Kft. nyugdíjas és egyetemista ügyvezetői

Kérdés:

Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kétszemélyes kft. tagjait abban az esetben, ha személyesen egyikük sem működik közre a társaság tevékenységében, de mindketten ügyvezetők, amelyért díjazásban nem részesülnek? A kft. egy családi vállalkozás, amelynek tagjai a nyugdíjas édesapa és az egyetemista fia.

Részlet a válaszából: […] Mivel mindkét tulajdonos ügyvezető, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján mindketten társas vállalkozónak minősülnek.Az apa nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységűnek tekintendő, így vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében 2022. szeptember 1-jétől valóban kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést. A törvény 2. §-a pontosan meghatározza, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Öregségi nyugdíjas megbízott ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy újonnan alakult kft. öregségi nyugdíjban részesülő megbízott ügyvezetőjét abban az esetben, ha 8 órás munkaviszonnyal is rendelkezik egy másik kft.-nél? Az ügyvezető nem tulajdonos egyik kft.-nél sem, és egyelőre ingyen látja el a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az újonnan alakult kft.-ben az ügyvezetői teendőket. Az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Többes jogviszonyú nyugdíjas ügyvezető

Kérdés: Mentesíti a betéti társaságot a nyugdíjas ügyvezető utáni havi 7710 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ha az érintett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, és kisadózóként megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A kérdésben kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóról van szó, aki emellett kisadózó egyéni vállalkozó. A kisadózói jogviszony semmilyen jelentőséggel sem bír a társas vállalkozói jogállásra, illetve a járulékfizetési kötelezettségre.Így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezető után annak a betéti társaságnak, amelyik jelenleg semmilyen tevékenységet nem folytat? Az ügyvezetést az öregségi nyugdíjban részesülő beltag látja el, aki a tevékenységéért nem vesz fel jövedelmet. A betéti társaság működésének idején a társaság a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonyra tekintettel egészségügyi hozzájárulást fizetett a beltag után.
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság tagja abban az esetben minősül társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.Ezen túlmenően társas vállalkozónak tekintendő – többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nyugdíjas ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetnie a vállalkozásnak a havi 7500 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a társaság saját jogú nyugdíjas tulajdonosa 2019. január 1-jétől munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket?
Részlet a válaszából: […] A tulajdonos tagja után akkor kötelezett a társas vállalkozás a havi 7500 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére, amennyiben ő kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül. Ez fennállhat tényleges személyes közreműködésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt

Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszából: […] Az említett pedagógus hölgy, noha nyugellátása a Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése értelmében, közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szünetel, ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül. Ezt a státuszát a Tbj-tv. 4. § f) pontjának 2019...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Hogyan tudja minimális szinten tartani a járulékfizetési kötelezettségét egy egyszemélyes kft. nem nyugdíjas ügyvezető tagja, elkerülve a minimálbér vagy a garantált bérminimum utáni járulékfizetést? A tag csak osztalékot vesz fel a cégből, munkavállalót pedig semmilyen jog-viszony keretében nem foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben személyesen közreműködő tulajdonos tagról van szó, aki egyben ügyvezető is. A szóba jöhető jogviszonyok optimális megválasztásánál – a hozzá kapcsolódó közterhek mértéke mellett – arra is tekintettel kell lennünk, hogy a cég által folytatott tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli novembertől, illetve 2019. január 1-jétől egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjét, aki 2018. november 1-jétől a 40 év jogosultsági ideje alapján igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, és a társaságban csak az eva megfizetése után fennmaradó jövedelmet veszi fel? Milyen járulékokat kell megfizetni az érintett magánszemély után abban a kft.-ben, ahol heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet a nyugdíjazása után is fenntart?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett hölgy jelenleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik: egy munkaviszonnyal, illetve egy társas vállalkozói jogviszonnyal. Ez utóbbiban – tagi jövedelem híján – heti 36 órát elérő jogviszonyára tekintettel járulékfizetési kötelezettség nem terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.
1
2
3
6