Ellátottak utazási utalványa

Kérdés: Van valamilyen teendője egy utazási utalványra jogosult nyugdíjas munkavállalónak az utalványra vonatkozó változásokkal kapcsolatban? Mit jelent pontosan ez a változás, és hogyan érinti azokat, akik már rendelkeznek ezzel a juttatással?
Részlet a válaszából: […] Nincs semmi teendő. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított "Ellátottak utazási utalványa" 2024. március 1-jétől korlátlan számú, a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Nyugdíjas munkavállalók köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Jelent valamilyen kereseti, illetve nyugdíjfolyósítási korlátozást a korábbiakhoz képest egy egyházi fenntartású óvoda és iskola nyugdíjas munkavállalói számára az, hogy a munkaviszonyuk 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjas személyek tekintetében továbbra sem létezik semmilyen jogviszonyban kereseti korlát.Ugyanakkor a Tny-tv. 83/C. §-a arról is rendelkezik, hogy az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott öregségi nyugdíjas munkavállalót, illetve kell közterhet fizetni ebben az esetben? Amennyiben nem kell megtenni a bejelentést, hogyan igazolható, hogy létrejött a foglalkoztatás?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan semmilyen eltérő előírást sem tartalmaz.Ebből következőn, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót az általános szabályok szerint be kell jelenteni (telefonon, ügyfélkapun vagy T1042E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy a munkavállaló kiegészítő tevékenységűnek minősül-e, avagy nem. A Tbj-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a kiegészítő tevékenységű személy nem minősül biztosítottnak, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékproblémával. Mivel a nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítás, a munkabérét nem terheli sem járulék, sem pedig szociális hozzájárulási adó. Tehát mindazon jövedelem, amelynek kifizetésére az április 10-ét követő időszakra került sor, mentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Munkavállalás nyugdíj mellett

Kérdés: Nyugdíj mellett mennyi lehet a maximális keresete annak az 1964-ben született nőnek, aki 40 éves jogviszonyára tekintettel 2023. november 1-jén nyugdíjba vonul, de a jelenlegi munkahelye nyugdíjasként tovább foglalkoztatná?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj melletti foglalkoztatást a jelenleg hatályos nyugdíjtörvény csak a közszférában történő elhelyezkedés esetén korlátozza, mégpedig az öregségi nyugdíj folyósítása szünetel a foglalkoztatás időtartamára. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a szociális,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Nyugdíjba vonult munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a baleseti táppénz összegét annak a dolgozónak, aki 2020. szeptember 1-jétől állt egy kft. alkalmazásában, 2022. december 15-én üzemi balesetet szenvedett, és ettől a naptól 2023. június 30-ig baleseti táppénzt folyósított részére a kifizetőhely, és augusztus 5-től a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelen? A keresőképtelenségről szóló igazoláson az "1" kódot tüntette fel a kezelőorvos. Időközben a munkavállaló 2023. január 9-től öregségi nyugdíjassá vált. Alkalmazhatja a kifizetőhely azt a szabályt, hogy annak, aki ugyanabból az üzemi balesetből kifolyólag a baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül újból keresőképtelenné válik, nem lehet kevesebb az ellátás összege a korábban folyósított baleseti táppénz összegénél?
Részlet a válaszából: […] Itt nemcsak az összegszerűségről van szó, hanem a jogosultságot is ismét el kell bírálni. Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy annak megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Elegendő, ha szakképzettséget igénylő munkakörben a minimálbérnek megfelelő összegű munkabérrel kerül alkalmazásra egy nyugdíjas személy, tekintettel arra is, hogy esetében nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kiegészítő tevékenységét folytató (tehát nyugdíjas) munkaviszonyban álló dolgozóra nem terjed ki a biztosítás, és vele kapcsolatban nincs járulékfizetési kötelezettség, értelemszerűen a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti minimumjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősülhet egy 1964-ben született férfi munkavállaló, aki hivatásos katona volt, de alkalmatlanná minősítették? Az I. fokú orvosi bizottság 2003. évi bemutatott véleménye alapján a dolgozó munkaképesség-csökkenése 40 százalékos, egy 2009. évi igazolás szerint pedig nyugdíjat kapott. Hogyan győződhet meg a munkáltató a nyugdíjas státusz fennállásáról?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében 1957-ben vagy azt követően született személyek esetében az öregségi nyugdíjkorhatár a betöltött 65. életév.Ennél korábban csak a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő jogosult nyugellátásra. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak, azaz kiegészítő tevékenységű munkavállalónak minősül az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki 2023 júniusában betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, de továbbra is a rokkantsági ellátást kapja, mert annak összege kedvezőbb számára, mint az öregségi nyugdíj? Helyesen jár el a munkáltató, ha a továbbiakban kizárólag személyi jövedelemadót von a munkavállaló béréből?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdésben említett személy a nyugdíjkorhatára betöltését követően is rokkantsági ellátásban részesül, ezt követően sem tekinthető nyugdíjasnak. A rokkantsági ellátás a Tbj-tv. és a Szocho-tv. meghatározása szerint abban az esetben sem minősül nyugdíjnak, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
1
2
3
30