1952-ben született férfi kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik a kereseti korlát arra az 1952. október hónapban született férfira, aki 2015. áprilisban igényelni szeretné a nyugellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj melletti keresőtevékenységből származó jövedelem nagysága miatt a nyugellátás folyósítását az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően már nem kell szüneteltetni. A nyugellátás szüneteltetésére vonatkozó szabály azokra a személyekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

1952-ben és 1953-ban született férfi

Kérdés: Hatályos jelenleg is a kormányhivatal honlapján található cikk, amely szerint az 1952-1953 évben született férfi, aki betöltötte a 60. életévét, és rendelkezik legalább 42 éves munkaviszonnyal, jogosult csökkentett összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszából: […] Sajnos azt kell mondanunk, hogy a kormányhivatal tájékoztatója nem aktuális. Az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok már több mint egy éve, pontosan 2012. január 1-jén hatályukat vesztették.Az előrehozott öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-jével más, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó kereseti korlátja

Kérdés: Beleszámít-e a kisadózó vállalkozóként elért jövedelme a kereseti korlátba annak az 1952-ben született férfinak, aki korhatár előtti ellátásban részesül, mellette heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, ahol a jövedelme nem éri el a minimálbér 18-szorosát, és egyéni vállalkozóként is dolgozik? Amennyiben számít a vállalkozói jövedelem, milyen összeget kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az említett munkavállaló heti 40 órás munkaviszonyára tekintettel egyéni vállalkozóként nem főállású kisadózónak minősül, tehát nem terjed ki rá a biztosítás.A nyugdíj, illetve korhatár előtti ellátás melletti munkavégzés esetében a Tny-tv. 83/B. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 25.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. augusztus 22-én született férfi, aki rendelkezik 40 év munka­viszonnyal, és jelenleg egy egyszemélyes kft.-ben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 2012. január 1-jétől megszüntette azokat az öregségi típusú nyugdíjakat, amelyeket a nyugdíjkorhatár betöltése előtt különböző korhatárkedvezménnyel igénybe lehetett venni. A nyugdíjrendszer átalakításaa) az előrehozott öregségi nyugdíjban,b) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől – többek között – sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem pedig csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Következésképp az 1952-ben született személy legkorábban a 62....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Egyéni vállalkozóként dolgozó személy korhatár előtti ellátása

Kérdés: Igénybe veheti-e valamilyen módon a korhatár előtti ellátást az az 1952. szeptember 23-án született férfi, aki 43 év szolgálati idővel rendelkezik, 1999. február 1-jétől főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, 2012. április 1-jétől főfoglalkozású munkaviszonyt létesített egy kft.-vel, és emellett továbbra is folytatja a vállalkozási tevékenységét? A vállalkozó 2011-ben nem tudta teljesíteni a jogosultsági feltételeket, mert nem tudott felmondani saját magának, ezért úgy gondolja, hogy a törvény nem biztosított egyforma lehetőségeket az ellátás igénybevételére a különböző jogviszonyokban dolgozó személyeknek, és tudni szeretné, hogy miért született ilyen jogszabály.
Részlet a válaszából: […] 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosulta) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hogyan, mikor és milyen módon mehet nyugdíjba egy 1952-ben született férfi, aki Magyarországon 40 év, Ausztriában pedig 3 év munka­viszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  Az 1952-ben született személy – férfi, nő egyaránt -öregségi nyugdíjkorhatára a 62. életéve betöltését követő 183. nap. Amennyibena kérdező az öregségi nyugdíjkorhatárát betölti, az öregségi nyugdíj -figyelemmel a hosszú szolgálati idejére – megállapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

1952-ben született férfi korhatár előtti ellátása

Kérdés: Befolyásolja-e az 1952. július 25-én született férfi korhatár előtti ellátásra jogosultságát, ha munkaviszonyt létesít jelenlegi munkáltatója leány­vállalatánál úgy, hogy megállapodnak a jogviszony 2012. július 25-ei megszüntetéséről? A munkavállaló 2011. december 20-án jelenlegi munkáltatójával is megállapodott a munka­viszony megszüntetéséről, mert előrehozott öregségi nyugdíjat akart igényelni.
Részlet a válaszából: […]  Valóban, a 2011. évi CLVII. tv. 7. §-a (1) bekezdésének f)pontja kimondja, hogy 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előttiellátásra jogosult az is, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhezszükséges egyoldalú jognyilatkozatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1952-ben született, egyéni vállalkozóként működő férfi, aki jelenleg 45 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  Annak a személynek, aki 1952-ben született, atársadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára a62. életév betöltését követő 183. nap. A kérdező számára legkorábban azemlített öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor állapítható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Politikai menekültként érkezett 1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Jogosult lesz-e öregségi nyugdíjra az az 1952. február 15-én született férfi, aki 1990-ben politikai menekültként érkezett Magyarországra, és azóta itt él? Az igénylő 1994-ben munkaképtelenné vált, és ettől az időponttól III. csoportos rokkantként rokkantnyugdíjban részesül. Megigényelheti-e az öregségi nyugdíjat az eredeti hazájában is, ahol 25 év szolgálati időt szerzett? Kaphatja-e egyszerre a két ellátást?
Részlet a válaszából: […]  A rokkantsági nyugdíjrendszert átalakító és 2012. január1-jétől hatályba lépett 2011. évi CXCI. tv. rendelkezései szerint – a megadottéletkor és ellátástípus alapján – a kérdező jelenleg rokkantsági nyugdíjhelyett rokkantsági ellátásban részesül. A rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.
1
2