Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem valamilyen közszolgálati jogviszonyról van szó (amely esetében a nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a jogviszonyt), akkor a foglalkoztatónak semmilyen teendője nincs. A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki betöltötte a 65. életévét, de nem vette még igénybe az öregségi nyugellátást, ugyanakkor egyéni vállalkozásában mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló a munkaviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazásában - feltéve, hogy rendelkezik a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idővel - az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nyugdíjasnak minősül.A társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Továbbra is fennáll a biztosítási jog-viszonya a munkavállalónak az alábbi esetben? A munkaviszonyban álló dolgozó 2022. február 15-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, öregségi nyugdíj megállapítására igényét benyújtotta, munkaviszonyát fenntartotta. 1991. ja-nuár 1-jétől III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, majd 2013. január 1-jétől új komplex szakvélemény alapján rokkantsági ellátást állapítottak meg részére, melyet a mai napig kap folyamatosan. Kiszámított öregségi nyugdíja jóval kevesebb, mint a már folyósított rokkantsági ellátás, ezért ez utóbbit választotta. Továbbra is vonni kell tőle a társadalombiztosítási járulékot ebben az esetben? Befolyásolja a biztosítási és közteherfizetési kötelezettséget, ha a munkavállaló özvegyi nyugdíjban is részesül a rokkantsági ellátás mellett? Érvényesítheti utána a munkáltató a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló személyek akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, ha nem minősülnek kiegészítő tevékenységűnek.A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - többek között - a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Kérdés: Mi a célja a munkaköri alkalmassági vizsgálatnak, és mikor kötelező azt elvégezni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 41. §-ának (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató rendszeres időközönként köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó után abban az esetben, ha betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, azonban nyugellátásban nem részesül? Az érintett bemutatott a foglalkoztatónak egy, a kormányhivatal járási hivatala által kiállított határozatot, amelyben egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapítottak meg a számára.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy olyan személyről van szó, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt ugyan betöltötte, de nem igényelt nyugellátást, így nem minősül a Tbj-tv. 4. §-ának f) pontjában meghatározott saját jogú nyugdíjasnak.Ebből következően biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Közszférában dolgozó munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Lehetőség vagy kötelezettség az irányadó öregségi korhatár elérése esetén a jogviszony megszüntetése a közszférában? Amennyiben kötelezettség, van mégis mód az érintett munkavállaló újrafoglalkoztatására valamilyen formában (pl.: helyettesítés vagy megbízás)?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjba vonulás esetén a jogviszony megszüntetésének szabályai a jogviszony jellegétől és az öregségi nyugdíj formájától függően változnak a közszférában. Nem mindegy, hogy közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyról van szó, ugyanakkor jelentősége van annak is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Öregségi nyugdíjkorhatárt elért munkavállaló egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Kötelezett pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére az a munkaviszonyban álló dolgozó, aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem kívánja igénybe venni az öregségi nyugellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, de nyugellátást igénybe nem vevő munkavállaló a munkajogi szabályok alkalmazásában nyugdíjasnak minősül ugyan, feltéve hogy az öregségi nyugellátáshoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], de ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló keresete

Kérdés: Helyesen értelmezi a törvényt az a nyugdíjas munkavállaló, aki 2014 októberében betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és úgy gondolja, hogy ezután már a nyugdíj melletti keresetének összege nem korlátozott?
Részlet a válaszából: […] A kereset nagysága miatt az öregségi nyugdíj folyósításának a szüneteltetésére valóban csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kerülhet sor. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően azonban figyelni kell arra, hogy a nyugdíj mellett végzett munkából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.