Nyugdíjba vonult munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a baleseti táppénz összegét annak a dolgozónak, aki 2020. szeptember 1-jétől állt egy kft. alkalmazásában, 2022. december 15-én üzemi balesetet szenvedett, és ettől a naptól 2023. június 30-ig baleseti táppénzt folyósított részére a kifizetőhely, és augusztus 5-től a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelen? A keresőképtelenségről szóló igazoláson az "1" kódot tüntette fel a kezelőorvos. Időközben a munkavállaló 2023. január 9-től öregségi nyugdíjassá vált. Alkalmazhatja a kifizetőhely azt a szabályt, hogy annak, aki ugyanabból az üzemi balesetből kifolyólag a baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül újból keresőképtelenné válik, nem lehet kevesebb az ellátás összege a korábban folyósított baleseti táppénz összegénél?
Részlet a válaszából: […] Itt nemcsak az összegszerűségről van szó, hanem a jogosultságot is ismét el kell bírálni. Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy annak megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Elegendő, ha szakképzettséget igénylő munkakörben a minimálbérnek megfelelő összegű munkabérrel kerül alkalmazásra egy nyugdíjas személy, tekintettel arra is, hogy esetében nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kiegészítő tevékenységét folytató (tehát nyugdíjas) munkaviszonyban álló dolgozóra nem terjed ki a biztosítás, és vele kapcsolatban nincs járulékfizetési kötelezettség, értelemszerűen a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti minimumjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősülhet egy 1964-ben született férfi munkavállaló, aki hivatásos katona volt, de alkalmatlanná minősítették? Az I. fokú orvosi bizottság 2003. évi bemutatott véleménye alapján a dolgozó munkaképesség-csökkenése 40 százalékos, egy 2009. évi igazolás szerint pedig nyugdíjat kapott. Hogyan győződhet meg a munkáltató a nyugdíjas státusz fennállásáról?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében 1957-ben vagy azt követően született személyek esetében az öregségi nyugdíjkorhatár a betöltött 65. életév.Ennél korábban csak a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő jogosult nyugellátásra. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak, azaz kiegészítő tevékenységű munkavállalónak minősül az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki 2023 júniusában betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, de továbbra is a rokkantsági ellátást kapja, mert annak összege kedvezőbb számára, mint az öregségi nyugdíj? Helyesen jár el a munkáltató, ha a továbbiakban kizárólag személyi jövedelemadót von a munkavállaló béréből?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdésben említett személy a nyugdíjkorhatára betöltését követően is rokkantsági ellátásban részesül, ezt követően sem tekinthető nyugdíjasnak. A rokkantsági ellátás a Tbj-tv. és a Szocho-tv. meghatározása szerint abban az esetben sem minősül nyugdíjnak, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíjas munkavállaló közszférában történő foglalkoztatása

Kérdés: Mire kell figyelniük a nyugdíjas munkavállalóknak a foglalkoztatásukkal összefüggésben? Valóban változtak a nyugdíj melletti foglalkoztatásra vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj korlátozására munkavállalás esetén abban az esetben kerül sor, ha a nyugdíjas a közszférában helyezkedik el. A Tny-tv. tételesen felsorolja azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén a nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves jogosultsági idejük alapján - életkoruktól függetlenül - jogosultak öregségi teljes nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy az ellátás folyósításának első napjától nyugdíjasnak minősülnek éppen úgy, mint azok, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével válnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nyugdíjas munkavállaló balesete

Kérdés: Valóban nem jogosult semmilyen ellátásra az a munkavállaló, aki saját jogú nyugdíja mellett napi 4 órás munkaszerződés keretében dolgozik, február 16-án munkavégzés közben balesetet szenvedett, amelynek következtében február 24-ig kórházban volt, és a felépülése előreláthatóan hosszú időt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] Táppénzre, baleseti táppénzre a biztosítottak jogosultak, akik társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezettek. Ha a saját jogú nyugellátásban részesülő személy munkaviszony alapján keresőtevékenységet folytat, kiegészítő tevékenységet folytató személynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. előírásai szerint alapbérként legalább a minimálbért, illetve - a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Dönthet úgy saját hatáskörében egy kft. ügyvezetője, hogy betegszabadságot fizet a nyugdíjas munkavállalója részére a Covid-fertőzés miatt "7"-es kóddal igazolt keresőképtelenség idejére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas dolgozó táppénzre nem jogosult?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a nyugdíjas munkavállaló - mivel nem biztosított - nem jogosult táppénzre. A betegszabadság azonban az általános szabályok szerint megilleti. Az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
29