Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. előírásai szerint alapbérként legalább a minimálbért, illetve - a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíjas munkavállaló fizetésemelése

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat, a szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást a nyugdíjazás előtti időszakra járó bér után abban az esetben, ha a munkaviszonyban álló munkavállaló 2019. június 8-án betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, ettől a naptól meg is igényelte az ellátást, tovább dolgozik, és a munkáltató január 1-jétől visszamenőleg béremelésről döntött, amelyet a július havi munkabérrel együtt folyósít?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 18. §-ának (5) bekezdése értelmében a járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulék-alapot képező jövedelem után is meg kell fizetni.Mindezt a Tbj-tv. R. 4/A. §-ának (2) bekezdése azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Nyugdíjas munkavállaló keresete

Kérdés: Valóban megszűnt a kereseti korlát azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik a nők kedvezményes nyugdíjának igénybevétele mellett dolgoznak? Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj szüneteltetésére akkor sem kerül sor, ha a munkavállaló keresete lényegesen magasabb, mint a minimálbér? Mikortól vezetik be ezt a kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] Valóban, 2019. január 1-jétől hatályos az a szabályozás, amely szerint amennyiben a saját jogú nyugdíjas személy - és ide kell érteni a nők 40 kedvezményes nyugdíjban részesülőt is - munkaviszonyban áll, nem tekinthető biztosítottnak a Tbj-tv. 5. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés:

Mennyi lesz a kereseti korlátja annak a munkavállalónak, aki 2013. március 12-én tölti be a 62. életévét?

Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-a értelmében, ha a korhatárt be nem töltött nyugdíjas a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

Nyugdíjas személy külföldi jövedelmének adója

Kérdés: Hol és milyen mértékben kell megfizetnie a személyi jövedelemadót egy öregségi nyugdíjas személynek, akinek a külföldi munkavégzése meghaladja a 183 napot? Összevontan kezelik a jövedelmet, ha Magyarországon ingatlan-bérbeadásból is származik bevétele?
Részlet a válaszából: […] A magyar illetőségű magánszemélynek a külföldön megszerzett jövedelme után Magyarországon (is) kell adót fizetnie, de a külföldön megfizetett adó beszámítható.Az Szja-tv. 2. §-ának (4) bekezdése alapján a belföldi illetőségű magánszemélyt teljes körű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Külföldön dolgozó öregségi nyugdíjas személy jövedelme

Kérdés: Hol kell személyi jövedelemadót fizetnie egy öregségi nyugdíjas személynek, aki külföldön dolgozik, de a kinti tartózkodásának ideje nem haladja meg az évi 183 napot? Összevontan kezelik-e ezt a jövedelmet, ha Magyarországon ingatlan-bérbeadásból is keletkezik jövedelme?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben szereplő esetben az alapvető információkhiányában nem állapítható meg, hogy melyik államnak - Magyarország vagy amunkavégzés helye - van adóztatási joga. A kérdés tisztázásához javasoljuk aNAV által kiadott 4. számú információs füzetet, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Nők kedvezményes nyugdíjába vonult munkavállaló

Kérdés: Teljes jogú nyugdíjasnak számít-e az a nő, aki 2012 májusában 40 éves munkaviszony után nyugdíjba fog vonulni? Ha igen, akkor betöltheti-e a jelenlegi munkakörét a jelenlegi fizetéséért, vagy csak a minimálbér másfélszeresét keresheti?
Részlet a válaszából: […]  Az a hölgy, aki 40 éves jogosultsági idejére tekintettelszerez nyugdíjjogosultságot, életkorától függetlenül saját jogú nyugdíjasnakminősül. Így vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak tekintendő,illetve biztosított munkavállalóként nem kötelezett 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltöttelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülőszemély a tárgyévben a biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény - többek között - azöregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött előrehozott öregségi nyugdíjbanrészesülő személy munkavállalására vonatkozó 83/B. §-ának a rendelkezései nemírnak elő arányos keretösszeg-számítást arra az esetre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.
1
2
3