tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

30 találat a megadott nyugdíjjogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Öregségi nyugdíj 2022

Kérdés: Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat 2022-ben? Emelkedett az öregségi nyugdíjkor-határ?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjra.A 2017. év második és a 2018. év első félévében az 1954-ben, majd 2019-ben az 1955-ben született személyek kérhették az öregségi nyugdíj megállapítását. Az 1956-ban született személyek a 2020. év második, és a 2021. év első fél évében érték el a nyugdíjkorhatárukat. A nyugdíjkorhatár emelésének utolsó üteme 2022-ben valósul meg. Az 1957-ben vagy azt követően született személyek már 65 éves korukban vonulhatnak nyugdíjba, amennyiben az öregségi résznyugdíjhoz legalább tizenöt év, az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkeznek. 2018. július 26-ától már nem feltétele az öregségi nyugdíj megállapításának, hogy azt megelőzően az érintett személy biztosítási jogviszonyát megszüntessék.Az 1957-ben születetteken túl 2022. évben azok a személyek is nyugdíjba vonulhatnak, akik már betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárukat, és rendelkeznek a szükséges szolgálati idővel, ennek ellenére nem kérték a nyugdíj megállapítását, továbbá azok a nők, akik a 2022. év előtt szerezték meg, és akik 2022-ben szerzik meg az életkori feltétel nélküli öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2022. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 7043
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Nyugdíjjogosultság 2021-ben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2021-ben?
Részlet a válaszból: […]jogosultsági időt, valamint- az 1956. július 1-jét követően és 1957. január 1-jét megelőzően születettek, amennyiben rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges tizenöt év, vagy az öregségi teljes nyugdíjhoz megkívánt legalább húsz év szolgálati idővel. (2018. július 26-ától már nem feltétele az öregségi nyugdíj megállapításának, hogy azt megelőzően az érintett személy biztosítási jogviszonyát megszüntessék.)A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6739
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nyugdíjjogosultság

Kérdés: Mikortól válhat jogosulttá a nők kedvezményes nyugdíjára az az 50. életévét betöltött nő, aki 17 és 25 éves kora között dolgozott, majd 5 hónap táppénz után szült, GYES-ben részesült, 3 év múlva ikrei születtek, ezután összesen 10 évig GYES-en volt, majd 11 évig ápolási díjban részesült, jelenleg pedig a gyermekek otthongondozási díját kapja súlyosan beteg gyermeke után? Hány évet kell igazolni az ellátás érdekében?
Részlet a válaszból: […]minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.2018. július 26-tól az öregségi nyugdíj megállapításának, így a negyven év jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi teljes nyugdíjnak sem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.Jelen esetben az érintettnek a súlyosan fogyatékos gyermek ápolása, gondozása miatt harminc év keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő alapján megállapítható az öregségi teljes nyugdíj, amennyiben tíz évet igazol a gyermekek felnevelésével, illetve a súlyosan fogyatékos gyermeke ápolásával töltött időből.A nyugdíjba vonulás pontos időpontja érdekében javasoljuk, hogy a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervétől kérje a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítását.A nyugellátás igénybevételéhez a K02. számú formanyomtatványt (Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján az öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához) kell kitölteni, és aláírni, majd azt postai úton, elektronikusan vagy személyesen el kell juttatni a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervéhez. Az igénybejelentő lap megtalálható bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, és letölthető a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ internetes oldal Nyomtatványok menüpontjából.Nem kötelező, de az eljárás meggyorsítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6289

4. találat: Külföldi életjáradékban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lesz öregségi nyugdíjra az a magyar állampolgárságú személy, aki 20 év szolgálati időt szerzett Magyarországon, utána pedig Franciaországban dolgozott, ahol munkahelyi baleset érte, amelyre tekintettel jelenleg életjáradékot kap 600 euró összegben? Folyósítható egyszerre a francia életjáradék és a magyar nyugdíj?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor a nyugdíjigazgatási szerv az öregségi nyugdíjat a magyar szolgálati idő és keresetek alapján határozza meg, és ezzel egyidejűleg a francia munkavégzésre és ott szerzett biztosítási időre tekintettel kiszámolja, hogy a Francia-országban és Magyarországon szerzett szolgálati idő alapján, valamint a kizárólag a magyar keresetek alapján mekkora a magyar arányos nyugdíjrész. A két számítási módszer szerint kapott nyugdíjösszeg közül az kerül megállapításra és folyósításra, amely az igénylőre nézve kedvezőbb.A Franciaországban szerzett jövedelmek kizárólag a majdani francia nyugdíj megállapításánál vehetők figyelembe. A Franciaországban szerzett biztosítási idő alapján a francia öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a tagállam belső szabályai szerint az igénylő arra jogosultságot szerez.Az EU koordinációs rendeletei szerint az egyes ellátásra való igényeket a lakóhely szerinti tagállam illetékes intézményénél lehet benyújtani. Ez a tagállami intézmény fogja a kérelem alapján kitöltött formanyomtatványokat a másik tagállam illetékes intézményének megküldeni, az adott tagállamban szerzett szolgálati/biztosítási idő igazolásával együtt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5940

5. találat: Jogosultság öregségi nyugdíjra

Kérdés: Valóban igaz, hogy 2018 júliusától már nem kell megszüntetni a munkaviszonyt annak érdekében, hogy a magánszemély jogosult legyen öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]érdekében már nem kell megszüntetnie a biztosítási jogviszonyát annak, akinek az öregségi nyugellátását (teljes vagy résznyugdíját, nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátását) 2018. július 26-tól vagy azt követő időponttól állapítják meg. A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat július 26-tól nem kell megszüntetni a korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányász-járadék igénybevételéhez sem.Tekintettel arra, hogy a nyugellátás kezdő időpontját a nyugdíjigénylő szabadon választhatja meg, és a nyugellátás iránti igények visszamenőlegesen 6 hónapra is érvényesíthetők,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5834

