Nyugellátás újraszámítása

Kérdés: Mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugellátás újraszámítására nincs lehetőség sem a nyugdíjkorhatár betöltése miatt, sem a nyugdíj melletti munkavégzés alapján. A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szolgálati idő elismerése járuléktartozás esetén

Kérdés: Akadálya lehet egy egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíjba vonulásának, hogy az utóbbi két évben jelentős adó- és járuléktartozást halmozott fel?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 38. §-ának (2) bekezdése értelmében szolgálati időként nem lehet figyelembe venni az egyéni vállalkozói jogviszonynak azt az időtartamát, melyre vonatkozóan a vállalkozónak– 2011. december 31-éig nyugdíjjárulék- vagy nyugdíjbiztosításijárulék-, illetve–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Állami nyugdíjrendszerbe visszalépő nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Miért nem változott a nyugdíj összege annak a rokkantnyugdíjas személynek az esetében, aki a nyugdíja megállapításakor magán-nyugdíjpénztári tag maradt, majd a PSZÁF tájékoztatása értelmében élt a 2009. december 31-ig fennálló lehetőséggel, és visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
Részlet a válaszából: […]  Az Mny-tv. 2009. december 31-én hatályos 123. §-ának(15)–(16) bekezdésében foglaltak szerint a társadalombiztosítási nyugellátásbannem részesülő pénztártag léphetett vissza a társadalombiztosításinyugdíjrendszerbe 2009. december 31-éig, amennyiben önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Magán-nyugdíjpénztári tag nyugdíjának újraszámolása visszalépés után

Kérdés: Kérheti-e a nyugdíj újraszámolását az az igénylő, aki 2010 júniusában vonult nyugdíjba, és a nyugdíja összegét magán-nyugdíjpénztári tagsága miatt 75 százalékos mértékben állapították meg? Az igénylő vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.
Részlet a válaszából: […] Az a magán-nyugdíjpénztári tag, akinek a részére 2011.február 1-jét megelőzően az őt ténylegesen megillető ellátás 75 százalékánakmegfelelő mértékű társadalombiztosítási – vagy azzal egy tekintet alá eső -nyugellátást állapítottak meg, 2011. január 31-ig kérheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.