ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] ...Augusztus 31-én azonban megszűnt az egyéni vállalkozói jogviszonya, amiből következően az ÖCSG-tagságára tekintettel mezőgazdasági őstermelőként válik biztosítottá, 2023-ban pedig - jelen állás szerint - megbízási jogviszonya mellett ez lesz az egyetlen jogviszonya....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie maga után annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki eddig rendelkezett egy főállású munkaviszonnyal, ami 2022. június 30-án megszűnt, a tavalyi őstermelői bevétele viszont nem érte el a 600 ezer forintot?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett mezőgazdasági őstermelőre a munkaviszonya megszűnését követő naptól mezőgazdasági őstermelőként kiterjed a biztosítás, tekintve, hogy azt a vonatkozó jogszabályi előírás [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés h) pontja] nem köti jövedelemhatárhoz.Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Többes jogviszonyú kisadózó

Kérdés: Hogyan befolyásolja a jogszabályok változása annak a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a jogviszonyát, aki 2022. július 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenységet kezdett? Az érintett jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...nappali tagozatos egyetemi hallgatóra kisadózóként nem terjed ki a biztosítás, mivel nem főállásúnak minősül, így ez a mezőgazdasági őstermelői jogviszonyát nem érinti, tehát őstermelőként továbbra is biztosítási és járulékfizetési kötelezettség terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ügyvezető rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő, ha egy-egy, különböző napra fizetés nélküli szabadságot kér az igénylés érdekében egy kft. 2 tulajdonos-ügyvezetője, akik mindketten jogosulttá váltak rokkantsági ellátásra? Az ügyvezetők munkaviszonyban látják el a tevékenységüket, a fizetés nélküli szabadság bejelentésre kerül a 'T1041-es nyomtatványon, és ezáltal szünetel a biztosítás.
Részlet a válaszából: […] ...tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.2. A 2020. évi CXXIII. tv.-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2022. évi járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az átalányadózó mezőgazdasági őstermelőnek, akinek a tavalyi árbevétele 14 millió forint volt, és idén is hasonló összeggel kalkulál? Az érintett rendelkezett egy főállású munkaviszonnyal, de azt június 30-ával megszüntette, és ettől az időponttól GYET-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítását július 1-jétől őstermelői jogviszonya alapozza meg. Havi járulékalapját - hiszen nem beszélhetünk tevékenységét kezdő őstermelőről - a 2021. évi bevételéből kiindulva kell meghatározni. Ez havi szinten...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Figyelembe vehető egy kft.-tulajdonos osztaléka után fizetendő szociális hozzájárulási adó felső határának meghatározása során a mezőgazdasági őstermelésből származó évi 10-20 millió forint közötti bevétel? Az érintett a kft.-ben nem végez tevékenységet, átalányadózó mezőgazdasági őstermelőként pedig magasabb összegű járulékfizetést vállalt évi 3 millió forint után. Elfogadható ez az összeg csökkentő tényezőként?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozik] számításánál valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem figyelembe veendő, ideértve természetesen a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.Ugyanakkor jelen esetben ez a jövedelem nem egyenlő az őstermelőként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Özvegyi nyugdíjban részesülő őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót a 2021. évre annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de rokkantsági ellátásban részesül, ezért nem veszi igénybe az öregségi nyugellátást, ugyanakkor felesége halála miatt özvegyi nyugdíjat kap? Helyesen jár el az őstermelő, ha nem fizeti meg a nyugdíjjárulékot az özvegyi nyugdíjára tekintettel? Az érintett átalányadózó, és 2021. évi bevétele 15 millió forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...kérdés egy érdekes problémát vet fel, amely alapvetően a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségére vonatkozó speciális szabályok és a Szocho-tv. vonatkozó előírásának az ellentmondásosságából következik.A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése h) pontjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Átalányadózó vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés: Hogyan kell megállapítani 2021. évre vonatkozóan az éves minimálbér ötszörösét meghaladó (egészen pontosan 16 600 000 forint) árbevétellel rendelkező, nem biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapját, tekintettel arra, hogy különböző portálokon eltérő összegek találhatóak? Az egyik vélemény szerint a bevétel 10 százaléka az alap, a másik szerint ennél alacsonyabb.
Részlet a válaszából: […] ...Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a Tbj-tv. 41. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Őstermelők családi gazdaságának tagja

Kérdés: Létesíthetne valamilyen módon munkaviszonyt egy őstermelők családi gazdaságának tagja és vezetője a gazdaságban, aki egyébként jelenleg főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben egy őstermelők családi gazdaságának tagjáról van szó, aki a gazdaság képviseletét is ellátja, és emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem mezőgazdasági őstermelőként, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítása annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2021. november 30-án megszűnt a munkaviszonya, munkanélküli-ellátást igényelt 2022. február 7-től, majd igénybe szeretné venni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, tekintettel arra, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséig még egy éve van hátra? Folytathatja az őstermelői tevékenységét továbbra is az álláskeresési ellátások mellett abban az esetben, ha az éves bevétele nem éri el az 1 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...lássuk a nyugdíj előtti munkanélküli--ellátás és az őstermelői tevékenység viszonyát. Az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjának 2. alpontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
1
2
3
24