6. találat: Férfi nyugellátása nyugdíjkorhatár betöltése előtt

Kérdés: Létezik jelenleg olyan nyugellátás, amelyet egy férfi igényelhet, aki még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárát, nem minősül megváltozott munkaképességűnek, de 42 év folyamatos szolgálati idővel rendelkezik, és nagyon elfáradt?
Részlet a válaszból: […]keresetpótló ellátás. A nyugdíjrendszer hosszú távú egyensúlyi helyzete szempontjából a nyugdíjkorhatártól számított várható nyugdíjfolyósítási idő számítása miatt is lényeges eleme a rendszernek a korhatár. Az időskor kezdete az elmúlt időszakban kitolódott, és a nyugdíjkorhatártól várható élettartam, illetve az egészségben eltölthető élettartam is emelkedett.A nyugdíjakat és a hozzátartozói ellátásokat a foglalkoztatók által fizetett szociális hozzájárulási adóból, illetve a biztosítottak által fizetett nyugdíjjárulékok befizetett összegéből fizetik. Öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani, ettől eltérő szabályt - az Alaptörvényben meghatározottak felhatalmazás alapján - csak a nők javára lehet alkotni. E kedvezményes szabályozást tartalmazza a Tny-tv., amely lehetővé teszi, hogy a nők 40 év[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5825
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Vezető beosztású munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Valóban eltörlik azt a jogosultsági szabályozást, hogy nyugdíjazás esetén a munka-viszonyt meg kell szüntetni? Alkalmazható a jogviszony fenntartása egy 2018. szeptember hóban nyugdíjba vonuló, vezető beosztású munkavállaló esetében, aki a nyugdíjazása után tovább fog dolgozni jelenlegi munkáltatójánál?
Részlet a válaszból: […]hangsúlyozottan csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat érinti, tehát a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, egyébként munkaviszonyban álló dolgozóként biztosítottakat - mint például a közalkalmazotti jogviszonyban állók - nem] egyik következménye lesz, illetve lenne, hogy folyamatos maradhat a munkaviszony, tehát azt a nyugdíjazás miatt nem kellene megszüntetni. A feltételes mód azért indokolt, mert a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslat 21. §-a olyan módosítást tartalmaz, amely - elfogadása esetén - hatályon kívül helyezi a Tny-tv. 18. §-ának idevágó előírásait, tehát megszűnik az az előírás, hogy az igénylő azon a napon, amelytől a nyugellátás folyósítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5813
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kevés szolgálati idővel rendelkező magánszemély ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásra lehet jogosult egy 67 éves hajléktalan férfi, aki 10 év szolgálati idővel rendelkezik, jelenleg 28 500 forintot kap, amiből nem tud megélni? Hová fordulhat ebben az esetben az érintett?
Részlet a válaszból: […]forint) 100 százalékával. Az összeg a 75. életév betöltésétől a minimálnyugdíj 135 százalékára nő. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás, amit a járási hivatal állapít meg.Tulajdonképpen ezzel a szociális ellátórendszer által nyújtható rendszeres pénzbeli ellátások lehetősége le is zárult.Nyugellátásra csak abban az esetben lenne jogosult, ha még legalább 5 év szolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5723
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Nyugdíjjogosultság kevés szolgálati idő esetén

Kérdés: Jogosult lesz valamilyen nyugellátásra az a férfi, aki 2018-ban tölti be a 65. életévét, 13 év szolgálati idővel rendelkezik, és 4 saját gyermeket nevelt fel?
Részlet a válaszból: […]feltétel egyidejű fennállása esetén állapítható meg. Szolgálati idő hiányában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben nyugellátást nem lehet megállapítani.Az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz minimálisan megkívánt szolgálati idő, legfeljebb öt naptári év pótlása érdekében megállapodást lehet kötni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál. A megállapodás megkötése érdekében öregségi nyugdíj megállapítására irányuló igényt kell előterjeszteni. Az eljárás során hozott határozatban a hatóság tájékoztatja az ügyfelet a megállapodás kötésének lehetőségéről, valamint a nyugellátás megállapításához hiányzó idő pontos tartamáról. A megállapodás kizárólag a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő (a határozat kézhezvételétől számított 15 nap) lejártáig kezdeményezhető, és a nyugdíjbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5709
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Beltag nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban igaz-e, hogy egy bt. egyetlen beltagja csak akkor tud nyugdíjba menni, ha lemond beltagságáról, illetve az ügyvezetésről?
Részlet a válaszból: […]említett helyzetre alkalmazva: amennyiben a beltag munkaviszonyban látja el az ügyvezetést - egy beltaggal rendelkező bt. esetében erre csak a társasági szerződés külön rendelkezése alapján van lehetősége -, akkor munkaviszonyát meg kell szüntetni. Viszont ha nem áll munkaviszonyban, hanem társas vállalkozónak minősül, akkor semmit sem kell tennie, hiszen öregségi nyugdíja megállapításával jogviszonya kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóvá módosul, akire viszont már nem terjed ki a biztosítás, tehát megfelel a bevezetőnkben említett feltételnek. A jogviszonyváltozás tényét viszont a 'T1041 számú nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelenteni.Más volna a helyzet, ha a kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4182
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést