218. Társadalombiztosítási Levelek / 2012. május 8.

TARTALOM

3726. kérdés Evás társas vállalkozó járulékalapja
Fizetheti-e a járulékait 130 000 forint alapján egy főfoglalkozású evás társas vállalkozó, aki jelenleg a garantált bérminimumot veszi figyelembe járulékalapként, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? A vállalkozó a magasabb összegű jövedelmet sem kívánja felvenni, és nem akarja megfizetni a személyi jövedelemadót sem.
3727. kérdés Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének személyi jövedelemadója
Kiváltja-e a 37 százalékos eva megfizetése a 16 százalékos személyi jövedelemadót egy Eva-tv. hatálya alá tartozó egyszemélyes kft. ügyvezetője esetében, aki 2012. január 1-jétől társas vállalkozóvá vált?
3728. kérdés Részvénytársaság vezérigazgatójának tiszteletdíja
Megbízási díjként vagy tiszteletdíjként kell számfejteni egy részvénytársaság vezérigazgatója számára az ügyvezetésért kifizetett havi 200 000 forintot? A költséghányad elszámolása miatt fontos ennek a kérdésnek az eldöntése.
3729. kérdés Társaság tulajdonosainak munkaviszonya
Végezhetik-e munkaviszonyban a tevékenységüket saját társaságukban a 60-70 százalékos tulajdonosok abban az esetben, ha a társaságban több tag is van, és a társasági szerződés semmilyen iránymutatást nem tartalmaz erre vonatkozóan? Lényeges-e a tulajdoni hányad mértéke ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3730. kérdés GYES-en lévő vezető tisztségviselő közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a vezető tisztségviselőnek, aki társas vállalkozóként látja el ezt a tevékenységet, és emellett GYES-en van a tartósan beteg gyermekével?
3731. kérdés Start Plusz kártyával rendelkező tartósan munka nélküli személy foglalkoztatása
Milyen kedvezményben részesül a foglalkoztató abban az esetben, ha egy tartósan munka nélküli személyt foglalkoztat, aki rendelkezik 2011. június 1-jétől 2013. június 1-jéig érvényes Start Plusz kártyával? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha 2012. március 1-jétől új munkaviszonyt létesít?
3732. kérdés USA-ba kirendelt munkavállaló közterhei
Hogyan kell levonni a közterheket annak a kirendelt munkavállalónak az esetében, aki 2011. augusztus 19-től 2012. augusztus 18-ig az Amerikai Egyesült Államokban, az ottani leányvállalatnál végzi a munkáját, és a fizetését itthonról kapja? Tavaly Magyarországon fizette meg az adót és a járulékokat, de ebben az évben az USA-ban adózik. Adóelőleget jelenleg nem vonnak tőle, de 18,5 százalék járulékot igen. Helyes-e ez az eljárás? Hogyan változik abban az esetben, ha októberig maradnia kellene?
3733. kérdés Olasz állampolgárságú ügyvezető rezsiköltségei
Terheli-e valamilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség egy kft. olasz állampolgárságú ügyvezetője albérletének a cég által megfizetett rezsiköltségét? Az ügyvezető a cég tulajdonában lévő lakásban lakik, így albérleti díjat nem kell fizetnie.
3734. kérdés Pedagógus aranydiplomájához fizetett jutalom közterhei
Milyen közterheket kell levonni egy pedagógus aranydiplomájához adott 15 000 forint összegű jutalom összegéből?
3735. kérdés Őstermelő diák járulékai
Mikortól kell járulékot fizetnie egy 18. életévét 2012. márciusban betöltött őstermelő diáknak, aki tanulmányait jelenleg nappali tagozatos középiskolában végzi?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3736. kérdés Korhatár előtti nyugdíjas személy éves keretösszege
Beleszámít-e az éves keretösszegbe, ha egy korhatár előtti öregségi nyugdíjas személyesen közreműködő tag a minimálbér után megfizeti a járulékokat, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? Visszakapja-e 2013. januárban a korhatár előtti ellátást a nyugdíjas személy, ha már 2012. április végén átlépte az éves keretösszeget, és elveszítette az ellátását, vagy majd csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után kérheti a nyugellátást? Hogyan változik abban az esetben, ha az éves keretösszeget csak decemberben éri el?
3737. kérdés Munkabér-elszámolási lap tartalma
Fel kell-e tüntetni a munkavállaló havi munkabér-elszámolási lapján a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó összegét?
3738. kérdés Nyugellátásban részesülő személy részére fizetett osztalék
Beszámít-e az éves kereseti korlát összegébe a korhatár előtti ellátásban részesülő személy, illetve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező öregségi nyugdíjas nő részére fizetett osztalék?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3739. kérdés Szolgálati idő megváltása
Megválthatók-e a 40 év szolgálati időhöz hiányzó évek, ha igen, milyen módon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3740. kérdés Politikai menekültként érkezett 1952-ben született férfi nyugellátása
Jogosult lesz-e öregségi nyugdíjra az az 1952. február 15-én született férfi, aki 1990-ben politikai menekültként érkezett Magyarországra, és azóta itt él? Az igénylő 1994-ben munkaképtelenné vált, és ettől az időponttól III. csoportos rokkantként rokkantnyugdíjban részesül. Megigényelheti-e az öregségi nyugdíjat az eredeti hazájában is, ahol 25 év szolgálati időt szerzett? Kaphatja-e egyszerre a két ellátást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3741. kérdés Cseh állampolgár magyar szolgálati ideje
Beszámítható-e a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe az 1991. január 20. és december 31. közötti időszak annak a cseh állampolgárnak az esetében, aki az említett időszakban Magyarországon dolgozott, és most Csehországban szeretné megigényelni a nyugellátást? Mit kell tennie annak érdekében, hogy beszámítsák a magyar munkaviszonyt? Az igénylő rendelkezik magyar munkakönyvvel és társadalombiztosítási igazolvánnyal.
3742. kérdés Nők kedvezményes nyugdíjába vonuló munkavállaló juttatásai
Milyen juttatások illetik meg a nem állami fenntartású intézménynél dolgozó munkavállalót abban az esetben, ha igénybe kívánja venni a nők kedvezményes nyugdíját? A munkavállalókkal az Mt. szerint kötik meg a szerződéseket, de kötelezően alkalmazni kell a Kjt. bérezési és előmeneteli rendszerrel kapcsolatos előírásait. Jár-e a dolgozónak a 40 éves jubileumi jutalom, ha munkakezdése óta oktatási intézményben dolgozik?
A munkáltató véleménye szerint a munkavállalónak kell felmondania, a felmondási időt le kell dolgoznia, és végkielégítés nem illeti meg.
3743. kérdés Csoportos létszámcsökkentés közalkalmazotti jogviszonyban
Hogyan érvényesülnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírások a közalkalmazotti jogviszonyban, milyen jogviszony-megszüntetési módok, illetve formák vehetők figyelembe a csoportos létszámcsökkentés szempontjából?
3744. kérdés Munkabér későbbi kifizetése
Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha 1-2 hónapig nem tud bért fizetni a munkavállalóinak, mert likviditási problémái vannak?
3745. kérdés GYED alapja
Mennyi a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset annak a munkavállalónak az esetében, akinek folyamatos biztosítási jogviszonya van egy társaságnál, 2011. április 16-tól augusztus 20-ig táppénzben, 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig TGYÁS-ban részesült, 2012. február 5-től pedig GYED-et igényelt? A besorolási bére 164 000 forint/hó, tényleges jövedelme 2011. január 1-jétől április 15-ig 542 827 forint, a TGYÁS napi alapja pedig 6322,76 forint volt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3746. kérdés GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága
Munkába állása után hány nap szabadságra lesz jogosult egy 1982. december 13-án született munkavállaló, aki eddig fizetés nélküli szabadságon volt 2009. május 27-én született gyermekével, és 2012. május végén visszamegy dolgozni a munkáltatójához, ahol 2006 augusztusa óta dolgozik?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére