Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben bemutatott, megosztott munkaidejű munkaszerződés megfelel a jogszabályi feltételeknek (természetesen amennyiben tartalmazza a kötelező elemeket). A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. 83. §-a, továbbá a Szak-tv. R....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szemben a régi Mt. kedvezőbb átlagkereset-számítási metodikájával, mely szerint a jutalom és egyes mozgóbér-elemekre figyelemmel az átlagbér alapján került megállapításra a végkielégítés.A kormánytisztviselőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Kifizetheti méltányossági alapon a 3 havi illetményt jubileumi jutalom címén a munkáltató annak a közalkalmazott munkavállalónak, aki 40 év jogosultsági ideje megszerzése után igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, a jogviszonya 2022. augusztus 31-én szűnik meg, és 2022. szeptember 19-én érte volna el a jutalomhoz szükséges 30 évet? A dolgozó 2022. április végéig szabadságát töltötte, az utolsó 4 hónapban pedig mentesült a munkavégzés alól.
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] ...álló magánszemély részére a tevékenység ellenértékeként a minimálbért meghaladóan teljesít - pl. bérlet-hozzájárulás, jutalom, cafeteriakifizetés -, nem a személyi jövedelemadó szabályai szerint, hanem az egyszerűsített közteherviselési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Keresőképtelen munkavállaló jutalma

Kérdés: Meg kell fizetnie a foglalkoztatónak a minimálbér 30 százalékos összege után a járulékot és a szociális hozzájárulási adót a keresőképtelen munkavállalók után is abban az esetben, ha minden dolgozójának jutalmat fizet 2022. május hónapban, amelynek összege nem éri el ezt a minimumhatárt, de azok is megkapják, akik egyébként egész hónapban vagy a hónap egy részében táppénzben részesültek?
Részlet a válaszából: […] ...minimumjárulék és szociális hozzájárulási adó alapja 60 000/30 × 11 = 22 000 forint; ha azonban a ténylegesen kapott jövedelem (munkabér+jutalom) ennél magasabb, akkor az képezi a közterhek alapját.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...összegét. Ilyen hátrányos jogkövetkezmény lehet például a munkáltató által egyoldalúan elrendelt anyagi juttatásból (pl. prémiumból, jutalomból) való kizárása vagy akár a munkavállaló beosztásának ideiglenes megváltoztatása.A munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...meg, addig a jutalék legtöbbször a valamilyen feladat teljesítéséből vagy eladásból származó bevétel meghatározott hányadát jelenti.A jutalom és a bónusz szinonim fogalmak, az előzőekben felsorolt intézményektől az különbözteti meg őket a legjobban, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Jutalom

Kérdés: Kell az M-04-es lapon kívül máshol is jelenteni a jutalom összegét a '08-as bevallásban? Beszámítható egy 2022. március hónapban kezdődő táppénz alapjába a 2021. december hónapban kifizetett jutalom összege abban az esetben, ha a teljes december hónapban egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült a munkavállaló? A számítási időszakban egyébként van 120 napi jövedelem.
Részlet a válaszából: […] ...jutalom összegét a '08-as bevallás 627-es sorában is fel kell tüntetni mint nem rendszeres társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet. Ennek kizárólag a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása szempontjából van jelentősége.Ami a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Jutalom bevallása

Kérdés: Kell önellenőrzést benyújtania a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2021. december 1-jével nyugdíjassá vált munkavállalója számára december hónapra számfejtett 1,2 millió forint összegű jutalom összegét a '08-as bevallás M-09-02-es lap 626. sorában vallották be a 627. sor helyett?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az adott évben kifizetett jutalmat, adóköteles év végi részesedést, szabadságmegváltást, valamint a biztosítási időt nem keletkeztető, társadalombiztosításijárulék-alapot képező végkielégítés összegét a bevallás 627. sorában kell feltüntetni.Ennek oka, hogy e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkáltatói ajándék közterhei

Kérdés: Milyen kedvezményes közteherfizetés mellett adhat egy egyházi jogi személy munkáltató karácsonyi, illetve egyéb ünnepi rendezvény keretében a dolgozóinak 5000 forint értékben ajándékutalványt vagy ajándékkártyát? Az ajándékutalvány a termékek és szolgáltatások széles, de konkrétan meghatározott körére váltható be, többek között élelmiszer, meleg étel, műszaki és lakberendezési cikk, szépségápolás, könyv, ruházat vásárlására egy konkrét áruházláncban. Az adózás szempontjából van jelentősége annak, hogy utalványt vagy ajándékkártyát ad a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...adófizetés mellett.Az egyes ajándékok juttatása adózási következményeinek elhatárolásában segítenek az értékhatárok: tárgyjutalom évente egyszeri alkalommal adható 5000 forint értékhatárig, csekély értékű ajándék évente egy alkalommal adható a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
1
2
3
17