Járulékkötelezettség nyugdíj folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Kell járulékot vonni a saját cégében fennálló munkaviszonyában egy nyugdíjas főorvostól, akinek jelenleg szünetel a nyugellátása, mert egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll? Újra fogják számolni a nyugdíját, amikor megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjas személy nyugellátásának a folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati jogviszonya

Kérdés: Valóban szünetel a nyugellátás folyósítása abban az esetben, ha egy nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati viszonyt létesít? A kérdést az indokolja, hogy a Tny-tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az érintett orvos viszont ilyen tartalmú tájékoztatást kapott.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén az érintett nyugellátásának a folyósítását szüneteltetni kell. És valóban, e felsorolás nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor a 69/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Járulékfizetés nyugellátás szüneteltetésének ideje alatt

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül továbbra is az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló, aki 2014. július 1-jétől kérte a nyugdíj folyósításának szüneteltetését, tekintettel arra, hogy keresete meghaladta a minimálbér tizennyolcszorosát? Milyen járulékokat kell vonni a dolgozótól ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-ának (4) bekezdése értelmében a nyugellátás kereseti korlát elérése miatti szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.A nyugdíj szünetelése annyiban hat ki a biztosított járulékfizetésére, hogy ha a nyugdíj folyósítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.

Közalkalmazottak öregségi nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Mi a lényege a közszolgálatban dolgozókra vonatkozó új nyugdíjszabályoknak? Vonatkozik az új szabályozás a polgármesteri hivatalnál dolgozókra, a megbízási szerződés alapján munkát végző személyekre, illetve a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalókra? Foglalkoztathatók munkaviszonyban 2013. július 1-jétől az addig köztisztviselői jogviszonyban álló dolgozók? A köztisztviselőkre is alkalmazni kell a 2012. évi V. tv. 19/B. §-át?
Részlet a válaszából: […] A 2013. január 1-jétől hatályos Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 858 000 forint összegű jövedelem elérését annak a nyugdíjas munkavállalónak, aki ebben az évben már csak a minimálbér 12-szeres összegét keresheti a nyugdíja folyósítása mellett? Figyelembe veszik-e a törthónapot és hogyan? Az ismételt folyósítás automatikusan vagy kérelemre történik? Milyen kereseti korlátok vonatkoznak arra a nyugdíjas munkavállalóra, aki 2009 márciusában tölti be a 62. életévét? Mikortól éled fel az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak a dolgozónak, aki ideiglenes nyugdíjat kapott, és 2009 októberében tölti be a 62. életévét?
Részlet a válaszából: […] A kérdés igen összetett, ezért sorrendben az első - anyugdíj-szüneteltetéssel kapcsolatos - kérdésre, majd az öregségi nyugdíjfeléledésére térünk ki válaszunkban.Az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Nyugdíj folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Melyek azok a jövedelemfajták, amelyek befolyásolják a nyugdíj folyósítását? Fel kell-e függeszteni a folyósítást, ha egy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó havonta váltakozó jövedelmet vesz ki? Változik-e a helyzet, ha vállalkozóijövedelem-kivétel nem történik, az érintett csak osztalékot vesz fel?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a nyugdíjfelfüggesztése valójában a nyugdíj folyósításának szüneteltetését jelenti. Azelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.