tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

9 találat a megadott nyugdíjas közalkalmazott tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése
Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Részlet a válaszból: […]hogy a társadalom szempontjából egyes hasznos, illetve hasznosabbnak ítélt munkatevékenység gyakorlásának ellehetetlenülését eredményezi a bevezetett drasztikus intézkedés, és a kérelemmel érintett egészségügyi dolgozónak az adott munkáltatónál történő további egészségügyi tevékenység végzését a munkáltató különösen fontos érdeke vagy költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja.Mindennek ellensúlyozása érdekében a jogalkotó gondoskodott a 124/2013. Korm. rendelet megalkotásáról. A költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel. Jövedelemkiegészítés, az Et-tv.-ben meghatározott feltételek szerint, a pénzellátásuk törvény alapján történő szüneteltetésére tekintettel, egyes közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésére szolgáló juttatás.A szabályozás deklarált célja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése és a fennálló együttfolyósítási tilalom kompenzálása.A munkáltató által meghatározott jövedelemkiegészítésnek az egészségügyi dolgozót megillető, a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított (nettó) mértéke nem lehet magasabb az egészségügyi dolgozót a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél.Pénzellátás alatt értendő az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, valamint más olyan ellátás, amelyet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.Igényléshez nélkülözhetetlen dokumentum a nyugdíj megállapításáról szóló határozat, a nyugdíj szüneteléséről szóló határozat, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának támogató javaslata. A foglalkoztató a dokumentumok beérkezését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6644
2. találat: Nyugdíjas közalkalmazott
Kérdés: Mi alapján lesz biztosított egy nyugdíjas orvos közalkalmazottként történő foglalkoztatása esetén, tekintettel arra, hogy a nyugdíja folyósítását szüneteltetnie kell, mert egyébként nem foglalkoztatható, a jövedelméből viszont társadalombiztosítási járulékot nem kell vonni?
Részlet a válaszból: […]alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátást sem vehet igénybe. Például nem jár számára táppénz, üzemi baleset esetén baleseti ellátás stb.Ugyanakkor, mivel változatlanul nyugdíjas személyről van, amely státuszát nem befolyásolja, hogy a nyugellátásának a folyósítása szünetel, az általános
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6527
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Nyugdíjas közalkalmazott keresőképtelensége
Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra egy nyugdíj mellett közalkalmazottként dolgozó nő, aki műtét előtt áll, és felépülése várhatóan több hetet vesz igény? Milyen pénzbeli juttatásokra számíthat az érintett személy a keresőképtelenség tartama alatt?
Részlet a válaszból: […]hogy az érintett nyugellátásának a folyósítása fennálló közszolgálati jogviszonyára tekintettel a Tny-tv. 83/C. §-a értelmében (amelynek előírásai továbbra is hatályosak!) szünetel. A szünetelés ténye ugyanis nem befolyásolja nyugdíjasstátuszát, ami alapján viszont a Tbj-tv. 22. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében - biztosítási jogviszony hiányában is - megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás. Ugyanakkor közalkalmazotti jogviszonya alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátásra sem lesz jogosult,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6526
4. találat: Nyugdíjas közalkalmazott munkavállalása
Kérdés: Helyesen értelmezi az új Tbj-tv.-t egy közalkalmazott, amikor úgy véli, hogy attól függetlenül, hogy közalkalmazotti jogviszonyában dolgozik, a nyugellátása 2020. július 1-jétől ismét jár, tekintettel arra, hogy megszűnik a nyugdíjasok járulékfizetési kötelezettsége, és értelemszerűen a kereseti korlátja is?
