tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott nyugdíj visszamenőleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíj visszamenőleges igénylése felmondás után

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató 2019. december hóban felmondott a munkavállalónak, akinek kéthavi végkielégítést fizetett, így 2020. februárban szűnt meg a munkaviszonya, de visszamenőlegesen 2019. október hónaptól kérte a nyugdíja megállapítását, ezért kéri a munkabér és a végkielégítés járulékainak rendezését? Önellenőrzést kell tartania a munkáltatónak ebben az esetben? Vissza kell fizetni a dolgozó részére a levont járulékokat? Visszakövetelhető a dolgozótól a már kifizetett végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]bekezdés értelmében a nyugdíjigényt visszamenőleg akár 6 hónapra is érvényesíteni lehet, feltéve, hogy az érintett ebben az időpontban is rendelkezett a jogosultság feltételei-vel (betöltött nyugdíjkorhatárral + 20 év szolgálati idővel, vagy pedig a 40 év jogosultsági idővel). Jelen esetben nyilván ez utóbbiról van szó, hiszen ha az érintett már októberben betöltötte volna a nyugdíjkorhatárt, akkor az Mt. alkalmazásában nyugdíjasnak minősült volna, ami alapján nem lett volna jogosult végkielégítésre.Az Mt. 77. §-ának (5) bekezdése értelmében ugyanis nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Itt azonban nem erről van szó, hiszen a felmondás közlésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6376

2. találat: Nők kedvezményes nyugdíjának visszamenőleges igénybevétele

Kérdés: Érvényesítheti visszamenőlegesen 2018. február 20-tól a nyugdíjigényét egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosultságot szerzett igénylő, aki már attól az időponttól jogosulttá vált az ellátásra, de egy folyamatban lévő nagy összegű megbízási szerződés miatt csak szeptember 1-jétől tudta volna igénybe venni? Érvényes erre az esetre is a törvénymódosítás, amely eltörölte a biztosítási jogviszony megszüntetésének kötelezettségét?
Részlet a válaszból: […]időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszüntetése - mint a nyugdíjra való jogosultág egyik feltétele - viszont csak 2018. július 26-ától szűnt meg a 2018. évi XL. tv. hatálybalépésével, amelynek 22. §-a e naptól hatályon kívül helyezte a Tny-tv. 18. §-ának (2), illetve (2a) bekezdésének erre vonatkozó előírásait.Másként fogalmazva: a biztosítási jogviszony fennállása csak a 2018. július 25-ét követő naptól igényelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5862
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Kisadózó vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Megkaphatja visszamenőlegesen a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást az a főállású kisadózó, aki most várja a nyugdíj-megállapító határozatot, de a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal folytatott egyeztetés során kiderült, hogy már tavaly jogosulttá vált az ellátásra? Az igénylésre azért nem került sor korábban, mert több helyről is azt az információt kapta, hogy a kisadózó vállalkozó egy év alatt csak háromnegyed év szolgálati időt szerez.
A nyugdíjigénylés napjával automatikusan átminősül kiegészítő tevékenységű vállalkozóvá, vagy a NAV-nak be kell jelentenie valamilyen nyomtatványon a változást? Milyen módon kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító felé a kereseti korlát elérését? Az általános szabályok szerint milyen közterheket kellene megfizetnie a kiegészítő tevékenységű vállalkozónak ahhoz, hogy jogosulttá váljon az évi 0,5 százalékos emelésre, tekintettel arra, hogy kisadózóként nem kaphatja meg? Minden évben meg kell igényelni az emelést, vagy elég egyszer, és utána automatikusan megkapja?
Részlet a válaszból: […]függetlenül az ellátási (járulék-) alap összegétől.Nincs akadálya annak, hogy a kérdésben említett kisadózó visszamenőlegesen a 40 év jogosultsági idő megszerzésének napjától (de maximum 6 hónapra) igényelje a nyugellátást. Ennek azért sincs akadálya, mert főállású kisadózói jogviszonya "automatikusan" nem főállásúvá alakul a nyugellátás folyósításának a kezdőnapjától, tehát eleget tesz annak a feltételnek, hogy nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.Vállalkozását tehát nem kell szüneteltetnie, státuszának módosulását csak a NAV-hoz kell bejelentenie a 16T101E jelű nyomtatványon.A nyugdíjas kisadózó nem biztosított, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme nem keletkezik. Ebből egyrészt az következik, hogy nem jogosult a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre, másrészt pedig az, hogy a kisadózásából származó jövedelmét nem kell figyelembe venni a kereseti korlát számítása során.A kereseti korlát esetleges túllépését egyébként az ONYF honlapjáról letölthető "Bejelentés vállalkozói tevékenység fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről, ha az ügyfél nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesül" című (K-38-as számú) nyomtatványon lehet megtenni, ami beküldhető postai úton, de természetesen ügyfélkapun keresztül is.Az általános szabályok szerinti adózás esetén a nyugdíjas egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5161

4. találat: Korengedményes nyugdíj visszamenőleges igénylése

Kérdés: Kérhető-e a korengedményes nyugdíj visszamenőleges folyósítása (pl. 2007. december 20-tól) a munkáltató és a munkavállaló között 2008 áprilisában kötött korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás alapján? Ki lehet-e térni a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodásban arra a dátumra, amely naptól - a legkorábban - a foglalkoztató a nyugdíjköltség megfizetését vállalja?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjigény elbírálása során is a Tny-tv. 64. §-ban foglaltak az irányadók. E rendelkezés értelmében a nyugellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon (igénybejelentő lapon) kell igényelni. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. További feltétel, hogy a foglalkoztató a munkavállalóval kötött megállapodást az elbírálásra illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére megküldje. A foglalkoztatónak a megállapodásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2196

5. találat: Korengedményes nyugdíj visszamenőleges igénylése

Kérdés: Megállapítható-e korengedményes nyugdíj egy 1950. november 29-én született, 39 év szolgálati idővel, egy gyermekkel rendelkező férfi részére 2007-ben? Benyújthatja-e korengedményes nyugellátási igényét 2008 májusában úgy, hogy visszamenőlegesen 2007. november 30-tól a 2007. évben érvényes feltételekkel állapítsák meg részére a nyugdíjat?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló 2007. november 29-ével a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges feltételeknek eleget tesz - azaz betölti az 57. életévét, és rendelkezik 38 év szolgálati idővel -, ezért nincs akadálya annak, hogy a 2008 márciusában beadandó igényében a nyugdíj folyósításának a kezdetéül 2007. november 30-át jelölje meg. A jogszabály ugyanis [Tny-tv. 64. § (2) bekezdés] lehetőséget ad arra, hogy az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehessen megállapítani. (Ezt azonban a nyugellátás igényléséhez szükséges formanyomtatványon jelezni kell!) Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezzel a lehetőséggel csak abban az esetben lehet élni, ha a kérelmező az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2018

6. találat: Visszamenőlegesen folyósított nyugdíj adókötelezettsége

Kérdés: Egy magánszemély részére 2007 augusztusában 2006 szeptemberéig visszamenőleges hatállyal folyósított nyugdíjból a 2006. évre eső részre szja szempontjából a 2006. évi adótörvények, vagy a 2007. évi szabályok érvényesek?
Részlet a válaszból: […]vagy javára más személy birtokba vette, vagy amelyen azt a magánszemély javára bankszámlán jóváírták. A hivatkozott szakaszból egyértelműen következik, hogy a bevétel megszerzésének időpontja nem a nyugdíj elszámolt időszakához, hanem a kifizetéshez kötődik.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2001

7. találat: Járulékok visszautalása nyugdíj visszamenőleges megállapítása esetén

Kérdés: Jogosult-e a levont egészségügyi járulékra is, vagy csak a nyugdíjjárulék összegét utalják vissza annak a magánszemélynek, akinek visszamenőleg 6 hónapra állapítják meg a nyugdíját?
Részlet a válaszból: […]problémát fedik le, és egyértelmű eligazítást adnak rá. A hivatkozott szabályok szerint a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy a nyugdíj [idesorolhatók a Tbj-tv. 4. §-ának f) pontjában meghatározott ellátások] megállapításának kezdőnapját követően történő foglalkoztatása (továbbfoglalkoztatása) alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelme után nem fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. Továbbfoglalkoztatás esetén a nyugellátás iránti igény visszamenőleges érvényesítése következtében keletkezett többletnyugdíj- és -egészségbiztosításijárulék-levonást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1121

8. találat: Egyéni vállalkozó jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya 2004. szeptember 1. és 2005. április 1. között annak az egyéni vállalkozónak, aki 2005. április 1-jén nyújtotta be nyugdíjigényét, 2004. szeptember 1-jétől visszamenőlegesen igényelve az ellátást?
Részlet a válaszból: […]biztosítási kötelezettség szempontjából "következményekkel" jár. A járulékfizetési kötelezettsége annyiban módosul, hogy a 29 százalék társadalombiztosítási járulék és a 8,5 százalék nyugdíjjárulék, illetve 4 százalék egészségbiztosítási járulék helyett mindössze 5 százalék baleseti járulék terheli, aminek alapja ráadásul csak a tényleges kivét, azaz nem áll fenn a minimálbér alapulvételével történő fizetési kötelezettség (Tbj-tv. 37. §). További pozitívum, hogy kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem kötelezett tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére sem, illetve mentesül a 4 százalék vállalkozói járulék alól is [Eho-tv. 7. § g) pontja, illetve Ftv. 46/B § (1) bekezdése]. A járulékfizetési kötelezettség változása miatt 2004. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallását önellenőrzéssel módosítania kell (0535-ös nyomtatvány). Ebben meg kell állapítani a társadalombiztosítási és egyéni járulékok, illetve egészségügyi hozzájárulás vonatkozásában a kötelezettség csökkenését, illetve az őt terhelő baleseti járulék összegét. A befizetés vonatkozásában pedig átvezetést, illetve visszautalást lehet kérni. A 2005. évre még nem került sor járulékbevallásra, amennyiben azonban történt befizetés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: 1943-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Kérheti-e a nyugdíjazását a születésnapjától fél évre visszamenőleg egy 1943-ban született, 40 éves munkaviszonnyal rendelkező férfi?
Részlet a válaszból: […]január 1-je előtt született és legalább 37 év, - 1938. december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. A nyugellátásra irányuló igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni. Ebben az esetben az ellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. Az 1943-ban született férfi legkorábban 60. életéve betöltésétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 976

10. találat: Nyugdíj visszamenőleges megállapítása

Kérdés: Mikortól kérheti nyugdíja visszamenőleges megállapítását az a dolgozó, akinek munkaviszonyát létszámleépítés miatt felmondták, betöltötte a 60. életévét, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik? A dolgozó 4 havi végkielégítést és 8 hónap felmondási időt kapott, amely 2004. február 28-án telik le. A nyugdíj visszamenőleges megállapítása esetén vissza kell-e fizetni a 4 hónap végkielégítést?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60. életév betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíj jár, ha 1939. január 1-je előtt született és legalább 37 év, 1938. december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. A nyugellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek - egyidejűleg - bekövetkeznek. A rokkantsági nyugdíjas és a baleseti rokkantsági nyugdíjas öregségi nyugdíjra nem jogosult. Az öregségi nyugdíjra jogosultságot a baleseti rokkantsági nyugdíj abban az esetben zárja ki, ha a baleseti rokkantsági nyugdíj összegét szolgálati időként figyelembe vehető jogviszonyban elért kereset alapján állapították meg. Ha az igénylő részére munkanélküli-járadékot, keresetpótló juttatást folyósítanak, a nyugellátást legkorábban a fenti ellátások folyósítása megszűnését követő naptól lehet megállapítani. Az Alkotmánybíróság a 45/1996. (X. 22.) AB határozatában 1996. október 22-i hatállyal megsemmisítette azt a rendelkezést, mely szerint a nyugdíjat legkorábban a munkaviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 469
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést