Öregségi nyugdíjas megbízott ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy újonnan alakult kft. öregségi nyugdíjban részesülő megbízott ügyvezetőjét abban az esetben, ha 8 órás munkaviszonnyal is rendelkezik egy másik kft.-nél? Az ügyvezető nem tulajdonos egyik kft.-nél sem, és egyelőre ingyen látja el a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az újonnan alakult kft.-ben az ügyvezetői teendőket. Az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási jogviszonya

Kérdés: Számítania kell az öregségi nyugdíj folyósításának korlátozására annak az ellátásban részesülő személynek, aki megbízási szerződés keretében rendszeres munkát végez?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetése jelen esetben attól függ, hogy a kérdező betöltötte-e a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és a megbízási jogviszonyában mekkora összegű jövedelmet ér el. Ugyanis az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nyugdíjas megbízott

Kérdés: Valóban nem válik biztosítottá egy lengyel cég magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseletét megbízási jogviszonyban ellátó saját jogú öregségi nyugdíjas személy, annak ellenére, hogy a részére havonta kifizetett megbízási díj jelentősen meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Milyen közterheket kell megfizetni a megbízottnak és a megbízónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés felhívja a figyelmet egy alapvető tévedésre, amelyet a Tbj-tv. 2019. január 1-jén bevezetett változása indukált. Az új szabályozás alapján a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszony nem keletkeztet biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Nyugdíjas megbízott bejelentése

Kérdés: A "1202 megbízási jogviszony", vagy a "3210 Nyugdíjas egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya" biztosítási jogviszony kódot kell használni egy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott nyugdíjas magánszemély 'T1041-es nyomtatványon történő bejelentése során abban az esetben, ha a megbízás teljesítését követően a kifizetett összeg alapján biztosítottnak minősül?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben az alkalmazandó kód a 3210-es. A megbízás a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül a vállalkozási jellegű jogviszonnyal, illetve – a kérdésben is említett – Tbj-tv. 5. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Nyugdíjas személy eseti megbízása

Kérdés: A nyugdíjasként alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyekre is vonatkozik az a szabályozás, hogy eseti megbízás esetén nem szükséges biztosítottként bejelenteni azt a személyt, aki más jogviszonyban biztosított?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 1. számú mellékletének 11. pontja valóban úgy rendelkezik, hogy nem kell bejelentenie a foglalkoztatónak a 'T1041-es nyomtatványon azt a biztosítottat, akit alkalomszerűen foglalkoztat megbízási jogviszony keretében, és a természetes személy a kifizetéskor igazolja, hogy e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Nyugdíjas megbízott baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre a 2017. szeptember 11-én bekövetkezett balesetére tekintettel az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2017. július 9-én nyugdíjazás miatt megszűnt a cégnél, amely 2017. július 17-től megbízási jogviszonyban ismét foglalkoztatja? A dolgozó megbízási díja havi 150 000 forint, a baleset munkába menet történt, amely miatt a dolgozó kórházba került.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott táppénzre nem jogosult, mégpedig azért, mert pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a jövedelme után nem fizet (Tbj-tv. 25. §, Eb-tv. 43. §). Baleseti táppénzre viszont az Eb-tv. 56. §-ában foglaltak alapján jogosult. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Kell fizetni szociális hozzájárulást, illetve szakképzési hozzájárulást a havi 30 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a megbízott öregségi nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A szociális hozzájárulási adót a 2011. évi CLVI. tv. szerinti adófizetési kötelezettséget keletkeztető, adóalapul szolgáló jövedelem után kell fizetni. A megbízási jogviszony, illetve az ebből származó megbízási díj az említett törvény 455. §-ának (1) és (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy – a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ha a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a nyugdíj folyósításának szünetelését kéri, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Nyugdíjas megbízott bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041 számú nyomtatványon azt a nyugdíjas munkavállalót, aki a 2013. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra 120 000 forint megbízási díjat kapott, vagy a nyugdíjasokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a konkrét válasszal: az említett személyt bejelenteni valóban nem kell, de ez nem függ össze a nyugdíjas státuszával.A foglalkoztatásával összefüggő bejelentési kötelezettség azért nem áll fenn vele kapcsolatban, mert a 120 000 forintos megbízási díja alapján –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Nyugdíjas megbízott részére kifizetett megbízási díj szakképzési hozzájárulása

Kérdés: A szociális hozzájárulási adón kívül kell szakképzési hozzájárulást is fizetnie a kifizetőnek egy nyugdíjas egyéni vállalkozó részére havonta kifizetett megbízási díj után? Alkalmazható ebben az esetben a Szakhoz-tv. 2. §-a (5) bekezdésének c) pontja?
Részlet a válaszából: […] Igen, kell. A szakképzési hozzájárulás alapja ugyanis a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával egyezik meg [Szakhoz-tv. 4. § (1) bekezdése].Amennyiben tehát a saját jogú nyugdíjas személy után a cég szociális hozzájárulási adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 16.
1
2