Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Kérdés: Részesülhet nyugdíj előtti álláskeresési segélyben egy kft. tulajdonosa abban az esetben, ha semmilyen formában nem működik közre a társaság tevékenységében, kizárólag osztalékban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kft.-tagság abban az esetben zárja ki a nyugdíj előtti álláskeresésre való jogosultságot, amennyiben keresőtevékenységgel jár.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontjának előírásaiból következően a kérdésben említett tulajdonos esetében akkor áll fenn a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Nyugdíj összegének meghatározása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelmen kívül hagyták a rehabilitációs ellátás időszakát, annak ellenére, hogy az ellátásból levonásra került a nyugdíjjárulék?
Részlet a válaszából: […] Vélhetően azért hagyták figyelmen kívül az öregségi nyugdíj összegének meghatározásánál a rehabilitációs ellátás összegét, mert főszabály szerint azt, valamint az ellátás folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Korkedvezmény

Kérdés:

Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?

Részlet a válaszából: […] Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a betöltött 65. életév, ami azt jelenti, hogy 2023-ban az 1958-ban születettek igényelhetik az ellátást a születésnapjukat követő naptól. A korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat kizárólag nők igényelhetnek abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy szolgálati ideje

Kérdés: Arányosan számít szolgálati időnek a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszaka, tekintettel az alacsony ellátási összegre?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyre a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kiterjed a biztosítás, így szolgálati időt és – az ellátásból levont nyugdíjjárulék révén – nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez. És...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítása annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2021. november 30-án megszűnt a munkaviszonya, munkanélküli-ellátást igényelt 2022. február 7-től, majd igénybe szeretné venni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, tekintettel arra, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséig még egy éve van hátra? Folytathatja az őstermelői tevékenységét továbbra is az álláskeresési ellátások mellett abban az esetben, ha az éves bevétele nem éri el az 1 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt lássuk a nyugdíj előtti munkanélküli--ellátás és az őstermelői tevékenység viszonyát. Az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjának 2. alpontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Jogosult nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre az a személy, aki egyébként már jogosult lenne nyugellátásra, de egyelőre személyes okból nem szeretné igénybe venni azt?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében nyugdíj előtti álláskeresési segélyre az az álláskereső jogosult, akia) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye

Kérdés: Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyre a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében kiterjed a biztosítás, így mezőgazdasági őstermelőként [az ugyanezen jogszabályi hely h) pontja alapján] biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Szolgálati idő

Kérdés: Beleszámít a nyugdíjba a közfoglalkoztatás időtartama, és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának ideje?
Részlet a válaszából: […]

A közfoglalkoztatás időtartama és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának az időtartama is szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj megállapításánál.

(Kéziratzárás: 2020. 05. 25.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Álláskeresési járadékban részesülő személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkát vállal, tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony nem minősül biztosítási jogviszonynak?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy valóban nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, és csak nyug-ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Nyugdíj összege

Kérdés: Jelentősen változtathat a várható nyugdíj összegén egy újonnan létesített főállású munkaviszony annak a jelenleg 62 éves férfinak, aki 47 év elismert szolgálati idővel rendelkezik, és már egy éve nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő problémát – nevezetesen, hogy az utolsó évek keresete mennyiben befolyásolja a nyugellátás várható havi összegét – gyakran felvetik a nyugdíjkorhatárhoz közelítő olvasóink. Erre a kérdésre azonban egyértelmű választ csak akkor lehet adni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.
1
2
3