Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjkorhatárt, és megszerzi a Tny-tv. szerint szükséges szolgálati időt. A nők esetében életkori megkötés nélkül is szerezhető nyugdíjjogosultság, amennyiben rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel.Amennyiben az 1957-ben született személy férfi, vagy olyan nő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Kitoloncolt török állampolgár közterhei

Kérdés: Hol kell a továbbiakban fizetnie a járulékot annak a török állampolgárnak, aki 1995 óta Magyarországon él, és egy cég ügyvezetőjeként dolgozik, a felesége magyar, a gyermekeik is itt születtek, de most 5 évre kitoloncolták Magyarország területéről, ezért Szlovákiába ment, és ott céget alapított? Hogyan érinti ez a helyzet az egészség-biztosításra és a nyugdíjra való jogosultságát? Fizetnie kell továbbra is Magyarországon annak ellenére, hogy 5 évig nem jöhet ide?
Részlet a válaszából: […] ...a Magyarországon szerzett szolgálati ideje nem veszik el. Egyrészt, mert a 26 éves járulékfizetésre tekintettel már megszerezte a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt, másrészt Törökországgal hatályos szociális biztonsági egyezményünk van (2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nyugellátás korhatár betöltése előtt

Kérdés: Igénybe veheti a nyugdíjkorhatár betöltése előtt az öregségi nyugdíjat egy jelenleg 62 éves személy, akinek az egészségi állapota nagymértékben megromlott? A munkáltatója kifizetné a hiányzó évekre járó ellátást.
Részlet a válaszából: […] 2012. január 1-jével megszűnt a nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás lehetősége. Nincs semmilyen mód arra, hogy - egy korábbi nyugdíjformához, a korengedményes nyugdíjazáshoz hasonlóan - a munkáltató és a munkavállaló megállapodjanak abban, hogy a munkavállaló öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Öregségi nyugdíj 2022

Kérdés: Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat 2022-ben? Emelkedett az öregségi nyugdíjkor-határ?
Részlet a válaszából: […] Igen, emelkedett, a 64. életév betöltését követő 183. napról a 65. életévre változott. A nyugdíjkorhatár 62. életévről 65. életévre emelése fokozatosan történt, 2013. december 31-étől egészen 2022-ig. A nyugdíjkorhatár emelése első körben az 1952-ben született...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavégzés behívás alapján

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási, a szolgálati, illetve a jogosultsági ideje annak a munkavállalónak, aki behívás alapján történő munkavégzés keretében havi 32 órás munkaidőben dolgozik, amit 8 munkanapon, napi 4 órás munkaidőben teljesít?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség.Ennek megfelelően a nők 40 éve vonatkozásában a jogviszony teljes tartama jogosultsági időnek minősül, ahogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 15, illetve 20 éves szolgálati idő számítása során is teljes szolgálati időnek tekintendő.Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Hiányzó jogosultsági idő

Kérdés: Megszerezheti a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó 179 napot úgy egy nő, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó férje bejelenti részmunkaidőben havi 60 ezer forintos munkabérrel? Okozhat bármilyen problémát a nyugdíjjogosultság elbírálása során, hogy a férj volt a munkáltató, illetve, hogy az érintett egy műtét miatt feltehetően hosszabb ideig keresőképtelen lesz? A munkavállaló korábban 20 évig folyamatosan ugyanazon a munkahelyen dolgozott. Beleszámít a nyugdíjalapjába, ha a korábbi munkaviszonyából elmaradt munkabér, illetve kártérítés kerül számára megállapításra?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyról van szó (a minimálbért el nem érő keresettel), ennek ellenére a 179 nap biztosításban töltött idővel megszerzi a nyugdíjjogosultsághoz még szükséges 179 nap jogosultsági időt.Amennyiben az előző munkaviszonya megszűnése és az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Jogosult nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre az a személy, aki egyébként már jogosult lenne nyugellátásra, de egyelőre személyes okból nem szeretné igénybe venni azt?
Részlet a válaszából: […] ...beszél, ugyanakkor a válasz érdekében elsődlegesen azt kell megvizsgálnunk, hogy az érintett álláskereső státuszát befolyásolja-e a nyugdíjjogosultsága?A jogszabály 58. § (5) bekezdése d) pontjának 3. alpontjából következően nem tekinthető álláskeresőnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Nyugdíjjogosultság 2021-ben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] 2021-ben vehetik igénybe az öregségi nyugdíjat,- akik már korábban jogosultságot szereztek öregségi nyugdíjra, csak a jogosultságukat nem érvényesítették, továbbá- azok a nők, akik a jelzett időszakban szerzik meg az életkori feltétel nélküli öregségi teljes nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Járuléktartozást felhalmozó bt. beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Jogosult lesz a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjára egy 1961. október 13-án született munkavállaló, aki már rendelkezik a szükséges jogosultsági idővel, de az utolsó 10 évben egy olyan betéti társaság beltagjaként áll munkaviszonyban, amely jelentős járuléktartozást halmozott fel?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben vázolt helyzetben a társaság járuléktartozása nem befolyásolja a nyugdíjjogosultságot.Bár a Tny-tv. az egyéni és társas vállalkozók vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy a szolgálati idő elismerésének feltétele a járulék megfizetése, illetve a törvény 38...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
1
2
3
22