tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott nyugdíj előtti álláskeresési segély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Jogosult nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre az a személy, aki egyébként már jogosult lenne nyugellátásra, de egyelőre személyes okból nem szeretné igénybe venni azt?
Részlet a válaszból: […]járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - keresőtevékenység miatt - megszüntette, és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, ésd) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, ése) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.Az említett felsorolás magáért beszél, ugyanakkor a válasz érdekében elsődlegesen azt kell megvizsgálnunk, hogy az érintett álláskereső státuszát befolyásolja-e a nyugdíjjogosultsága?A jogszabály 58. § (5) bekezdése d) pontjának 3. alpontjából következően nem tekinthető álláskeresőnek, aki öregségi nyugdíjra jogosult.Ugyanakkor ezen előírás alkalmazásában öregségi nyugdíjra az jogosult [ugyanezen jogszabályi hely i) pontja alapján], aki- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, vagy- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy- a Magyar Alkotóművészeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6823
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye

Kérdés: Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]személy - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - jogosult-e a kérdésben említett ellátásra.Az őstermelői státusz csak akkor kizáró ok, ha az keresőtevékenységnek minősül. Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja alapján a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység akkor tekintendő keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.Ez az összeg 2021-ben a minimálbér hatszorosa. Az Szja-tv. 23. szakasza értelmében a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6752

3. találat: Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Növekszik a megállapított nyugdíj előtti munkanélküli-segély, tekintettel arra, hogy az ellátás összege a minimálbérhez kötődik?
Részlet a válaszból: […]hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani, azzal, hogy amennyiben a járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani.A jogszabályban azonban nincs utalás arra, hogy a megállapított
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5316
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Kérdés: Végezhet valamilyen tevékenységet egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy anélkül, hogy elveszítené a jogosultságát az ellátásra? Közreműködhet például tagi jogviszonyban a családi betéti társaságban?
Részlet a válaszból: […]útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelem­adóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek.A külön törvény alapján a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek.A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát.Mindez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4618
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Kérdés: Igényelhet nyugdíj előtti álláskeresési segélyt 2012 decemberétől az az 1954. május 30-án született személy, aki 2012. május 21-ig, 90 napig álláskeresési járadékot kapott, és 37 év 3 hónap munkaviszonnyal rendelkezik? Mikor, hol és milyen módon kell benyújtani az igénylést?
Részlet a válaszból: […]elérje a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, de korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül [Flt. 30. § (1) bekezdés]. Álláskereső az a személy, akinek nincs állása, szeretne elhelyezkedni, és elhelyezkedése érdekében együttműködik a munkaügyi központ lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes kirendeltségével, valamint megfelel a reá irányadó jogszabályi feltételeknek (pl.: öregségi nyugdíjra nem jogosult, nappali tagozaton nem folytat iskolai tanulmányokat stb.). Bár a kérdezőnk által megjelölt adatok nem teljes körűek valamennyi feltétel meglétének vizsgálatához, azonban a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt mondhatjuk, hogy 2012 decemberétől a segély iránti igénybejelentéssel élhet. A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet a lakóhely, tartózkodási hely szerinti illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségénél lehet előterjeszteni. A segély megállapításához szükséges dokumentumok: Igazolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3829
Kapcsolódó tárgyszavak: