Nyugdíj utalása a bank végelszámolásakor

Kérdés: A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolásával kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy mi lesz azoknak a nyugdíjas személyeknek az utalásával, akik eddig a banknál vezetett folyószámlára kapták a nyugdíjat, és még nem tudtak új számlát nyitni?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2022. márciustól nem utal nyugdíjat és nyugdíjszerű egyéb rendszeres pénzellátást a Sberbank Magyarország Zrt. pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára. A 2022. március havi ellátást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjfolyósítás

Kérdés: Hogyan tudja elintézni egy nyugdíjas személy, hogy a továbbiakban ne postai úton, hanem banki átutalással kapja meg az ellátását?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás, egyéb ellátás folyósítását készpénzben postai kézbesítés útján, vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy valamely Európai Gazdasági Térség (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.
Kapcsolódó címkék:  

NyugdĄjak utal sa 2016-ban

Kérdés: K‚rd‚s: Mikor esed‚kes a nyugdĄjak kifizet‚se 2016-ban?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjak kifizetését postai úton vagy bankszámlára való utalással teljesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73.). Amennyiben a nyugdíjakat a postás kézbesíti, akkor a postai kifizetési naptár szerinti napon veheti át a nyugdíjas a járandóságot....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíj külföldre utalása

Kérdés: Kérheti a nyugdíj külföldre utalását az a személy, aki itt már jogosult az ellátásra, és jelenleg Kanadában dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben magyar öregségi nyugdíjban részesül, azt a nyugdíjfolyósító szerv (még) nem tudja közvetlenül más államba utalni.Ahhoz, hogy az öregségi nyugdíját Kanadában megkaphassa, Magyarországon bankszámlát kell nyitnia, és a számlavezető banktól kell kérnie a nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Nyugdíjak utalása 2011-ben

Kérdés: 2011-ben mikor és hogyan utalják a nyugdíjakat?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik,legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították ajogosultság megszűnésének, illetőleg megszüntetésének napjáig, de legfeljebb ajogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címkék: