Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: A jogszabályoknak megfelelően jár el egy idényjelleggel nyitva tartó fagylaltozót üzemeltető kft. abban az esetben, ha a napi 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló tagját kijelenti azokra az időszakokra, amikor az üzlet zárva van? Ezekre az időtartamokra a magánszemély nem létesít egyéb jogviszonyt, nem regisztráltatja magát álláskeresőként, és nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot sem, tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszűnését követően még 45 napig fennáll az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. Helyes ez az eljárás, vagy a kieső időkre meg kellene fizetni a járulékot?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre, és alapvetően a két fél megállapodását tükrözi, természetesen az Mt. szabályozásában foglalt feltételek betartásával. A jelenleg hatályban lévő jogszabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Kft. munkaviszonyban álló tagjai

Kérdés: Milyen címen és milyen összegben terhelik levonások egy kft. főfoglalkozású munkaviszony keretében foglalkoztatott tagjai részére kifizetett havi 200 000 forint összegű munkabért? Milyen címen és milyen összegben keletkezik közteherfizetési kötelezettsége a cégnek? Igénybe vehetők ebben az esetben az adó- és járulékkedvezmények? Az egyik tag munkaköre nem igényel szakképzettséget.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő kft. munkaviszony keretében foglalkoztatott tagjai után teljesítendő adó- és járulékkötelezettségek nem térnek el azon munkavállalók utáni kötelezettségektől, akik a munkaadó társaságnak nem tagjai. Tehát a kérdésbeli kft. az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Kft. ügyvezetőjének munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetést napi egyórás munkaviszonyban egy részlegesen működő kft. egyik tulajdonosa, és ha igen, ki írhatja alá a munkaszerződést? Köthet saját magával munkaszerződést az ügyvezető az ügyvezetésen kívüli további munkaviszony létesítésére? Tartalmaznia kell a társasági szerződésnek a munkaviszony tényét?
Részlet a válaszából: […] A korlátolt felelősségű társaság tagja minden korlátozás nélkül létesíthet munkaviszonyt a társasággal akár az ügyvezetői teendők ellátására, akár egyéb tevékenységre is, függetlenül attól, hogy erre a társasági szerződés tartalmaz-e bármilyen utalást.Arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja munkaviszonyt létesítsen a társasággal, ahogy arra sincs semmilyen előírás, hogy e munkaviszonynak teljes munkaidősnek kell lennie. A munkaviszony létesítése során azonban a vázolt helyzetben fokozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Kft.-tagok munkaviszonya

Kérdés: Hogyan lehet egy kft. két tagja munkavállalója a tulajdonukban lévő cégnek? Ki látja el a munkáltatói jogkört ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 20. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkáltatói joggyakorlás rendjét - a jogszabályok keretei között - a munkáltató határozza meg. A képviselet alapulhat jogszabályon,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban módosítani kell a társasági szerződést, és le kell mondania a tagságáról egy betéti társaság munkaviszonyban álló üzletvezető beltagjának, aki 2014. április 15-ével nyugdíjba kíván vonulni? A társaságnak van egy másik, ugyancsak munkaviszonyban álló üzletvezető beltagja.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy a Tny-tv. 18. §-ának (2), illetve (2a) bekezdésében meghatározott nyugdíjjogosultságnak elengedhetetlen feltétele, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az igénylő számára az öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. szerinti biztosítási kötelezettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt a saját kft.-jénél az az 1953 augusztusában született, 11 százalékos törzsbetéttel rendelkező tag, aki jelenleg korhatár előtti ellátásban részesül? A tag korábban korengedményes öregségi nyugdíjat kapott, a kft. egy összegben kifizette a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére a 2010 decemberétől 2013 augusztusáig járó ellátás összegét.
Részlet a válaszából: […] A 283/2009. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a korengedményes nyugdíjazásnak egyik feltétele volt, hogy amennyiben "a munkáltató a munkavállalóval olyan viszonyban áll, amely viszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 203...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Többes jogviszonyú ügyvezető járulékai

Kérdés: Köteles társas vállalkozóként is megfizetni a járulékokat egy két ügyvezetővel működő gazdasági társaság egyik ügyvezetője, aki ugyanannál a társaságnál munkavállalóként heti 40 órában egyéb tevékenységet is végez? Elfogadható ez a munkaviszony főfoglalkozásként annak ellenére, hogy ugyanannál a kft.-nél áll fenn, mint az ügyvezetői jogviszony, vagy csak egy másik foglalkoztatónál történő foglalkoztatás ismerhető el? Munkavállalóként elegendő a garantált bérminimumnak megfelelő bérezés, vagy a munkabér összegének el kell érnie a minimálbér 112,5 százalékát, illetve másfélszeresét?
Részlet a válaszából: […] A heti 36 órás munkaviszony szempontjából a jogszabály nem tesz különbséget a között, hogy a munkavégzés a "saját" társaságban vagy "idegen" munkáltatónál történik. Így azt a tagot, aki a saját társaságban fennálló heti 40 órás munkaviszonya mellett ügyvezetői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el az az egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek a tagja - a társasági szerződés külön rendelkezése szerint - munkaszerződés alapján, 4 órás részmunkaidőben látja el az ügyvezetői feladatokat, illetve ugyanezen részmunkaidős munkaviszony keretében a cég főtevékenységéhez kapcsolódó kozmetikusi feladatokat is? A cégnek nincs másik munkavállalója. Elegendő ebben az esetben a 4 órás munkaidő?
Részlet a válaszából: […] Annak semmilyen jogi akadálya nincs, hogy az egyszemélyes társaság tagja 4 órás munkaszerződéssel lássa el az ügyvezetői és a cég főtevékenységéhez kapcsolódó feladatokat is. Azonban a rendelkezésünkre álló adatokból nem állapítható meg, hogy elegendő-e minderre a 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Kft. tagjának munkaviszonya

Kérdés: Dolgozhat 4 órás munkaviszonyban egy kft.-tag a saját cégében abban az esetben, ha máshol nem rendelkezik semmilyen jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] A kft. tagja a társaság tevékenységében személyesen közreműködhet munkaviszony keretében is. Amennyiben a kft.-ben a tag a feladatait munkaszerződés alapján munkaviszonyban látja el, jogviszonyára az Mt. szabályait kell irányadónak tekinteni. Az Mt. keretei között a munkaidőt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.
1
2
3