Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy után abban az esetben, ha a megbízás elvégzésének 2023. július 10-től 14-ig tartó időszakában még nem volt nyugdíjas, viszont a kifizetéskor - augusztus 21-én - már öregségi nyugdíjban részesült? Hol található az ezzel kapcsolatos szabályozás? A megbízott 100 ezer forint összegű megbízási díjban részesült, amely alapján a biztosítási kötelezettség fennállna.
Részlet a válaszából: […] ...teljesség érdekében jegyezzük meg, ha a kérdésben említett jogviszonyban a biztosítás a megbízottra nem terjedt volna ki, akkor - a nyugdíjazást követő kifizetés esetén - a díjat a szociális hozzájárulási adó sem terhelte volna.(Kéziratzárás: 2023. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíj előtt álló munkavállaló balesete

Kérdés: Lehetséges, hogy nem kéri a munkaviszonya megszüntetését és a nyugdíjazását az a munkavállaló, aki úti balesetet szenvedett, és emiatt előreláthatólag hosszabb ideig baleseti táppénzre jogosult, de egy hónap múlva betölti a nyugdíjkorhatárát? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak ebben az esetben, ha a létszámkeret miatt mindenképpen meg kívánja szüntetni a dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 55. §-ának (1) bekezdése alapján baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.Az Eb-tv. 55. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíjkorhatárt betöltött megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe lehet venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során megváltozott munkaképességű munkavállalóként azt a munkaviszonyban álló dolgozót, akit eddig beszámított a munkáltató, mert a rendelkezésre álló komplex minősítés szerint 43 százalékos az egészségi állapota, azonban elérte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjat kap? Figyelembe vehető az a dolgozó, aki szintén elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem öregségi nyugdíjat kap, hanem kérte a rokkantsági ellátás továbbfolyósítását? Mit jelent az, hogy az Mm-tv. 38/C. §-a alapján valaki mentesül a komplex minősítés alól?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. nem tartalmaz olyan előírást, miszerint a nyugdíjas vagy nyugdíjkorhatárt elért munkavállalót nem lehet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében figyelembe venni.Ez alól kivételt képeznek azok a személyek, akik a jogszabály (kérdésben is említett) 38/C. szakasza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem valamilyen közszolgálati jogviszonyról van szó (amely esetében a nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a jogviszonyt), akkor a foglalkoztatónak semmilyen teendője nincs. A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjazás

Kérdés: Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát, illetve az egyéni vállalkozását egy 1958-ban született személynek abban az esetben, ha 2023. augusztus 1-jétől meg szeretné igényelni az öregségi nyugdíjat? Amennyiben igen, akkor melyik napon kell megszüntetni a jogviszonyokat?
Részlet a válaszából: […] 2018. július 26-tól sem a korbetöltés, sem a negyven év jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjnak nem jogosultsági feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése. Vagyis az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében nem kell megszüntetni sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Őstermelői időszak beszámítása a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a nyugdíjba vonulásra annak a nőnek, aki jelenleg 62 éves, és 2023-ban meglesz a 40 év szolgálati ideje, de az adategyeztetési eljárás szerint a nők nyugdíjához csak 35 év jogosultsági ideje van, mert azt az időt, ami alatt őstermelőként dolgozott, és megállapodás alapján fizette a járulékokat, nem veszik figyelembe? Mi az oka annak, hogy nem ismerik el azt az időszakot, amely alatt a járulékok rendben megfizetésre kerültek?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjba vonulással nem kell megvárni a nyugdíjkorhatár elérését, hanem 40 év jogosultsági idő megléte esetén bármikor kérhető a nyugdíjazás. Jogosultsági időként azonban nem minden - egyébként a korhatár betöltésekor kért öregségi nyugdíjnál figyelembe vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjazása

Kérdés: Mi a nyugdíj-megállapítás menete annak a mezőgazdasági őstermelőnek az esetében, aki 2023. február hónapban tölti be a 65. életévét, és ekkor el szeretne menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Először be kell szerezni az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében rendszeresített formanyomtatványt. Ez a nyomtatvány beszerezhető bármelyik megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, de letölthető és számítógéppel kitölthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Milyen közterheket kell fizetni novemberben, illetve decembertől az után a társas vállalkozó után, aki havi 450.000 forint tagi jövedelemben részesül, és november 11-től nyugdíjassá vált? Keletkezik egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség ebben az esetben? Figyelembe vehető a tagi jövedelem az osztalékból származó maximum szociálishozzájárulásiadó-alapjának megállapításakor annak ellenére, hogy már nem kell utána szociális hozzájárulási adót fizetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett társas vállalkozó novembert 11-től nyugdíjas, tehát e naptól kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. Így a biztosítási kötelezettség csak november 10-ig terjed ki rá, az ezt követő időszakra járó jövedelmét társadalombiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kft.-tag nyugdíjazása

Kérdés: Biztosítottnak minősül az a kft.-tag, aki ingyenesen működik közre a társaságban, de van mellette főállású munkaviszonya? A kérdés azzal kapcsolatban merült fel, hogy nyugdíjazására tekintettel be kell-e jelenteni a biztosítási jogviszonya megszűnését a kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...tagot a kft.-nek a 'T1041-es nyomtatványon a jogviszonya keletkezésekor 1452-es kóddal be kellett volna jelentenie biztosítottként, és nyugdíjazásától ugyanezt kellene tennie a biztosítási jogviszonya megszűnését illetően.Ugyanakkor, ha a bejelentése nem történt meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapításával kapcsolatban az első fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Vagyis a kérelmező betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és szerzett a résznyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
43