Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. előírásai szerint alapbérként legalább a minimálbért, illetve - a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Dönthet úgy saját hatáskörében egy kft. ügyvezetője, hogy betegszabadságot fizet a nyugdíjas munkavállalója részére a Covid-fertőzés miatt "7"-es kóddal igazolt keresőképtelenség idejére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas dolgozó táppénzre nem jogosult?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a nyugdíjas munkavállaló - mivel nem biztosított - nem jogosult táppénzre. A betegszabadság azonban az általános szabályok szerint megilleti. Az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkavállalás özvegyi nyugdíj mellett

Kérdés: Megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultság abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha az özvegy az ellátás mellett munkát vállal. A munkavállalásnak semmilyen törvény akadálya vagy korlátja nincs, így az érintett személy a kedve szerint dönthet, hogy elvállalja-e a munkát vagy sem.(Kéziratzárás: 2022....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben születettek 2022-ben a 65. életévük betöltésekor szerzik meg a jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve, ha eddig az időpontig rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges legalább tizenöt év, vagy a teljes összegű öregségi nyugdíjhoz legalább húsz év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Kettős állampolgárságú nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Milyen teendői vannak a munkáltatónak egy magyar-német kettős állampolgár alkalmazásakor, aki jelenleg Németországban már öregségi nyugdíjas? A munkavállaló eddig kizárólag Németországban dolgozott, ahol egy magán-betegbiztosítónál biztosított. Milyen igazolásokat kell bemutatnia az alkalmazásához? Kell számára tajszámot igényelni abban az esetben, ha nem kívánja igénybe venni a magyar egészségügyi ellátásokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 17. pontja szerint saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki EGT-tagállamtól részesül öregségi nyugdíjban. Így, ha a kérdésben említett személy Németországban öregségi nyugdíjban részesül, akkor Magyarországon létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Román állampolgárságú nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Nem biztosított nyugdíjasnak vagy aktív dolgozónak kell tekinteni azt az 1959. november 8-án született munkavállalót, aki 2021. július 1. napján létesített jogviszonyt a jelenlegi munkáltatójánál mint román állampolgárságú, Magyarországon élő, megváltozott munkaképességű aktív munkavállaló, de november hónapban jelezte a munkáltató felé, hogy a román nyugdíjpénztár által hozott határozat értelmében 2021. június 6. napjától öregségi nyugdíjas? A román törvények értelmében a dolgozó 36 év szolgálati jogviszony után jogosult öregségi nyugdíjra.
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés megválaszolása érdekében a saját jogú nyugdíjas fogalmát kell megvizsgálnunk. A Tbj-tv. 4. §-ának 17.1. alpontja értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíját abban az esetben, ha a járandóság folyósítása alatt folyamatosan dolgozik? Figyelembe fogják venni az erre az időszakra eső keresetét az ellátás összegének kiszámítása során?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától vagy a szolgálati járandóság csökkentés nélküli teljes összegét, vagy az ismételten megállapított (vagy más néven újraszámított) nyugellátás összegét fogja kapni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Egyéni járulékok elmaradt munkabérből

Kérdés: Kell egyéni járulékot vonni, és ha igen, akkor milyen mértékben, abban az esetben, ha egy felszámolás alatt lévő cég a volt dolgozók számára 2017. évi elmaradt munkabéreket fizet ki? A dolgozók között nyugdíjas munkavállalók is vannak.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. §-a általános elvként rögzíti, hogy a járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint - a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése

Kérdés: Figyelembe kell venni a nyugdíjas munkavállalókat abban az esetben, ha egy cég által foglalkoztatott személyek létszáma meghaladja a 100 főt, ezért döntést kell hozniuk társadalombiztosítási kifizetőhely létesítéséről?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítéséről a Tb-fü-tv. rendelkezik, melynek 9. §-a (1) bekezdése értelmében minden munkáltató, amely legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
1
2
3
28