tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

32 találat a megadott nyugdíjas ügyvezető tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Öregségi nyugdíjas megbízott ügyvezető
Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy újonnan alakult kft. öregségi nyugdíjban részesülő megbízott ügyvezetőjét abban az esetben, ha 8 órás munkaviszonnyal is rendelkezik egy másik kft.-nél? Az ügyvezető nem tulajdonos egyik kft.-nél sem, és egyelőre ingyen látja el a tevékenységét.
Részlet a válaszból: […]ügyvezetői teendőket. Az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így az ügyvezetőt (aki nem tulajdonos tagja a cégnek, tehát társas vállalkozói
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6464
2. találat: Többes jogviszonyú nyugdíjas ügyvezető
Kérdés: Mentesíti a betéti társaságot a nyugdíjas ügyvezető utáni havi 7710 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ha az érintett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, és kisadózóként megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak (nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak) minősülő tagról van szó, aki után a társaságnak meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve esetleges tagi jövedelmét 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli.Ugyanakkor e kötelezettség ez év június 30-ával megszűnik, hiszen a július 1-jén hatályba lépő új Tbj-tv. már mentesíti a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozókat az említett járulékok alól is.Ha a társaság a jelzett időpontig sem szeretné[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6355
3. találat: Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezető után annak a betéti társaságnak, amelyik jelenleg semmilyen tevékenységet nem folytat? Az ügyvezetést az öregségi nyugdíjban részesülő beltag látja el, aki a tevékenységéért nem vesz fel jövedelmet. A betéti társaság működésének idején a társaság a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonyra tekintettel egészségügyi hozzájárulást fizetett a beltag után.
Részlet a válaszból: […]tulajdonos tagja, még nem keletkeztet fizetési kötelezettséget. Nem kell járulékot fizetni akkor sem, ha az öregségi nyugdíjas tag munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket a társaságában, hiszen a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2019. január 1-jétől a munkaviszonyban álló öregségi nyugdíjas személyekre már nem terjed ki a biztosítás, tehát a kifizetett munkabér járulékmentes. Ebben az esetben viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a munkaviszonyra akkor is mindenben alkalmazni kell az Mt. rendelkezéseit, ha egyébként a dolgozó a társaság tagja és ügyvezetője.Kötelező például munkabért fizetni, még akkor is, ha a cég ténylegesen nem működik, hiszen az ügyvezetőnek ebben az esetben is vannak teendői, a munkaviszony pedig fennáll.A munkaviszony természetesen lehet részmunkaidős is, a munkabér megállapítása során azonban figyelemmel kell lenni a minimálbérre vonatkozó szabályozásra is. A kifizetett bérből nyugdíjas személy esetén is le kell vonni a személyi jövedelemadót, amit be is kell vallani és fizetni az adóhatóság részére.A társaság ügyvezetését a Ptk. rendelkezései szerint munkaviszonyon kívül megbízási jogviszonyban is lehet végezni. Ebben az esetben nem kötelező megbízási díjat fizetni, viszont az ügyvezető a Tbj-tv. sajátos rendelkezése folytán társas vállalkozóvá válik, ahogyan azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6334
4. találat: Nyugdíjas ügyvezető
Kérdés: Meg kell fizetnie a vállalkozásnak a havi 7500 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a társaság saját jogú nyugdíjas tulajdonosa 2019. január 1-jétől munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket?
Részlet a válaszból: […]közreműködésére (közreműködési kötelezettségre) vagy megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői státuszára tekintettel. Abban az esetben azonban, ha a tulajdonos tag munkaviszony keretében vesz részt a társaság tevékenységében, illetve munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, akkor nem minősül társas vállalkozónak és nem kell utána az említett járulékot megfizetni.Amire jelen esetben külön figyelmet kell fordítani, hogy a munkaszerződés mindkét tevékenységre (ügyvezetés és személyes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6000
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt
Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszból: […]szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas abban az esetben is nyugdíjasnak tekintendő, ha nyugellátásának a folyósítása szünetel.A kérdésben vázoltak szerint tehát az érintettet közalkalmazottként biztosított és egyéni járulékként 10 százalékos nyugdíjjárulék és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli, míg társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősült, és 2018-ban havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kellett utána fizetnie a társaságnak, míg esetleges tagi jövedelméből (a személyi jövedelemadó mellett) 10 százalékos nyugdíjjárulékot kellett levonni. A nyugdíjjárulék fizetése alapján további szolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5968
6. találat: Kft. nyugdíjas tagjainak járulékai
Kérdés: Kell valamilyen társadalombiztosítási közterhet fizetni egy kft. két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező nyugdíjas tagja után, ha mindkét tag ügyvezető, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében? A tagok a társasági szerződés szerint megbízási jogviszonyban látják el az ügyvezetői tevékenységet, amelyért megbízási díjban nem részesülnek, a munkavégzés pedig heti 20 órás munkaviszony keretében történik.
Részlet a válaszból: […]a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Ettől eltérően a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottnak a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot kell fizetnie. A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani [Tbj-tv. 25. §, 31. § (1) és (4) bekezdései]. A biztosított társas vállalkozónak a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével kell megfizetnie. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Az ügyvezetői minőségére tekintettel társas vállalkozónak minősülő tag esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni [Tbj-tv. 27. § (2) és (4) bekezdései].A Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja szerint azonban kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az a társas vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a havi 7050 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas vállalkozónak pedig a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot kell megfizetnie. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése, a 4. § d) pontjának 5. alpontja szerinti társas vállalkozó esetében az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem [Tbj-tv. 36. § (1) bekezdése].A szóban forgó személyek után a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontjai értelmében szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség is felmerül, kivéve a saját jogú nyugdíjban részesülő ügyvezető társas vállalkozói jogviszonyát, ez ugyanis a (3) bekezdés értelmében nem eredményez szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget.A kérdésre adandó választ a leírtak alapján úgy foglalhatjuk tömören össze, hogy a két tag részére a 20 órás munkaviszonyukra tekintettel kifizetett munkabér után a kft.-t a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó, míg a biztosítottakat a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék és a 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék, továbbá a 1,5 százalékos mértékű munkaerőpiaci járulék terheli azzal, hogy ez utóbbi kettőt a saját jogú nyugdíjasnak nem kell megfizetnie. Ezen túlmenően a két tag után a 20 órás munkaviszonyuk mellett az ügyvezetői tisztségükre tekintettel egyidejűleg fennálló társas vállalkozói jogviszony következtében ugyancsak szociálishozzájárulásiadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettség merül fel. Ebben az esetben jelentősen eltér a közteherfizetési kötelezettség a saját jogú nyugdíjban nem részesülő - biztosított vagy "főállású" - társas vállalkozó, illetőleg a saját jogú nyugdíjasnak minősülő - kiegészítő tevékenységet folyatónak minősülő - társas vállalkozó után. A biztosított társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tag után a társaság alapesetben az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem alapulvételével köteles a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót megfizetni, és levonni a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Azonban figyelembe véve, hogy az ügyvezető a tisztség betöltéséért díjazásban nem részesül, ebben az esetben törvényben meghatározott minimumösszegek alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5154
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a személynek, aki egyidejűleg két kft.-ben látta el az ügyvezetői teendőket - az egyikben munkaviszonyban, a másikban pedig társas vállalkozóként -, de most nyugdíjba vonul, és úgy döntött, hogy a továbbiakban kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként nulla forintért, vagy a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó díjazásért látná el az ügyvezetői tevékenységet? Kaphat cafeteriát ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak kell tekinteni azt a tulajdonos tag ügyvezetőt, aki nem munkaviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket.Ebből a konkrét esetben az következik, hogy az említett tag nyugdíjazását követően mindkét kft.-ben kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül: az egyikben a személyes döntése, a másikban pedig a Tbj-tv. említett szabálya alapján.Ha egy személy egyidejűleg két társas vállalkozásban minősül kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak, akkor utána a Tbj-tv. 38. §-a alapján csak az egyik vállalkozásnak kell lerónia a havi 7050 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. Hogy melyiknek, azt az adott tag dönti el.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5076
8. találat: Nyugdíjas tag bejelentése, közterhei
Kérdés: Melyik cégben kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy öregségi nyugdíjas magánszemély után, aki több társaságban is tag, és valamennyi cégében megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat? A magánszemély májusi nyugdíjazásáig az egyik cégben heti 36 órás munkaviszonyban dolgozott, de a nyugdíjba vonulása óta itt is megbízás alapján végzi a tevékenységét. Az ügyvezető valamennyi cégből kap megbízási díjat, de az nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon ezeket a jogviszonyokat?
