Nagyszülő GYED-e és GYES-e szülő keresőképtelensége esetén

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is GYED-re, illetve a gyermek második életéve betöltése után GYES-re a nagyszülő abban az esetben, ha a második gyermekkel várandós, kisadózó egyéni vállalkozó anya keresőképtelen állományba kerül, és emiatt már nem is fog a vállalkozásban dolgozni július végéig, a szülés várható időpontjáig? A második gyermek születése után a nagyszülő visszamegy a főfoglalkozású munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint bejelentett személy biztosított. Mint biztosított, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nagyszülői GYED-e

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a lánya helyett, nagyszülőként igényli a GYED-et? Jogosult lehet egyáltalán az ellátásra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A nagyszülői GYED feltételeit az Eb-tv. 42/G. szakasza taglalja. Az említett jogszabályi hely (1) bekezdése értelmében a nagyszülő a szülő helyett abban az esetben jogosult GYED-re, amennyibena) a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nagyszülői GYED

Kérdés: Jogosult lesz a nagyszülő gyermekgondozási díjra 10 hónapos unokája gondozására tekintettel abban az esetben, ha az egészségügyi dolgozó édesanyát a foglalkoztató a kialakult rendkívüli helyzet miatt visszahívta dolgozni? Az anya megszakította a fizetés nélküli szabadságát, és azonnal munkába állt. A kérdés azért merült fel, mert a nagyszülő a másik gyermekének ikergyermekei után már részesül az ellátásban.
Részlet a válaszából: […] A nagyszülői gyermekgondozási díjról az Eb-tv. 42/G. §-ában foglaltak rendelkeznek. E paragrafus (7) bekezdése szerint ugyanazon nagyszülő részére a gyermekgondozási díjra való jogosultságot egy vagy több alapjogosult nyilatkozata alapján is meg lehet állapítani. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Nagyszülői GYED

Kérdés: Valóban lemondhat a GYED-jogosultságról egy 13 hónapos gyermek édesanyja a nagymama részére, ha vissza szeretne menni dolgozni, mert egy olyan ajánlatot kapott a munkahelyéről, amit nem akar kihagyni? Milyen feltételekkel és hogyan igényelheti a nagyszülői GYED-et az anyuka édesanyja, aki jelenleg még dolgozik, egy éve van hátra a nyugdíjig, és örömmel gondozná az unokáját, ha közben nem marad ellátatlan?
Részlet a válaszából: […] A 2019. évi XCVIII. tv. hatálybalépésével 2020. január 1-jétől bevezetésre került a nagyszülői GYED. E törvény módosította, kiegészítette az Eb-tv. gyermekgondozási díjról szóló fejezetét.2020. január 1-jétől a nagyszülő is jogosult gyermekgondozási díjra, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Nagyszülő GYED-e, GYES-e

Kérdés: Jogosult GYED-re, illetve GYES-re egy munkaviszonyban álló nagyszülő, ha igen, mikortól? A GYED-en töltött idő beleszámít a nagyszülő szolgálati idejébe és a nyugdíjalapjába?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díjra jogosult személyek körét az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése sorolja fel. E szerint gyermekgondozási díjra jogosult - egyebek mellett - a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.