tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott 1952-ben született férfi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: 1952-ben született férfi kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik a kereseti korlát arra az 1952. október hónapban született férfira, aki 2015. áprilisban igényelni szeretné a nyugellátást?
Részlet a válaszból: […]ellátás) folyósítását akkor kell szüneteltetni, ha a biztosítással járó jogviszonyuk, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységük alapján fizetendő nyugdíjjárulék-alap meghaladja az éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát).Az ellátás szüneteltetésére a keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kerül sor.Amennyiben a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgy­év december havi nyugellátást vissza kell fizetni.Az ellátás folyósításának szüneteltetésére nemcsak az éves keretösszeg átlépése esetén, hanem az ellátásban részesülő kérelmére, valamint az általa létesített jogviszony jellegére tekintettel is sor kerülhet. Az utóbbi esetben a nyugellátás szüneteltetésének kötelezettségét az a jogviszony határozza meg, amelyben a nyugellátásban részesülő foglalkoztatásra kerül. Melyek ezek a jogviszonyok? A közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselői vagy ügykezelői közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4704
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: 1952-ben és 1953-ban született férfi

Kérdés: Hatályos jelenleg is a kormányhivatal honlapján található cikk, amely szerint az 1952-1953 évben született férfi, aki betöltötte a 60. életévét, és rendelkezik legalább 42 éves munkaviszonnyal, jogosult csökkentett összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjba vonulhatnak. A nyugdíj megállapítására - főszabály szerint - akkor kerülhet sor, ha a negyven év jogosultsági időből legalább harminckét évet keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerezték.Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt igénybe vehető öregségi nyugdíjfajtákat a 2011. évi CLXVII. tv. szüntette meg, egyúttal bevezette a korhatár előtti ellátást. Korhatár előtti ellátásra 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól az jogosult,a) aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és a szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,b) az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,c) aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,e) aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,f) aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jog­viszony megszűnését követő napon a 2011. de­cember 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíjra, korkedvezményes nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna.A korhatár előtti ellátás megállapításának további kritériuma, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4208

3. találat: 1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. augusztus 22-én született férfi, aki rendelkezik 40 év munka­viszonnyal, és jelenleg egy egyszemélyes kft.-ben dolgozik?
Részlet a válaszból: […]biztosítottaknak járjon, ezáltal ösztönözve a munkavégzést, a munkában maradást.A törvény a felsorolt nyugdíjak megszüntetése mellett bevezetett két szociális, jövedelempótló juttatást, a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot. A korhatár előtti ellátás a megszüntetett nyugellátásformák kiváltására alkalmas ellátástípus lehetett volna, azonban a jogalkotó az ellátásra való jogosultság megszerzését nagyon szűk körben teszi lehetővé.A korhatár előtti ellátás kezdőnapján az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltő, biztosítással járó jogviszonyban nem álló, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és az ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesülő személy korhatár előtti ellátásra jogosult, haa) 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és a szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,b) az igénylő 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,c) a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,e) 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,f) a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4005
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Egyéni vállalkozóként dolgozó személy korhatár előtti ellátása

Kérdés: Igénybe veheti-e valamilyen módon a korhatár előtti ellátást az az 1952. szeptember 23-án született férfi, aki 43 év szolgálati idővel rendelkezik, 1999. február 1-jétől főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, 2012. április 1-jétől főfoglalkozású munkaviszonyt létesített egy kft.-vel, és emellett továbbra is folytatja a vállalkozási tevékenységét? A vállalkozó 2011-ben nem tudta teljesíteni a jogosultsági feltételeket, mert nem tudott felmondani saját magának, ezért úgy gondolja, hogy a törvény nem biztosított egyforma lehetőségeket az ellátás igénybevételére a különböző jogviszonyokban dolgozó személyeknek, és tudni szeretné, hogy miért született ilyen jogszabály.
Részlet a válaszból: […]150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte;e) az, aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett;f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna,feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.A korhatár előtti ellátás megállapítására a fentiekben felsorolt feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség. Sajnos olyan elvi jellegű kérdésekre, hogy miért nem egyforma feltételekkel jár mindenkinek a korhatár előtti nyugellátás, csak általános és valószínűleg nem kielégítő választ tudunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3905

5. találat: 1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hogyan, mikor és milyen módon mehet nyugdíjba egy 1952-ben született férfi, aki Magyarországon 40 év, Ausztriában pedig 3 év munka­viszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint - azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki - 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév; - 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap; - 1953-ban született, a betöltött 63. életév; - 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap; - 1955-ben született, a betöltött 64. életév; - 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap; - 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. Az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a K02. vagy az ONYF. 3515-272/B. számú formanyomtatványon a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál kell elő­terjeszteni, ugyanis a nyugdíjfolyósító szerv állapítja meg a nyugellátást (vagy más ellátást), ha azt a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani. Tekintettel arra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3836
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: 1952-ben született férfi korhatár előtti ellátása

