tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

15 találat a megadott nyugdíjas megbízott tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Öregségi nyugdíjas személy megbízási jogviszonya
Kérdés: Számítania kell az öregségi nyugdíj folyósításának korlátozására annak az ellátásban részesülő személynek, aki megbízási szerződés keretében rendszeres munkát végez?
Részlet a válaszból: […]éves keretösszegnek. Az éves keretösszeg mértéke minden évben változik, amennyiben a kötelező legkisebb munkabér havi összege módosul. 2020. évben az érvényes minimálbér 161 000 forint. Ennek megfelelően az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjas személy nyugdíja folyósításának szüneteltetéséről a nyugdíjfolyósító szerv akkor köteles gondoskodni, ha a biztosított ellátásban, illetve járadékban részesülő személy nyugdíjjárulék-alapja meghaladja 2 898 000 forintot.Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjas nyugdíjának folyósítását a jövedelemhatár elérése után - az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától egészen a tárgyév december 31-éig - a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból szünetelteti, majd az adott évet követő év januárjától a nyugdíjat tovább folyósítja mindaddig, amíg a nyugdíjas jövedelme újból el nem éri az adott évre meghatározott keretösszeget. Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintettek az ellátásukat egészen a következő év januárjáig nem kaphatják kézhez.Az új Tbj-tv. hatálybalépésével, 2020. július 1-jétől a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6333
2. találat: Nyugdíjas megbízott
Kérdés: Valóban nem válik biztosítottá egy lengyel cég magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseletét megbízási jogviszonyban ellátó saját jogú öregségi nyugdíjas személy, annak ellenére, hogy a részére havonta kifizetett megbízási díj jelentősen meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Milyen közterheket kell megfizetni a megbízottnak és a megbízónak ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]megbízási díj önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, az adóalap meghatározása során figyelemmel kell lenni néhány szabályra. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít ugyanis a tevékenységgel összefüggésben, a tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel megszerzett valamennyi bevétel. Önálló tevékenységből származó bevétel például a megbízási jogviszonyra tekintettel kapott díjazás, honorárium, de bevételként kell figyelembe venni a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés összegét is. Szerencsére azonban a bevételnek nem a teljes része minősül jövedelemnek. A jövedelem kiszámítása során ugyanis elszámolhatók a tevékenység végzése során felmerülő költségek, amelyek nem képezik a személyi jövedelemadó alapját. A költségek elszámolása tételesen vagy átalányban történhet, attól függően, hogy a tevékenység ellátása során milyen jellegű és mennyiségű költség merül fel. Az elszámolás módját a megbízott választja meg, és nyilatkozik az elszámolás módjáról. Tételes elszámolás esetén valamennyi költséget számlával kell igazolni, ami kicsit macerás, viszont a bevétel maximum 50 százaléka ily módon elszámolható. A másik módszer szerint a bevételből igazolás (számlák, bizonylatok) nélkül levonható 10 százalék költséghányad, és a bevétel 90 százaléka a jövedelem.Ez utóbbi módszer alkalmazása esetén a magánszemély az adóévben megszerzett - nem egyéni vállalkozás keretében folytatott -, önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, továbbá az önálló tevékenységével összefüggésben kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. Ez azt jelenti, hogy az esetleges költségtérítés 90 százaléka is jövedelemnek számít, mivel ebből a bevételből is csak a 10 százalék költséghányadot lehet levonni.A magánszemély érdekében áll, hogy a költségnyilatkozaton valós adatokat tüntessen fel. Ugyanis a megalapozatlanul adott költségnyilatkozatnak következményei lehetnek. Ha a magánszemély nyilatkozatában feltüntetett költség meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetnie, és személyi jövedelemadóként megfizetnie. Nem kell ilyen bírságot fizetni, ha az említett különbözet nem több az adóelőleg levonásánál figyelembe vett költség 5 százalékánál. Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete is lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot köteles az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetni.A biztosítási kötelezettséget a Tbj-tv. alapján kell elbírálni, ami azt jelenti, hogy ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét, akkor létrejön a biztosítási jogviszony. Ebben az esetben járulékalapot az adóelőleg számításánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6177
3. találat: Nyugdíjas megbízott bejelentése
Kérdés: A "1202 megbízási jogviszony", vagy a "3210 Nyugdíjas egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya" biztosítási jogviszony kódot kell használni egy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott nyugdíjas magánszemély 'T1041-es nyomtatványon történő bejelentése során abban az esetben, ha a megbízás teljesítését követően a kifizetett összeg alapján biztosítottnak minősül?
Részlet a válaszból: […]jogviszonynak minősül a vállalkozási jellegű jogviszonnyal, illetve - a kérdésben is említett - Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti választott tisztségviselővel egyetemben. Aktív, azaz nem nyugdíjas személyek esetében a felsorolt jogviszonyok mindegyike önálló kóddal rendelkezik, ugyanakkor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5965
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Nyugdíjas személy eseti megbízása
Kérdés: A nyugdíjasként alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyekre is vonatkozik az a szabályozás, hogy eseti megbízás esetén nem szükséges biztosítottként bejelenteni azt a személyt, aki más jogviszonyban biztosított?
Részlet a válaszból: […]megbízási jogviszony keretében, és a természetes személy a kifizetéskor igazolja, hogy e megbízási jogviszonyával egyidejűleg a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott más jogviszonya, jogállása alapján rá a társadalombiztosítási jogviszony kiterjed.A saját jogú öregségi nyugdíjas személy - noha nyug-ellátása alapján megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás - a Tbj-tv. alkalmazásában
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5783
5. találat: Nyugdíjas megbízott baleseti táppénze
Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre a 2017. szeptember 11-én bekövetkezett balesetére tekintettel az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2017. július 9-én nyugdíjazás miatt megszűnt a cégnél, amely 2017. július 17-től megbízási jogviszonyban ismét foglalkoztatja? A dolgozó megbízási díja havi 150 000 forint, a baleset munkába menet történt, amely miatt a dolgozó kórházba került.
Részlet a válaszból: […]56. §-ában foglaltak alapján jogosult. A hivatkozott paragrafus rendelkezik arról, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított baleseti táppénzének összegét mi alapján kell megállapítani.A baleset üzemiségét a kifizetőhelynek kell elbírálni, és a döntésről határozatot kell hozni. A baleseti táppénz összegének alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százaléka,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5628
6. találat: Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja
Kérdés: Kell fizetni szociális hozzájárulást, illetve szakképzési hozzájárulást a havi 30 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a megbízott öregségi nyugdíjas?
Részlet a válaszból: […]fennáll, ha a megbízási jogviszony alapján munkát végző személyre - mint például jelen esetben - nem terjed ki a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a biztosítás. A szociális hozzájárulási adó alapja megegyezik az szja-alappal, azaz jövedelemként a költségekkel csökkentett megbízási díjat kell figyelembe venni. A költségek meghatározásánál kétféle módszer közül választhat a megbízott. Tételes költségelszámolás esetén valamennyi költséget - kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű (igazolás nélkül elszámolható) költségek kivételével - számlával, bizonylattal kell igazolni. Ebben az esetben a költségek a bevétel 50 százalékáig számolhatók el. Amennyiben a megbízott nem tud vagy nem akar tételesen költségeket igazolni, akkor egy 10 százalékos költséghányadot alkalmazhat, így a bevétel 90 százaléka lesz a jövedelem és a szociális hozzájárulási adó alapja is.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4946
7. találat: Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy - a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ha a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a nyugdíj folyósításának szünetelését kéri, vagy az éves keretösszeg elérése, illetve a jog­viszony jellegére figyelemmel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4666
8. találat: Nyugdíjas megbízott bejelentése
Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041 számú nyomtatványon azt a nyugdíjas munkavállalót, aki a 2013. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra 120 000 forint megbízási díjat kapott, vagy a nyugdíjasokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]véve a 10 százalékos költséghányadot - nem terjed ki rá a biztosítás, hiszen havi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, ami a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok esetében a biztosítási kötelezettség feltétele.Márpedig a kérdésben említett bejelentést az Art. 16. §-ának (4) bekezdése értelmében csak a biztosítottak esetében kell megtenni. Sőt a megbízási jogviszony esetében még a biztosítás fennállása sem eredményez okvetlenül bejelentési kötelezettséget. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4282
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Nyugdíjas személy megbízási díjának közterhei
Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot vonni a nyugdíjas személynek adott megbízási díjból abban az esetben, ha nem kis összegű a kifizetés? A szellemi szabadfoglalkozású megbízott idegen nyelvről magyar nyelvre történő fordítási munkát végzett.
Részlet a válaszból: […]450 forint (napi 715 forint) összegű járulékalapot képező jövedelmet (bruttó megbízási díj-költséghányad = járulékalapot képező jövedelem) kell a fordítónak elérnie ahhoz, hogy utána járulékfizetési kötelezettség keletkezzen. Amennyiben a biztosítása a fentieknek megfelelően megállapítható, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 9,5 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot köteles fizetni. Pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak abban az esetben köteles fizetni, ha a nyugdíjának a folyósítása szünetel (Tbj-tv. 25. §). Természetesen ezeket a járulékokat a foglalkoztató köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2819
10. találat: Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei
Kérdés: Kell-e társadalombiztosítási közterheket, vagy 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni a minimálbér alapján az után az öregségi nyugdíjas ügyvezető után, aki tevékenységét megbízottként, nulla forint díjazás ellenében látja el?
Részlet a válaszból: […]eho-fizetési kötelezettség fel sem merül. Természetesen mindez másként alakul, ha az érintett az ügyvezetői teendő ellátása mellett tagként személyesen is közreműködik a társaságban (az ügyvezetés nem minősül személyes közreműködésnek). Ebben az esetben kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak tekintendő, és a társaságnak a havi 4350 forintos
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2331
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést