Sajátos nevelési igényű gyermek

Kérdés: Valóban eltérő összegű családi pótlékot folyósítanak az után a gyermek után, aki a nevelési tanácsadó szerint SNI-s? Mit jelent ez pontosan?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon ezt a feladatkört a járási, illetve megyei szintű szakértői bizottságok látják el. Ha a védőnő, gyermekorvos, óvodapedagógus, iskolapedagógus jelzi, hogy a gyermek fejlődésében probléma mutatkozik, a szülő engedélyével, első lépésként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] A GYED összegének megállapítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint történt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Sajátos nevelési igényű tanuló

Kérdés: Valóban jogosult lesz magasabb összegű családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha a nevelési tanácsadó javaslata szerint a gyermeke különleges oktatást igényel? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon ezt a feladatkört a járási, illetve megyei szintű szakértői bizottságok látják el. Ha a védőnő, gyermekorvos, óvodapedagógus, iskolapedagógus jelzi, hogy a gyermek fejlődésében probléma mutatkozik, a szülő engedélyével, első lépésként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt

Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszából: […] ...említett pedagógus hölgy, noha nyugellátása a Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése értelmében, közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szünetel, ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül. Ezt a státuszát a Tbj-tv. 4. § f) pontjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Sajátos nevelési igényű gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban jogosult magasabb összegű családi pótlékra a szülő az után a gyermek után, aki tanulási nehézségekkel küzd, és emiatt már tanácsadóhoz is kellett vinni?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon ezt a feladatkört a járási, illetve megyei szintű szakértői bizottságok látják el. Ha a védőnő, gyermekorvos, óvodapedagógus, iskolapedagógus jelzi, hogy a gyermek fejlődésében probléma mutatkozik, a szülő engedélyével, első lépésként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

GYES időszakának figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Szolgálati időnek számít a GYES időszaka annak az 1960-ban született pedagógusnak az esetében, akinek a munkaviszonya 1982. augusztus 15-én megszűnt, 1982. augusztus 25-én gyermeke született, aki után 1984. augusztus 31-ig GYES-t kapott, 1984. szeptember 1-jétől pedig folyamatosan dolgozik? A szolgálati idő egyeztetése során ezt az időszakot sem a szolgálati időbe, sem a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe nem számították be. Van esetleg lehetőség a szolgálati idő méltányosságból történő megállapítására ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély - 2016. január 1-jétől megváltozott elnevezéssel gyermekgondozást segítő ellátás - folyósításának időtartama legkorábban az 1967. január 1-jén vagy ezt követően született gyermek után szolgálati időnek, a nők kedvezményes nyugdíjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Kedvezményes nyugdíjban részesülő tanítónő munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhat munkát az a tanítónő, aki 40 év jogosultsági ideje alapján már nyugdíjban részesül, és most heti 8 órában óraadóként visszahívják dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Annak a ténynek, hogy a tanítónő a 40 év jogosultsági idejére tekintettel, tehát a nyugdíjkorhatárt még nem betöltve vált nyugdíjassá, abból a szempontból lehet jelentősége, hogy ebben az esetben még vonatkozik rá a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát. Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Pedagógusok részmunkaidős foglalkoztatása

Kérdés: Részmunkaidős munkaidőnek minősül annak a pedagógusnak a heti 16,5 órás foglalkoztatása, akinek heti 2,3 óra szakszervezeti munkaidő-kedvezmény is jár? A pedagógusok nevelés-oktatással lekötött átlagos munkaideje 22-26 óra. Mennyi az a minimális munkaidő, amely után még a teljes munkaidős foglalkoztatás jár?
Részlet a válaszából: […] ...felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a kinevezést a foglalkoztatás teljes-, illetve részmunkaidős jellege vonatkozásában. A pedagógusok munkaidejére vonatkozó speciális szabályokat a Köznev-tv. 65. §-ának (5)-(6) bekezdése tartalmazza, mely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Munkavégzés nyugdíj mellett

Kérdés: Hetente hány órát taníthat az ellátása mellett egy öregségi nyugdíjban részesülő tanárnő?
Részlet a válaszából: […] ...szó, az amellett folytatott keresőtevékenység esetében a munkaidő, vagyis az óraszám nem jelent korlátozó tényezőt. Tehát az érintett pedagógus a nyugdíj mellett korlátlan óraszámban taníthat, adott esetben az ellátásának szüneteltetésére kizárólag a keresete vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Nem főállású kisadózói státusz

Kérdés: Továbbra is nem főállású kisadózónak fog minősülni a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó társas vállalkozásában az a nyugdíjkorhatártól 5 évnyire lévő pedagógus, aki - ?élve a lehetőséggel - csökkentett munkaidőben dolgozik tovább, de a KLIK igazolása alapján fő-állásúnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...Köznev-tv. 65. §-ának (7) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus vagy óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés mértékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2
3
5