Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Elegendő, ha szakképzettséget igénylő munkakörben a minimálbérnek megfelelő összegű munkabérrel kerül alkalmazásra egy nyugdíjas személy, tekintettel arra is, hogy esetében nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kiegészítő tevékenységét folytató (tehát nyugdíjas) munkaviszonyban álló dolgozóra nem terjed ki a biztosítás, és vele kapcsolatban nincs járulékfizetési kötelezettség, értelemszerűen a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti minimumjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés:

Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. előírásai szerint alapbérként legalább a minimálbért, illetve – a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére – a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kiva-alap számítása

Kérdés: Figyelembe kell venni a kisvállalati adó alapjának számítása során a nyugdíjas munkavállalók munkabérét?
Részlet a válaszából: […] A kérdést az indokolja, hogy a kisvállalati adó alapjának összege jelentős mértékben függ a társaság személyi jellegű kifizetéseinek az összegétől, aminek megállapításakor alapvetően a járulékalapot képező jövedelemből kell kiindulni. A Kiva-tv. 20. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2007. január 12-étől az az 1950. január 11-én született rokkantnyugdíjas nő, aki 2001. augusztus 1-jétől rokkantnyugdíjas, addig 33 év 6 nap munkaviszonnyal rendelkezett, ha rokkantsági nyugdíját megszünteti? A magánszemély 2006. december 1-jétől heti 35 órás határozatlan időre szóló munkaviszonyt kíván létesíteni, havi 150 000 forint összegű munkabérrel. Kaphatja-e a nyugdíjat és a munkabért együtt? Beszámít-e szolgálati viszonynak a rokkantságban eltöltött 5 év, illetve újból kell-e számolni a nyugdíját?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján megállapítható, hogy jelenlegrokkantsági nyugdíjban részesül. Először is le kell szögezni, hogy a Tny-tv.83. §-ában foglaltak értelmében az említett törvény alapján megállapítottnyugellátásról lemondani, azt – mint a jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.