Nők kedvezményes nyugdíjába vonuló munkavállaló juttatásai
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3742. kérdésszám alatt

Kérdés: Milyen juttatások illetik meg a nem állami fenntartású intézménynél dolgozó munkavállalót abban az esetben, ha igénybe kívánja venni a nők kedvezményes nyugdíját? A munkavállalókkal az Mt. szerint kötik meg a szerződéseket, de kötelezően alkalmazni kell a Kjt. bérezési és előmeneteli rendszerrel kapcsolatos előírásait. Jár-e a dolgozónak a 40 éves jubileumi jutalom, ha munkakezdése óta oktatási intézményben dolgozik?
A munkáltató véleménye szerint a munkavállalónak kell felmondania, a felmondási időt le kell dolgoznia, és végkielégítés nem illeti meg.
Válasz (részlet): […]mértékénél. E szabályozásból egyértelműen kitűnik, hogy a közalkalmazottakra vonatkozó előírások közül kizárólag a kötelező óraszám, a túlmunka díjazása, a pótszabadság, valamint a közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék kötelező figyelembevételét írja elő a törvény, de csak a pedagógusokat illetően. A nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak jogviszonya az Mt. hatálya alá tartozik. A munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére az Mt. rendelkezései az irányadók. A munkáltató nem köteles a munkavállaló jogviszonyát rendes felmondással[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére