tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott nyugdíjprémium tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíjprémium helyett egyszeri juttatás

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy is, vagy csak a nyugdíjkorhatárt betöltöttek kaphatják meg ezt a juttatást?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjban vagy mezőgazdasági járadékban,- korhatár előtti ellátásban,- szolgálati járandóságban,- átmeneti bányászjáradékban,- táncművészeti életjáradékban,- rokkantsági ellátásban,- rehabilitációs ellátásban,- baleseti járadékban,- bányászok egészségkárosodási járadékában,- fogyatékossági támogatásban,- vakok személyi járadékában,- rokkantsági járadékban,- az 52/2011. Korm. rendelet alapján folyósított ellátásban,- polgármesterek közszolgálati járadékában,- a Hjt. szerinti, a Haj-tv. szerinti, vagy a Hszt. szerinti árvák kiegészítő támogatásában,- a Hjt. szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a Hjt. szerinti, a Hszt. szerinti, vagy a 2020. évi CXXX. tv. szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,- az 1994. évi XLV. tv. alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,- az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,- házastársi pótlékban,- házastárs után járó jövedelempótlékbanrészesül.Függetlenül az ellátás vagy a nyugdíj összegétől, az egyszeri juttatás összege egységesen 80 000 forint. Ez alól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6955
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Nyugdíjprémium

Kérdés: Mekkora nyugdíjprémiumra lesz jogosult az a magánszemély, akinek a nyugdíja jelenleg havi 113 000 forint?
Részlet a válaszból: […]000 forint, így a 20 000 forintot kell megszorozni 4-gyel, ami 80 000 forint.Nézzünk egy másik példát is. Az a nyugdíjas személy, aki novemberben 72 000 forint nyugdíjat kap, 72 000 forint összegű nyugdíjprémiumra számíthat (72 000 forint 25 százaléka 18 000 forint, 18 000 × 4 = 72 000).Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az a személy, akinek 80 000 forintnál alacsonyabb összegű a nyugdíja vagy a mezőgazdasági járadéka, és nyugdíjprémiumra jogosult, egyszeri juttatásban is részesül. A nyugdíj-prémium és az egyszeri juttatás együttes összege 80 000 forintnál nem lehet több.Visszakanyarodva a nyugdíjprémium kérdéséhez, nézzük meg, hogy arra ki jogosult. Nyugdíjprémiumot az a személy kap, aki 2020. év legalább egy napján, valamint 2021 novemberében is özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), árvaellátásban vagy szülői nyugdíjban részesül, továbbá öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági szövetkezeti járadékban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6954
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nyugdíjprémium

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra az a személy, aki tavaly korhatár előtti ellátásban részesült, de 2021. május 17-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, és ettől az időponttól öregségi nyugdíjat kap?
Részlet a válaszból: […]nyugellátásban vagy saját jogú nyugellátásban részesül, és a reá irányadó életkort a tárgyévet megelőzően betöltötte. Tehát idén nyugdíjprémiumot azok kaphatnak, akik legkésőbb 2020. december 31-étől már öregségi nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj) részesülnek, és ezen időpontig a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötték. 2020. december 31-éig az 1956. július 2-át megelőzően született személyek töltötték be a nyugdíjkorhatárukat. Az öregségi nyugdíjjal egy kategóriába esik a mezőgazdasági szövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka, mely ellátásokban részesülők szintén részesülhetnek a külön juttatásban. Az özvegyi nyugdíjas részére abban az esetben jár nyugdíjprémium, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, függetlenül attól, hogy az özvegyi nyugdíj mellett saját jogú nyugdíjban részesül-e vagy sem. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjas viszont nem jogosult nyugdíjprémiumra még akkor sem, ha az öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6949
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Elhunyt személy nyugdíjprémiuma

Kérdés: Kérheti az édesapját megillető nyugdíjprémium kifizetését a gyermeke abban az esetben, ha a jogosult 2019 nyarán elhunyt?
Részlet a válaszból: […]háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös kérheti a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.Az elhunytat megillető nyugdíjprémium (és a nyug-ellátás kifizetését is) az erre a célra rendszeresített, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett N07. számú (Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez) formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6269
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Nyugdíjprémium

Kérdés: Jogosult nyugdíjprémiumra az a személy, aki tavaly korhatár előtti ellátásban részesült, de 2018. májustól, a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszból: […]rokkantsági járadék helyett öregségi nyugdíjban részesül. Egyszeri juttatásra viszont jogosult az a személy, aki 2017. év legalább egy napjána) korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,b) átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban,c) rokkantsági ellátásbanrészesült, és 2018 novemberében a felsorolt ellátások helyett újraszámítás nélküli öregségi nyugdíjat fog kapni.A korhatár előtti ellátásban részesülőknél hallhattunk arról a szabályról, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az ellátás automatikusan átalakul öregségi nyugdíjjá. Ugyanez a szabály vonatkozik a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, és a táncművészeti életjáradékban részesülőkre is. Vagyis, akinek 2018-ban az ellátása, járandósága, járadéka öregségi nyugdíjjá alakult, azt novemberben megilleti az egyszeri juttatás. Viszont elesik az az ellátásban, járandóságban, járadékban részesülő személy az egyszeri juttatástól, aki az ellátás, járandóság, járadék mellett legalább 365 napra szerzett szolgálati időt, a kapott jövedelem alapján kérte az öregségi nyugdíja összegének újraszámítását, és az újraszámított öregségi nyugdíj kerül 2018-ban továbbfolyósításra.A fentieket összegezve, az érintettet novemberben akkor fogja megilletni az egyszeri juttatás, ha a korhatár előtti ellátása mellett esetlegesen szerzett (legalább 365 nap) szolgálati idő és jövedelem alapján nem számolták újra az öregségi nyugdíja összegét, vagy ha újra is számolták, az nem volt kedvezőbb a korhatár előtti ellátás összegénél, és ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5924
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Nyugdíjprémium

Kérdés: Számíthatnak nyugdíjprémiumra 2018. november hóban a nyugdíjasok a tavalyi évhez hasonlóan?
Részlet a válaszból: […]22 500 forint. Ez a tényező maximum 20 000 forint lehet. A két tényezőt összeszorozva, 20 000 x 0,9 = 18 000 Ft).Nyugdíjprémiumot azok a személyek fognak kapni, akik 2017. december 31-éig az öregségi nyugdíjkorhatárukat betöltötték, és legkésőbb 2017. december 31-től öregségi nyugellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában vagy özvegyi nyugdíjban - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjban -, árvaellátásban, szülői nyugdíjban részesültek, valamint 2018 novemberében is fognak részesülni.Nyugdíjprémium helyett az egyéb ellátásban részesülők egyszeri juttatást kaptak. Az egyszeri juttatás összegét ugyanazon szabályok alapján kell meghatározni, mint a nyugdíjprémiumot. Egyszeri juttatásban azok a személyek részesülnek, akik 2017. év legalább egy napján, és 2018. novemberben isa) a "nők 40" kedvezmény alapján öregségi nyugdíjban,b) az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő saját jogon mezőgazdasági járadékban,c) ideiglenes özvegyi nyugdíjban,d) korhatár előtti ellátásban,e) szolgálati járandóságban,f) átmeneti bányászjáradékban,g) táncművészeti életjáradékban,h) rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban,i) baleseti járadékban,j) bányászok egészségkárosodási járadékában,k) fogyatékossági támogatásban,l) vakok személyi járadékában,m) rokkantsági járadékban,n) Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,o) polgármesterek közszolgálati járadékában,p) a honvédek jogállásáról szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5910
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Nyugdíjprémium

Kérdés: Valóban kapnak nyugdíjprémiumot novemberben a nyugdíjasok? Ha igen, akkor mit jelent ez pontosan, és milyen összegre számíthatnak az érintettek?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjprémiumot, akik legkésőbb 2016. december 31-től öregségi nyugellátásban (az öregségi nyugdíjjal egy kategóriába esik a mezőgazdasági szövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka), vagy hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj) részesülnek, és ezen időpontig a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötték. 2016. december 31-ig az 1953-ban és az azt megelőzően született személyek tölthették be a nyugdíjkorhatárukat.Nem jár nyugdíjprémium a "nők 40" nyugellátásban részesülőknek, ha 2016. december 31-éig az öregségi nyugdíjkorhatárukat nem töltötték be.A nyugdíjprémium nem fix összegű kifizetés, annak összege a jogosult november havi nyugdíjtól (is) függ, azonban nem lehet több 80 000 forintnál. A nyugdíjprémium a következő két szám szorzata:a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-tel csökkentett összege, de legfeljebb 4,b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.Amennyiben a nyugdíjprémium kifizetésére a GDP 4 százalékos mértékű növekedése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5450
Kapcsolódó tárgyszavak: