Nyugdíjelőleg összege

Kérdés: Lehetséges, illetve érdemes fellebbezéssel élni a nyugdíjelőleg-megállapító határozat ellen abban az esetben, ha a nyugdíjigényt benyújtó egyéni vállalkozó úgy véli, hogy a határozat elkészítése során a 2016. december 31-ét követő időszakot figyelmen kívül hagyta a nyugdíjbiztosítás, ami azt jelenti, hogy hiányzik 3 év szolgálati idő, illetve az előleg összegének megállapítása is a tényleges összegnél alacsonyabb átlagkereset alapján történt?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 73. §-a értelmében amennyiben a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyugellátás összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától számított harminc napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Özvegyi nyugdíjas társas vállalkozó

Kérdés: Mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól a nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő, jelenleg kiegészítő tevékenységűnek minősülő társas vállalkozó, aki a jövő évtől munkaviszonyt kíván létesíteni a saját társaságában?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja értelmében a saját jogú nyugdíjason túl kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vagy társas vállalkozó is, aki özvegyi nyugdíjban részesül, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kata összege nyugdíj folyósításának szüneteltetése alatt

Kérdés: 25 ezer vagy 50 ezer forint összegű tételes adó megfizetésére kötelezett egy öregségi nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki közszolgálati jogviszonyban is dolgozik, és emiatt a nyugdíj folyósítása szünetel?
Részlet a válaszából: […] Gyakran felmerülő kérdés, hogy miként alakul annak a kisadózónak a biztosítási kötelezettsége, akinek a nyugellátása folyósítása a Tny-tv. 83/C. §-a alapján szüneteltetésre kerül. Emlékeztetőül, fenti jogszabályi hely alapján az öregségi nyugdíj folyósítását –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja abban az esetben, ha betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, közel 43 év szolgálati idővel rendelkezik, de az ellentmondásos béradatai miatt egyelőre csak öregségi-nyugdíj-előleget állapítottak meg a számára, vagy az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló végleges határozat kiadásáig még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani a közterheit?
Részlet a válaszából: […] Gyakran szembesül a nyugdíjigényét benyújtott egyéni vagy társas vállalkozó a kérdésben megfogalmazott dilemmával, hiszen még a 30 napon belüli igényelbírálás esetén is előfordulhat, hogy a bevallás benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a nyugellátásra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjas munkavállalónak minősül az, aki a rokkantsági ellátás mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Sem a rokkantsági ellátás, sem a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, emiatt az ellátás mellett dolgozó sem tekinthető nyugdíjas munkavállalónak.A rokkantsági ellátás mellett foglalkoztatott személy a munkabéréből 4 százalék természetbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas társas vállalkozónak, akinek a tulajdonrésze a vállalkozásban meghaladja az 50 százalékot, és máshol semmilyen jogviszonnyal nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Az a társas vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül a Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja alapján.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó társas vállalkozásai

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a társas vállalkozásaiban az a nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki egyéni vállalkozásában megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót, amely egyébként tartalmazza az egészségügyi szolgáltatási járulékot is, és emellett egy betéti társaság személyesen közreműködő kültagja, valamint egy kft.-ben is társas vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt – és ez a válasz érdekében fontos – pontosítsuk a kérdés egy téves állítását. A Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként valóban nem minősül főállásúnak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Öregségi nyugdíjas egyéni vállalkozó egészségügyiszolgáltatásijárulék- fizetési kötelezettsége

Kérdés: Szükséges megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy öregségi nyugdíjas egyéni vállalkozónak, ha nem szünetel az egyéni vállalkozása, de ténylegesen nem működik, nem ad ki, és nem fogad be számlákat?
Részlet a válaszából: […] Sajnos igen. A Tbj-tv. 37/A. §-a csak tételesen sorolja fel azokat a helyzeteket, amikor a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék alól. Így az említett közterhet nem kell megfizetni arra az időszakra, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Nyugdíjas társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot az után a nyugdíjas társas vállalkozó után, aki egyébként munkaviszonyban áll egy kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] Ez évben még bizonyosan. A Tbj-tv. 37/A. §-a értelmében arra az időszakra mentesül a vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, amíg a vállalkozó– keresőképtelen,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Nyugdíjas egyéni vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a jelenleg kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, akinek a munkaviszonyából származó jövedelme 2013. június 30-án túllépte az éves kereseti korlátot?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Tbj-tv. 4. §-a f) pontjának 3. alpontja ugyanis arról rendelkezik, hogy az egyéni és társas vállalkozó kiegészítő tevékenységre vonatkozó jogállását nem érinti, ha nyugellátásának folyósítása szünetel. Ez jelen esetben tehát azt jelenti, hogy a vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.
1
2
3
8