Kérdés: Befolyásolja-e az 1952. július 25-én született férfi korhatár előtti ellátásra jogosultságát, ha munkaviszonyt létesít jelenlegi munkáltatója leány­vállalatánál úgy, hogy megállapodnak a jogviszony 2012. július 25-ei megszüntetéséről? A munkavállaló 2011. december 20-án jelenlegi munkáltatójával is megállapodott a munka­viszony megszüntetéséről, mert előrehozott öregségi nyugdíjat akart igényelni.
Részlet a válaszból: […]megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna, feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll. E szabály elsősorban a hosszú felmentési idővel rendelkező közalkalmazottak miatt került a törvénybe, akik a változásról (elvileg) nem tudva "jó előre" készülve a nyugdíjra, az ellátás reményében már 2011-ben lépéseket tettek a jogviszonyuk megszüntetése érdekében. Tekintettel arra, hogy a kérdésben említett munkavállaló megfelel a törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3798
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: 1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1952-ben született, egyéni vállalkozóként működő férfi, aki jelenleg 45 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság a fentiekben említett két feltétel (életkori feltétel, biztosítási jogviszony megszüntetése) egyidejű teljesülése esetén is csak akkor áll fenn, ha az igénylő legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. Jelen esetben a szükséges szolgálati idő meglétéről mint az öregségi nyugdíj egyik jogosultsági feltételéről csak "említésszinten" érdemes beszélni, hiszen a 45 év szolgálati idő két öregségi nyugdíjhoz is elég lenne. Ugyanakkor azt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az öregségi nyugdíj megállapításához az egyéni vállalkozói tevékenységével nem kell felhagynia, hiszen az öregségi nyugdíj[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3782
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Politikai menekültként érkezett 1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Jogosult lesz-e öregségi nyugdíjra az az 1952. február 15-én született férfi, aki 1990-ben politikai menekültként érkezett Magyarországra, és azóta itt él? Az igénylő 1994-ben munkaképtelenné vált, és ettől az időponttól III. csoportos rokkantként rokkantnyugdíjban részesül. Megigényelheti-e az öregségi nyugdíjat az eredeti hazájában is, ahol 25 év szolgálati időt szerzett? Kaphatja-e egyszerre a két ellátást?
Részlet a válaszból: […]rokkantsági ellátásának folyósítása mellett lehetősége van a külföldi államban öregségi nyugellátást igényelni, azonban a nyugellátás esetleges megállapítása azzal a következménnyel jár, hogy a rokkantsági ellátás összegét csökkenteni kell a külföldi szerv által megállapított nyugdíj összegével. Fontos megemlíteni, hogy az említett törvény lehetőséget biztosít valamennyi 2011. december 31-én I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, és 1955. január 1-jét megelőzően született III. csoportos rokkantsági, baleseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3740
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Rokkantsági ellátás "átváltása" öregségi nyugdíjjá

Kérdés: Kaphat-e csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat 2012 októberében az az 1952-ben született férfi, aki 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban részesült, és kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak minősült? A megállapított szolgálati ideje 2006-ban 38 év és pár hónap volt. Lemondhat-e a rokkantsági ellátásról a nyugdíj érdekében? Vonatkozik-e rá a kereseti korlát, amennyiben 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszból: […]a jelenleg folyósított ellátás összege olyan alacsony, hogy a 2011. évi CXCI. tv. szabályai szerint - anyagi szempontból - a "legrosszabb esetben" is magasabb összegű ellátásra szerezhet jogosultságot. Véleményünk szerint ilyen esetben sem feltétlenül az ellátásra való jogosultságról történő lemondás a legjobb megoldás, ugyanis annak nincs jogi akadálya, hogy a rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítására irányuló (új) igényt adjon be, amelyet az új szabályok szerint és összegben állapítanak meg. A rokkantsági ellátásban részesülőket életkoruktól függetlenül felülvizsgálhatják, azonban annak ellenére, hogy az ellátott a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint rehabilitálható, rokkantsági ellátást kell megállapítani, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. Rokkantsági ellátásban részesülő személy 2012. június 30-áig jövedelemkorlát nélkül folytathat keresőtevékenységet. Azonban az ez időpontot követően szerzett jövedelmet vizsgálni kell. Ugyanis ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (139 500 forintot), akkor az ellátását meg kell szüntetni. Ez a jövedelemkorlát még abban az esetben is vonatkozik az egyéni vállalkozókra, ha vállalkozási tevékenysége mellett munkaviszonyt létesít. Felhívjuk valamennyi rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó figyelmét arra, hogy egyéni vállalkozóként az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után kell megfizetni. Ennek a rokkantsági ellátás szempontból azért van jelentősége, mert az előzőekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3717

10. találat: 1952-ben született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. október 7-én született férfi, akinek 2005. november 10-én 23 év korkedvezményre jogosító munkaideje van, és a teljes szolgálati ideje 38 év és 40 nap, figyelemmel arra, hogy 2009-től a férfiak előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 59 évre csökken?
Részlet a válaszból: […]tekintettel arra, hogy a Tny-tv. 9-11. §-a csak 2009. január 1-jétől lép hatályba. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedik életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A hatvankettedik életévnél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb 3 év hiányzik, és az 59. életévét betöltötte. A csökkentés mértéke a nyugdíj megállapításának időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára - 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1333
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést