Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...meg, addig a jutalék legtöbbször a valamilyen feladat teljesítéséből vagy eladásból származó bevétel meghatározott hányadát jelenti.A jutalom és a bónusz szinonim fogalmak, az előzőekben felsorolt intézményektől az különbözteti meg őket a legjobban, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:      

Jutalom

Kérdés: Kell az M-04-es lapon kívül máshol is jelenteni a jutalom összegét a '08-as bevallásban? Beszámítható egy 2022. március hónapban kezdődő táppénz alapjába a 2021. december hónapban kifizetett jutalom összege abban az esetben, ha a teljes december hónapban egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült a munkavállaló? A számítási időszakban egyébként van 120 napi jövedelem.
Részlet a válaszából: […] ...jutalom összegét a '08-as bevallás 627-es sorában is fel kell tüntetni mint nem rendszeres társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet. Ennek kizárólag a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása szempontjából van jelentősége.Ami a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címke:

Jutalom bevallása

Kérdés: Kell önellenőrzést benyújtania a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2021. december 1-jével nyugdíjassá vált munkavállalója számára december hónapra számfejtett 1,2 millió forint összegű jutalom összegét a '08-as bevallás M-09-02-es lap 626. sorában vallották be a 627. sor helyett?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az adott évben kifizetett jutalmat, adóköteles év végi részesedést, szabadságmegváltást, valamint a biztosítási időt nem keletkeztető, társadalombiztosításijárulék-alapot képező végkielégítés összegét a bevallás 627. sorában kell feltüntetni.Ennek oka, hogy e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címke:

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló jutalma

Kérdés: Milyen összegű jutalom adható egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló részére, hogy a kifizetett összeg ne veszélyeztesse a munkavállaló ellátását? A dolgozó havi bruttó munkabére 130 000 forint.
Részlet a válaszából: […] ...2015-ben a 157 500 forintot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az említett munkavállaló két egymást követő hónapban bármilyen összegű jutalomban részesülhet, mindössze arra kell a foglalkoztatónak gondot fordítania, hogy a jövedelme az ezt követő harmadik hónapban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Utólag kifizetett jutalom beszámítása a nyugdíj összegébe

Kérdés: Beszámítják a nyugdíj összegébe a nyugellátás iránti kérelem benyújtását követően kifizetett jutalom összegét?
Részlet a válaszából: […] ...a jutalomból nyugdíjjárulékot vonnak, és akifizetése a nyugdíj megállapítása előtt történik, akkor a nyugellátásmegállapításánál figyelembe kell venni. A nyugdíj megállapításának az időpontjaaz a nap, amelytől kezdődően a nyugellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus aranydiplomájához fizetett jutalom közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell levonni egy pedagógus aranydiplomájához adott 15 000 forint összegű jutalom összegéből?
Részlet a válaszából: […] ...azadóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét.Valószínűsítjük azonban, hogy a kérdezőnk által fizetendő jutalom nem felel megaz adómentesség előzőekben ismertetett feltételeinek, mint ahogy azt isvalószínűsítjük, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Nyugdíjba vonult munkavállaló részére adott jutalom

Kérdés: Adhat-e utólag bérjutalmat a munkáltató egy volt munkavállalójának, aki 2011. évben nyugdíjba vonult? Amennyiben igen, milyen járulékvonzata van a kifizetésnek, illetve hogyan kell a NAV-nak az adatszolgáltatást teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...akadálya a bérjutalom kifizetésének egy volt dolgozórészére. A Tbj-tv. 18. § (5) bekezdése kifejezetten az ilyen esetekrevonatkozóan ad a járulékfizetés tekintetében eligazítást. E szerint ajárulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék:  

Prémium, jutalék, jutalom

Kérdés: Egy munkáltató időszakonként a munkabéren felül további munkabér jellegű juttatásokban részesít meghatározott munkavállalókat. Kizárhatók egyes munkavállalók jogszerűen az ilyen jellegű juttatásokból? Mi a különbség a prémium, a jutalék, valamint a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. sem a prémiumra, sem a jutalékra, sem a jutalomravonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket, a jogalkalmazói gyakorlat azonbanalkalmazza, illetve továbbfejlesztette a prémiummal, jutalékkal, jutalmazássalkapcsolatban korábban kialakult elveket, szempontokat.A prémium...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

NYENYI adatszolgáltatás jutalom esetén

Kérdés: Korrigálni kell-e visszamenőleg a NYENYI adatszolgáltatásokat abban az esetben, ha egy cégnél 2009 októberében 5 éves jutalom került kifizetésre? Hogyan kell eljárni a törzsgárdajutalom esetében?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésére a jogviszony megszűnése napjánkerült volna sor.A probléma megoldása érdekében tehát azt kell tisztáznunk,hogy az említett jutalom, illetve törzsgárdajutalom esetében esedékességet(vagy a jogviszony megszűnését) követő kifizetésről van-e szó. Erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

2008 októberében nyugdíjba vonult munkavállaló decemberi jutalma

Kérdés: Részesülhet-e nagyobb összegű jutalomban egy 2008. október 28-án 60 évesen nyugdíjba vonult munkavállaló december hónapban anélkül, hogy ez a nyugellátását veszélyeztetné? Amennyiben igen, akkor milyen járulékokat kell utána fizetni? A munkavállaló megszüntette a jogviszonyát.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nyilvánvalóan olyan kifizetésről van szó, amelya nyugdíjazás előtti munkavégzése alapján illeti meg a munkavállalót, így eztaz összeget semmiképpen sem úgy kell figyelembe venni, mint nyugdíj mellettibiztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
Kapcsolódó címkék:  
1
2