Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés:

Kötelező a csoportos létszámcsökkentés szabályait alkalmazni abban az esetben, ha egy vállalkozásnál a gazdasági nehézségek olyan helyzetet eredményeztek, hogy több mint tíz munkavállalót el kell bocsátania? Van esetleg más speciális szabály, amit alkalmazni kell ebben az esetben, vagy alkalmazhatók az általános szabályok?

Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaságok és a munkáltatók életében időnként előfordul a kérdésben is említett helyzet, amikor munkavállalók elbocsátása válik szükségessé. Hogyha ez a körülmény a munkáltató működésével összefüggő ok, akkor vizsgálandó az, hogy a csoportos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Felmondási védelem

Kérdés: Mikor nem lehet felmondást közölni a munkavállalóval? Milyen felmondási védelmek léteznek?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel a munkaviszony hierarchikus jellegére, az Mt. a munkavállalók és a munkáltatók közötti pozícióbeli egyensúly-eltolódást azzal is törekszik ellensúlyozni, hogy egyes különleges helyzetben lévő munkavállalók részére egyfajta védelmet nyújt az elbocsátásokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: Mikor minősül több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csoportos létszámcsökkentésnek? Milyen szabályok vonatkoznak erre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 71. §-ának (1) bekezdése alapján csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám szerint húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Pótszabadság határozott idejű munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult a 25 év alattiak pótszabadságára egy kormányhivatali munkahelyen határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kormányhivatal mint munkáltató a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerv, amelynél – a törvény vonatkozó rendelkezése alapján – a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörök gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Felmondási védelem

Kérdés: Mennyiben érinti a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségét a várandóssággal, valamint az emberi reprodukciós eljárással mint felmondási tilalmakkal összefüggésben hozott alkotmánybírósági döntés, a 17/2014. AB határozat?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének a) és e) pontjai értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság; a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Végkielégítés csoportos létszámleépítés esetén

Kérdés: Jogosultak lesznek végkielégítésre azok a munkavállalók, akik nem fogadják el a csoportos létszámleépítést tervező munkáltató által felajánlott 20 százalékos bércsökkentést, és ezért sor kerül az elbocsátásukra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 71-76. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírásokat.Csoportos létszámcsökkentésnek az a munkáltatói intézkedés minősül, amellyel viszonylag rövid időn belül egységes akarat elhatározással, több –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Mi a munkavállalók jogállása a márciustól májusig tartó időszakban, ha a munkáltató márciusban csoportos létszámleépítést jelentett be, mert nem tudott munkát adni a munkavállalóknak, az előírt határidők miatt azonban a tényleges felmondás csak májusban történhet meg? A munkavállalók munkaviszonya májusig fennáll, munkát és fizetést viszont a munkáltató nem tud biztosítani a számukra, így nem történik meg a járulékfizetés sem. Jogosultak lesznek-e egészségbiztosítási ellátásra a munkavállalók, illetve szereznek-e szolgálati időt ez alatt az időszak alatt?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 8. §-ának c) pontja értelmében szünetel abiztosítás a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítésideje alatt, kivéve ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyravonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Csoportos létszámcsökkentés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Hogyan érvényesülnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírások a közalkalmazotti jogviszonyban, milyen jogviszony-megszüntetési módok, illetve formák vehetők figyelembe a csoportos létszámcsökkentés szempontjából?
Részlet a válaszából: […]  A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogiszabályokat az Mt. 94/A-94/H. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogielőírások közalkalmazotti jogviszonyban is irány­adóak azzal, hogy a Kjt. 38/A.§-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Mennyi időre küldheti el egy cég az alkalmazottját fizetés nélküli szabadságra a megromlott gazdasági helyzetére hivatkozva, és kell-e ehhez a dolgozó beleegyezése?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseket azMt. VI. fejezete az "Egyéb munkaidő-kedvezmények" cím alatt tartalmazza. E rendelkezések alapján a munkavállaló kérésére a munkáltatóaz alábbi esetekben köteles fizetés nélküli szabadságot biztosítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Létszámleépítés bejelentése GYES-ben részesülő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen dátummal szűnhet meg a dolgozó munkaviszonya, mikor és hogyan közölhető a megszüntetés abban az esetben, ha a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya 1992-ben kezdődött, 1999. szeptember 1-jén került az intézményhez, két gyermeket szült, 2002. április 18-án és 2006. március 20-án, a két szülés között szabadságon, majd táppénzen volt, és jelenleg GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. az Mt. szabályaitól eltérő szabályokat tartalmaz aközalkalmazottakra vonatkozóan. Ha valamely kérdésben a Kjt. nem rendelkezikeltérő szabályokban, akkor az Mt. szabályai az irányadóak a közalkalmazottijogviszony tekintetében.A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.
1
2