Felmondás nyugdíjas munkavállalónak

Kérdés: Jár-e ismételten a 30 napos felmondási idő, illetve a 15 napos felmentés annak a munkavállalónak, akinek 2007 decemberében nyugdíjazás miatt megszűnt a munkaviszonya, megkapta a felmondási időt, valamint a felmentést is, a nyugdíjazását követő naptól nyugdíjasként tovább dolgozik, de ez év végével munkáltatói felmondással megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] Mind a felmondási idő, mind a felmondási idő legalább felérejáró munkavégzési kötelezettség alóli felmentés intézménye a határozatlan idejűmunkaviszony munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetéséhez kötődik. Az Mt. 89. §-a alapján a határozatlan idejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: Van-e felmondási ideje a nyugdíjas munkavállalónak, és ha igen, jár-e fizetés, illetve végkielégítés erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 87/A. § (1) bekezdése értelmében e törvényalkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haa) a 62. életévét betöltötte, és az öregségi nyugdíjhozszükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),illetveb)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: A teljes munkaviszonya, vagy a nyugdíjasként ledolgozott évek után jár-e a végkielégítés, illetve a felmentési idő egy nyugdíjas közalkalmazottnak felmentésekor abban az esetben, ha a munkavállaló azon a munkahelyen dolgozik tovább, ahonnan nyugdíjba ment? Miben tér el a szabályzás, ha nem ugyanabban az intézményben vállal nyugdíjasként munkát, ahol előzőleg dolgozott?
Részlet a válaszából: […] A Legfelsőbb Bíróság MK 74. sz. kollégiumi állásfoglalásaértelmében a munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) álló nyugdíjasjogosult mindazokra a járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett a nemnyugdíjas munkavállalót (közalkalmazottat) megilletik.A Kjt. 37....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.