Nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Hol található pontosan az a rendelkezés, amely szerint egy társasház nyugdíjas közös képviselője számára fizetett havi 15.000 forint összegű megbízási díj után nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve nem kötelezett járulékfizetésre sem?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megbízási jogviszonyról - tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában említett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról - van szó, amelyet saját jogú nyugdíjas személlyel létesít a társasház.A saját jogú nyugdíjas személy a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjas személy utólag kifizetett megbízási díja

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót a nyugdíjazást megelőző időszakra járó megbízási díj után abban az esetben, ha a díj kifizetésére már a nyugdíjazás után kerül sor? A kérdés azért merült fel, mert a Szocho-tv. nem tartalmaz erre vonatkozóan olyan jellegű szabályozást, mint a Tbj-tv.
Részlet a válaszából: […] A kérdés a járulékszabályok említésével nyilván a Tbj-tv. 30. szakaszára utal, amely akként rendelkezik, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Kell fizetni szociális hozzájárulást, illetve szakképzési hozzájárulást a havi 30 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a megbízott öregségi nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A szociális hozzájárulási adót a 2011. évi CLVI. tv. szerinti adófizetési kötelezettséget keletkeztető, adóalapul szolgáló jövedelem után kell fizetni. A megbízási jogviszony, illetve az ebből származó megbízási díj az említett törvény 455. §-ának (1) és (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy - a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ha a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a nyugdíj folyósításának szünetelését kéri, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Nyugdíjas személy megbízási díjának közterhei

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot vonni a nyugdíjas személynek adott megbízási díjból abban az esetben, ha nem kis összegű a kifizetés? A szellemi szabadfoglalkozású megbízott idegen nyelvről magyar nyelvre történő fordítási munkát végzett.
Részlet a válaszából: […] A megbízási szerződés alapján fordítást végző nyugdíjasszemély a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében akkor minősülbiztosítottnak, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapotképező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Rokkantsági nyugdíjas megbízási díja

Kérdés: Beleszámít-e egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott rokkantnyugdíjas kereseti korlátjába a havi 15 000 forint összegű megbízási díj, amelyből kizárólag személyijövedelemadó-előleget vonnak le?
Részlet a válaszából: […] A megbízási szerződés alapján kifizetett havi 15 000 forintjövedelmet a rokkantsági nyugdíj keresőtevékenység miatti megszüntetésénél nemlehet figyelembe venni. Ugyanis a rokkantsági nyugdíj keresőtevékenység miattimegszüntetése esetén keresetként, jövedelemként azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Nyugdíjas munkavállaló megbízási díja

Kérdés: Kell-e valamilyen bejelentést tenni a hatóságok felé abban az esetben, ha egy 62. életévét betöltött nyugdíjas megbízási díja nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a megbízási jogviszonyban álló e tevékenységbőlszármazó havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (vagy a jövedelemegy napra eső része ennek harmincadrészét), akkor az érintettre a Tbj-tv. 5. §(2) bekezdése értelmében nem terjed ki a biztosítás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.