Nyugdíjas közalkalmazott munkavégzése

Kérdés: Milyen feltételekkel végezhet munkát egy öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki nem szeretné elveszteni az ellátását, de egy nagyon jó ajánlatot kapott a korábbi munkahelyétől, ahol ápolónőként dolgozott?
Részlet a válaszából: […] ...igazolja a jogviszony megszűnését.Milyen jogviszonyokra kell gondolni, amikor a közszférában történő elhelyezkedésről beszélünk? Ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyt, egészségügyi szolgálati jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas közalkalmazott megbízási jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen kizáró ok arra, ha egy kft. megbízási jogviszonyban szeretne foglalkoztatni egy nyugdíjas személyt, aki jelenleg közalkalmazottként is dolgozik? Hogyan kell ebben az esetben figyelemmel lenni a kereseti korlátra?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas személyek alkalmazását illetően immár csak egyetlen korlátozó szabály maradt hatályban. A Tny-tv. 83/C. §-a értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Részlet a válaszából: […] ...létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Nyugdíjas közalkalmazott keresőképtelensége

Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra egy nyugdíj mellett közalkalmazottként dolgozó nő, aki műtét előtt áll, és felépülése várhatóan több hetet vesz igény? Milyen pénzbeli juttatásokra számíthat az érintett személy a keresőképtelenség tartama alatt?
Részlet a válaszából: […] 2020. július 1-jétől az új Tbj-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyre a biztosítás semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban - így a közalkalmazotti jogviszonyban sem - terjed ki. Ezen az sem változtat, hogy az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Nyugdíjas közalkalmazott

Kérdés: Mi alapján lesz biztosított egy nyugdíjas orvos közalkalmazottként történő foglalkoztatása esetén, tekintettel arra, hogy a nyugdíja folyósítását szüneteltetnie kell, mert egyébként nem foglalkoztatható, a jövedelméből viszont társadalombiztosítási járulékot nem kell vonni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett nyugdíjas közalkalmazottra közalkalmazotti jogviszonya alapján július 1-jétől nem terjed ki a biztosítás, és e jogviszonya alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátást sem vehet igénybe. Például nem jár számára táppénz, üzemi baleset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas közalkalmazott munkavállalása

Kérdés: Helyesen értelmezi az új Tbj-tv.-t egy közalkalmazott, amikor úgy véli, hogy attól függetlenül, hogy közalkalmazotti jogviszonyában dolgozik, a nyugellátása 2020. július 1-jétől ismét jár, tekintettel arra, hogy megszűnik a nyugdíjasok járulékfizetési kötelezettsége, és értelemszerűen a kereseti korlátja is?
Részlet a válaszából: […] Az állítás helyes, ugyanakkor az ebből levont következtetés sajnos téves. Az új Tbj-tv. hatálybalépésével valóban valamennyi jogviszonyban megszűnik a saját jogú nyugdíjasok biztosítási kötelezettsége (sőt a mezőgazdasági őstermelői, illetve egyéni és társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan számít bele a kisadózó vállalkozásból származó jövedelem a kereseti korlátba egy nyugdíjas, részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, akinek a nyugellátása szünetel?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nyilván olyan nyugdíjasról van szó, aki még nem töltötte be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, mivel - a kérdésben foglaltak alapján - vonatkozik rá a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát.A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdésében felsorolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Nyugdíjas pedagógus munkavállalása

Kérdés: Visszamehet tanítani a korábbi munkahelyére a nyugdíja mellett egy pedagógus anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugdíjas pedagógus a tanári állást közalkalmazotti jogviszonyban fogja ellátni, és nincs lehetősége a munkát például megbízási jogviszony keretében végezni, a nyugdíja folyósítását - életkorától függetlenül - a jogviszony létesítésének hónapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.
Kapcsolódó címke:

1950-ben született előrehozott öregségi nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik-e 2010-től a minimálbér tizenkétszeres összegében meghatározott kereseti korlát arra az 1950. szeptember 30-án született nőre, aki 2007. október 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, de tovább dolgozik főállású közalkalmazottként?
Részlet a válaszából: […] Igen. 2010. január 1-jétől valamennyi 62 évesnél fiatalabböregségi nyugdíjas munkavállalóra vonatkozik a Tny-tv. 83/B. §-ábanmeghatározott azon korlátozás, hogy amennyiben az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: A teljes munkaviszonya, vagy a nyugdíjasként ledolgozott évek után jár-e a végkielégítés, illetve a felmentési idő egy nyugdíjas közalkalmazottnak felmentésekor abban az esetben, ha a munkavállaló azon a munkahelyen dolgozik tovább, ahonnan nyugdíjba ment? Miben tér el a szabályzás, ha nem ugyanabban az intézményben vállal nyugdíjasként munkát, ahol előzőleg dolgozott?
Részlet a válaszából: […] A Legfelsőbb Bíróság MK 74. sz. kollégiumi állásfoglalásaértelmében a munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) álló nyugdíjasjogosult mindazokra a járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett a nemnyugdíjas munkavállalót (közalkalmazottat) megilletik.A Kjt. 37....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
1
2