboroztatás Közalkalmazott rendkívüli munkavégzése
Rendkívüli munkavégzésnek minősül-e, illetve milyen pótlékok illetik meg azt a gyógypedagógiai asszisztenst, aki nyári táborozásra van beosztva, amelynek idejébe néha szombat és vasárnap is beleesik? A dolgozó munkaideje napi 4 óra, és a munkaköri leírása semmilyen formában nem szól erről a feladatról. Hogyan alakul az elszámolás, ha ünnepnapon vagy vasárnap ugyanaz a napi 4 órás munkavállaló 12 óra munkaidőt teljesít?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 86. számában (2006. július 25.), 1495. kérdésszám alatt
nyelvpótlék Kft. alkalmazottainak nyelvpótléka
Milyen feltételekkel adható nyelvpótlék egy kft. alkalmazottainak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 136. számában (2008. szeptember 30.), 2326. kérdésszám alatt
nyelvtanár
nyelvvizsga díja
nyelvvizsga-támogatás Nyelvvizsga-támogatás
Igényelhet nyelvvizsga-támogatást az a magánszemély, aki elmúlt 40 éves, és most szeretné letenni az első nyelvvizsgáját?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 374. számában (2020. március 10.), 6365. kérdésszám alatt
NYENYI
NYENYI megszűnése
nyeremény
nyereményakció
nyereményjáték
nyilatkozat
nyilatkozat családi pótlékról Családi pótlék nyilatkozat
Hova kell nyilatkoznia a családi pótlékról annak a munkavállalónak, akinek a munkáltatója nem társadalombiztosítási kifizetőhely, és a GYED-et az egészségbiztosítási pénztár, a GYES-t pedig a Magyar Államkincstár számfejti a részükre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 159. számában (2009. szeptember 29.), 2734. kérdésszám alatt
nyilvántartás
nyugdíj
nyugdíj alapja
nyugdíj előtt álló közalkalmazott
nyugdíj előtt álló munkavállaló
nyugdíj előtt álló ügyvezető
nyugdíj előtti álláskeresési segély
nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő munkavállaló Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő munkavállaló
Nyugdíjnak minősül a foglalkoztatás szempontjából a nyugdíj előtti álláskeresési segély? Milyen feltételekkel végezhető keresőtevékenység az ellátás folyósításának ideje alatt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 355. számában (2019. március 26.), 6033. kérdésszám alatt
nyugdíj felülvizsgálata Nyugdíj felülvizsgálata
Felülvizsgálhatják-e visszamenőleg annak a nyugdíjasnak a jogosultságát, aki 1987-ben Németországba távozott, ahol azonnal megkapta a német állampolgárságot, állandó lakcímmel, és havi 800 euró nyugdíjra vált jogosulttá, amelyet most 600-ra csökkentettek, mert kiderült, hogy megmaradt a magyar állampolgársága is, Magyarországon ideiglenes lakcímmel rendelkezik, és havi 50 000 forint nyugellátásban részesül? Érvényes-e ebben az esetben is az 5 éves elévülési idő? Visszakérheti-e a hatóság az esetleg jogtalanul felvett ellátást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 208. számában (2011. november 22.), 3558. kérdésszám alatt
nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása
nyugdíj folyósítása
nyugdíj folyósításának szünetelése
nyugdíj külföldre utalása Nyugdíj külföldre utalása
Kérheti a nyugdíj külföldre utalását az a személy, aki itt már jogosult az ellátásra, és jelenleg Kanadában dolgozik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 228. számában (2012. november 6.), 3924. kérdésszám alatt
nyugdíj melletti kereset
nyugdíj melletti kereset bejelentése Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló keresetének bejelentése
Mely esetekben és milyen módon kell bejelentenie a folyósító szerv felé a rokkantsági nyugdíj melletti keresetét az ellátásban részesülő munkavállalónak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 157. számában (2009. szeptember 1.), 2708. kérdésszám alatt
nyugdíj melletti munkavégzés
nyugdíj módosítása
nyugdíj összege
nyugdíj rögzítése
nyugdíj szüneteltetése
nyugdíj újbóli megállapítása Nyugdíj újbóli megállapítása
Kérheti a nyugdíj újbóli megállapítását 2019 őszén, a nyugdíjkorhatára betöltésekor az a női munkavállaló, aki 2014-ben elérte a 40 év jogosultsági időt, és korhatár előtti nyugdíjassá vált, 2016-ban viszont nagyon jó álláslehetőséget kapott a közszférában, ezért nyugellátását 1 évig szüneteltette, majd 2018-tól - immár ellátás mellett - munkaviszonyban folytatja, ami a kereseti korlát miatt az év második felében szintén a folyósítás szünetelésével jár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 361. számában (2019. július 16.), 6147. kérdésszám alatt
nyugdíj újraszámolása
nyugdíj utalása
nyugdíj visszamenőleg
nyugdíj-adatszolgáltatás
nyugdíj-előkészítés
nyugdíj-előtakarékosság
nyugdíjas
nyugdíjas alkalmi munkavállaló Nyugdíjas alkalmi munkavállaló nyugdíjemelése
Jogosult lesz nyugdíjemelésre egy nyugdíjas alkalmi munkavállaló a 2020. július 1-jét követően végzett tevékenységére tekintettel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 385. számában (2020. szeptember 29.), 6564. kérdésszám alatt
nyugdíjas áttelepülése Áttelepült nyugdíjas ellátásai
Milyen egészségügyi ellátásokat vehet igénybe az a nyugdíjas magánszemély, aki úgy dönt, hogy egy másik EU-tagállamba települ át?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2503. kérdésszám alatt
nyugdíjas beltag
nyugdíjas egyéni vállalkozó
nyugdíjas egyéni vállalkozó GYES-e
nyugdíjas egyéni vállalkozó keresőképtelensége Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó keresőképtelensége
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, ha betegség miatt nem folytatta tevékenységét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3382. kérdésszám alatt
nyugdíjas ekhója
nyugdíjas GYES-e
nyugdíjas háziorvos Háziorvosi bt. nyugdíjas munkavállalójának jogállása
Le kell mondania a nyugdíjról egy háziorvosi betéti társaság által foglalkoztatott öregségi nyugdíjas munkavállalónak abban az esetben, ha a korhatárt még nem töltötte be? A kérdés azért merült fel, mert ebben az esetben is közszolgálati tevékenységet végez a munkavállaló.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 254. számában (2014. március 4.), 4334. kérdésszám alatt
nyugdíjas jogviszonyai Nyugdíjas könyvelő foglalkoztatása
Milyen lehetőség van annak a nyugdíjas mérlegképes könyvelőnek a foglalkoztatására, aki 3 kis cégnél havi 8-10 órában segít a lekönyvelt adatokból a bevallásokat készíteni, és eddig alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatták?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 172. számában (2010. április 20.), 2942. kérdésszám alatt
nyugdíjas kisadózó
nyugdíjas közalkalmazott
nyugdíjas kültag
nyugdíjas megbízási díja
nyugdíjas megbízott
nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő
nyugdíjas munkavállaló
nyugdíjas munkavállaló baleseti táppénze
nyugdíjas munkavállaló bejelentése Nyugdíjas munkavállaló bejelentése
Be kell adni a 19T1041-es nyomtatványt a nyugdíjas munkavállalók alkalmazásakor annak ellenére, hogy már nem minősülnek biztosítottnak? Abban az esetben, ha nem kell benyújtani a nyomtatványt, egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során hogyan tudja igazolni a foglalkoztató, hogy a munkavállaló saját jogú nyugdíjasnak minősül? Az adóhatósági ellenőrzések során elegendő lesz a munkaszerződés, vagy szükséges valamilyen igazolás a nyugdíjasstátuszról? Az 1908-as havi járulékbevallásban elegendő az M-04-es lapon szerepeltetni a nyugdíjas munkavállaló kereseti adatait?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 353. számában (2019. február 26.), 5998. kérdésszám alatt
nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása
Milyen jogszabályok vonatkoznak az öregségi nyugdíjas személyek egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő alkalmazására? Mekkora a minimálisan, illetve a maximálisan adható munkabér összege ebben az esetben? Milyen közterheket kell megfizetni, illetve van-e valamilyen kedvezmény a nyugdíjas foglalkoztatására tekintettel? Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a nyugdíjas személynek a foglalkoztatással kapcsolatban az ellátást folyósító szervhez?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 325. számában (2017. szeptember 26.), 5514. kérdésszám alatt
nyugdíjas munkavállaló elmaradt munkabére
nyugdíjas munkavállaló felmondása
nyugdíjas munkavállaló jövedelmi korlátja
nyugdíjas munkavállaló jutalma Nyugdíjas munkavállaló jutalma
Kifizethető-e 2011. január hónapban egy nyugdíjas munkavállaló 2010. évre vonatkozó jutalma annak érdekében, hogy ne veszítse el a nyugdíját? A dolgozó még nem töltötte be a 62. életévét, ezért havi 147 000 forint összegű fizetést kap, hogy ne lépje túl a jövedelemkorlátot.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 187. számában (2010. december 21.), 3196. kérdésszám alatt
nyugdíjas munkavállaló juttatásai
nyugdíjas munkavállaló keresete
nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége
nyugdíjas munkavállaló napidíja Nyugdíjas munkavállaló napidíja
Milyen közterheket kell levonni a saját jogú nyugdíjas munkavállaló külföldi napidíjából? Változnak a közterhek abban az esetben, ha a munkavállaló a kiküldő kft. tulajdonosa?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 355. számában (2019. március 26.), 6034. kérdésszám alatt
nyugdíjas munkavállaló nyugdíjjáruléka
nyugdíjas munkavállaló szabadsága Nyugdíjas munkavállaló szabadsága, betegszabadsága
Hogyan kell elszámolni a 2015. július 24-től 2015. augusztus 7-ig tartó betegszabadság idejére járó munkadíjat, és összesen hány nap beteg­szabadság számolható el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. március 8-ig rokkantnyugdíjasként heti 40 órás munkaviszonyban dolgozott, ekkor teljes jogú öregségi nyugdíjas lett, és 2015. március 10-től nyugdíjasként heti 34 órás munkaviszonyban végez munkát hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órában? A dolgozó részben órabéres, részben teljesítménybéres. Évente hány nap rendes szabadság illeti meg ugyanezt a munkavállalót a heti 34 órás munkaviszonya alapján?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 287. számában (2015. október 27.), 4880. kérdésszám alatt
nyugdíjas művész
nyugdíjas pedagógus
nyugdíjas személy ápolási díja Nyugdíjas személy ápolási díja
Jogosult lehet ápolási díjra az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy, aki édesanyja ápolására tekintettel szeretné igényelni az ellátást, de azt a felvilágosítást kapta, hogy a nyugellátás kizárja a jogosultságot, viszont az egyik ismerőse együtt kapja a két ellátást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5933. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy ekhója Nyugdíjas személy ekhója
Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 353. számában (2019. február 26.), 6002. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy eseti megbízása Nyugdíjas személy eseti megbízása
A nyugdíjasként alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyekre is vonatkozik az a szabályozás, hogy eseti megbízás esetén nem szükséges biztosítottként bejelenteni azt a személyt, aki más jogviszonyban biztosított?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 340. számában (2018. június 26.), 5783. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy foglalkoztatása Nyugdíjas könyvelő foglalkoztatása
Milyen lehetőség van annak a nyugdíjas mérlegképes könyvelőnek a foglalkoztatására, aki 3 kis cégnél havi 8-10 órában segít a lekönyvelt adatokból a bevallásokat készíteni, és eddig alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatták?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 172. számában (2010. április 20.), 2942. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy GYES-e
nyugdíjas személy halála, nyugdíjas halála
nyugdíjas személy jogosultságai
nyugdíjas személy külföldi munkavállalása
nyugdíjas személy lakcímváltozása Nyugdíjas személy lakcímváltozása
Hová és hogyan kell bejelentenie a lakcímváltozást egy nyugdíjas személynek annak érdekében, hogy a postás már az új címére vigye a nyugdíjat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 388. számában (2020. november 10.), 6626. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy munkavállalása Nyugdíjas személy munkavállalása
Milyen feltételekkel vállalhat munkát 2020 októberétől egy 2020 januárjától nyugdíjas személy?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 384. számában (2020. szeptember 15.), 6555. kérdésszám alatt
nyugdíjas személy tiszteletdíja Nyugdíjas magánszemély tiszteletdíja
Milyen teendői vannak annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki önkormányzati felügyelőbizottsági tag lett, és tiszteletdíjban részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 240. számában (2013. június 25.), 4111. kérdésszám alatt
nyugdíjas szülő Nyugdíjas szülő munkavégzése
Végezhet-e munkát a gyermeke üzletében a nyugdíjas szülő úgy, hogy semmilyen díjazásban nem részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 138. számában (2008. október 28.), 2360. kérdésszám alatt
nyugdíjas tag
nyugdíjas tag osztaléka
nyugdíjas társas vállalkozó
nyugdíjas ügyvéd Ügyvédi iroda rokkantnyugdíjas tagjának járuléka
Mentesülhet-e az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól egy ügyvédi munkaközösség rokkantsági nyugdíjas tagja, amennyiben nem végez tényleges tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3035. kérdésszám alatt
nyugdíjas ügyvezető
nyugdíjas üzemi balesete Nyugdíjas munkavállaló üzemi balesete
Valóban nem jogosult-e semmilyen egészségbiztosítási ellátásra az a saját jogú nyugdíjas munkavállaló, aki 2009. október 5-től munkaviszonyban áll, és 2010. augusztus 24-én munkába menet a gyalogátkelőhelyen elütötte egy autó, ami miatt azóta is keresőképtelen? A foglalkoztató tájékoztatása szerint kizárólag a 15 nap betegszabadságra jogosult, tekintettel arra, hogy a keresetéből nem vonnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 181. számában (2010. szeptember 28.), 3107. kérdésszám alatt
nyugdíjas választott tisztségviselő
nyugdíjas vállalkozó
nyugdíjas vállalkozó keresete
nyugdíjas végelszámoló
nyugdíjas-igazolvány
nyugdíjas-találkozó Közhasznú alapítvány által szervezett rendezvény
Veszélyezteti egy vállalat által a saját nyugdíjas dolgozói természetbeni és pénzbeli segélyezésére létrehozott alapítvány közhasznú státuszát, ha az alapító okiratba bekerül egy olyan kiegészítés, amelynek értelmében az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a továbbiakban a nyugdíjas-találkozó szervezése és menedzselése is? Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alapítvány a nyugdíjasokat évente egyszeri alkalommal vendégül látja, amelynek keretében a rendezvényt megszervezi, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a költségeket viseli, beleértve az esetleges előadók költségeinek és tiszteletdíjának fizetését. Van valamilyen adóvonzata, és ha igen, mennyi a nyugdíjas-találkozó évenkénti megrendezésének?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 392. számában (2021. február 9.), 6702. kérdésszám alatt
nyugdíjaskedvezmény Rokkantnyugdíjas rehabilitációs járadékossá válása
Továbbra is jogosult lesz-e a nyugdíjasként megkapott kedvezményekre (utazási utalvány, 13. havi nyugdíj, évenkénti rendszeres emelés) az a korábban rokkantnyugdíjas személy, aki egészségi állapota javulása miatt rokkantnyugdíjra már nem, de rehabilitációs járadékra jogosult? Miért nem kapja meg a soron következő nyugdíjemelést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 138. számában (2008. október 28.), 2358. kérdésszám alatt
nyugdíjaskorú tag Nyugdíjkorhatárt elérő társasági tag járulékai
Milyen következménnyel jár a járulékfizetési kötelezettségre, illetve milyen hatással lesz a nyugdíj összegére az a tény, hogy egy betéti társaság egyik személyesen közreműködő tagja a nyugdíjkorhatárt betöltötte ugyan, de egyelőre nem vesz igénybe nyugdíjat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 175. számában (2010. június 8.), 3001. kérdésszám alatt
nyugdíjasok juttatásai Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy kedvezményei
Kaphat nyugdíjas-igazolványt az a nő, aki még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárát, de a 40 éves jogosultsági ideje alapján már a nők kedvezményes nyugdíjában részesül? Jogosulttá válik a kedvezményes bérlet igénybevételére, illetve a nyugdíjasokat megillető egyéb kedvezményekre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 331. számában (2018. január 16.), 5632. kérdésszám alatt
nyugdíjazás
nyugdíjazás bejelentése
nyugdíjazás időpontja
nyugdíjazás utólagos bejelentése Nyugdíjazás utólagos bejelentése
A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási járulék és munkavállalói járulék önrevízióján kívül kell-e még valamit önrevíziózni abban az esetben, ha a munkáltatónak nem volt tudomása arról, hogy a munkavállalója nyugdíjasnak minősül, mert 2007 februárjában betöltötte a 62. életévét, és 2005. július 12-től, 44 év munkaviszony után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? Kell-e önrevíziót benyújtani a magánszemélynek az szja-bevallások helyesbítésére? A munkáltató tudomása szerint 2008. január 1. előtt nem volt törvényi korlátja a nyugdíj melletti munkavégzésnek.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2961. kérdésszám alatt
nyugdíjazáshoz kapcsolódó dokumentumok
nyugdíjba vonulás időpontja
nyugdíjba vonuló közalkalmazott
nyugdíjba vonuló munkavállaló
nyugdíjba vonuló vállalkozó
nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
nyugdíjbiztosítási adatok igazolása
nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás
nyugdíjbiztosítási eljárás Nyugdíjazás kezdeményezése
A munkahelynek vagy a munkavállalónak kell-e kezdeményeznie a nyugdíjazási eljárást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 187. számában (2010. december 21.), 3210. kérdésszám alatt
nyugdíjbiztosítási ellenőrzés Nyugdíj-biztosítási ellenőrzés
Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég nyugdíj-biztosítási ellenőrzést kapott, mely során az ellenőr 1988-tól kéri a béradatokat, a foglalkoztató viszont csak 5 évre visszamenőleg tárolta az iratanyagot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 81. számában (2006. május 2.), 1410. kérdésszám alatt
nyugdíjbiztosítási nyilvántartás
nyugdíjbiztosítási szerződés Nyugdíj-biztosítási szerződés
Köthet adókedvezményre jogosító nyugdíj-biztosítási szerződést az a nő, aki hat év múlva nyugdíjba mehet a 40 éves szabállyal, de az öregségi nyugdíjkorhatárt csak később éri el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4499. kérdésszám alatt
nyugdíjelőleg
nyugdíjemelés
nyugdíjfolyósítás
nyugdíjfolyósítás szüneteltetése
nyugdíjigénylés
nyugdíjjárulék
nyugdíjjárulék alapja Nyugdíjjárulék alapja
Vonhat-e a cég nyugdíjjárulékot egy megbízási szerződés alapján munkát vállaló személy kérésére abban az esetben, ha a Tbj-tv. 31. § (7) bekezdése alá tartozik, amely egyébként kimondja, hogy a további jogviszonyaiból származó jövedelme után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem fizet? A nyugdíjjárulék alapja a két jogviszonyban sem éri el a járulékfizetési felső határt.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 155. számában (2009. július 28.), 2665. kérdésszám alatt
nyugdíjjárulék felső határa
nyugdíjjárulék maximuma
nyugdíjjárulék rendezése
nyugdíjjárulék-alap
nyugdíjjárulék-fizetési felső határ Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ
Hogyan kell eljárni a nyugdíjjárulék levonását tekintve annál a munkavállalónál, akinek szja-köteles munkabére és az ekhós jövedelme elérte a 7 665 000 forintos nyugdíjjárulék-fizetési felső határt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 206. számában (2011. október 25.), 3531. kérdésszám alatt
nyugdíjjogosultság
nyugdíjjogosultság
nyugdíjkérelem
nyugdíjkérelem elutasítása Nyugdíjkérelem elutasítása
A nyugdíjintézet elutasította az öregséginyugdíj-kérelmem, mert nem tudok kellő jogosultsági időt igazolni "terhességi-gyermek-ágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idővel". Mit jelent az "ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő"?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 372. számában (2020. február 4.), 6323. kérdésszám alatt
nyugdíjkorhatár
nyugdíjkorhatárt betöltött egyéni vállalkozó
nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló
nyugdíjkorhatárt betöltött özvegy Nyugdíjkorhatárt betöltő özvegy közterhei
Van lehetőség arra, hogy egy nyugdíjkorhatárt hamarosan betöltő özvegyasszony nem igényli meg a saját jogú nyugellátását arra való tekintettel, hogy feléled az özvegyi nyugdíjra jogosultsága, és az elhunyt férje nyugdíjának 30 százaléka jóval magasabb összegű, mint a számára az alig 20 év szolgálati idejére tekintettel megállapítható ellátás? Az érintett jelenleg főállású őstermelő, változik valamilyen módon a jogviszonya, illetve a járulékfizetési kötelezettsége? Hogyan alakul a jogviszonya, ha a későbbiekben munkaviszonyt kíván létesíteni, vagy egyéni vállalkozóvá válik, és esetleg a kisadózást választja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 375. számában (2020. március 24.), 6375. kérdésszám alatt
nyugdíjkorhatárt elérő tag Nyugdíjkorhatárt elérő társasági tag járulékai
Milyen következménnyel jár a járulékfizetési kötelezettségre, illetve milyen hatással lesz a nyugdíj összegére az a tény, hogy egy betéti társaság egyik személyesen közreműködő tagja a nyugdíjkorhatárt betöltötte ugyan, de egyelőre nem vesz igénybe nyugdíjat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 175. számában (2010. június 8.), 3001. kérdésszám alatt
nyugdíjkorrekció
nyugdíjletiltás Letiltás nyugdíjból
Letiltható a közüzemi tartozás a nyugdíjból? Ha igen, akkor egyszerre mekkora összeget vonhatnak le?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 302. számában (2016. július 26.), 5132. kérdésszám alatt
nyugdíjminimum Legkisebb öregségi nyugdíj összege
2013-ban mennyi az öregségi nyugdíj legkisebb összege, vagyis a minimálnyugdíj?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 237. számában (2013. április 30.), 4072. kérdésszám alatt
nyugdíjnövelés Nyugdíjas személy részére fizetett elmaradt munkabér
Melyik évre vehető figyelembe a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés számításánál egy öregségi nyugdíjas munkavállaló részére bírósági ítélet alapján 2014. évre vonatkozóan 2016. december hónapban kifizetett 750 ezer forint összegű elmaradt munkabér?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 311. számában (2017. január 10.), 5282. kérdésszám alatt
nyugdíjnyilvántartás
nyugdíjpénztári megtakarítás
nyugdíjpénztári nyilatkozat
nyugdíjpénztári szolgáltatás
nyugdíjpénztári tagság
nyugdíjpénztári tagság felmondása Önkéntes nyugdíjpénztári tagság megszüntetése
Kell-e ehót fizetni, illetve hogy alakul az szja-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy 1997-ben kötött önkéntes nyugdíjpénztári tagságot 2009-ben, a nyugdíjkorhatár betöltése előtt felmond a jogosult?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 171. számában (2010. április 6.), 2924. kérdésszám alatt
nyugdíjpénztári tagság fenntartása
nyugdíjpénztári tagság megszüntetése Önkéntes nyugdíjpénztári tagság megszüntetése
Kell-e ehót fizetni, illetve hogy alakul az szja-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy 1997-ben kötött önkéntes nyugdíjpénztári tagságot 2009-ben, a nyugdíjkorhatár betöltése előtt felmond a jogosult?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 171. számában (2010. április 6.), 2924. kérdésszám alatt
nyugdíjpénztári támogatás Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül az új jogszabályok alapján a munkavállaló részére 2019. január hónapban elutalt 2018. december havi önkéntes munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás összege? A munkáltató a 2018. évi 1808-as bevallásban megfizette a december hóban érvényes jogszabályok alapján az szja-t és az egészségügyi hozzájárulást, de most kétségei támadtak, hogy a januári kifizetés miatt meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 358. számában (2019. május 28.), 6082. kérdésszám alatt
nyugdíjprémium
nyugdíjrendszer Kilépés a nyugdíjrendszerből
Van-e lehetőség arra, hogy valaki mind az állami, mind a magánnyugdíjrendszerből kilépjen, és visszakapja a befizetéseit?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 190. számában (2011. február 15.), 3258. kérdésszám alatt
nyugdíjrögzítés
nyugdíjszolgáltatás
nyugdíjszolgáltatásra kötött megállapodás Nyugdíjszolgáltatásra kötött megállapodás
Milyen változás történt a nyugdíjidőre és keresetre kötött megállapodás összegében, illetve van-e valamilyen teendője ezzel összefüggésben a kötelezettnek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4658. kérdésszám alatt
nyugellátás
nyugellátás emelése
nyugellátás folyósítása Nyugellátás folyósítása
Mikorra várhatja a nyugdíját az a személy, aki pár nappal ezelőtt kapta meg a határozatot az öregségi nyugdíja megállapításáról?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 258. számában (2014. május 13.), 4412. kérdésszám alatt
nyugellátás kifizetése
nyugellátás korhatár betöltése előtt Nyugdíj igénylése korhatár betöltése előtt
Milyen feltételekkel mehetne nyugdíjba a korhatár betöltése előtt egy jelenleg 52 éves személy, aki 1983-ban végezte el az ipari iskolát, és azóta folyamatosan dolgozik? Valóban van olyan lehetőség, hogy ha megfizeti a járulékait, akkor hamarabb igényelheti az ellátást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 332. számában (2018. február 6.), 5649. kérdésszám alatt
nyugellátás megállapítására irányuló eljárás Hiányzó jövedelem nyugdíjkérelem esetén
Hol nézhet utána hivatalosan elektronikus formában a vállalkozása adatainak az a magánszemély, aki 1988-1996 között többes jogviszonyú egyéni vállalkozó volt, 2017-ben nyugdíjkérelmet nyújtott be, de a kapott jogosultságiidő- és keresetkimutatásban a vállalkozásból befizetett járulékokat és jövedelmet nem vették figyelembe? Mi a további teendő ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 317. számában (2017. április 25.), 5386. kérdésszám alatt
nyugellátás összegének módosítása Magán-nyugdíjpénztári tag nyugdíjának újraszámolása visszalépés után
Kérheti-e a nyugdíj újraszámolását az az igénylő, aki 2010 júniusában vonult nyugdíjba, és a nyugdíja összegét magán-nyugdíjpénztári tagsága miatt 75 százalékos mértékben állapították meg? Az igénylő vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 189. számában (2011. február 1.), 3236. kérdésszám alatt
nyugellátás szüneteltetése