Nyugdíjba vonulás 2020. évben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2020-ban?
Részlet a válaszából: […] Az 1952-ben és azt követően született személyek nyugdíjkorhatára születési évenként 6 hónappal emelkedik, és 2022-ben - az 1957-ben született korosztállyal - éri el a 65. életévet. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint tehát az 1957 után született személyek öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.
Kapcsolódó címke:

GYES-ben részesülő munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Kérnie kell a GYES lejárat előtti megszüntetését annak a nagyszülőnek, akinek az unokája 2019. november 18-án tölti be a 3. életévét, de már november 1-jétől igénybe kívánja venni a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó öregségi nyugdíjat? Mikor kell megszüntetni a munkaviszonyt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...pontja alapján. A nyugellátás megállapítását követően mindössze annyi változik, hogy a gyermekgondozást segítő ellátás összegét a nyugdíjazás időpontjától nem terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Nyugdíjazás

Kérdés: Milyen teendői vannak a nyugellátás igénybevétele során annak a magánszemélynek, aki 2018. november 1-jén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra való jogosultsága annak, akia) 1952. január 1-je előtt született, a 62. életévének betöltésekor,b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. napon,c) 1953-ban született, a 63. életévének betöltésekor,d) 1954-ben született, a 63....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Vezető beosztású munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Valóban eltörlik azt a jogosultsági szabályozást, hogy nyugdíjazás esetén a munka-viszonyt meg kell szüntetni? Alkalmazható a jogviszony fenntartása egy 2018. szeptember hóban nyugdíjba vonuló, vezető beosztású munkavállaló esetében, aki a nyugdíjazása után tovább fog dolgozni jelenlegi munkáltatójánál?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazotti jogviszonyban állók - nem] egyik következménye lesz, illetve lenne, hogy folyamatos maradhat a munkaviszony, tehát azt a nyugdíjazás miatt nem kellene megszüntetni. A feltételes mód azért indokolt, mert a Magyarország 2019. évi központi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:  

Felmondás nyugdíjkorhatárt elért munkavállalónak

Kérdés: A felmondási időt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt vagy után kell kiadnia a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugdíj megállapítását a nyugdíjkorhatár betöltésétől szeretnénk kérni, a biztosítási jogviszonyt a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nappal kell megszüntetni. A munkaviszony megszüntetésénél vegyük figyelembe, hogy az nem a felmondás közlésével, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati bizottság tagjának nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti a nők 40 éves jogosultsági idejére tekintettel járó kedvezményes öregségi nyugdíját egy települési önkormányzat bizottságának külsős tagja (nem képviselő), aki ezért a tevékenységért tiszteletdíjban részesül, amelyből kizárólag a személyi jövedelemadó kerül levonásra, vagy ezt a jogviszonyt is meg kell szüntetni? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. §-a (1) bekezdésének c) pontja, illetve a nők 40 éves jogosultsági idejére tekintettel járó nyugdíj esetében ugyanezen paragrafus (2a) bekezdésének b) pontja további nyugdíjjogosultsági feltételként írja elő, hogy az igénylő azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Nyugdíjazás megbízási jogviszony fennállása alatt

Kérdés: Milyen hatással lehet a foglalkoztatott 2018. április 15-ei nyugdíjazására a 2017. december 1-jétől 2018. június 30-ig fennálló megbízási jogviszony abban az esetben, ha a megbízási díj a projekt végén, egy összegben kerül kifizetésre olyan magas összegben, amely bizonyosan biztosítási jogviszonyt eredményez? Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szempontból a helyzet viszonylag egyszerű: a megbízási díj nyugdíjazást megelőző időszakra eső részéből a 10 százalékos nyugdíjjárulék mellett 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell levonni, míg a nyugdíjazást követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Nyugdíjazás

Kérdés: Milyen dokumentumokat kell beadni a nyugellátás igénylésekor?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez a szolgálati idők igazolása érdekében a tanulmányokat igazoló dokumentumokat, így az ipari tanuló munkakönyvet, a szakmunkástanulói bizonyítványt, az egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítványt, a főiskolai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja abban az esetben, ha betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, közel 43 év szolgálati idővel rendelkezik, de az ellentmondásos béradatai miatt egyelőre csak öregségi-nyugdíj-előleget állapítottak meg a számára, vagy az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló végleges határozat kiadásáig még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani a közterheit?
Részlet a válaszából: […] ...és elismerten rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel, valamint csak társas vállalkozói jogviszonya révén fennálló biztosítása a nyugdíjazás napjával (tekintve, hogy státusza kiegészítő tevékenységet folytatóvá módosul) automatikusan megszűnik.Ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Nyugdíjazás

Kérdés: A munkáltatónak kell kezdeményezni a munkaviszony megszüntetését, vagy értesíteni a dolgozót a munkaviszony megszűnéséről abban az esetben, ha elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt? Amennyiben igen, akkor mennyi idővel a nyugdíjazás előtt kell ezt megtenni? Van felmondási, felmentési idő? A munkáltatónak kell kezdeményezni a nyugdíjazás elindítását?
Részlet a válaszából: […] ...feltételeiben. A munkavállaló felmondása esetén harminc nap felmondási idővel kell számolni. Végkielégítés a munkaviszony nyugdíjazás miatti megszüntetése esetén nem jár.Az öregségi nyugdíj igénylésével kapcsolatban a nyugdíj megállapítását, a www...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.
1
2
3
5