Részlet a válaszból: […]természetes személy tagját, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, illetve kiegészítő tevékenységű, mert immár saját jogú nyugdíjas.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás havi 7050 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, azzal, hogy ezt egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén csak egy - választása szerinti - társaságban kell megfizetni.Hogy melyikben, azt a jogszabály (Tbj-tv. 38. §-a) az érintett személy döntésére bízza.Az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl (amely tehát a társaság terhe), a társas vállalkozónak a személyes közreműködésére tekintettel kapott jövedelme után 10 százalékos nyugdíjjárulékot is kell fizetnie, amelynek alapulvételével megilleti őt a Tny-tv. 22/A. §-a szerinti 0,5 százalékos nyugdíjnövelés.Összefoglalva tehát, a kérdésben említett tulajdonos ügyvezetői jogviszonyai alapján valamennyi társaságban kiegészítő tevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4998
9. találat: Nyugdíjas ügyvezető egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kérdés: Hogyan kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a nyugdíjas ügyvezető után? Napi 235 forintot kell fizetni azokra a napokra, amikor ténylegesen, személyesen közreműködött, vagy egész hónapra meg kell fizetni a 7050 forintot? Mikor kell a meghatározott napi összeget figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban álló tag ügyvezető esetében a vezetői tisztségviselői jogviszony fennállása alatt áll fenn. Jelen esetben erről van szó.Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az említett időtartam egészére kell megfizetni havi 7050 forint alapulvételével. Abban az esetben, ha a kötelezettség a hó teljes tartama alatt nem áll fenn [mert a jogviszony hó közben kezdődik vagy szűnik meg, vagy valamilyen okból (pl. keresőképtelenség) bizonyos ideig nem áll fenn a fizetési kötelezettség], a "maradék" napokra a 235 forint figyelembevételével kell a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4945
10. találat: Megbízási jogviszonyban álló nyugdíjas ügyvezető közterhei
Kérdés:

Milyen járulékok fizetésére kötelezett az a nyugdíjas ügyvezető, aki nem tagja a kft.-nek, de az ügyvezetői feladatait az alapító okirat értelmében megbízási jogviszony keretében látja el? Az egyszemélyes kft. tulajdonosa a nyugdíjas ügyvezető fia.

Részlet a válaszból: […]hozzájárulási adót köteles a díjazása után megfizetni [2011. évi CLVI. törvény 455. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés h) pontja]. Amennyiben a megbízási díj a jelzett összeghatár alatt marad, az ügyvezetőtől az előbb említett egyéni járulékokat levonni nem kell, azonban annak összege után a társaság szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. Amennyiben az ügyvezető részére megbízási díj nem kerül kifizetésre, utána járulékfizetési kötelezettség egyáltalán nem merül fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megbízási díj adóelőleg-alapot képező összege a kifizetett díj költségekkel csökkentett része. A költségelszámolás a felek választása alapján történhet 10 százalékos átalány figyelembevételével, illetve tételesen. Tételes költségelszámolás választása esetén maximum a megbízási díj 50 százaléka vonható le.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 261. számában – 2014.07.15.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 248. számában megjelent 4236., valamint a 252. számban megjelent 4295. kérdésre adott válaszuk véleményem szerint hibás, mivel az ügyvezető megbízási jogviszonya nem önálló tevékenység az Szja-tv. szerint, hanem a nem önálló kategóriába tartozik. Így a 10 százalék költséghányad sem helytálló. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételt! Olvasónk meglátása helyes, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége az Szja-tv. 24.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4236
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést