Német állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy magyarországi cég megbízási szerződést szeretne kötni a német állampolgárságú ügyvezetővel egyszeri tanácsadói tevékenységre? Az ügyvezető állandó lakcíme Németországban van, az ügyvezetésért semmilyen juttatást nem kap, a céggel nem áll munkaviszonyban, és az egyszeri megbízási díj összege meghaladja a minimálbér 30 százalékát.
Részlet a válaszából: […] Egy nagyon lényeges körülményről, mégpedig az ügyvezető külföldi (más tagállami) biztosításáról nem tesz említést a kérdés. Ezen információ hiányában a választ két esetre - amikor is van más tagállami biztosítás, és amikor nincs - vetítve adjuk meg.Az első esetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Német állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn egy kft. német állampolgárságú rokkantsági nyugdíjas tulajdonos ügyvezetője után, aki a társaságban személyesen nem működik közre, az ügyvezetést pedig ingyenesen látja el?
Részlet a válaszából: […] Noha az említett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, ügyvezetői státuszára tekintettel - a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely szerint ugyanis társas vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Külföldi jogviszonnyal rendelkező megbízott

Kérdés: Milyen jogszabály alapján mentesül a nagy összegű megbízási díjat terhelő szociális hozzájárulási adó vagy ehofizetési kötelezettség alól az a magyar kft., amelyik megbízási jogviszonyban alkalmaz egy Németországban munkaviszonyban álló személyt? A megbízott a német jogviszonya alapján rendelkezik A1-es igazolással, tehát Magyarországon nem lesz biztosított.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (4) bekezdésének h) pontja értelmében a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adónak - többek között - nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj-tv. 11. §-a és 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Német ügyvezető közterhei

Kérdés: Milyen egyéni járulék, illetve személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett egy megbízási jogviszony keretében ügyvezetői tevékenységet végző német állampolgár, aki Németországban munkaviszony keretében végez munkát? Az ügyvezető díjazása a minimálbér összegének többszöröse.
Részlet a válaszából: […] ...érintő közösségi koordinációs szabályok értelmében - az egy tagállam jogszabályai alá tartozás uniós alapelvéből következően - a német állampolgárságú ügyvezető az egyidejűleg Magyarországon és Németországban is folytatott tevékenységei esetén is vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Külföldi vendégművész megbízási díja

Kérdés: Kell személyijövedelemadó-előleget vonni egy A1-es igazolással rendelkező német illetőségű vendégművész részére fizetett megbízási díjból abban az esetben, ha a díj fizetője egy előadó-művészettel foglalkozó nonprofit kft., vagy érvényesíthető a jótékonysági szervezetre vonatkozó szabály, mely szerint a művész az illetősége szerinti országban adózhat?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi LXXXIV. tv. 16. cikkének (1) bekezdése értelmében az a jövedelem, amelyet a német illetőségű személy előadóművészként mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész vagy zeneművész szerez Magyarországon ilyen minőségében kifejtett személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Német állampolgárságú ügyvezetők jogállása

Kérdés: Van-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy cégnek a két német állampolgárságú tulajdonos ügyvezető után, akik a cég vezetésében személyesen nem működnek közre, azt az alkalmazásban álló műszaki-gazdasági vezető látja el?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzést, ők e státuszukra tekintettel a Tbj-tv. 4.§-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozóknak minősülnek. Mivelnémet állampolgárokról van szó, joggal feltételezhető, hogy hazájukbanbiztosítottak, azaz Magyarországon - társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Német állampolgárságú ügyvezető tagok jogállása

Kérdés: A1-es igazolás birtokában mentesül-e egy kft. a német állampolgárságú ügyvezető tagja után a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 2012. január 1-jétől hatályos módosítása nyomántársas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkereseti társaság és akorlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaságügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Német magánszemély magyarországi munkavégzése

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a társaságot és a magánszemélyt abban az esetben, ha egy német állampolgárságú magánszemély Magyarországon egy magyar vállalkozás részére nem rendszeres orvosi tevékenységet végez, és erről "honorárium" megjelöléssel állít ki bizonylatot?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján Németországban praktizáló, személyi jövedelemadószempontjából német illetőségű, társadalombiztosítási szempontból pedigkülföldinek minősülő orvosról van szó.A kettős adóztatás elkerülése végett kötött magyar-német(1979. évi 27. tvr. által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tiszteletdíjban részesülő választotttisztségviselőről (ügyvezetőről) van szó, akinek esetleges év végi "jutalma" is- alapul véve a felek között fennálló jogviszonyt - szintén tiszteletdíjnakminősül. A tiszteletdíj az Szja-tv. 25. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Német állampolgárságú ügyvezető bejelentése

Kérdés: Egy társaság német, de Németországban nem az általános szabályok szerint biztosított, tehát E 101-es igazolással nem rendelkező ügyvezetője, mint vezető tisztségviselő részére a taggyűlés meghatározott összegű tiszteletdíjat hagyott jóvá, melyhez kapcsolódóan minden járulékot megfizetett. A kifizetés napjával a bejelentés, a kifizetést követő napon pedig a kijelentés megtörtént. Hogyan kell szerepeltetni ezt a havi bevallásban, illetve a NYENYI-jelentésben, melyikben milyen időszakot kell feltüntetni? Milyen ellátásban részesülhet ez a német személy, aki Magyarországon évente 10-12 napot tartózkodik?
Részlet a válaszából: […] Az első kérdésre a Tbj-tv. R. 4. §-ának (2), illetve (5)bekezdése adja meg a választ. E szerint az egyéb munkavégzésre irányulójogviszonyban álló személy (idetartozik a választott tisztségviselő is)biztosítási kötelezettségét - amennyiben a díjazásra nem havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.
1
2
3