tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott szociális hozzájárulási adó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan kell bevallania és megfizetnie a szociális hozzájárulási adót a mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszból: […]őstermelőre is.A minimálbér alapján adófizetésre kötelezett őstermelő a tárgyévben először arra a negyedévre fizet adóelőleget, amelyben az őstermelői tevékenységből származó - támogatások nélküli - adóévi bevétele- a nem átalányadózó mezőgazdasági őstermelő esetében az éves minimálbér felét;- az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő esetében az éves minimálbér ötszörösétmeghaladja.Az éves szja-bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6992

2. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?
Részlet a válaszból: […]65/A. §),- az osztalékra (Szja-tv. 66. §), vállalkozói osztalék-alapra (Szja-tv. 49/C. §),- az árfolyamnyereségből származó jövedelemre (Szja-tv. 67. §), és a- az Szja-tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelmérevonatkozik.Ahogy az a fenti felsorolásból is kitűnik, az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme nem tartozik ebbe a körbe, így az ez után fizetendő szociális hozzájárulási adónak nincsen felső határa. Ugyanakkor, ha a vállalkozónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6921

3. találat: Cafeteriaelemek szociális-hozzájárulásiadó-mentessége

Kérdés: Hol található meg a Szocho-tv.-ben az a szabályozás, amely szerint nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a cafeteria után?
Részlet a válaszból: […]jogszabály 5. §-ának (1) bekezdése értelmében a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontjától eltérően a 2021. évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt, béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja-tv. 70. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6854

4. találat: Kezdő mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mindenképpen köteles a minimálbér 92 százalékának alapulvételével megfizetni a szo-ciá-lis hozzájárulási adót a kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő, vagy van más lehetőség is?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási járulékot.A tevékenységet kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben a 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább az év első napján érvényben lévő minimálbér, azaz 2021-ben 161 000 forint. Ha az őstermelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6820

5. találat: Külföldről származó jövedelem szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót egy svéd cégtől marketingtevékenységért, magánszemélyként kapott jutalék után, és ha igen, akkor mi lesz az adó alapja? A jutalék után a magánszemély Magyarországon fizeti meg az szja-t.
Részlet a válaszból: […]tevékenységek körébe nem sorolható. Önálló tevékenységből származó jövedelem például a megbízás alapján végzett tevékenységből származó jövedelem, a felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedelem, vagy az egyéni vállalkozóként szerzett jövedelem is. Az önálló tevékenységből származó jövedelmet az Szja-tv. 17-23. §-aiban található általános szabályok, vagy az adott - például az egyéni vállalkozói, őstermelői, bérbeadói - tevékenységre meghatározott külön szabályok szerint kell megállapítani.A Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség áll fenn az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó adó-, adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után.Az önálló tevékenységből származó jövedelem is idetartozik. Az önálló tevékenységből származó, az adó-, adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után tehát szociális hozzájárulási adót kell fizetni.Amennyiben a magánszemély nem egyéni vállalkozóként vett részt az ügyletben, akkor feltételezhetően az önálló tevékenységre vonatkozó általános szabályok szerint állapította meg az szja - és ezzel a szociális hozzájárulási adó - alapját is. Ez azt jelenti, hogy bevételnek számít a tevékenységgel összefüggésben megszerzett valamennyi bevétel. Ilyen például a megbízásért kapott díjazás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6755

6. találat: 2021. január hónapban kifizetett osztalék szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mi a teendője a 2021. évi minimálbér megállapítása után annak a kft.-nek, amely a 2019. évi eredmény után 2021 januárjában nagy összegű osztalékot fizetett egy külföldi magánszemély részére, amelyből levonta a forrásadót és az 598 920 forint összegű szociális hozzájárulási adót? A minimálbér emelése után le kell vonni a szociálishozzájárulásiadó-különbözetet, vagy ez az összeg már a cég költsége lesz?
Részlet a válaszból: […](minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata időszakát 2021. évre meghosszabbítja, következésképp a 2021. ja-nuár 1-jén érvényes minimálbér összege a 367/2019. Korm. rendelet alapján 161 ezer forint.Az osztalék kifizetésekor a Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy e bekezdésben meghatározott jövedelmei a tárgyévben elérik az adófizetési felső határt, azaz a minimálbér huszonnégyszeresét.A Szocho-tv. 34. §-ának 11. pontja alapján az adófizetési felső határ számításánál az év első napján érvényes kötelező havi munkabér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6709

7. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Lehetséges, hogy a biztosított mezőgazdasági őstermelő, akinek tavaly támogatással együtt 4,5 milliós bevétele volt, az szja-bevallásában 0 forintos szociálishozzájárulásiadó-bevallási és -fizetési kötelezettséget hozzon ki?
Részlet a válaszból: […]az adóelőleg megfizetése) alól, ha nem minősült kezdő mezőgazdasági őstermelőnek, vagy 2018. évi bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot. Másként megközelítve akkor, ha a járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 30/A. §-ának (2) bekezdése alapján teljesítette.Az említett körbe tartozó mezőgazdasági őstermelő éves szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a következők szerint alakul:- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,- az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,- a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,csökkentve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6443

8. találat: Izraeli állampolgárságú bt.-tag osztaléka

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy magyarországi betéti társaság izraeli állampolgárságú ügyvezetőjének osztaléka után abban az esetben, ha nem rendelkezik magyar lakcímmel?
Részlet a válaszból: […]minősül-e a Tbj-tv. alkalmazásában.A Tbj-tv. 4. §-ának j) pontja értelmében külföldinek az a természetes személy tekintendő, aki nem minősül belföldinek.A belföldi fogalmát a Tbj-tv. ugyanezen szakaszának u) pontja határozza meg. E szerint belföldi:1. az a magyar állampolgár, aki Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,2. a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy, illetve3. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6428

9. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Helyesen értelmezi a szabályokat az a mezőgazdasági őstermelő, aki havi 50 ezer forint alapján fizet 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot, hogy az 1958-as bevallásban nem kell szociális hozzájárulási adót megállapítania, illetve amennyiben 2019-ben a jövedelme nem haladja meg a 4 millió forintot, és egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz, akkor évi 600 ezer forintos járulékalapra tekintettel lényegében 0 forint lesz a szociálishozzájárulásiadó-alapja?
Részlet a válaszból: […]szociális-hozzájárulásiadó-alapról az 58-as bevallásban.A szociálishozzájárulásiadó-előleg negyedéves fi-ze--té-sére is csak azok a biztosított mezőgazdasági ős-termelők kötelezettek a jogszabály 23. szakasza ér-telmében, akiket pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés is terhel: azaz tevékenységük kezdőnek minősül, vagy előző évi bevételük a 8 millió forintot meghaladta, illetve a minimálbérnél magasabb összegű járulékfizetés vállalásáról nyilatkoztak.A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő esetében egyikről sincs szó, tehát neki szociálishozzá-járulásiadó-előleget sem kell fizetnie.Ami az adó összegét illeti, annak éves alapja a Szocho-tv. 7. §-a (3) bekezdésének c) pontja értelmében (tekintve, hogy tételes költségelszámolást választó, nemleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6243

10. találat: Őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Valóban megszűnt a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója? Változtak ezzel összefüggésben a járulékfizetésre vonatkozó szabályok is?
Részlet a válaszból: […]1.biztosított, 8 millió forintot meghaladó előző évi bevétellel rendelkező őstermelő tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér éves összege2.biztosított, tevékenységet kezdőtárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér éves összege3.biztosított, a minimálbérnél magasabb járulék-alap után járulékfizetést vállalótárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege4.biztosított kistermelő, aki az előző évben 8 millió forint alatti bevétellel rendelkezett- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,- az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,- a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,csökkentve a tárgyévi Tbj-tv. szerinti járulékalapját képező összeggel5.nem biztosított mezőgazdasági őstermelő- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6176
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést