Nyugdíjelőleg

Kérdés: Mikor kapja meg a végleges nyugdíját az a személy, aki 2024. február 24-től igényelte meg az ellátást, és kapott egy végzést, amelynek értelmében nyugdíjelőleget állapítottak meg részére?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelembe venni. A számításhoz elengedhetetlen a figyelembe vett keresetek szintre hozása, valorizálása. A valorizáció célja, hogy a nyugdíjazást megelőző második és a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez igazítsa. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Sztrájk befolyása a nyugdíjra

Kérdés: Hogyan befolyásolják a nyugdíjra jogosultságot, illetve az ellátás összegét egy hamarosan nyugdíjba vonuló személy esetében azok a napok, amelyeken a szakszervezet által szervezett sztrájkban vett részt?
Részlet a válaszából: […] ...járó - sztrájk alatt a biztosított munkabérben (illetményben) részesül, így a sztrájk időtartamát szolgálati időként, a nők 40 nyugdíjazásánál jogosultsági időként, a sztrájk időtartama alatt kapott jövedelmet pedig a nyugellátás összegénél figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Munkaügyi iratok megőrzése

Kérdés: Hogyan változott a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályozás a nyugdíjazással összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátásra való jogosultság és a nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset, jövedelem nagyságrendjétől függ. Mindkét adat a foglalkoztatás során keletkezik.A Tny-tv. jelenleg hatályos 99/A. §-a értelmében a Tbj-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Magánnyugdíjpénztári összeg utólagos visszautalása

Kérdés: Magánnyugdíjpénztári tag vagyok, és a nyugdíjam megállapításakor nem léptem vissza a társadalombiztosítási rendszerbe. Kérhetem utólag a magánnyugdíjpénztári számlámon lévő összeg visszautalását?
Részlet a válaszából: […] ...vagy annak bármely részében magánnyugdíjpénztári tagként kötelezően előírt magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és sem a nyugdíjazást megelőzően, sem a nyugdíjazási folyamatban nem kérte magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyának megszüntetését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáló havi átlagkereset, és így a várható havi nyugellátás összegét, de ennek mértéke csak a teljes életkereset (1988-tól a nyugdíjazásig) ismeretében határozható meg.A foglalkoztatás azzal is jár, hogy az őstermelőnek havonta '08-as bevallást kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjigénylés táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Kérheti a nyugdíj megállapítását egy keresőképtelen munkavállaló a táppénzfolyósítás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...életév betöltését követő 183. nap,g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.Nem kell a korbetöltésre várnia a nyugdíjazással annak a nőnek, aki negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, melyből legalább harminckét évet tud...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Esedékességet követően kifizetett jutalom

Kérdés: Meg kell jelölni a vonatkozási időszakot a január havi 2408-as bevallásban abban az esetben, ha a decemberi teljesítmények alapján januárban jutalmat fizet ki a munkáltató a munkavállalóinak? Ez több munkavállaló esetében is fontos kérdés, akiknek nem mindegy, hogy a járulékalap melyik évet gyarapítja.
Részlet a válaszából: […] ...esetén - a számára 2024 januárjában kifizetett összeg - főszabály szerint - már járulékmentes, ugyanakkor, ha ez a juttatás még a nyugdíjazását megelőző időszakra vonatkozik, akkor járulékköteles, mivel a Tbj-tv. 30. szakasza akként rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíjazás 2024-ben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] 2024-ben azok mehetnek nyugdíjba, akik- az előző években már jogosultságot szereztek öregségi nyugdíjra, de azt nem vették igénybe, továbbá- azok a nők, akik 2024-ben szerzik meg az életkori feltétel nélküli öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíj előtt álló egyéni vállalkozó nagyszülői GYES-e

Kérdés: Folytatható korlátozás nélkül az egyéni vállalkozói tevékenység abban az esetben, ha a vállalkozó az unokájára tekintettel GYES-t igényel annak érdekében is, hogy ez alapján mentesüljön a minimumközteher-fizetési kötelezettség alól? Amennyiben a GYES alatt nem fizet járulékokat, akkor ez az időszak figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időként, amelyhez az érintettnek még egy éve hiányzik?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 20/A. szakasza értelmében a 20. §-ban megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) a nagyszülő is jogosult haa) a gyermek az első életévét betöltötte,b) a gyermek gondozása, nevelése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] A kisgyermekes szülők a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolása érdekében gyakran keresik a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét. Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.
1
2
3
45