Keresés eredménye

21 találat a megadott nyugdíjas beltag tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Betéti társaság nyugdíjas beltagja
Kérdés: Milyen változtatásokat kell megtennie egy betéti társaság beltagjának, aki jelenleg munkaviszonyban működik közre a társaságban, ezenkívül az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban "0" forint megbízási díj ellenében látja el, és 2019. január 20-tól öregségi nyugdíjat igényel, mert betölti az öregségi nyugdíjkorhatárát? Valóban van olyan konstrukció, amely alapján ezután semmilyen közterhet nem kell fizetnie a társaságban?
Részlet a válaszból: […]egyben azzal jár, hogy a társaságnak meg kell fizetnie a havi 7500 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve az esetleges tagi jövedelméből le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot.A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munka-viszonyban is álló egyéni vagy társas vállalkozót ugyanis a jövő évtől már nem mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a Tbj-tv. 37/A. §-ának f) pontja, amely január 1-jétől úgy módosul, hogy a mentesítés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni a saját jogú nyugdíjas Mt. szerinti munkaviszonyában fennálló jogviszonyát.Azt a megoldást viszont semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy a betéti társaság beltagja az ügyvezetői teendőket is munkaviszony keretében lássa el, amely alapján 2019. január 1-jétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5947
2. találat: Nyugdíjas beltag járulékfizetési kötelezettsége
Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetni egy betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, aki a társaságban nincs munkaviszonyban, jövedelmet nem vesz fel, és egy kft.-ben heti 30 órás munkaviszonyban dolgozik? Változna a helyzet, ha a kft.-ben heti 36 órában foglalkoztatnák?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3844
3. találat: Nem működő betéti társaság nyugdíjas beltagjának közterhei
Kérdés: Kellett volna a nyugdíjazás után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha a cég 2007 februárja óta nem működik, mert a beltag balesetet szenvedett, és betegállományban volt egészen a 2009. november 1-jei nyugdíjazásáig? A társaság szeretné megkezdeni a végelszámolást.
Részlet a válaszból: […]pont). Mivel feltételezhetően a kérdésbeli saját jogú nyugdíjas beltag látja el a betéti társaság ügyvezetését, ennek következtében alkalmazni kell rá a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó járulékfizetésére irányadó szabályokat is. E szabályok értelmében a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás havi 6390 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas vállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3819
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Nyugdíjas beltag járuléka
Kérdés: Milyen járulékot kell fizetni egy betéti társaság 78 éves nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha a korára és az egészségi állapotára tekintettel egy határozattal felmentették a cég képviselete alól? A tag semmilyen tevékenységet nem végez a társaságban, amelynek jelenleg semmilyen bevétele nincs.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3803
5. találat: Betéti társaság nyugdíjas beltagjának kötelezettségei
Kérdés: Milyen kötelezettségeket kellett volna teljesítenie annak az évekkel ezelőtt létesített betéti társaságnak, amelynek beltagja egy jelenleg 74 éves nyugdíjas, aki semmilyen jövedelmet nem vesz fel a társaságtól? A társaság néhány éve már az eva hatálya alá tartozik, de jelentős bevétele nincs, csak az evajogosultság fenntartása miatt nyújt kis összegű számlás szolgáltatást.
Részlet a válaszból: […]kötelezettség nem keletkezett. Abban az esetben azonban, ha esetlegesen történt/történik a részéről munkavégzés, akkor további kérdés, hogy azt milyen jogviszonyban tette/teszi. A betéti társaságban végezhet munkát megbízási jogviszony keretében és kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként egyaránt. Megbízási jogviszonyban történő munkavégzése esetén díjazás, jövedelem hiányában sem biztosítási, sem járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik utána. A Gt. 91. §-ában foglaltak alapján a betéti társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. (Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3314
6. találat: Nyugdíjas beltag minősítése
Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül-e az a bt.-beltag nyugdíjas, akinek a kereseti korlát miatt megszüntetik a nyugellátását?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3195
7. találat: Rokkantsági nyugdíjas és járadékos keresőtevékenysége
Kérdés: Lehet-e egy magánszemély egy betéti társaság beltagja a rokkantsági nyugdíj megállapítása után, és végezhet-e személyes közreműködéssel járó munkát? Lehet-e emellett egy felügyelőbizottsági tagsági viszonya, ahonnan tiszteletdíjat kap? Vonatkozik-e rá valamilyen keresetkorlátozás, ha 2008-tól rokkantnyugdíjas? Hogyan változik a helyzet, ha az illető nem rokkantnyugdíjas, hanem rokkantsági járadékos?
Részlet a válaszból: […]egyidejű folytatását, de korlátozza az így megszerezhető kereset, jövedelem összegét. Keresőtevékenységnek egyébként az Ftv. 58. § (5) bekezdésének e) pontjában körülírt következő tevékenységek minősülnek: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. Ezekből a tevékenységekből - idesorolható a betéti társaságban folytatott személyes közreműködés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2468
8. találat: Nem működő bt. nyugdíjas beltagjának közterhei
Kérdés: Meg kell-e fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást és az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy betéti társaság nyugdíjas beltagja után akkor, ha a társaság nem működik, így a beltag sem részesül semmilyen díjazásban?
Részlet a válaszból: […]91. § (1) bekezdése alapján a társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. A tag személyes közreműködési kötelezettségét tehát vagy a társasági szerződésben, vagy a tagokkal külön kötött megállapodásban kell rögzíteni, kezdetének pedig azt a napot kell tekinteni, amikor a tag a személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. Amennyiben ez a nap nem állapítható meg, a társasági szerződésben meghatározott időpont az irányadó, ennek hiányában a személyes közreműködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor a társaság tevékenységét a Gt. rendelkezései szerint megkezdheti. A személyes közreműködési kötelezettség megszűnése napjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2262
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Nyugdíjas beltag közterhei
Kérdés: Meg kell-e fizetnie a tételes ehót és az egészségügyi szolgáltatási járulékot is egy betéti társaság egyetlen nyugdíjas beltagjának, aki személyesen is közreműködik a vállalkozás tevékenységében? Változik-e a helyzet, ha ez a beltag más EU-tagállam, illetve harmadik ország nyugdíjas állampolgára? Kell-e valamilyen közterhet fizetni a nyugdíjas beltag után, ha személyesen nem működik közre, a vállalkozás képviseletét pedig díjazás nélkül látja el?
Részlet a válaszból: […]nyugellátásban. Saját jogú nyugdíjasnak minősül, és - személyes közreműködésére tekintettel - kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak. Amennyiben a személyes közreműködésre kötelezett tag ún. harmadik államtól kapja a nyugdíjat, akkor a magyar jogszabályok szerint nem tekinthető saját jogú nyugdíjasnak, tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak, és ennek megfelelően utána az általános szabályok szerint - legalább a minimálbér alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2206
10. találat: Kiegészítő tevékenységű beltag járuléka
Kérdés: Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy betéti társaság kiegészítő tevékenységű beltagjának, aki a társaság üzletvezetője, de rendelkezik heti 20 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]jogviszonnyal (munkaviszonyban áll, más társaságban társas vállalkozó stb.). Nem kötelezett viszont a társaság az említett járulék megfizetésére az után a nyugdíjas bt.-beltag után, aki csak az üzletvezetői teendőket látja el, de egyéb tevékenységet nem végez a társaságban, azaz nem minősül társas vállalkozónak. Mindezek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2170
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés