tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

6 találat a megadott nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Saját jogú nyugdíjas munkavállaló "7"-es kódú keresőképtelensége
Kérdés: Milyen ellátásokra számíthat egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló a keresőképtelensége tartamára abban az esetben, ha az orvos "7"-es kóddal vette állományba, mert a házastársa elkapta a koronavírust, és így neki is karanténba kell vonulnia?
Részlet a válaszból: […]is megilleti ugyanakkor az Mt. 126. §-a alapján a betegség miatti keresőképtelensége tartamára a betegszabadság. Csakhogy jelen esetben nem betegség miatti keresőképtelenségről, hanem közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltásról vagy hatósági elkülönítésről (102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 7-es kód) van szó, amely tartamára nem köteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6654
2. találat: Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége
Kérdés: Jogosult lesz táppénzre egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló, aki 3 éve dolgozik munkaviszonyban ugyanannál a munkáltatónál, 2020. szeptember 10-től kórházi ápolásban részesült 2020. szeptember 25-ig, és előreláthatólag még hosszú ideig keresőképtelen lesz?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony kikerült a biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok közül. Ezért az Mt. szerinti munkaviszonyt létesített nyugdíjas munkavállaló nem minősül biztosítottnak.A táppénzre való jogosultság másik feltétele a pénzbeli egészségbiztosítási járulék - július 1-jétől társadalombiztosítási járulék - fizetési kötelezettsége. A saját jogú nyugellátásban részesülő munkavállalók pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizettek, és társadalombiztosítási járulék fizetésére sem kötelezettek.Mindezt összevetve, a saját jogú nyugellátásban részesülő személy - tekintettel arra, hogy nem minősül biztosítottnak, és az előírt járulék fizetésére sem kötelezett - az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, így táppénzre nem jogosult.Az Mt. 126. §-a alapján a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenségének időtartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. A betegszabadságra tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6593
3. találat: Nyugdíjas közalkalmazott keresőképtelensége
Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra egy nyugdíj mellett közalkalmazottként dolgozó nő, aki műtét előtt áll, és felépülése várhatóan több hetet vesz igény? Milyen pénzbeli juttatásokra számíthat az érintett személy a keresőképtelenség tartama alatt?
Részlet a válaszból: […]hogy az érintett nyugellátásának a folyósítása fennálló közszolgálati jogviszonyára tekintettel a Tny-tv. 83/C. §-a értelmében (amelynek előírásai továbbra is hatályosak!) szünetel. A szünetelés ténye ugyanis nem befolyásolja nyugdíjasstátuszát, ami alapján viszont a Tbj-tv. 22. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében - biztosítási jogviszony hiányában is - megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás. Ugyanakkor közalkalmazotti jogviszonya alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátásra sem lesz jogosult,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6526
4. találat: Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége
Kérdés: Mi a teendő egy öregségi nyugdíjas munkavállaló betegsége esetén abban az esetben, ha a betegszabadságát már kimerítette, de továbbra is keresőképtelen? Hogyan számfejtse a munkáltató ezt az időszakot? Kiírható szabadság a keresőképtelenség idejére? Megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt a keresőképtelenség ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]különös teendője nincs, hiszen ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen, és ezt az arra feljogosított orvos által kiállított igazolással igazolja, akkor nincs munkavállalási kötelezettsége, tehát a távolmaradás igazolt. A?keresőképtelenség idejére a munkáltatónak nem kell semmit sem számfejtenie, hiszen a dolgozó semmilyen juttatásra nem jogosult. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a munkáltató szabadságot adjon a dolgozónak erre az időszakra, hiszen az Mt. 122. §-ában foglaltak alapján a szabadság kiadása munkáltatói jog. A szabadságkiadás azonban nem szerencsés megoldás, hiszen egyrészt semmi biztosíték nincs arra, hogy a munkavállaló keresőképessé válik az előtt, hogy elfogynának a szabadságnapjai, másrészt - ahogyan már említettük - a távolmaradás igazolt. Abban az esetben, ha mégis ezt a megoldást választaná a foglalkoztató, a szabadság idejére természetesen meg kell fizetnie a távolléti díjat a dolgozó részére.A nyugdíjas munkavállaló a Tbj-tv. szempontjából ugyan nem minősül biztosítottnak, de az Mt. szabályai ugyanúgy vonatkoznak rá, mint a többi munkavállalóra, bár néhol a jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6049
5. találat: Nyugdíjas munkavállaló táppénze
Kérdés: Meddig jogosult táppénzre, illetve mi lesz az ellátás alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2017. augusztus 15-ig teljes munkaidőben, főfoglalkozású munkaviszonyban állt a munkáltató alkalmazásában, ekkor munkaviszonyát megszüntette, mert igénybe vette a nők 40 év jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást, 2017. augusztus 17-től a korábbi munkáltatója tovább foglalkoztatja, és 2018. május 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló nyugdíjának folyósítása 2018. április 1-jétől szünetel, mert elérte a jövedelemkorlátot, tehát ettől az időponttól fizeti a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a betegszabadságát pedig már korábban kimerítette.
