Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás folyósításának időtartama sem szolgálati időként, sem pedig a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultsága tekintetben jogosultsági időként nem vehető figyelembe, ezért az érintettnek valóban szüksége van egy biztosítási jogviszonyra annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] A fennálló gazdasági helyzet ellenére a minimálisan megállapítható öregségi nyugdíj összege 2024-ben sem változott, az továbbra is 28.500 forint, az árvaellátásé pedig havi 50.000 forint. Az öregségi nyugdíjminimum változatlansága 2008 óta áll fenn.A nyugellátások 2024....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] A kisgyermekes szülők a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolása érdekében gyakran keresik a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét. Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

1958-ban született munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Melyik időponttól érdemes kérnie a nyugellátás megállapítását annak a személynek, aki 2023. december 15-én tölti be a 65. életévét, de a munkáltatója a nyugdíjas kora ellenére is számít a munkájára? Kérje a nyugdíjat a jogosító életkor betöltése napjától, vagy várjon 2024-ig?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjazás kérdése komoly kérdés. Eldöntését gyakran befolyásolják például a munkahely elvesztése, a családi viszonyok vagy gazdasági folyamatok. Amikor a nyugdíjazás nem égetően szükséges, felmerül a kérdés, hogyan lehet kedvezőbb összegű nyugdíjhoz jutni.A nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Nyugdíj összege utólag kifizetett járandóság esetén

Kérdés: Befolyásolja a már megállapított nyugdíj összegét, ha a jogosult részére utólag nagy összegű elmaradt járandóságot fizetett ki a volt munkáltatója? A kifizetésre a bíróság kötelezte a munkáltatót, mert a munkaviszony nyugdíjazásra tekintettel történő megszüntetése során nem fizette ki a munkavállalónak járó munkabért és egyéb juttatásokat.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a szerint a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, a jogviszony alapján kifizetett (juttatott) jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna sor. Ez azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Két közalkalmazotti jogviszony egyidejűleg

Kérdés:

Vállalhat másik teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyt egy teljes munkaidős közalkalmazott úgy, hogy a két jogviszonyban eltöltött idő nem ütközik egymással (éjszakai nevelő és napközben szakács)? Amennyiben lehetséges, akkor a második közalkalmazotti állás után is ugyanazok a járuléklevonási, illetve fizetési kötelezettségek állnak-e fenn, mind munkavállalói, mind munkáltatói részről, mint az első jogviszonyban?

Részlet a válaszából: […] Általánosan elmondható, hogy sem a Kjt., sem az Mt. nem tartalmaz olyan egyértelmű jogszabályt, amely megtiltaná egy munkavállalónak, hogy párhuzamosan kettő vagy akár több jogviszonyt létesítsen, figyelemmel kell lenni azonban néhány általános szabályra, amely a munkáltatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Özvegyi nyugdíj összege

Kérdés: Meddig jár a magasabb összegű özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Megözvegyülés esetén egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjként a hatvan százaléka jár annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette vagy megillette volna. Egy éven túl az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíj összegének emelése

Kérdés:

Van valamilyen lehetőség az öregségi nyugdíj összegének növelésére, ha az egyedülálló nyugdíjas személynek nincsenek gyermekei, illetve rokonai, és nem tud megélni a jelenlegi ellátásából?

Részlet a válaszából: […] A nyugdíjtörvény nem ad sok lehetőséget a már megállapított öregségi nyugdíj összegének emelésére. A már megállapított nyugdíj összegét havi szinten az évenkénti rendszeres és kiegészítő nyugdíjemelés, a kivételes nyugdíjemelés növeli.Rendszeres nyugdíjemelésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Részmunkaidős munkavállaló nyugdíja

Kérdés:

Milyen hátránnyal jár a nyugdíjra nézve, ha egy munkavállaló nem teljes munkaidőben, hanem pl. napi 6 órás részmunkaidőben dolgozik?

Részlet a válaszából: […] Természetesen az elért kereset nagysága és a szolgálati idő mennyisége befolyásolja az öregségi nyugdíj összegét, de a teljes munkaidőtől eltérő, csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás nem feltétlenül jelent hátrányt. Nézzük meg jobban, hogyan számolják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíj összegének meghatározása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelmen kívül hagyták a rehabilitációs ellátás időszakát, annak ellenére, hogy az ellátásból levonásra került a nyugdíjjárulék?
Részlet a válaszából: […] Vélhetően azért hagyták figyelmen kívül az öregségi nyugdíj összegének meghatározásánál a rehabilitációs ellátás összegét, mert főszabály szerint azt, valamint az ellátás folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.
1
2
3
38