tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

50 találat a megadott nyugdíjazás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíjba vonulás 2020. évben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2020-ban?
Részlet a válaszból: […]62. életév betöltését követő 183. nap,c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.A 2020. évben azok a személyek vonulhatnak nyugdíjba, akik már korábban jogosultságot szereztek öregségi nyugdíjra, csak a jogosultságukat nem érvényesítették, továbbá azok a nők, akik a jelzett időszakban szerzik meg az életkori feltétel nélküli öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges negyven év jogosultsági időt. 2020. év második felétől az előzőekben említett személyi kör kiegészül az 1955. december 31-ét követően és 1956. július 2-át megelőzően született személyekkel, hiszen ők a 2020. év második felében kérhetik az öregségi nyugdíjuk megállapítását, amennyiben rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6364
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: GYES-ben részesülő munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Kérnie kell a GYES lejárat előtti megszüntetését annak a nagyszülőnek, akinek az unokája 2019. november 18-án tölti be a 3. életévét, de már november 1-jétől igénybe kívánja venni a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó öregségi nyugdíjat? Mikor kell megszüntetni a munkaviszonyt ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]térve: a nyugellátásra való jogosultságnak sem a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás), sem pedig a fennálló biztosítási jogviszony nem akadálya. Tehát a nyugdíjigény érvényesítése érdekében sem a nagyszülői GYES-t, sem pedig a munkaviszonyt nem kell megszüntetni. A GYES-ben részesülő nagyszülő a nyugdíj mellett akár tovább is dolgozhat. Sőt, az Mt. alapján létrejött munkaviszonyából származó jövedelme a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti (nyugdíjkorhatár be nem töltött nyugdíjasokra vonatkozó) kereseti korlátba sem számít bele, mivel nem biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó jövedelemről van szó.A GYES[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6233

3. találat: Nyugdíjazás

Kérdés: Milyen teendői vannak a nyugellátás igénybevétele során annak a magánszemélynek, aki 2018. november 1-jén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíj megállapításának nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, ezáltal a nyugdíj igénybevétele előtti teendők is csökkennek a jogviszony megszüntetésének feladataival, amennyiben az igénylő a nyugdíjba vonulás miatt nem akarja abbahagyni a munkát. A kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség alapján a munkaviszony fenntartásának esetén is elvárható a munkavállalótól, hogy a foglalkoztatónak bejelentse az öregségi nyugdíj igénybevételének szándékát.A nyugellátás igénybevételéhez a K02. számú formanyomtatványt (Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján az öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához) kell kitölteni, és aláírni, majd azt postai úton, elektronikusan vagy személyesen el kell juttatni a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervéhez. Az igénybejelentő lap megtalálható bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, és letölthető a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ internetes oldal Nyomtatványok menüpontjából.Nem kötelező, de az eljárás meggyorsítása miatt az igénybejelentő lap benyújtásakor érdemes csatolni a szolgálati idők, elért jövedelmek bizonyításához felhasználni kívánt iratokat. A szolgálati idők igazolása érdekében a tanulmányokat igazoló dokumentumokat, így a ipari tanuló munkakönyvet, a szakmunkástanulói bizonyítványt, az egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítványt, a főiskolai vagy egyetemi leckekönyvet, végbizonyítványt vagy oklevelet, továbbá a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okiratot, férfiak esetén a katonakönyvet, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyvet vagy munkabér-jövedelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5860
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Felmondás nyugdíjkorhatárt elért munkavállalónak

Kérdés: A felmondási időt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt vagy után kell kiadnia a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]felmondási idő leteltével szűnik meg, ezért a felmondási időt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kell biztosítani. A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, és tartama harminc nap, de a munkavállaló és a munkáltató hosszabb, maximum hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.Amennyiben a munkaviszonyt a munkáltató mondja fel, a felmondási idő a munkáltatónál munka-viszonyban töltötta) három év után öt nappal,b) öt év után tizenöt nappal,c) nyolc év után húsz nappal,d) tíz év után huszonöt nappal,e) tizenöt év után harminc nappal,f)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5819
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Vezető beosztású munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Valóban eltörlik azt a jogosultsági szabályozást, hogy nyugdíjazás esetén a munka-viszonyt meg kell szüntetni? Alkalmazható a jogviszony fenntartása egy 2018. szeptember hóban nyugdíjba vonuló, vezető beosztású munkavállaló esetében, aki a nyugdíjazása után tovább fog dolgozni jelenlegi munkáltatójánál?
Részlet a válaszból: […]hangsúlyozottan csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat érinti, tehát a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, egyébként munkaviszonyban álló dolgozóként biztosítottakat - mint például a közalkalmazotti jogviszonyban állók - nem] egyik következménye lesz, illetve lenne, hogy folyamatos maradhat a munkaviszony, tehát azt a nyugdíjazás miatt nem kellene megszüntetni. A feltételes mód azért indokolt, mert a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslat 21. §-a olyan módosítást tartalmaz, amely - elfogadása esetén - hatályon kívül helyezi a Tny-tv. 18. §-ának idevágó előírásait, tehát megszűnik az az előírás, hogy az igénylő azon a napon, amelytől a nyugellátás folyósítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5813
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Nyugdíjazás megbízási jogviszony fennállása alatt

Kérdés: Milyen hatással lehet a foglalkoztatott 2018. április 15-ei nyugdíjazására a 2017. december 1-jétől 2018. június 30-ig fennálló megbízási jogviszony abban az esetben, ha a megbízási díj a projekt végén, egy összegben kerül kifizetésre olyan magas összegben, amely bizonyosan biztosítási jogviszonyt eredményez? Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]számottevően nem módosítja a nyugellátás összegét?-, a rá vonatkozó járulékigazolás birtokában lehet kérni annak újraszámolását. A nyugdíjazást követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-alap pedig a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés alapjául szolgál.A kérdésben vázolt helyzet azonban ennél komolyabb problémát is takar. Közismert előírása a Tny-tv.-nek, hogy az igénylő azon a napon, amelytől kezdve számára az ellátást megállapítják, nem állhat biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. A?kérdésben említett személy a határozat kiadásakor, április 15-én meg is felelt ennek a feltételnek. Ugyanakkor a megbízási díj kifizetéskor (júliusban) a foglalkoztató 2017. december 1-jétől 2018. június 30-ig megállapítja biztosítási kötelezettségét, és bejelenti biztosítottként, illetve feltünteti a jogviszony tartamát a 08-as bevallásban. A havi bevallás alapján készült NAV-adatszolgáltatás révén a nyugdíjbiztosítás megállapítja, hogy az érintett a nyugdíjazás első napján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5756

7. találat: Önkormányzati bizottság tagjának nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti a nők 40 éves jogosultsági idejére tekintettel járó kedvezményes öregségi nyugdíját egy települési önkormányzat bizottságának külsős tagja (nem képviselő), aki ezért a tevékenységért tiszteletdíjban részesül, amelyből kizárólag a személyi jövedelemadó kerül levonásra, vagy ezt a jogviszonyt is meg kell szüntetni? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi résznyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontjai szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.Az érintett igénylő ennek a feltételnek kétszeresen is megfelel.Egyrészt - mivel a tiszteletdíjából csak szja kerül levonásra, míg egyéni járulék nem terheli - e jogviszonya eleve nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget. De még ha keletkeztetne is, az nem tartozna az említett jogszabályi hely hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5755

8. találat: Nyugdíjazás

Kérdés: Milyen dokumentumokat kell beadni a nyugellátás igénylésekor?
Részlet a válaszból: […]hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el. A szolgálati idők igazolása érdekében csatolni kell továbbá a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okiratot, férfiak esetén a katonakönyvet, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyvet vagy a munkabér-jövedelem igazolását, a munkakönyvet, a foglalkoztatói igazolást vagy a szerződést. Az öregségi nyugdíj megállapítása során, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel, a jövedelem igazolását munkabér-, illetve jövedelemigazolással lehet bizonyítani.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5634
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja abban az esetben, ha betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, közel 43 év szolgálati idővel rendelkezik, de az ellentmondásos béradatai miatt egyelőre csak öregségi-nyugdíj-előleget állapítottak meg a számára, vagy az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló végleges határozat kiadásáig még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani a közterheit?
Részlet a válaszból: […]elhúzódó ügyekről.Szerencsére jelen esetben egyszerűbb a helyzet, hiszen szinte bizonyosra vehetjük a nyugellátásra való jogosultságot: az érintett betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és elismerten rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel, valamint csak társas vállalkozói jogviszonya révén fennálló biztosítása a nyugdíjazás napjával (tekintve, hogy státusza kiegészítő tevékenységet folytatóvá módosul) automatikusan megszűnik.Ezt az előleg megállapítására vonatkozó végzéssel egyébként a nyugdíjbiztosítási szerv is igazolja. A Tny-tv. 73. §-a értelmében ugyanis csak abban az esetben kerülhet sor előleg megállapítására,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5605

10. találat: Nyugdíjazás

Kérdés: A munkáltatónak kell kezdeményezni a munkaviszony megszüntetését, vagy értesíteni a dolgozót a munkaviszony megszűnéséről abban az esetben, ha elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt? Amennyiben igen, akkor mennyi idővel a nyugdíjazás előtt kell ezt megtenni? Van felmondási, felmentési idő? A munkáltatónak kell kezdeményezni a nyugdíjazás elindítását?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíj megállapítása érdekében munkaviszonyát felmondhatja, illetve kezdeményezheti, hogy azt közös megegyezéssel szüntessék meg. Közös megegyezés esetén a felek szabadon állapodhatnak meg a munkaviszony megszüntetésének feltételeiben. A munkavállaló felmondása esetén harminc nap felmondási idővel kell számolni. Végkielégítés a munkaviszony nyugdíjazás miatti megszüntetése esetén nem jár.Az öregségi nyugdíj igénylésével kapcsolatban a nyugdíj megállapítását, a www.onyf.hu weboldalon elérhető K02. számú formanyomtatvány kitöltésével, írásban kell kérni. A kérelem előterjesztésére az jogosult, akinek a részére a nyugdíj megállapítása történik (továbbiakban: kérelmező). A kérelmező helyett meghatalmazott, jelen esetben a munkáltató is eljárhat. Amennyiben az igényt a meghatalmazott érvényesíti, azt az igénybejelentő lapon az aláírásánál fel kell tüntetni. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az iratokhoz csatolni. A meghatalmazás jogosíthat a képviselet teljes körű ellátására, de jogosíthat csak bizonyos, meghatározott eljárási cselekmények megtételére is.Pár mondat erejéig térjünk még vissza a munka-viszony megszüntetéséhez. Ahogyan a fentiekben már említettük, az öregségi nyugdíj megállapításának egyik feltétele, hogy az igénylő ne álljon biztosítási jogviszonyban azon a napon, melytől kezdődően a nyugdíja megállapítását kéri. Ez a kritérium teljesül azáltal, ha a munkaviszonyt a nyugdíjazás érdekében végleg, de akkor is, ha csak egy napra (azaz arra a napra, melytől kezdődően a munkavállaló a nyugdíj megállapítását kéri) szüntetik meg. A nyugdíjas továbbfoglalkoztatására nyugdíjazását, nyugdíjigénylését követően is lehetőség van. A nyugdíjkorhatárát betöltött öregségi nyugdíjas keresetkorlát nélkül végezhet munkát, a jövedelméből levont nyugdíjjárulék ellentételezéseképp pedig nyugdíjnövelésre jogosult.Amennyiben az öregségi nyugdíjas még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárát (ez csak nők esetében fordulhat elő, ha negyven év jogosultsági idő alapján a nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt nyugdíjba vonultak), keresőtevékenységet, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet meghatározott összegű kereset, 2017-ben 2 295 000 forint eléréséig folytathat. A keresethatár elérését követően - a következő hónap első napjától a tárgyév december 31-éig - a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. A nyugdíjnövelés viszont ebben az esetben is jár.Meg kell említeni, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5387
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést