Végkielégítés csoportos létszámleépítés esetén

Kérdés: Jogosultak lesznek végkielégítésre azok a munkavállalók, akik nem fogadják el a csoportos létszámleépítést tervező munkáltató által felajánlott 20 százalékos bércsökkentést, és ezért sor kerül az elbocsátásukra?
Részlet a válaszából: […] ...képessége.A fentiekben idézett és részletezett jogszabályi rendelkezések összevetése, értelmezése alapján megállapítható, hogy csoportos létszámleépítés keretében közölt munkáltatói felmondás jogcíme önmagában megalapozza a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Mi a munkavállalók jogállása a márciustól májusig tartó időszakban, ha a munkáltató márciusban csoportos létszámleépítést jelentett be, mert nem tudott munkát adni a munkavállalóknak, az előírt határidők miatt azonban a tényleges felmondás csak májusban történhet meg? A munkavállalók munkaviszonya májusig fennáll, munkát és fizetést viszont a munkáltató nem tud biztosítani a számukra, így nem történik meg a járulékfizetés sem. Jogosultak lesznek-e egészségbiztosítási ellátásra a munkavállalók, illetve szereznek-e szolgálati időt ez alatt az időszak alatt?
Részlet a válaszából: […] ...akkorkerül számukra figyelembevételre, ha megtörténik a munkabér kifizetése és abbóla nyugdíjjárulék levonása.Tájékoztatjuk, hogy a csoportos létszámleépítések hátrányoskövetkezményeinek enyhítésére a 6/1996. MüM rendeletben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Csoportos létszámcsökkentés közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Hogyan érvényesülnek a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkajogi előírások a közalkalmazotti jogviszonyban, milyen jogviszony-megszüntetési módok, illetve formák vehetők figyelembe a csoportos létszámcsökkentés szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...az időpontjában felmondási tilalom alatt áll, afelmondást a munkáltató csak a tilalom megszűnését követően közölheti, vagyisha a csoportos létszámleépítés kezdetekor a felmondási tilalom már nem állfenn, abban az esetben a munkáltató a felmondást közölheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Szakszervezeti tagok kezelése létszámleépítés esetén

Kérdés: Kell-e valamilyen előzetes állásfoglalást kérni a szakszervezettől, illetve van-e valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak abban az esetben, ha egy óvoda létszámleépítést tervez, a munkáltatónál hivatalosan bejelentett reprezentatív szakszervezet nem működik, de néhány fő korábban az iskolai pedagógus-szakszervezet tagja volt, ami megszűnt a településen, ezért nem tudják, hogy jelenleg hova tartoznak a tagok? A dolgozók létszáma összesen 51 fő.
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató csoportos létszámleépítés végrehajtásáttervezi, akkor a döntést megelőzően legalább 10 nappal köteles aközalkalmazotti tanáccsal, ennek hiányában a munkáltatónál képviselettelrendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Felmondás közlése csoportos létszámleépítés esetén

Kérdés: Mikor közölhető a tényleges felmondás köztisztviselők, illetve közalkalmazottak felmentése esetén, ha a csoportos létszámleépítésről szóló tájékoztatás idején a munkavállaló GYES-en van, és közben terhes lesz?
Részlet a válaszából: […] ...kezdődhet meg a felmondási idő. A védelemfennállásának szempontjából a felmondás (felmentés) közlésének az időpontja azirányadó. Csoportos létszámleépítés esetén a munkáltató az érintettmunkavállalókat (köztisztviselőket, közalkalmazottakat)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Egy kft.-ből kiválással új cég jön létre, mely jogutódja lesz a kft.-nek. A kiválással 25 fő átkerül az új cégbe. A csoportos létszámleépítés szabályait kell-e alkalmazni, ha a kft. átlagos létszáma kb. 115 fő, és van-e jelentési kötelezettség a munkaügyi központ felé abban az esetben, ha a két munkáltató külön megállapodásban rendelkezik arról, hogy az átvett dolgozók kft.-nél eltöltött munkaviszonyát elismerik, és ugyanabban a munkakörben alkalmazza őket az új cég? Csoportos létszámleépítésnek számít-e a kiválás abban az esetben, ha a két cég között nincs megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalók munkaviszonya ajogutód munkáltatónál változatlanul fennáll.Munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetébencsoportos létszámleépítés szabályait nem kell alkalmazni, így semmilyenadatszolgáltatási, illetve nyilvántartási kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.