Járulékkötelezettség nyugdíj folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Kell járulékot vonni a saját cégében fennálló munkaviszonyában egy nyugdíjas főorvostól, akinek jelenleg szünetel a nyugellátása, mert egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll? Újra fogják számolni a nyugdíját, amikor megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjas személy nyugellátásának a folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati jogviszonya

Kérdés: Valóban szünetel a nyugellátás folyósítása abban az esetben, ha egy nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati viszonyt létesít? A kérdést az indokolja, hogy a Tny-tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az érintett orvos viszont ilyen tartalmú tájékoztatást kapott.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén az érintett nyugellátásának a folyósítását szüneteltetni kell. És valóban, e felsorolás nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor a 69/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kata összege nyugdíj folyósításának szüneteltetése alatt

Kérdés: 25 ezer vagy 50 ezer forint összegű tételes adó megfizetésére kötelezett egy öregségi nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki közszolgálati jogviszonyban is dolgozik, és emiatt a nyugdíj folyósítása szünetel?
Részlet a válaszából: […] Gyakran felmerülő kérdés, hogy miként alakul annak a kisadózónak a biztosítási kötelezettsége, akinek a nyugellátása folyósítása a Tny-tv. 83/C. §-a alapján szüneteltetésre kerül. Emlékeztetőül, fenti jogszabályi hely alapján az öregségi nyugdíj folyósítását - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.