Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy szolgálati ideje

Kérdés: Arányosan számít szolgálati időnek a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszaka, tekintettel az alacsony ellátási összegre?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési segélyben részesülő személyre a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kiterjed a biztosítás, így szolgálati időt és - az ellátásból levont nyugdíjjárulék révén - nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez. És mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Szolgálati idő

Kérdés: Hogyan számítják a szolgálati időt az öregségi nyugdíj megállapításakor, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után 2 részletben kapta meg a munkabérét 2018. év végén és 2019 elején? A munkáltató mindkét esetben levonta a járulékokat.
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszony megszűnését követően kifizetett (elmaradt) bér nem növeli a szolgálati idő hosszát még abban az esetben sem, ha járulékot vontak belőle. A két részletben kifizetett bért úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a munkaviszony fennállásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Szolgálati idő szerzése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, aki a koronavírus-világjárvány miatt elvesztette a munkahelyét, az álláskeresési járadéka hamarosan megszűnik, munkát nem talál, de nem szeretné, ha a nyugdíjból ezek az idők kiesnének?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadék folyósításának az időtartama a nyugdíj megállapítása során szolgálati időként lesz figyelembe véve, sőt még az összege is, de csak abban az esetben, ha az álláskeresési járadék beszámításával kedvezőbb összegű nyugdíjat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Szolgálati idő több jogviszony esetén

Kérdés: Teljes szolgálati időt szerez a két jogviszonya alapján az a kisadózó egyéni vállalkozó, akinek munkaidejét heti 40 óráról heti 10 órára csökkentették a munkahelyén, így jelenleg főállású kisadózónak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...forintos adó (amihez már a minimálbért meghaladó ellátási alap kapcsolódik) fizetését önként nem vállaló kisadózó nem szerez teljes szolgálati időt.Ugyanakkor, ha az érintettnek ezzel párhuzamosan más biztosítási jogviszonyból is származik jövedelme, teljessé válhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Mezőgazdasági őstermelő szolgálati ideje

Kérdés: Miként vehető figyelembe szolgálati időként a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához egy mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje abban az esetben, ha az előző évi bevétele 0 forint volt, így nem kötelezett járulék fizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...a mezőgazdasági őstermelőre kiterjed a biztosítás, kivéve, ha- a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen nem éri el a 20 évet,- kiskorú,- egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Szolgálati idő

Kérdés: Beleszámít a nyugdíjba a közfoglalkoztatás időtartama, és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának ideje?
Részlet a válaszából: […]

A közfoglalkoztatás időtartama és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának az időtartama is szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj megállapításánál.

(Kéziratzárás: 2020. 05. 25.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Bárki növelheti a szolgálati idejét megállapodás kötésével, vagy vannak feltételei ennek az eljárásnak? Fizetheti a nyugdíjjárulékot maga után havonta az a személy, aki jelenleg semmilyen jogviszonnyal nem rendelkezik, de külföldön élő gyermekétől havonta nagyobb összegű támogatást kap?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás alapján az öregségi nyugdíj megállapításához szolgálati időt, vagy szolgálati időt és nyugdíjalapot képező jövedelmet szerezhet az a személy, aki még nem nyugdíjas, nincs munkája, vagy más formában nem biztosított, vagy a biztosítása szünetel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Szolgálati idő I.

Kérdés: Hogyan és mikor kérhető a szolgálati idő megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A leendő nyugdíjasok nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyainak, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteinek elismerése adategyeztetési eljárás keretében történik. Az egyeztetési eljárást a fővárosi/megyei kormányhivatalok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Szolgálati idő II.

Kérdés: Szolgálati időnek számít a nyugdíj megállapítása során a betegállományban töltött idő annak a személynek az esetében, aki 1993-ban, 32 éves munkaviszonnyal vált rokkantsági nyugdíjassá? A keresőképtelenségre tekintettel kapott táppénzből a nyugdíjjárulék levonásra került, illetve a munkáltató is megfizette a járulékot.
Részlet a válaszából: […]

Igen, a keresőképtelenség időtartamára folyósított táppénz az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati időnek minősül.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Szolgálati idő I.

Kérdés: Melyik időszakok fognak beszámítani a nyugdíjalapba annak a személynek az esetében, aki 1976. szeptember 1-jétől 1979. júliusig ipari tanuló volt, 1979. augusztus 1-jétől 2001. január 31-ig munkaviszonyban állt, 2001. október 31-ig munkanélküli-segélyt kapott, majd rehabilitált volt 2011-től 2013-ig, amely időszak alatt 4 órás munkaviszonyban állt 2012. december 5-től 2013. február 3-ig? Az érintettet ezt követően ismét leszázalékolták.
Részlet a válaszából: […] ...tanulóviszonyban, ipari tanulóként eltöltött idő, valamint a munkanélküli-segély folyósításának időtartama a szolgálati időbe beszámít, de a negyven év jogosultsági idő alapján igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíj szempontjából jogosultsági időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
1
2
3
15