Beltag javára kötött biztosítás

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek merültek fel 2019. január 1. után egy kisvállalatiadó-alany betéti társaságnál abban az esetben, ha az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban, azaz kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként ellátó nyugdíjas beltag kedvezményezettre több mint 10 éve kötöttek egy "Aranyszárny Clavis" rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítást, amelynek díjait a társaság fizeti?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől minden más személy, például munkáltató, kifizető által a magánszemély javára kötött és e más személy által fizetett díjú biztosításának díja a magánszemély jogcím szerinti jövedelme, kivéve, ha a biztosító szolgáltatására a díjfizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezető után annak a betéti társaságnak, amelyik jelenleg semmilyen tevékenységet nem folytat? Az ügyvezetést az öregségi nyugdíjban részesülő beltag látja el, aki a tevékenységéért nem vesz fel jövedelmet. A betéti társaság működésének idején a társaság a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonyra tekintettel egészségügyi hozzájárulást fizetett a beltag után.
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság tagja abban az esetben minősül társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.Ezen túlmenően társas vállalkozónak tekintendő - többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól egy betéti társaság nyugdíjas beltagja, aki ellátja az ügyvezetői teendőket, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 25 ezer forint tételes adót?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó e jogviszonyában, a Kata-tv. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében, a tételes adó megfizetése révén mentesül a járulékfizetés alól, így nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot sem fizetnie.Ugyanakkor, ha ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Betéti társaság nyugdíjas beltagja

Kérdés: Milyen változtatásokat kell megtennie egy betéti társaság beltagjának, aki jelenleg munkaviszonyban működik közre a társaságban, ezenkívül az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban "0" forint megbízási díj ellenében látja el, és 2019. január 20-tól öregségi nyugdíjat igényel, mert betölti az öregségi nyugdíjkorhatárát? Valóban van olyan konstrukció, amely alapján ezután semmilyen közterhet nem kell fizetnie a társaságban?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tag jelenleg az ügyvezetői tevékenysége alapján biztosított társas vállalkozónak minősül, ám heti 36 órát elérő munkaviszonyban történő foglalkoztatására tekintettel (amelyben munka-bére után az általános szabályok szerint megfizetésre kerülnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozók járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségére - ellentétben az evaadózó egyéni vállalkozókkal - nincsenek speciális szabályok. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Nem működő bt. beltagja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy nem működő betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagja után?
Részlet a válaszából: […] A beltag nem működik ugyan személyesen közre a társaság tevékenységében, de az ügyvezetésre valószínűséggel jogosult. Ügyvezetői státuszára tekintettel pedig a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül.Mégpedig biztosított társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Betéti társaság nyugdíjas végelszámolója

Kérdés: Felveheti egy összegben a megbízási díját a végelszámolás befejezése előtt a társaság végelszámolását végző nyugdíjas beltag, aki megbízási jogviszonyban végzi feladatait? Be lehet egy alkalommal vallani a '08-as bevallásban a megbízási díjat és járulékait?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 98. §-ának (2) bekezdése értelmében a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Nyugdíjas kisadózó nyugdíjemelése

Kérdés: Az éves megszerzett bevétel hány százalékával kérheti a nyugdíja emelését egy betéti társaság saját jogú öregségi nyugdíjas beltagja, aki főfoglalkozásúnak nem minősülő kisadózóként 25 000 forint tételes adót fizet?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas kisadózó vállalkozó nem minősül főállású kisadózónak, ami egyben azt is jelenti, hogy a havi 25 ezer forintos tételes adó megfizetése ellenében - a Kata-tv. 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint - semmilyen társadalombiztosítási vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.

Nyugdíjas beltag járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetni egy betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, aki a társaságban nincs munkaviszonyban, jövedelmet nem vesz fel, és egy kft.-ben heti 30 órás munkaviszonyban dolgozik? Változna a helyzet, ha a kft.-ben heti 36 órában foglalkoztatnák?
Részlet a válaszából: […]  Az említett hölgy a betéti társaság beltagjakéntnyilvánvalóan üzletvezetésre is jogosult. Ebből következően pedig - mivel azüzletvezetést nem munka­viszonyban látja el - a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának2012. január 1-jétől hatályos 5. alpontja értelmében társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Nem működő betéti társaság nyugdíjas beltagjának közterhei

Kérdés: Kellett volna a nyugdíjazás után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha a cég 2007 februárja óta nem működik, mert a beltag balesetet szenvedett, és betegállományban volt egészen a 2009. november 1-jei nyugdíjazásáig? A társaság szeretné megkezdeni a végelszámolást.
Részlet a válaszából: […]  A társas vállalkozás tagja után 2012-ig járulékfizetésikötelezettség kizárólag abban az esetben merült fel, ha a tag a társaságtevékenységének gyakorlásában ténylegesen és személyesen közreműködött (Tbj-tv.4. § d/1. pont). A 2012-től hatályos új szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.
1
2
3
5