Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Végkielégítés csoportos létszámleépítés esetén

Kérdés: Jogosultak lesznek végkielégítésre azok a munkavállalók, akik nem fogadják el a csoportos létszámleépítést tervező munkáltató által felajánlott 20 százalékos bércsökkentést, és ezért sor kerül az elbocsátásukra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 71-76. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírásokat.Csoportos létszámcsökkentésnek az a munkáltatói intézkedés minősül, amellyel viszonylag rövid időn belül egységes akarat elhatározással, több –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Mi a munkavállalók jogállása a márciustól májusig tartó időszakban, ha a munkáltató márciusban csoportos létszámleépítést jelentett be, mert nem tudott munkát adni a munkavállalóknak, az előírt határidők miatt azonban a tényleges felmondás csak májusban történhet meg? A munkavállalók munkaviszonya májusig fennáll, munkát és fizetést viszont a munkáltató nem tud biztosítani a számukra, így nem történik meg a járulékfizetés sem. Jogosultak lesznek-e egészségbiztosítási ellátásra a munkavállalók, illetve szereznek-e szolgálati időt ez alatt az időszak alatt?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 8. §-ának c) pontja értelmében szünetel abiztosítás a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítésideje alatt, kivéve ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyravonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Csoportos létszámcsökkentés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Hogyan érvényesülnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírások a közalkalmazotti jogviszonyban, milyen jogviszony-megszüntetési módok, illetve formák vehetők figyelembe a csoportos létszámcsökkentés szempontjából?
Részlet a válaszából: […]  A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogiszabályokat az Mt. 94/A-94/H. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogielőírások közalkalmazotti jogviszonyban is irány­adóak azzal, hogy a Kjt. 38/A.§-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Létszámleépítés bejelentése GYES-ben részesülő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen dátummal szűnhet meg a dolgozó munkaviszonya, mikor és hogyan közölhető a megszüntetés abban az esetben, ha a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya 1992-ben kezdődött, 1999. szeptember 1-jén került az intézményhez, két gyermeket szült, 2002. április 18-án és 2006. március 20-án, a két szülés között szabadságon, majd táppénzen volt, és jelenleg GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. az Mt. szabályaitól eltérő szabályokat tartalmaz aközalkalmazottakra vonatkozóan. Ha valamely kérdésben a Kjt. nem rendelkezikeltérő szabályokban, akkor az Mt. szabályai az irányadóak a közalkalmazottijogviszony tekintetében.A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Szakszervezeti tagok kezelése létszámleépítés esetén

Kérdés: Kell-e valamilyen előzetes állásfoglalást kérni a szakszervezettől, illetve van-e valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak abban az esetben, ha egy óvoda létszámleépítést tervez, a munkáltatónál hivatalosan bejelentett reprezentatív szakszervezet nem működik, de néhány fő korábban az iskolai pedagógus-szakszervezet tagja volt, ami megszűnt a településen, ezért nem tudják, hogy jelenleg hova tartoznak a tagok? A dolgozók létszáma összesen 51 fő.
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató csoportos létszámleépítés végrehajtásáttervezi, akkor a döntést megelőzően legalább 10 nappal köteles aközalkalmazotti tanáccsal, ennek hiányában a munkáltatónál képviselettelrendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Felmondás közlése csoportos létszámleépítés esetén

Kérdés: Mikor közölhető a tényleges felmondás köztisztviselők, illetve közalkalmazottak felmentése esetén, ha a csoportos létszámleépítésről szóló tájékoztatás idején a munkavállaló GYES-en van, és közben terhes lesz?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők és közalkalmazottak felmentésérevonatkozóan is az Mt. munkáltatói rendes felmondása esetén fennálló felmondásivédelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az Mt. 90. § (1) bekezdés d) pontja alapján a munkáltató nemszüntetheti meg rendes felmondással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Egy kft.-ből kiválással új cég jön létre, mely jogutódja lesz a kft.-nek. A kiválással 25 fő átkerül az új cégbe. A csoportos létszámleépítés szabályait kell-e alkalmazni, ha a kft. átlagos létszáma kb. 115 fő, és van-e jelentési kötelezettség a munkaügyi központ felé abban az esetben, ha a két munkáltató külön megállapodásban rendelkezik arról, hogy az átvett dolgozók kft.-nél eltöltött munkaviszonyát elismerik, és ugyanabban a munkakörben alkalmazza őket az új cég? Csoportos létszámleépítésnek számít-e a kiválás abban az esetben, ha a két cég között nincs megállapodás?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. 67.§-ában foglalt rendelkezések értelmében jogutóddal szűnik meg a társaságtársaságiforma-váltás, egyesülés és szétválás (továbbiakban együtt: átalakulás)esetén.A gazdaságitársaság szétválása esetén a gazdasági társaság – tagjai (részvényesei)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Áthelyezés

Kérdés: Egy részvénytársaság kb. 80 alkalmazottját "áthelyezi" egy kft.-be. Áthelyezésnek minősül-e munkajogi szempontból a két cég közötti ki- és beléptetés abban az esetben, ha ugyanazok a tulajdonosok? Be kell-e jelenteni a munkaügyi központnak a csoportos létszámleépítést?
Részlet a válaszából: […] Az áthelyezést, mint a munkaviszony megszüntetésének egyikformáját, az 1992. július 1-jétől hatályos Mt. rendelkezései nem ismerik, azáthelyezéssel történő munkaviszony megszüntetését, illetve létesítését nemteszik lehetővé. Munkaviszonynak áthelyezéssel történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.