Keresés eredménye

8 találat a megadott szabadság GYES után tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Apa szabadsága GYES idejére
Kérdés: Jogosult lesz az édesapa a fizetés nélküli szabadság első évére járó szabadságra abban az esetben, ha az édesanya a hármas ikreik után a gyermekek 3 éves koráig TGYÁS-ban, GYED-ben és GYES-ben részesült, ezt követően munkába állt, és az édesapa igényelte a GYES-t, aki most az ellátás folyósítása mellett szintén munkába kíván állni? A gyermekek közül az egyik tartósan beteg, ezért igényli az édesapa a GYES továbbfolyósítását. Az édesanya részére a fizetés nélküli szabadság első évére a szabadságot kiadták.
Részlet a válaszból: […]alkalmazni. Abban az esetben tehát, ha a munkavállaló gyermek ápolása, gondozása miatti fizetés nélküli szabadsága 2011. augusztus 1-jét megelőzően kezdődött, a munkavállaló az ilyen célú fizetés nélküli szabadság első évére jogosult szabadságra. A jogszabály a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság meghatározott idejére járó szabadságra való jogosultságot munkavállalóra állapítja meg. Nincsen sem kizárási, sem összeszámítási szabály.A jelenleg hatályos régi Mt. rendelkezései szerint a gyermek ápolása, gondozása céljából a munkavállalót az alábbi esetekben illeti meg fizetés nélküli szabadság:- a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából;- a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3950
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága
Kérdés: Hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni a régi Mt. 130. §-a (1) bekezdésének c) pontját, azaz mikortól jár a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára és nem az első évére a szabadság? Hogyan kell kiszámítani a szabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2012. április 1-jén tér vissza a GYES-ről dolgozni?
Részlet a válaszból: […]érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül adja ki a munkáltató a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. A régi Mt. 134. §-a (3) bekezdésének 2011. augusztus 1-jétől hatályos b) pontja értelmében a munkavállaló betegsége vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki a munkáltató a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezés alkalmazásához a jogalkotó átmeneti rendelkezést nem alkotott, ezért a kérdéses esetben érintett munkavállaló nő esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3811
3. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága
Kérdés: Munkába állása után hány nap szabadságra lesz jogosult egy 1982. december 13-án született munkavállaló, aki eddig fizetés nélküli szabadságon volt 2009. május 27-én született gyermekével, és 2012. május végén visszamegy dolgozni a munkáltatójához, ahol 2006 augusztusa óta dolgozik?
Részlet a válaszból: […]tizenhatodik életévét betölti. A pótszabadság arányosítására csak az adott évben munkában töltött, illetve egyébként szabadságra jogosító idő arányában kerülhet sor. Az arányosításra tehát önmagában nem adhat okot, hogy a gyermek év közben született, illetve év közben tölti be a tizenhatodik életévét. A terhes, illetve a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. Sajnos a kérdező nem közölte, mikor kezdte meg szülési szabadságát, így nem lehet pontosan megállapítani, hogy a szünetelés időtartama alatt pontosan meddig volt jogosult szabadságra, így csak a kiszámításhoz lehet segítséget adni. A fenti szabályok figyelembevételével a szabadságot az alábbiak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3746
4. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága
Kérdés: Mikor kell kiadni és hogyan kell kiszámolni a szabadságot annak a kismamának az esetében, aki megszünteti a GYED-et és GYES-t igényel helyette, mivel heti 30 órában visszamegy dolgozni? Lehet-e szabadságmegváltást fizetni a számára?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatnia kell munkáltatóját, hogy mikor kíván visszatérni a munkába, a munkáltatónak pedig meghatározott idő elteltével foglalkoztatnia kell őt. E szerint ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, ezt előzetesen közölnie kell a munkáltatóval, és a munkáltató az alábbiaknak megfelelően köteles munkába állítani: - ha a fizetés nélkül szabadság kezdetétől számított 6 hónap letelte előtt kíván munkába állni, akkor a munkáltató a bejelentést követő legfeljebb 30 nap elteltével, - ha pedig hat hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, akkor a bejelentést követő legfeljebb 60 nap elteltével. Új szabály az is, hogy a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3724
5. találat: GYES-ről visszatérő kismama szabadsága
Kérdés: A 2012. január 1-jén életbe lépő új, vagy a szülés időpontjában érvényben lévő régi Mt. szerint kell-e kiszámolni a szabadságot annak a GYES-en lévő kismamának az esetében, aki 2012. május 1-jén tér vissza dolgozni? A munkáltató számításai szerint jelentős eltérés van a két számítás között.
Részlet a válaszból: […]ellenére nem árt részletesen foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen az Mt. valóban jelentősen módosult a kismama fizetés nélküli szabadságának ideje alatt. A 2011. évi CV. törvény a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság idejére járó szabadságra vonatkozó Mt. 130. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti rendelkezését tehát akként módosította, hogy a gyermek ápolása vagy gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára jár szabadság. A korábbi szabályozás szerint a gyermek ápolása vagy gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3685
6. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadságának megosztása
Kérdés: Köthet-e olyan megállapodást a munkavállaló a munkáltatóval, hogy a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadsága idején felhalmozódott nagy mennyiségű rendes szabadságának csak egy részét veszi ki a munkába állását megelőzően, a többit pedig majd egy későbbi időpontban? A munkavállaló 2012 elején kíván visszamenni dolgozni, és ezt a szándékát már szóban és írásban is közölte a munkáltatójával. Okozhat-e valamilyen hátrányt a munkavállaló részére egy ilyen jellegű megállapodás?
Részlet a válaszból: […]rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet. Az Mt. 134. § (3) bekezdésének 2011. augusztus 1-jétől hatályos b) pontja értelmében a munkáltató a munkavállaló betegsége, vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki az őt megillető éves rendes szabadságát, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet. Az Mt. 136. § (1) bekezdésének 2011. július 31-ig hatályos rendelkezése értelmében a munkavállaló a munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a munkáltatónál eltöltött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3589
7. találat: GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága
Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő dolgozót abban az esetben, ha első gyermeke 2008. június 12-én született, amely évben 35 éves volt, és a számára járó 25 nap fizetett szabadságból 10 napot vett ki, ez után 2008. június 12-től július 3-ig TGYÁS-ban, 2008. július 4-től 2009. június 7-ig gyermekápolási táppénzben, 2009. június 8-tól október 31-ig TGYÁS-ban, 2009. november 1-jétől 2010. október 31-ig GYED-ben részesült, a GYES ideje pedig november 1-jétől 2011. június 12-ig tart?
Részlet a válaszból: […]évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára; c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére; d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) a tartalékos katonai szolgálat idejére; és f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távollétidíj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállaló a) huszonötödik életévétől huszonegy; b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c) harmincegyedik életévétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3251
8. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága
Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő munkavállalót az alábbi esetben? Az 1981. július 27-én született nő 2006. február 1-jén állt munkába, 2006. augusztus 30-án megszülte gyermekét, és ettől az időponttól TGYÁS-t vett igénybe 2007. február 13-ig. 2007. február 14-től 2008. augusztus 30-ig GYED-ben, majd 2008. augusztus 31-től 2010. augusztus 30-ig GYES-ben részesült. A munkavállaló gyermeke koraszülöttként jött világra, ezért a GYES időszaka egy évvel hosszabb volt. A munkavállaló 2006-ban az időarányosan járó 19 nap szabadságból 13 napot vett ki a szülés időpontjáig.
Részlet a válaszból: […]szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben az arra jogosító életkort betölti. A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő; b) két gyermeke után négy; c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. A munkavállalót fizetés nélküli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3118
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,