Nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Elfogadhatja a munkáltató, ha az 1955-ben született munkavállaló e-mailben közli, hogy nyugdíjas, vagy be kell kérnie a hivatalos nyugdíjas--igazolást?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló köteles bejelenteni a státusza változását a munkáltató felé, arra viszont semmilyen törvényi előírás nincs, hogy ezt milyen módon kell megtennie.Véleményünk szerint a munkáltató elfogadhatja a munkavállaló írásbeli bejelentését, viszont az esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas munkavállaló fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Valóban meg kellett volna fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a nyugdíjas munkavállalók után is arra a hónapokig tartó időszakra, amely alatt a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel több hónapos fizetés nélküli szabadságon voltak? Az adóhatóság ügyfélszolgálata ezt a tájékoztatást adta.
Részlet a válaszából: […] Több foglalkoztató is jelezte már, hogy az adóhatóságtól azt a tájékoztatást kapta, hogy valamennyi munkavállaló vonatkozásában (függetlenül attól, hogy nyugdíjas vagy egyéb jogcímen megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás) meg kell fizetnie a munkaadónak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Román nyugdíjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy önkormányzat által fizikai munkakörben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalónak, aki már magyar állampolgár, de Romániából kapja a nyugdíját, román hatóságok állapították meg a jogosultságát, és a nyugdíjba vonulásakor még román állampolgár volt? Az érintett munkavállaló Magyarországon soha nem fizetett semmilyen közterhet.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében nem terjed ki a biztosítás az Mt. szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas személyre. A Tbj-tv. alkalmazásában [4. § f) pontja] - többek között - saját jogú nyugdíjasnak minősül az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Nyugdíjas munkavállaló adófizetési felső határa

Kérdés: Valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót egy kft. nyugdíjas tagjának fizetett osztalék után abban az esetben, ha a munkabére már elérte az adófizetési felső határt? A?cég érintett nyugdíjas tulajdonosa munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat, a havi bruttó munkabére 600?000 forint, amely után a cég nem fizet szociális hozzájárulási adót. A 2018. évi 5 millió forint összegű osztalék kifizetésére augusztus 15-e után kerül sor.
Részlet a válaszából: […] A vállalkozás helyesen jár el akkor, amikor az ügyvezető havi munkabére után nem fizet szociális hozzájárulási adót. A Szocho-tv. 5. §-a ugyanis pontosan felsorolja az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit. A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Munkaviszonyban álló nyugdíjas személy egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Magánszemélyként meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy saját jogú öregségi nyugdíjas tagnak abban az esetben, ha a cég tevékenységi körébe tartozó feladatokat és az ügyvezetést is munkaviszony keretében látja el? Jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra a nyugdíjasstátusza alapján, vagy csak abban az esetben, ha megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjas Mt. szerinti munkaviszonyban álló dolgozóra a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében ez év január 1-jétől valóban nem terjed ki a biztosítás, így e jogviszonya alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátás sem illeti meg.Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Nyugdíjas munkavállaló felszolgálási díja

Kérdés: Meg kell fizetnie a 15 százalékos nyugdíjjárulékot a munkaadónak az Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállaló felszolgálási díja után?
Részlet a válaszából: […] ...sajátos 15 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség a foglalkoztatót terheli a foglalkoztatott helyett. Csakhogy az Mt. szerinti nyugdíjas munkavállaló munkaviszonya vonatkozásában sem a foglalkoztató, sem pedig a foglalkoztatott fogalma nem értelmezhető.A Tbj-tv. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Nyugdíjas munkavállalók

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a nyugdíjas munkavállalókat 2018. december 31-én, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól már nem minősülnek biztosítottnak? Fizetniük kell a továbbiakban az egészségügyi szolgáltatási járulékot az érintett munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] ...a válaszuk utolsó bekezdésében említett ’T1041-es nyomtatványon teljesítendő bejelentési kötelezettségnek nem kell eleget tenni, azaz a nyugdíjas munkavállaló biztosítási kötelezettsége nem szűnt meg, csak nem kell járulékot fizetnie, és nem kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

Kérdés: Megszűnik az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága annak a munkavállalónak, aki a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, és emellett korábbi munkáltatójánál tovább dolgozik, de keresőképtelensége miatt a munkáját nem tudja ellátni, a betegszabadságát kimerítette, táppénzre pedig nem jogosult? A foglalkoztatónak be kell jelenteni a biztosítási jogviszony szünetelését ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésbeli nyugdíjas munkavállaló biztosítása a betegszabadság lejártát követően a keresőképtelenségének tartama alatt szünetel, amit az Art. 1. számú mellékletének 3. pontja alapján a T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatósághoz. Ugyanakkor ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény nyugdíjas foglalkoztatott után

Kérdés: Érvényesíthető az 55 éves kor felettiek foglalkoztatására vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy vállalkozás által részmunkaidőben foglalkoztatott öregségi nyugdíjas személy után?
Részlet a válaszából: […] Igen, érvényesíthető. A 2011. évi CLVI. tv. 462/B. §-a nem tartalmaz olyan kizáró feltételt, hogy az 55 év feletti munkavállalók utáni szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalóval kapcsolatban nem lehet alkalmazni. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Keresőtevékenység nyugdíjkorhatár betöltése után

Kérdés: Be kell jelenteni a nyugdíjbiztosítási szervnek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését abban az esetben, ha egy nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy a nyugdíj folyósítása mellett dolgozik, és a munkát szeretné folytatni a nyugdíjkorhatár betöltését követően is?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén a korbetöltésből adódóan számolni kell változással, de magát a nyugdíjkorhatár betöltésének tényét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek nem kell bejelenteni. Milyen változással kell számolnunk? A kereső-tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.
1
2
3
10