Rokkantsági ellátásban részesülő többes jogviszonyú bt.-tag

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy most alakuló betéti társaság beltagjának az ügyvezetői teendők ellátására tekintettel, ha rokkantsági ellátásban részesül, és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat? Hogyan változik a helyzet, ha semmilyen módon nem vesz részt a bt. működésében, az ügyvezetést a nyugdíjas kültag látja el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett beltag az ügyvezetést munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Munkaviszony esetén biztosított, és a munkabére után az általános szabályok szerint meg kell fizetnie a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a 13 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Kisadózó bt. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja részmunkaidőben az ügyvezetői teendőket egy kisadózó betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a nyugdíjas kültag van bejelentve kisadózóként? Az ügyvezető másutt rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a kisadózó betéti társaságnak kisadózóként kell bejelentenie azon tagját vagy tagjait, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a munkaviszonyt - végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Özvegyi nyugdíjas kültag

Kérdés: Kellett volna egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni 2019-ben, illetve 2020 első félévében egy betéti társaság öregségi nyugdíjas kültagja után, aki ingyenes megbízási szerződés keretében működött közre a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság tagja (ide nem értve az ügyvezetésre jogosult tagot) akkor minősül társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ezt nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban teszi (Tbj-tv. 4. § 21.1. pont)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kültag járulékai

Kérdés: Miként alakul egy betéti társaság kültagjának járulékfizetési kötelezettsége tagi jövedelem, illetve munkaviszonyból származó munkabér kifizetése esetén, ha betöltötte ugyan a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de csak özvegyi nyugdíjban részesül, mert nem rendelkezik a szükséges szolgálati idővel? Az érintett kültag egyébként négygyermekes édesanya, így - a társaság tudomása szerint - mentesül a személyi jövedelemadó alól.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a kérdésben említett édesanya az Szja-tv. 29/D. szakasza alapján valószínűleg jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére a munkabére, illetve tagi jövedelme vonatkozásában is. Feltételezhető, hogy az anyának már felnőtt gyermekei vannak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a bejelentett kisadózónak (vagy több bejelentett kisadózó közül legalább egy főnek) főállású státusszal kell rendelkeznie. Ezért ebből a szempontból nézve nincs akadálya annak, hogy a nyugdíjas kültag kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

GYES-en lévő nyugdíjas kültag munkavégzése

Kérdés: Dolgozhat a 4 éves unokájára tekintettel kapott GYES mellett hetente néhány napot egy betéti társaság nyugdíjas kültagja, aki eddig nem vett részt a társaság munkájában, vagy célszerűbb, ha a szülők igénylik ismét a gyermekgondozási segélyt? Milyen járulékfizetési kötelezettséggel jár a munkavégzése?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a GYES-re való jogosultság kérdésével. A Cst. 21/A. §-ának (1) bekezdése értelmében gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő az ellátás mellett a gyermek 3 éves korát követően legfeljebb heti 30 órában dolgozhat, illetve időkorlátozás nélkül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Saját jogú nyugdíjas társas vállalkozó jogállása

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya annak a saját jogú nyugdíjas személynek, aki egy betéti társaság kültagja, de nem vesz részt a cég tevékenységében és nem ügyvezető? Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni ebben az esetben? Mit kell tenni akkor, ha a nyugdíjas személy egy kétszemélyes kft. egyik tagja, és a társasági szerződés szerint mindkét tag ügyvezető? Mit kell tenni ahhoz, hogy ne váljon biztosítottá? Kell-e módosítani a társasági szerződést?
Részlet a válaszából: […]  A kültag vonatkozásában mindössze egy kérdést kelltisztáznunk: az érintett tagsági viszonya alapján ténylegesen személyesenközreműködik-e a társaságban, illetve a társasági szerződés szerint van-e ilyenkötelezettsége? Ha igen, akkor (kiegészítő tevékenységű)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Nyugdíjas kültag járulékai

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége annak a nyugdíjas kültagnak, aki belép egy evás betéti társaságba, de munkát nem fog végezni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az említett kültag tagsági jogviszonya alapján -tehát nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - munkát végez atársaságban, társas vállalkozónak, mégpedig (tekintettel arra, hogy saját jogúnyugdíjas) kiegészítő tevékenységet folytató társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.