tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

12 találat a megadott szociális hozzájárulási adó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: 2021. január hónapban kifizetett osztalék szociális hozzájárulási adója
Kérdés: Mi a teendője a 2021. évi minimálbér megállapítása után annak a kft.-nek, amely a 2019. évi eredmény után 2021 januárjában nagy összegű osztalékot fizetett egy külföldi magánszemély részére, amelyből levonta a forrásadót és az 598 920 forint összegű szociális hozzájárulási adót? A minimálbér emelése után le kell vonni a szociálishozzájárulásiadó-különbözetet, vagy ez az összeg már a cég költsége lesz?
Részlet a válaszból: […](minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata időszakát 2021. évre meghosszabbítja, következésképp a 2021. ja-nuár 1-jén érvényes minimálbér összege a 367/2019. Korm. rendelet alapján 161 ezer forint.Az osztalék kifizetésekor a Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy e bekezdésben meghatározott jövedelmei a tárgyévben elérik az adófizetési felső határt, azaz a minimálbér huszonnégyszeresét.A Szocho-tv. 34. §-ának 11. pontja alapján az adófizetési felső határ számításánál az év első napján érvényes kötelező havi munkabér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6709
2. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója
Kérdés: Lehetséges, hogy a biztosított mezőgazdasági őstermelő, akinek tavaly támogatással együtt 4,5 milliós bevétele volt, az szja-bevallásában 0 forintos szociálishozzájárulásiadó-bevallási és -fizetési kötelezettséget hozzon ki?
Részlet a válaszból: […]az adóelőleg megfizetése) alól, ha nem minősült kezdő mezőgazdasági őstermelőnek, vagy 2018. évi bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot. Másként megközelítve akkor, ha a járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 30/A. §-ának (2) bekezdése alapján teljesítette.Az említett körbe tartozó mezőgazdasági őstermelő éves szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a következők szerint alakul:- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,- az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,- a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,csökkentve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6443
3. találat: Izraeli állampolgárságú bt.-tag osztaléka
Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy magyarországi betéti társaság izraeli állampolgárságú ügyvezetőjének osztaléka után abban az esetben, ha nem rendelkezik magyar lakcímmel?
Részlet a válaszból: […]minősül-e a Tbj-tv. alkalmazásában.A Tbj-tv. 4. §-ának j) pontja értelmében külföldinek az a természetes személy tekintendő, aki nem minősül belföldinek.A belföldi fogalmát a Tbj-tv. ugyanezen szakaszának u) pontja határozza meg. E szerint belföldi:1. az a magyar állampolgár, aki Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,2. a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy, illetve3. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6428
4. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója
Kérdés: Helyesen értelmezi a szabályokat az a mezőgazdasági őstermelő, aki havi 50 ezer forint alapján fizet 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot, hogy az 1958-as bevallásban nem kell szociális hozzájárulási adót megállapítania, illetve amennyiben 2019-ben a jövedelme nem haladja meg a 4 millió forintot, és egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz, akkor évi 600 ezer forintos járulékalapra tekintettel lényegében 0 forint lesz a szociálishozzájárulásiadó-alapja?
Részlet a válaszból: […]szociális-hozzájárulásiadó-alapról az 58-as bevallásban.A szociálishozzájárulásiadó-előleg negyedéves fi-ze--té-sére is csak azok a biztosított mezőgazdasági ős-termelők kötelezettek a jogszabály 23. szakasza ér-telmében, akiket pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés is terhel: azaz tevékenységük kezdőnek minősül, vagy előző évi bevételük a 8 millió forintot meghaladta, illetve a minimálbérnél magasabb összegű járulékfizetés vállalásáról nyilatkoztak.A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő esetében egyikről sincs szó, tehát neki szociálishozzá-járulásiadó-előleget sem kell fizetnie.Ami az adó összegét illeti, annak éves alapja a Szocho-tv. 7. §-a (3) bekezdésének c) pontja értelmében (tekintve, hogy tételes költségelszámolást választó, nemleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6243
5. találat: Őstermelő szociális hozzájárulási adója
Kérdés: Valóban megszűnt a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója? Változtak ezzel összefüggésben a járulékfizetésre vonatkozó szabályok is?
