Nagyszülő GYED-e és GYES-e szülő keresőképtelensége esetén

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is GYED-re, illetve a gyermek második életéve betöltése után GYES-re a nagyszülő abban az esetben, ha a második gyermekkel várandós, kisadózó egyéni vállalkozó anya keresőképtelen állományba kerül, és emiatt már nem is fog a vállalkozásban dolgozni július végéig, a szülés várható időpontjáig? A második gyermek születése után a nagyszülő visszamegy a főfoglalkozású munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint bejelentett személy biztosított. Mint biztosított, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nagyszülő GYES-jogosultsága

Kérdés: Igényelheti a gyermek után járó gyermekgondozást segítő ellátást a gyermek édesanyjának édesanyja abban az esetben, ha még nem nyugdíjas, és nem szeretné megszüntetni a munkaviszonyát? A gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, az anya vissza szeretne menni dolgozni, és a gyermek bölcsődébe kerül, de a nagymama csak részmunkaidőben dolgozik, így hamar tudna menni a gyermekért.
Részlet a válaszából: […] Magyarország nagy gondot fordít arra, hogy a családokban a gyermekek száma megnövekedjen. Ennek érdekében számtalan, a családok szempontjából pozitív lépést tesz. Ugyanakkor a jogalkotók tudják azt is, hogy az édesanyák is egyenrangúak a háztartások bevételének megszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Jogosult GYES-re az édesanya helyett az apa örökbe fogadó szülője az unokája után? Milyen feltételekkel adható az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Igen, természetesen jogosult. A nagyszülő jogosultsága a gyermekgondozást segítő ellátásra nem szűnt meg, ez a lehetőség már hosszú ideje fennáll, és azt sem hallani, hogy a közeljövőben megszüntetnék. A jelentősége azt követően, hogy a szülők az ellátás felvételétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Valóban megszűnt az a lehetőség, hogy a gyermek után a szülők helyett a nagyszülő igényelje a GYES-t?
Részlet a válaszából: […] Szerencsére ez az információ helytelen, a nagyszülő - a korábbi szabályok szerint - jelenleg is jogosult lehet gyermekgondozást segítő ellátásra. A feltételek - kivételesen - több éve nem változtak. Nézzük is meg, melyek ezek!Az igénybejelentés bármely járási hivatalnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Nagyszülő GYED-e, GYES-e

Kérdés: Jogosult GYED-re, illetve GYES-re egy munkaviszonyban álló nagyszülő, ha igen, mikortól? A GYED-en töltött idő beleszámít a nagyszülő szolgálati idejébe és a nyugdíjalapjába?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díjra jogosult személyek körét az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése sorolja fel. E szerint gyermekgondozási díjra jogosult - egyebek mellett - a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

GYES-ben részesülő nagyszülő öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérnie kell a GYES folyósításának megszüntetését annak a nagyszülőnek, aki jelenleg az unokájára tekintettel részesül az ellátásban, és öregségi nyugdíjat szeretne igényelni?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítható a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve hogy a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltötte, rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év, a résznyugdíjhoz pedig tizenöt év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő nagyszülő GYES-e

Kérdés: Igénybe veheti nagyszülőként a GYES-t egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Amennyiben igen, akkor a kereseti korlát meghatározásánál figyelembe kell venni az ellátás összegét, tekintettel arra, hogy nyugdíjjárulékot vonnak belőle?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében meg kell szüntetni a rokkantsági ellátást, ha az érintett más rendszeres pénzellátásban részesül.A 2011. évi CXCI. tv. 1. §-a (2) bekezdésének 10. pontja szerint e törvény alkalmazásában rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.

Rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó GYES-e

Kérdés: Igénybe veheti a rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó unokájára tekintettel a GYES-t? Beleszámít a jövedelemkorlátba az ellátás összege?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén. A rokkantsági ellátás esetében is csak a keresőtevékenységből származó, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni a kereseti korlát meghatározása során.A 2011. évi CXCI. tv. alkalmazásában keresőtevékenységnek a Flt. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Jogosult továbbra is GYES-re a nagyobbik gyermek után a nagyszülő, ha a kisebbik gyermek után az édesanya TGYÁS-t vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] A nagyszülők részére megállapítható gyermekgondozási segély mára ismét népszerűvé vált, hiszen a szülők a munkavégzés mellett már nem minden feltétel nélkül vehetik igénybe ezt a fajta ellátást. Az igénylések száma akkor növekedett meg ismét, mikor megjelent az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Kell-e nyugdíjjárulékot fizetnie a GYES összege után a gyermek gondozását ellátó nyugdíjas nagymamának?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a saját jogúnyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött,özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély, az ápolási díj,valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
1
2