Munkavállalás özvegyi nyugdíj mellett

Kérdés: Megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultság abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha az özvegy az ellátás mellett munkát vállal. A munkavállalásnak semmilyen törvény akadálya vagy korlátja nincs, így az érintett személy a kedve szerint dönthet, hogy elvállalja-e a munkát vagy sem.(Kéziratzárás: 2022....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben születettek 2022-ben a 65. életévük betöltésekor szerzik meg a jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve, ha eddig az időpontig rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges legalább tizenöt év, vagy a teljes összegű öregségi nyugdíjhoz legalább húsz év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Kettős állampolgárságú nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Milyen teendői vannak a munkáltatónak egy magyar-német kettős állampolgár alkalmazásakor, aki jelenleg Németországban már öregségi nyugdíjas? A munkavállaló eddig kizárólag Németországban dolgozott, ahol egy magán-betegbiztosítónál biztosított. Milyen igazolásokat kell bemutatnia az alkalmazásához? Kell számára tajszámot igényelni abban az esetben, ha nem kívánja igénybe venni a magyar egészségügyi ellátásokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 17. pontja szerint saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki EGT-tagállamtól részesül öregségi nyugdíjban. Így, ha a kérdésben említett személy Németországban öregségi nyugdíjban részesül, akkor Magyarországon létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Román állampolgárságú nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Nem biztosított nyugdíjasnak vagy aktív dolgozónak kell tekinteni azt az 1959. november 8-án született munkavállalót, aki 2021. július 1. napján létesített jogviszonyt a jelenlegi munkáltatójánál mint román állampolgárságú, Magyarországon élő, megváltozott munkaképességű aktív munkavállaló, de november hónapban jelezte a munkáltató felé, hogy a román nyugdíjpénztár által hozott határozat értelmében 2021. június 6. napjától öregségi nyugdíjas? A román törvények értelmében a dolgozó 36 év szolgálati jogviszony után jogosult öregségi nyugdíjra.
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés megválaszolása érdekében a saját jogú nyugdíjas fogalmát kell megvizsgálnunk. A Tbj-tv. 4. §-ának 17.1. alpontja értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíját abban az esetben, ha a járandóság folyósítása alatt folyamatosan dolgozik? Figyelembe fogják venni az erre az időszakra eső keresetét az ellátás összegének kiszámítása során?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától vagy a szolgálati járandóság csökkentés nélküli teljes összegét, vagy az ismételten megállapított (vagy más néven újraszámított) nyugellátás összegét fogja kapni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Egyéni járulékok elmaradt munkabérből

Kérdés: Kell egyéni járulékot vonni, és ha igen, akkor milyen mértékben, abban az esetben, ha egy felszámolás alatt lévő cég a volt dolgozók számára 2017. évi elmaradt munkabéreket fizet ki? A dolgozók között nyugdíjas munkavállalók is vannak.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. §-a általános elvként rögzíti, hogy a járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint - a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése

Kérdés: Figyelembe kell venni a nyugdíjas munkavállalókat abban az esetben, ha egy cég által foglalkoztatott személyek létszáma meghaladja a 100 főt, ezért döntést kell hozniuk társadalombiztosítási kifizetőhely létesítéséről?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítéséről a Tb-fü-tv. rendelkezik, melynek 9. §-a (1) bekezdése értelmében minden munkáltató, amely legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Elfogadhatja a munkáltató, ha az 1955-ben született munkavállaló e-mailben közli, hogy nyugdíjas, vagy be kell kérnie a hivatalos nyugdíjas--igazolást?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló köteles bejelenteni a státusza változását a munkáltató felé, arra viszont semmilyen törvényi előírás nincs, hogy ezt milyen módon kell megtennie.Véleményünk szerint a munkáltató elfogadhatja a munkavállaló írásbeli bejelentését, viszont az esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Öregségi nyugdíjas személy foglalkoztatása

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni a díjazásból, illetve be kell jelenteni egy 66 éves öregségi nyugdíjas személyt abban az esetben, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít, ami miatt szünetel nyugellátásának folyósítása? Az öregségi nyugellátás folyósításának szüneteltetéséről szóló határozat azt tartalmazza, hogy továbbra is nyugdíjasnak minősül.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tny-tv. 83/C. szakaszának - amely arról rendelkezik, hogy meghatározott szolgálati jogviszonyok esetén a nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell - (3) bekezdése rögzíti, hogy az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó nyugdíjjáruléka

Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a nyugdíjjárulékot egy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak, aki 2020. december hónapban számolta el az éves kivétet? Amennyiben nem kell nyugdíjjárulékot fizetni, akkor az érintett nem lesz jogosult a nyugdíjemelésre sem?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2020. július 1-jétől nem köteles semmilyen járulék fizetésére sem. Így az a kivét, amely december hónapban kerül elszámolásra (ebben az esetben vonatkozási időszakról nem beszélhetünk), mentes mind a nyugdíjjárulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
1
2
3
28