Osztalék

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adóra megállapított maximumösszeget egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője esetében, aki munkaviszonyban látja el a feladatait a kft.-ben, más jogviszonya nincs, és megváltozott munkaképességére tekintettel a cég szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményben részesül utána? A bruttó munkabért vagy a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni abban az esetben, ha az érintett fel kívánja venni a 2021. évi osztalékot? A bruttó bére eléri a minimálbér kétszeresét, de a ténylegesen megfizetett adó - a kedvezmény miatt - nem éri el a minimálbér kétszeresét.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásból kivont jövedelem (Szja-tv. 68. §),b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja-tv. 65/A. §),c) az osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói osztalék-alap (Szja-tv. 49/C. §),d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Figyelembe vehető egy kft.-tulajdonos osztaléka után fizetendő szociális hozzájárulási adó felső határának meghatározása során a mezőgazdasági őstermelésből származó évi 10-20 millió forint közötti bevétel? Az érintett a kft.-ben nem végez tevékenységet, átalányadózó mezőgazdasági őstermelőként pedig magasabb összegű járulékfizetést vállalt évi 3 millió forint után. Elfogadható ez az összeg csökkentő tényezőként?
Részlet a válaszából: […] ...- a bevétel 10 százalékának a havi minimálbér hatszorosával csökkentett összege adja, és ez számolható el csökkentő tételként az osztalék után fizetendő szociálishozzájárulásiadó-alap maximumának a megállapítása során.(Kéziratzárás: 2022. 06....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kft.-tag osztaléka

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót egy kft.-tulajdonos részére 2021. december hónapban kifizetésre kerülő 3 millió forint osztalék után abban az esetben, ha a tulajdonos a társaságban nem működik közre, de egy másik cégben munkaviszonyban áll, ahol a keresete havi 200 000 forint? A munkáltató cég a kisvállalati adó hatálya alá tartozik, ezért nem fizet szociális hozzájárulási adót. Amennyiben fizetni kell szociális hozzájárulási adót, akkor a teljes összeg vagy csak a 24 × 167 400 és a 2 400 000 forint különbözete után?
Részlet a válaszából: […] ...egy pontosítás: a Szocho-tv. 1. §-a (5) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott jövedelmek tekintetében (e körbe tartozik az osztalék is) a jogszabály 2. §-a (2) bekezdésében meghatározott maximum-alapösszege 24 × 161 000 = 3 864 000 forint, tekintve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Nyugdíjas személy osztaléka

Kérdés: A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a Tbj-tv. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az Szja-tv. szerinti egyéb jövedelem kivételével nincs szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége. Ez a szabály valóban azt jelenti, hogy a nyugdíjasnak az osztalék után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemről, amely a Tbj-tv. 27. §-a (1) bekezdésének b) pontja vagy a Tbj-tv. 30. §-a alapján járulékalapot képez.Ugyanakkor az osztalék nem tartozik a fenti körbe, hiszen szociálishozzájárulásiadó-alapként a Szocho-tv. 1. §-ának (5) bekezdése határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

2021. január hónapban kifizetett osztalék szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mi a teendője a 2021. évi minimálbér megállapítása után annak a kft.-nek, amely a 2019. évi eredmény után 2021 januárjában nagy összegű osztalékot fizetett egy külföldi magánszemély részére, amelyből levonta a forrásadót és az 598 920 forint összegű szociális hozzájárulási adót? A minimálbér emelése után le kell vonni a szociálishozzájárulásiadó-különbözetet, vagy ez az összeg már a cég költsége lesz?
Részlet a válaszából: […] ...meghosszabbítja, következésképp a 2021. ja-nuár 1-jén érvényes minimálbér összege a 367/2019. Korm. rendelet alapján 161 ezer forint.Az osztalék kifizetésekor a Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Nyugdíjas tag osztaléka

Kérdés: Vonatkozik a szociális hozzájárulási adó alóli mentesség 2020. július 1-jétől egy betéti társaság nyugdíjas tagjának fizetett osztalékra is, ha a tagnak egyébként a társaságból nem keletkezik más jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozónak, valamint a kifizetőnek a Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel.Ugyanakkor az osztalék mint szociális hozzájárulási adóalap nem az 1. § (1)-(3) bekezdése, hanem ugyanezen szakasz (5) bekezdése hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Kedvezményezett időszak figyelembevétele osztalékfizetéskor

Kérdés: Figyelembe veheti csökkentő tényezőként az osztalékfizetési kötelezettség megállapítása során a kedvezményezett időszakot egy társas vállalkozás társas vállalkozó tagja, aki a tevékenysége alapján mentesül a járulékfizetési kötelezettség, illetve a szociális hozzájárulási adó alól a 61/2020. Korm. rendelet alapján?
Részlet a válaszából: […] ...jelöli meg, függetlenül attól, hogy utána kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni. Így tehát a társas vállalkozó, aki az osztalék után maximum a minimálbér 24-szereséig fizeti meg a szociális hozzájárulási adót, ezt a maximumalapot csökkentheti azzal a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Izraeli állampolgárságú bt.-tag osztaléka

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy magyarországi betéti társaság izraeli állampolgárságú ügyvezetőjének osztaléka után abban az esetben, ha nem rendelkezik magyar lakcímmel?
Részlet a válaszából: […] ...külföldinek minősülő személy által megszerzett, az 1. § (5) bekezdésének a)-d) pontja szerinti jövedelmet. E körbe tartozik az osztalék is.Ez alapján azt kell tisztázni a válasz érdekében, hogy a kérdésben említett izraeli állampolgár külföldinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Szociális hozzájárulási adó osztalék után

Kérdés: Megilleti a szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény a vendéglátással foglalkozó vállalkozás tagjait abban az esetben, ha tagi jövedelmet nem vesznek fel, de osztalékot igen?
Részlet a válaszából: […] ...természetes személy foglalkoztatásával összefüggésben mentesíti a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.Ugyanakkor az osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó a magánszemélyt terheli, így ezt a kifizetést nem érinti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Osztalék utáni szociális hozzájárulás mértéke

Kérdés: Hány százalékos adómértékkel kell elszámolni a személyijövedelemadó-bevallásban az osztalékjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adót annak a magánszemélynek az esetében, akinek a részére 2019 első félévében osztalék került kifizetésre, amiből a kifizető 19,5 százalék adómértékkel levonta a szociális hozzájárulási adót, és szeptemberben egy másik cégtől is kapott osztalékot, amelyből a szociális hozzájárulási adót már nem vonták le, mert a magánszemély év közben már átlépte az adófizetési felső határt?
Részlet a válaszából: […] ...bevallani. A magánszemélyt szociális-hozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség az adófizetési felső határig, tehát mindaddig terheli az osztalékjövedelem után, amíg a tárgyévi jövedelme el nem éri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét [Szocho-tv. 2. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
1
2
3
5