tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

42 találat a megadott nyugdíjas tag tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő kft.-tag
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy kft. személyesen közreműködő tagjának, aki 40 éves jogosultsági idejére tekintettel 2018. szeptember 15-től kedvezményes nyugdíjat igényel? A tag havi jövedelme háromszázezer forint.
Részlet a válaszból: […]járulékfizetési kötelezettségét érinti, a Tbj-tv. 26. §-a értelmében a nyugdíjazása napjától a társaságnak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni utána, amelynek összege havi 7320, illetve napi 244 forint, illetve tagi jövedelmét mindössze (a személyi jövedelemadón túl) 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli, és nem kell utána fizetni szociális hozzájárulási adót sem. Mivel jelen esetben a nyugdíjazásra hó közben került sor, a háromszázezer forint nyugdíjazást megelőző időszakra vonatkozó része után (ami egyben még nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem is) természetesen meg kell a társaságnak fizetnie a szociális hozzájárulási adót, illetve a 10 százalékos nyugdíjjárulékon túl a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot is le kell róni.Felhívjuk a figyelmet a Tny-tv. 83/B. §-ában foglalt szabályozásra, amelynek értelmében a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5814
2. találat: Nyugdíjas tagok jogviszonya
Kérdés: Helyesen jár el az a cég, amely úgy módosítja a társasági szerződését, hogy a saját jogú nyugdíjas tagok a személyes közreműködést nem munkaviszony, hanem társas vállalkozói jogviszony keretében végzik, és így a társaságot csak havi 7050 forint egészségügyi szolgáltatási járulék terheli? Valóban ez a legalacsonyabb közteherfizetési kötelezettséggel járó konstrukció?
Részlet a válaszból: […]tagként történő személyes közreműködést. Erre e nélkül is lehetőség van (pl. egyszerű taggyűlési határozat alapján), ám ha a társasági szerződés tartalmazza a személyes közreműködési kötelezettséget, abban az esetben a tagok esetében akkor is vélelmezhető a társas vállalkozói jogviszony, ha nem kerül sor tényleges munkavégzésre.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a jogviszonya tartamára havi 7050 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot kell a cégnek megfizetnie, illetve esetleges tagi jövedelmét 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli.Nem kell viszont leróni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Tbj-tv. 37/A.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5213
3. találat: Kft. nyugdíjas tagjainak járulékai
Kérdés: Kell valamilyen társadalombiztosítási közterhet fizetni egy kft. két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező nyugdíjas tagja után, ha mindkét tag ügyvezető, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében? A tagok a társasági szerződés szerint megbízási jogviszonyban látják el az ügyvezetői tevékenységet, amelyért megbízási díjban nem részesülnek, a munkavégzés pedig heti 20 órás munkaviszony keretében történik.
Részlet a válaszból: […]a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Ettől eltérően a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottnak a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot kell fizetnie. A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani [Tbj-tv. 25. §, 31. § (1) és (4) bekezdései]. A biztosított társas vállalkozónak a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével kell megfizetnie. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Az ügyvezetői minőségére tekintettel társas vállalkozónak minősülő tag esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni [Tbj-tv. 27. § (2) és (4) bekezdései].A Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja szerint azonban kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az a társas vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a havi 7050 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas vállalkozónak pedig a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot kell megfizetnie. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése, a 4. § d) pontjának 5. alpontja szerinti társas vállalkozó esetében az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem [Tbj-tv. 36. § (1) bekezdése].A szóban forgó személyek után a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontjai értelmében szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség is felmerül, kivéve a saját jogú nyugdíjban részesülő ügyvezető társas vállalkozói jogviszonyát, ez ugyanis a (3) bekezdés értelmében nem eredményez szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget.A kérdésre adandó választ a leírtak alapján úgy foglalhatjuk tömören össze, hogy a két tag részére a 20 órás munkaviszonyukra tekintettel kifizetett munkabér után a kft.-t a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó, míg a biztosítottakat a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék és a 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék, továbbá a 1,5 százalékos mértékű munkaerőpiaci járulék terheli azzal, hogy ez utóbbi kettőt a saját jogú nyugdíjasnak nem kell megfizetnie. Ezen túlmenően a két tag után a 20 órás munkaviszonyuk mellett az ügyvezetői tisztségükre tekintettel egyidejűleg fennálló társas vállalkozói jogviszony következtében ugyancsak szociálishozzájárulásiadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettség merül fel. Ebben az esetben jelentősen eltér a közteherfizetési kötelezettség a saját jogú nyugdíjban nem részesülő - biztosított vagy "főállású" - társas vállalkozó, illetőleg a saját jogú nyugdíjasnak minősülő - kiegészítő tevékenységet folyatónak minősülő - társas vállalkozó után. A biztosított társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tag után a társaság alapesetben az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem alapulvételével köteles a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót megfizetni, és levonni a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Azonban figyelembe véve, hogy az ügyvezető a tisztség betöltéséért díjazásban nem részesül, ebben az esetben törvényben meghatározott minimumösszegek alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5154
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Nyugdíjas tag bejelentése, közterhei
Kérdés: Melyik cégben kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy öregségi nyugdíjas magánszemély után, aki több társaságban is tag, és valamennyi cégében megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat? A magánszemély májusi nyugdíjazásáig az egyik cégben heti 36 órás munkaviszonyban dolgozott, de a nyugdíjba vonulása óta itt is megbízás alapján végzi a tevékenységét. Az ügyvezető valamennyi cégből kap megbízási díjat, de az nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon ezeket a jogviszonyokat?
Részlet a válaszból: […]természetes személy tagját, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, illetve kiegészítő tevékenységű, mert immár saját jogú nyugdíjas.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás havi 7050 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, azzal, hogy ezt egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén csak egy - választása szerinti - társaságban kell megfizetni.Hogy melyikben, azt a jogszabály (Tbj-tv. 38. §-a) az érintett személy döntésére bízza.Az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl (amely tehát a társaság terhe), a társas vállalkozónak a személyes közreműködésére tekintettel kapott jövedelme után 10 százalékos nyugdíjjárulékot is kell fizetnie, amelynek alapulvételével megilleti őt a Tny-tv. 22/A. §-a szerinti 0,5 százalékos nyugdíjnövelés.Összefoglalva tehát, a kérdésben említett tulajdonos ügyvezetői jogviszonyai alapján valamennyi társaságban kiegészítő tevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4998
5. találat: Nyugdíjas tagok egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kérdés: Alaptalanul fizették meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy 2008-ban létrejött cég két nyugdíjas tulajdonosa után, akik személyesen soha, semmilyen jogviszonyban nem működtek közre a társaság tevékenységében, nyugdíjasként pedig biztosítottnak számítanak?
Részlet a válaszból: […]vállalkozók után. Ennek jogszerűségét tehát akkor tudjuk megítélni, ha megvizsgáljuk az érintett tulajdonos tagok társadalombiztosítási jogállását.Egy gazdasági társaság természetes személy tulajdonos tagja főszabály szerint akkor minősül társas vállalkozónak, amennyiben a társaság tevékenységében - nem munkaviszonyban és nem megbízási jog­viszonyban - ténylegesen és személyesen közreműködik. Erről viszont a jelen esetben nincsen szó.Ugyanakkor a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak kell tekinteni azt az ügyvezetésre jogosult tagot is, aki nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket. Az érintett tagok ügyvezetői jogosultságát illetően a kérdés nem tartalmaz információkat, ezért csak általánosságban állapíthatjuk meg, hogy csupán azon tag esetében állt fenn, illetve áll fenn jelenleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4887
6. találat: Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai
Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására nem került sor.A tagok egyikének azonban - nevezetesen a beltagnak - a munkaviszonyon kívül van egy társas vállalkozói (nyugdíjas státuszára tekintettel kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói) jogviszonya is, melyet a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében az ügyvezetői tevékenysége alapoz meg.Ez egyben azt jelenti, hogy havonta meg kell fizetni utána a havi 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot is.E teher alól akkor mentesülhetne a társaság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4632
7. találat: Öregségi nyugdíjban részesülő ügyvezető közterhei
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő tagja után, aki személyesen látja el az ügyvezetői feladatokat? Kell számára fizetni tagi jövedelmet?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozónak, hiszen saját jogú nyugdíjas.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társaság havi 6660 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, míg a tagot 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli a személyes közreműködésére tekintettel kapott járulékalapot képező (adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő) jövedelme után. Hogy a tag részesül-e ilyen jövedelemben, az teljes mértékben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4082
8. találat: Nyugdíjas ügyvezető tag közterhei
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli egy kft. ügyvezetői tevékenységet ellátó nyugdíjas tagja részére kifizetett tiszteletdíj összegét? A tag önállóan látja el a vezető tisztségviselői feladatokat.
Részlet a válaszból: […]címén felvett jövedelme pedig személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelemnek, amelyet az általános szabályok szerint a nem önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint terhel a személyi jövedelem­adó.A kérdésben említett társas vállalkozónak minősülő tag nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak tekintendő. Ennek megfelelőn az említett jövedelem után egyéni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3930
9. találat: Kiegészítő tevékenységű tag bejelentése
Kérdés: Be kell jelenteni a T1041 jelű nyomtatványon egy kft. tagját, aki korábban munkaviszony keretében végezte az ügyvezetői tevékenységet a cégnél, és 2012 nyarától igénybe vette a nők öregségi nyugdíját? A tag továbbra is ellátja az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszból: […][Tbj-tv. 4. § f) pontja]. A kft. saját jogú nyugdíjas ügyvezető tagját kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak kell tekinteni, aki a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében nem tartozik biztosítási kötelezettség alá. Tekintve, hogy a T1041 jelű nyomtatványon csak a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3929
10. találat: Nyugdíjas beltag járuléka
Kérdés: Milyen járulékot kell fizetni egy betéti társaság 78 éves nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha a korára és az egészségi állapotára tekintettel egy határozattal felmentették a cég képviselete alól? A tag semmilyen tevékenységet nem végez a társaságban, amelynek jelenleg semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszból: […]kivéve ha a társaságban történő személyes közreműködésére tekintettel már eleve társas vállalkozónak minősül. Az üzletvezető személyében bekövetkező változás nem igényli a társasági szerződés módosítását, az üzletvezető visszahívása háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal történhet [93. § (5) bekezdése]. Amennyiben a nyugdíjas beltag üzletvezetői és képviseleti joga szabályszerűen megvonásra került,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3803
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 42 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést