Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy szolgálati ideje

Kérdés: Arányosan számít szolgálati időnek a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszaka, tekintettel az alacsony ellátási összegre?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyre a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kiterjed a biztosítás, így szolgálati időt és - az ellátásból levont nyugdíjjárulék révén - nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez. És mivel e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjnak minősül a foglalkoztatás szempontjából a nyugdíj előtti álláskeresési segély? Milyen feltételekkel végezhető keresőtevékenység az ellátás folyósításának ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. és a Tny-tv. értelmében saját jogú nyugdíjasnak kizárólag az a természetes személy minősül, aki a Tny-tv., illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával- öregségi nyugdíjban (ilyen ellátásnak minősül az életkortól függetlenül legalább 40 év jogosultsági idővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.