Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] Először érdemes tisztázni azt, hogy az egyetemi tanulmányok időszakában - akár Magyarországon, akár az EU-ban tanul - az ügyvezető nem mentesül teljes mértékben a közteherfizetési kötelezettség alól, de a nappali tagozaton végzett tanulmányok ideje alatt valóban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Egyetemista ügyvezető járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha egyetemre jár, és az ügyvezetői teendők ellátásáért nem vesz fel megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy kft. tulajdonos ügyvezető tagjáról van szó, aki az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban, 0 forintos megbízási díjért látja el, és e jogviszonyára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Nappali tagozatos kft.-tag jogállása

Kérdés: Milyen jogviszonyban áll, milyen bejelentési és fizetési kötelezettségei keletkeznek egy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának, aki alapított egy kft.-t, amelynek tevékenységében személyesen nem vesz részt, csak az ügyvezetői teendőket látja el díjazás nélkül? A tag a társaságból osztalékban részesül.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett taggal kapcsolatbantársadalombiztosítással összefüggő bejelentési és járulékfizetési kötelezettségnem merül fel, hiszen- az ügyvezetői tisztség ellátására választotttisztségviselőként kerül sor, akire akkor terjed csak ki a biztosítás,amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.