Részlet a válaszból: […]korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülőkre is igaz ez az állítás), amiből következően okafogyottá válnak, és hatályukat vesztik a Tny-tv. 83/B. szakaszának kereseti korlátra, illetve a 22/A. § félszázalékos nyugdíjnövelésre vonatkozó szabályai.Ugyanakkor a Tny-tv. 83/C. szakasza - amely meghatározott közszolgálati jogviszonyok fennállása esetén megtiltja a nyugellátás folyósítását - továbbra is hatályban marad. Az e körbe tartozók esetében "mindössze" tehát annyi változás történik július 1-jétől, hogy adott közszolgálati jogviszonyukban (pl. közalkalmazottként) immár nem terjed ki rájuk a biztosítás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6477
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja
Kérdés: Hogyan számít bele a kisadózó vállalkozásból származó jövedelem a kereseti korlátba egy nyugdíjas, részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, akinek a nyugellátása szünetel?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszony is) létesítése esetén a nyug-ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ugyanakkor a Tny-tv. említett §-ának a (3) bekezdése rögzíti, hogy az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül, illetve a Tbj-tv. 4. §-a f) pontjának 3. alpontja is kimondja, hogy nem érinti a vállalkozó kiegészítő tevékenységű jogállását, ha a nyugellátásának a folyósítása szünetel.Ebből következően a kérdésben említett közalkalmazott - annak ellenére, hogy foglalkoztatása nem éri el a heti 36 órát, illetve nyugellátása folyósítása szünetel - kisadózóként nem főállásúnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6332
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Nyugdíjas pedagógus munkavállalása
Kérdés: Visszamehet tanítani a korábbi munkahelyére a nyugdíja mellett egy pedagógus anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszból: […]kérelmére, vagy az éves keresethatár átlépése esetén, hanem abban az esetben is szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas meghatározott jogviszonyt létesít. Ezek a jogviszonyok az alábbiak: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony - ide nem értve a rendelkezési állományba helyezett bírót és ügyészt -, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. Az előzőek mellett szüneteltetni kell a nyugellátást akkor is, ha a nyugdíjas köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. (Ezeket a szabályokat alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4883
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: 1950-ben született előrehozott öregségi nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja
Kérdés: Vonatkozik-e 2010-től a minimálbér tizenkétszeres összegében meghatározott kereseti korlát arra az 1950. szeptember 30-án született nőre, aki 2007. október 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, de tovább dolgozik főállású közalkalmazottként?
Részlet a válaszból: […]§-ában meghatározott azon korlátozás, hogy amennyiben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér tizenkétszeresét, akkor a nyugdíjának a folyósítását szüneteltetni kell a tárgyév végéig, de legfeljebb az említett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2359
8. találat: Nyugdíjas munkavállaló felmondása
Kérdés: A teljes munkaviszonya, vagy a nyugdíjasként ledolgozott évek után jár-e a végkielégítés, illetve a felmentési idő egy nyugdíjas közalkalmazottnak felmentésekor abban az esetben, ha a munkavállaló azon a munkahelyen dolgozik tovább, ahonnan nyugdíjba ment? Miben tér el a szabályzás, ha nem ugyanabban az intézményben vállal nyugdíjasként munkát, ahol előzőleg dolgozott?
Részlet a válaszból: […]E rendelkezések értelmében a felmentési idő 60 naptól 8 hónapig terjedhet. Ezen a kereten belül a felmentési idő mértékét a felek vagy a kollektív szerződés határozhatják meg. Ha a felek vagy a kollektív szerződés a felmentési idő mértékéről nem rendelkeztek, a felmentési idő mértéke a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függően - a Kjt.-ben rögzített mértékek szerint - állapítandó meg. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál - figyelemmel a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében, az Mt. 209. §-ában foglalt rendelkezésekre - a felmentési idő megállapítása szempontjából figyelembe kell venni: - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, - a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, - a szolgálati jogviszony időtartamát (hivatásos, tartalékos, továbbszolgáló szolgálati jogviszonyt), - a bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött időt, - hivatásos nevelőszülői jogviszonyban töltött időt, - a Kjt., illetve a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, - ha a Kjt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál fennálló munkaviszony, a korábbi munkaviszony időtartamát mindaddig, amíg a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg. Több áthelyezés esetén, ha azok az utolsó áthelyezésig folyamatosak, valamennyi áthelyezés időtartamát, - a munkáltató egészének vagy egy részének átadása (munkáltató szervezeti jogállásának változása) esetén az átvevő munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesítő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megállapítása során az átadó munkáltatónál munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött időt [Mt. 86/C. § (4) bekezdés], - a munkáltató jogutódlással történő megszüntetése esetén a jogelőd munkáltatónál eltöltött időt. A Kjt. 87/A. § (5) bekezdésében foglalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1799
9. találat: Tovább dolgozó nyugdíjas közalkalmazott besorolása
Kérdés: A bér besorolásánál, illetve a szabadság megállapításánál figyelembe kell-e venni a nyugdíj előtt megszerzett éveket annak a munkavállalónak az esetében, aki közalkalmazottként dolgozott egy intézménynél, táppénzjogosultságának lejárta után 67 százalékos rokkanttá nyilvánították, felmentéssel megszüntették a munkaviszonyát, majd mint nyugdíjast 4 órás munkakörben újra szeretnék közalkalmazottként alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés értelmében rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság az orvosi bizottság véleménye szerint fennáll. A Tny-tv. 27. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében, ha az igénylő a 26. §-ban meghatározott napon munkaviszonyban áll, rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azon a napon nyílik meg, amelytől - munkaviszonyban már nem áll, és táppénzen, baleseti táppénzben nem részesül, vagy - munkát rendszeresen nem végez, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy - ténylegesen kisebb keresetet biztosító munkakörben dolgozik. A Legfelsőbb Bíróság MK 74. sz. kollégiumi állásfoglalása értelmében a munkaviszonyban álló nyugdíjas jogosult mindazokra a járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett a nem nyugdíjas munkavállalót megilletik. Az állásfoglalás szerint a munkaviszonyban álló nyugdíjas nyugdíjára vonatkozó rendelkezések nem érintik a munkaviszonyban álló nyugdíjas e jogviszonyából eredő jogait, a munkaviszonnyal kapcsolatosan ugyanis tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a munkavállalók között, többek között koruk és minden egyéb ügyre nem tartozó körülmény miatt [Mt. 5. § (1) bekezdés]. Ezért a munkaviszonyból eredő jogok a munkaviszonyban álló nyugdíjast ugyanúgy megilletik, mint az azonos feltételek mellett foglalkoztatott nem nyugdíjas munkavállalókat. A kollégiumi állásfoglalásban foglaltak értelemszerűen irányadóak a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas közalkalmazottakra is. A Legfelsőbb Bíróság MK 19. sz. kollégiumi állásfoglalása értelmében a munkavállalónak évi rendes szabadság akkor is jár, ha a munkáltató őt nem teljes munkaidőben alkalmazta. A kollégiumi állásfoglalás értelmében az Mt. 130. § (1) bekezdése szerint a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben alap és esetleg pótszabadságból álló rendes szabadság illeti meg. Az alapszabadság és a pótszabadság tekintetében az Mt. olyan korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, amely szerint az alapszabadság és a pótszabadság csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót illetné meg. A részmunkaidőre alkalmazott munkavállalók szabadságára való jogosultsága pedig kifejezetten következik a hátrányos megkülönböztetés tilalmából (Mt. 5. §). A kollégiumi állásfoglalásban foglaltak értelemszerűen irányadók a közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakra is. A Kjt. 56. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a közalkalmazottat az "A", "B", "C" és "D" fizetési osztályban évi 20 munkanap, az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályban és a 79/C §-ban említett munkakör betöltése esetén évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg. A Kjt. 57. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg. A Kjt. 61. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve az állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján ("A"-tól "J"-ig terjedő) fizetési osztályokba tagozódnak. A Kjt. 63. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A Kjt. 62. §-ában foglalt rendelkezés értelmében a fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok 14 fizetési fokozatot tartalmaznak. A Kjt. 64. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a 87/A §-ban foglaltakat kell alkalmazni. A Kjt. 87/A §-ában foglalt rendelkezések értelmében fizetési fokozatba sorolásánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni: - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1488
Kapcsolódó tárgyszavak: ,