Részlet a válaszból: […]jogosultságának, a táppénz alapjának, mértékének megállapítására az általános szabályokat kell alkalmazni.Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, maximum egy évig. Figyelemmel kell lenni azonban arra is, hogy csak arra az időtartamra jár, amikor a nyugdíjának folyósítása szünetel. A táppénzfolyósítás időtartamát a folyamatos biztosításban töltött idő határozza meg. A nyugdíjas dolgozónak több mint egy év folyamatos biztosításban töltött ideje van, tehát 365 napra jogosult táppénzre. (Nyugdíjazását megelőző idő + nyugdíjas munkavállalási idő.)A táppénz napi alapjának kiszámításához meg kell határozni az irányadó időszakot és a számítási időszakot. Irányadó időszak alatt a jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időtartamot kell érteni, melynek kezdőnapja nem lehet korábbi, mint az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napja. Tehát ez a 2017. január 1-jétől 2018. február 28-ig terjedő időtartam.A számítási időszak: ezen időtartamon belül azon napok naptári napjai, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be [Eb-tv. R. 1. § (2) bekezdés c), d) pont].2015. január 1-jétől ugyanis az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához a NAV felé bevallott jövedelmet kell figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5780
6. találat: Baleset keresőképtelenség ideje alatt
Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a továbbiakban az a saját jogú nyugdíjban részesülő munkavállaló, aki 2016. május 6-tól keresőképtelen, gyógyulása érdekében május 23-tól heti 3 alkalommal fizioterápiás kezelésre járt, június 2-án a kezelés végeztével a kezelő csúszós padlóján elesett, eltörte a lábát, ezért kórházba került, ahol meg kellett műteni? A dolgozó fekvőgipszet kapott, jelenleg is keresőképtelen, a keresőképtelenség kódja "4". A munkavállaló 2016. január 4-től áll a munkáltató alkalmazásában, munkabére havi 200 000 forint, és a keresőképtelenség első 15 napjára megkapta az előírt 15 munkanap betegszabadságot.
Valóban, a saját jogú nyugellátásban részesülő munkaviszonyban álló biztosított keresőképtelensége esetén betegszabadságra jogosult. A betegszabadság lejártát követően táppénzre nem jogosult, mert a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a munkavállaló pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.
A dolgozó ellátásra való jogosultságához azonban figyelemmel kell lenni az Eb-tv. 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint üzemi baleset az a baleset is, mely a biztosítottat a keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. Mivel a nyugdíjas munkavállalót a keresőképessé válásához szükséges kezelésen baleset érte, ezért az üzemi balesetnek minősül, s ennek következtében baleseti táppénzre válik jogosulttá.
A balesetet ki kell vizsgálni, s a kivizsgálást követően "Üzemi baleseti jegyzőkönyvben" kell rögzíteni.
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezettként a baleseti táppénz összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2016. június hóban 28 500 forint) százötven százalékának naptári napi összegével azonos.
Részlet a válaszból: […]és a táppénzfolyósításra tekintet nélkül a keresőképtelenség időtartamára legfeljebb egy éven át jár.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5114