Nyugellátás újraszámítása

Kérdés: Mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugellátás újraszámítására nincs lehetőség sem a nyugdíjkorhatár betöltése miatt, sem a nyugdíj melletti munkavégzés alapján. A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugdíj újraszámítása

Kérdés: Van lehetőség a nyugdíj újraszámításának kérelmezésére annak a munkavállalónak az esetében, aki a nők negyven év jogosultsági ideje alapján járó öregségi nyugdíjban részesül, de a nyugdíjba vonulása óta folyamatosan dolgozik, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt két éve betöltötte?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás újraszámítására a nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységre tekintettel – ellentétben a nyugellátásnak nem minősülő korhatár előtti ellátással, szolgálati járandósággal – nincs mód.A nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenység 2020. július...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Szolgálati járandóságban részesülők nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti az ellátás újraszámítását egy szolgálati járandóságban részesülő személy abban az esetben, ha az ellátás ideje alatt keresőtevékenységet végez? Hogyan, milyen nyomtatványon adható be a kérelem ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Valóban van lehetőség az újraszámítás kérelmezésére, de nem a szolgálati járandóság, hanem az azt követő öregségi nyugdíj esetében. Mit is jelent ez?A 2011. évi CLXVII. tv. 18. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Nyugdíj újraszámítása

Kérdés: Nyugdíjkorhatár betöltése miatt mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugellátás újraszámítására nincs lehetőség sem a nyugdíjkorhatár betöltése miatt, sem a nyugdíj melletti munkavégzés alapján. A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Kérheti az ellátása újraszámítását egy rokkantsági ellátásban részesülő (C2-es kategória) személy, ha több mint 1 éve munkaviszonyban áll? A rokkantsági ellátásának van maximum-összege?
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy lemondjon az ellátásáról és azt újra igényelje. Ebben az esetben új igényként kerül elbírálásra (természetesen a korábbi komplex minősítés eredményének a figyelembevételével), és az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Nyugdíj újraszámítása

Kérdés: Kérheti a nyugellátás összegének újraszámítását az a munkavállaló, aki több mint 3 éve öregségi nyugdíjas, és e mellett 8 órás munkaviszonyban dolgozik? A munkavállaló munkabére nagyon magas, ezért úgy véli, hogy az újraszámítással jelentősen növekedhetne a nyugellátása összege.
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj melletti munkavégzés alapján sajnos nem kérhető a nyugdíj újraszámítása. Vagyis az öregségi nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységgel elért keresetek, jövedelmek a nyugellátást sem a szolgálati idő, sem a nyugdíj összege szempontjából nem befolyásolják....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Nyugellátás összegének újraszámítása

Kérdés: Újraszámoltathatja a magasabb nyugdíjösszeg érdekében az ellátását az igénylő, aki 2009 óta 67 százalékos rokkantsági nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2009-ben megállapított rokkantsági nyugdíj 2012. január 1-jétől, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak bevezetésétől öregségi nyugdíjként került folyósításra. Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítására abban az esetben van lehetőség, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Rokkantsági nyugdíjban részesült személy ellátásának újraszámítása

Kérdés: Kérheti a nyugellátása újbóli megállapítását, illetve újraszámítását az a személy, aki 1946-ban született, és 2005-től rokkantsági nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A kérdésben említett személy a 2011. évi CXCI. tv. 2012. január 1-jén történő hatálybalépésekor már betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (62 évet), így nyugellátása nem alakult át rehabilitációs vagy rokkantsági ellátássá, az 2012-től...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Nyugdíjjárulék ápolási díjból

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nem fizet nyugdíjjárulékot, kivéve ha a folyósító szervhez benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Nyugdíj összegének újraszámítása öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után

Kérdés: Újraszámítható a nyugellátás összege annak a személynek az esetében, akinek az előrehozott öregségi nyugdíját 2011-ben 8,4 százalékos csökkentéssel állapították meg, és 2016-ban betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásban részesülő személy automatikusan öregségi nyugdíjassá válik, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, és a korhatár előtti ellátás összegével azonos összegben kerül az öregségi nyugdíj továbbfolyósításra.Két esetben, de mindig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
1
2