Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a nyugdíjas munkavállaló abban az esetben, ha már 30 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, eddig soha nem volt beteg, most azonban betegsége miatt előreláthatóan hosszú ideig keresőképtelen lesz?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 47. §-ának (2) bekezdése szerint a saját jogú nyugdíj folyósításának az időtartamára nem jár táppénz, ugyanakkor keresőképtelen lehet. A munkavállalót – ideértve a nyugdíjas munkavállalót is – az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése szerint a betegség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Korhatárt betöltött, öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya juttatása után keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] Igen, az általános szabályok szerint.A Szocho-tv. 1. §-ának (4) bekezdése értelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képeznek az Szja-tv. szerinti külön adózó jövedelmek közül az Szja-tv. 71. szakasza szerinti béren kívüli juttatások, illetve a 70. szakasz szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Felszolgálási díj

Kérdés: Megteheti a foglalkoztató, hogy az egyenletes elosztás érdekében a felszolgálási díjat csak negyedévente fizeti ki a dolgozók részére? Járulékmentesen kifizethető a nyugdíjas felszolgáló részére a felszolgálási díj, vagy ebből a juttatásból le kell vonni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási vagy esetleg a 10 százalékos nyugdíjjárulékot?
Részlet a válaszából: […] A 71/2005. GKM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy: "(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül – az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Kell valamilyen módon tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy betegsége esetén a betegszabadság után nem jogosult táppénzre? Alá kell íratni vele valamilyen nyilatkozatot, vagy elég a szóbeli tájékoztatás ebben az esetben, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 126. §-a értelmében a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása éppen úgy az Mt. szerint történik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámának meghatározása

Kérdés: Figyelembe vehető az egyszerűsített foglalkoztatottak számának meghatározásához egy betéti társaság 4 fő nyugdíjas munkavállalója, akik nyugdíjas státuszukra tekintettel nincsenek biztosítottként bejelentve a céghez? A vállalkozásnak így egyetlen biztosított munkavállalója van, az ügyvezetői tevékenységet ellátó beltag.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatható alkalmi munkavállalók számát a munkáltató átlagos statisztikai létszámához köti. A jogszabály 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Ellátottak utazási utalványa

Kérdés: Van valamilyen teendője egy utazási utalványra jogosult nyugdíjas munkavállalónak az utalványra vonatkozó változásokkal kapcsolatban? Mit jelent pontosan ez a változás, és hogyan érinti azokat, akik már rendelkeznek ezzel a juttatással?
Részlet a válaszából: […] Nincs semmi teendő. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított "Ellátottak utazási utalványa" 2024. március 1-jétől korlátlan számú, a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Nyugdíjas munkavállalók köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Jelent valamilyen kereseti, illetve nyugdíjfolyósítási korlátozást a korábbiakhoz képest egy egyházi fenntartású óvoda és iskola nyugdíjas munkavállalói számára az, hogy a munkaviszonyuk 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjas személyek tekintetében továbbra sem létezik semmilyen jogviszonyban kereseti korlát.Ugyanakkor a Tny-tv. 83/C. §-a arról is rendelkezik, hogy az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott öregségi nyugdíjas munkavállalót, illetve kell közterhet fizetni ebben az esetben? Amennyiben nem kell megtenni a bejelentést, hogyan igazolható, hogy létrejött a foglalkoztatás?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan semmilyen eltérő előírást sem tartalmaz.Ebből következőn, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót az általános szabályok szerint be kell jelenteni (telefonon, ügyfélkapun vagy T1042E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy a munkavállaló kiegészítő tevékenységűnek minősül-e, avagy nem. A Tbj-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a kiegészítő tevékenységű személy nem minősül biztosítottnak, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékproblémával. Mivel a nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítás, a munkabérét nem terheli sem járulék, sem pedig szociális hozzájárulási adó. Tehát mindazon jövedelem, amelynek kifizetésére az április 10-ét követő időszakra került sor, mentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.
1
2
3
30