tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott társas vállalkozó járulékalapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Minimumjárulék

Kérdés: Valóban módosultak 2021. július 1-jétől az egyéni és társas vállalkozók minimálisjárulék--fizetésére vonatkozó szabályok? Hol található a törvényben a módosítás, és mi a lényege?
Részlet a válaszból: […]meg:Minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett fő tevékenysége vagy a társas vállalkozó fő tevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a szakképzettséget nem igénylő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozók (pl. az ügyvezetést társas vállalkozóként ellátó tag) után a január 1-jén hatályos minimálbér (161 000 forint) alapulvételével kellett megállapítani a minimumadó-alapot, míg a garantált bérminimum esetében a tárgyhavi összegből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6872

2. találat: Egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Fizethet a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegénél magasabb alap után járulékokat az egyéni és a társas vállalkozó abban az esetben, ha nem számol el kivétet?
Részlet a válaszból: […]első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg benyújtott nyilatkozatában vállalja, hogy az egyéni járulékokat az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb (tehát a minimálbér 150 százalékát meghaladó) járulékalap után fizesse meg.A mezőgazdasági őstermelő a Tbj-tv. 30/A. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozhat a minimálbérnél magasabb alapú járulékfizetésről.Az említett két esetben mindez azt is jelenti, hogy a magasabb járulékalapnak megfelelő összeg után a szociális hozzájárulási adót is meg kell fizetni. Végül a Kata-tv. 8. §-ának (4a) bekezdése a főállású[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4698

3. találat: Evás társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Fizetheti-e a járulékait 130 000 forint alapján egy főfoglalkozású evás társas vállalkozó, aki jelenleg a garantált bérminimumot veszi figyelembe járulékalapként, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? A vállalkozó a magasabb összegű jövedelmet sem kívánja felvenni, és nem akarja megfizetni a személyi jövedelemadót sem.
Részlet a válaszból: […]járulékfizetést, ami annyit jelent, hogy az evás társaság társas vállalkozónak minősülő tagja csak akkor fizethet a minimálbérnél magasabb összeg után nyugdíjjárulékot, illetve a minimálbér másfélszeresénél magasabb összeg után egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, ha azt a magasabb összeget a személyes közreműködésére tekintettel járulékalapot képező jövedelemként ténylegesen megszerzi [Tbj-tv. 27. § (2) bekezdése]. A ténylegesen megszerzett jövedelemhez pedig szja-fizetési kötelezettség párosul. Hozzátesszük, hogy egyoldalú nyilatkozattal történő kötelezettségvállalással kizárólag az evás egyéni vállalkozónak van lehetősége a magasabb járulékalap utáni járulékfizetésre a Tbj-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdésébe foglalt szabályok alapján. A félreértések elkerülése érdekében megjegyezzük, hogy a társas vállalkozó jövedelemfelvétel hiányában nem feltétlenül a garantált bérminimum, hanem legalább a minimálbérnek megfelelő összeg után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3726

4. találat: Tevékenységre jellemző kereset megállapítása

Kérdés: Milyen szankciói lehetnek annak, ha egy társas vállalkozás 2010. évre helytelenül állapította meg a tevékenységre jellemző keresetet? Kell-e foglalkozni a kivétkiegészítéssel, illetve a személyes közreműködőidíj-kiegészítéssel?
Részlet a válaszból: […]kivétkiegészítésre, személyes közreműködőidíj-kiegészítésre vonatkozó, 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ugyanezen törvény 167. §-a beiktatta a Tbj-tv. új 62. §-át, melynek (2) bekezdése szerint az adóellenőrzés során a Tbj-tv. 2010. december 31-én hatályos szabályai alapján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem róható ki mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó nem törölte el 2010-re visszamenően a tevékenységre jellemző keresetet mint járulékalapot, csupán a szankciók alól mentesítette azokat, akik rosszul állapították meg. Ekkor egy esetleges adóhatósági ellenőrzés a járulékok utólagos megállapításánál a tevékenységre jellemző keresetet veszi alapul, és bár mulasztási bírságot, illetve adóbírságot nem szabhat ki, de az így megállapított járulékkülönbözetet késedelmi pótlékkal növelten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3214

5. találat: Táppénzen lévő társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a járulékalapot abban az esetben, ha egy társas vállalkozó táppénzen volt? A foglalkoztató a minimum-járulékalapot csökkenti a táppénzes napok számára eső járulékalappal (71 500 forint: 30 nap x 5 nap = 11 917 forint), így 59 583 forint lesz a járulékalap, a NYENYI program viszont ebben az esetben hibát jelez, és a fennmaradó naptári napokra számítja az alapot (71 500 forint: 30 nap x 26 nap), így viszont 61 967 forint?
Részlet a válaszból: […]csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó táppénzben részesült. Ezt pontosítva ugyanezen paragrafus (2) bekezdés azt mondja ki, hogy amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn a naptári hónap teljes tartamán át, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2932