Részlet a válaszból: […]1.biztosított, 8 millió forintot meghaladó előző évi bevétellel rendelkező őstermelő tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér éves összege2.biztosított, tevékenységet kezdőtárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér éves összege3.biztosított, a minimálbérnél magasabb járulék-alap után járulékfizetést vállalótárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege4.biztosított kistermelő, aki az előző évben 8 millió forint alatti bevétellel rendelkezett- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,- az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,- a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,csökkentve a tárgyévi Tbj-tv. szerinti járulékalapját képező összeggel5.nem biztosított mezőgazdasági őstermelő- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6176
6. találat: Adófizetési felső határ
Kérdés: Csökkenthető a minimálbér 24 százalékának megfelelő szociálishozzájárulásiadó-fizetési felső határ abban az esetben, ha egy németországi kiküldetésben lévő munkavállaló osztalékot vesz ki a saját kft.-jéből? Az érintett a munkaviszonyában Magyarországon nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel, de a járulékot itt fizeti utána a munkáltatója.
Részlet a válaszból: […]alapján járulékalapot képez. A jogszabály alapján, amennyiben nincs az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vehető jövedelem, akkor járulékalapot képező jövedelem a munkaszerződésben meghatározott alapbér; ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege.A kérdésben említett munkavállaló tekintetében erről van szó, a Németországban adózott jövedelmét az Szja-tv. szerint adóelőleg-alap számításánál nem kell figyelembe venni, így a Tbj-tv. említett jogszabályi helye alapján meghatározott jövedelem képezi a járulékalapját, aminek összegével csökken az éves maximális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6149
7. találat: Szociális hozzájárulási adó mértéke
Kérdés: Milyen mértékű szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a foglalkoztatónak a 2019 júliusában kifizetésre kerülő jutalom után, abban az esetben, ha az egyébként az I. félévi munkát honorálja?
Részlet a válaszból: […]elfogadott jogszabály nem tartalmaz átmeneti rendelkezést, így a Szocho-tv. általános szabályait vehetjük alapul. A törvény 2. §-ának (3) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az adó mértékének változása esetén az adó fizetésére kötelezett a megváltozott adómértéket arra a hónapra, adóévre vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6132
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Magánszálláshely-szolgáltatásból származó jövedelem
Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy adószámos magánszemélynek, aki falusi turizmus keretén belül magánszálláshely-szolgáltatást végez, és önálló tevékenységből származó bevételéből 10 százalék költséghányad figyelembevételével állapítja meg a jövedelmét, vagy alkalmazható erre az esetre az ingatlan-bérbeadásra vonatkozó adómentesség?
Részlet a válaszból: […]ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem.A kérdésben azonban nem ingatlan-bérbeadásból, hanem magánszálláshely-szolgáltatásból származó jövedelemről van szó, amely esetében nem a tételes költségelszámolást választja az adózó. Ebben az esetben az adóelőleg-alap
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6101
9. találat: Osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó
Kérdés: Valóban figyelembe vehető az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem az osztalék után fizetendő szociálishozzájárulásiadó-alap maximumösszegének meghatározása során annak ellenére, hogy ez után a jövedelem után nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót?
Részlet a válaszból: […]minimálbér 24-szerese) megállapítása során ne lehetne csökkentő tényezőként figyelembe venni az ebből származó jövedelmet. A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az 1. § (5) bekezdésének a)-e) pontja esetében (e körbe tartozik az osztalék is) az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdései és az 1. § (5) bekezdésének a)-e) pontjai szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. Az 1. § (1)-(3) bekezdéseiben említett jövedelembe pedig beletartozik valamennyi Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6065
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Munkabér-elszámolási lap tartalma
Kérdés: Fel kell-e tüntetni a munkavállaló havi munkabér-elszámolási lapján a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó összegét?
Részlet a válaszból: […]bekezdése értelmében a munkáltatónak a szociális hozzájárulási adó összegét a munkavállaló részére
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3737
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést