Vezető tisztségviselő rokkantsági ellátása

Kérdés: Valóban megoldás lehet, ha egy betéti társaság ügyvezető beltagja munkaviszonyban végzi a tevékenységét, és néhány napra fizetés nélküli szabadságot igényel annak érdekében, hogy igénybe tudja venni a rokkantsági ellátást? Az érintett ügyvezető jelenleg táppénzen van, amelynek lejárta után igényelni szeretné az ellátást, ehhez azonban szükséges, hogy ne legyen keresőtevékenysége. Okozhat ez a megoldás esetleg később valamilyen problémát, tekintettel arra, hogy a bt. egyedüli ügyvezetőjéről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...megfelel a feltételeknek.E megoldás azonban jelen esetben nem a legszerencsésebb, hiszen nem egy "egyszerű" munkavállalóról, hanem a kft. vezető tisztségviselőjéről van szó. Márpedig az Flt. már említett 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az ügyvezető esetében tehát nincs akadálya a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Kft. vezető tisztségviselőjének külföldi tartózkodása

Kérdés: Terheli-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség egy kft. tagját, aki a vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el, és a közeljövőben fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni, mert turistaként 6 hónapra külföldre utazik? A magánszemély az egészségügyi ellátása biztosításának céljából egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére bejelentkezik a NAV-hoz, és megfizeti a havi 6810 forint összegű járulékot.
Részlet a válaszából: […] Nem látjuk a jogi akadályát annak, hogy a munkaviszonyban álló ügyvezető a külföldi tartózkodása miatt fizetés nélküli szabadságot vegyen igénybe. Amennyiben fizetés nélküli szabadságot kér és kap (ez a kft.-nek mint munkáltatójának a döntésétől függ), Magyarországon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Kkt. vezető tisztségviselőjének jogviszonya

Kérdés: Végezheti 4 órás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet egy közkereseti társaság vezető tisztségviselője abban az esetben, ha egy másik cégnél fennálló főállású munkaviszonya megszűnik, vagy kötelező bejelenteni társas vállalkozói jogviszonyba, és legalább a minimálbér után megfizetni utána a járulékokat? Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a körülmény, hogy a tag a vezető tisztségviselői tevékenység ellátásával egyidejűleg más foglalkoztatónál is munkaviszonyban áll, nem befolyásolja a munkaviszonyban ellátott vezető tisztség minősítését. Ennek olyankor van jelentősége, ha például az érintett tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Társaság vezető tisztségviselőjének biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen kilépéssel kapcsolatos nyomtatványokat kell kiállítani abban az esetben, ha egy társaság vezető tisztségviselőjének jövedelemkifizetése és járulékfizetése megszűnik, mert máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít, de a tisztséget továbbra is ellátja, tehát a biztosítási jogviszonya továbbra is fennáll? Egy OEP-ellenőrzés alkalmával az ellenőr lesztornózta a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" nevű nyomtatványt, mondván, a nyomtatványt nem lehetett volna kiállítani - függetlenül attól, hogy a tényleges járulékfizetés megszűnt -, mert a biztosítási jogviszony nem szűnt meg.
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk maga is kimondta a "varázsszavakat": a biztosítási jogviszony nem szűnt meg. A társas vállalkozás ügyvezetőjének biztosítási jogviszonya ugyanis az ügyvezető részére kifizetett jövedelemtől, illetve annak hiányától függetlenül létrejön - az egyéb feltételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Részvénytársaság vezérigazgatójának tiszteletdíja

Kérdés: Megbízási díjként vagy tiszteletdíjként kell számfejteni egy részvénytársaság vezérigazgatója számára az ügyvezetésért kifizetett havi 200 000 forintot? A költséghányad elszámolása miatt fontos ennek a kérdésnek az eldöntése.
Részlet a válaszából: […] ...alapján a gazdasági társaságügyvezetését - a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezésekszerint - a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkbőlálló testület látja el. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

GYES-en lévő vezető tisztségviselő közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a vezető tisztségviselőnek, aki társas vállalkozóként látja el ezt a tevékenységet, és emellett GYES-en van a tartósan beteg gyermekével?
Részlet a válaszából: […] ...vezető tisztségviselő - amennyiben az ügyvezetést nemmunkaviszony keretében látja el - társas vállalkozónak minősül. Ez azt jelenti,hogy havonta meg kell fizetni a személyes közreműködésére kapott személyesközreműködői díj, de legalább a minimálbér (93 000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének természetbeni juttatásai

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban a saját társaságával egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője? Ha igen, kaphat-e a kft.-től kedvezményes természetbeni juttatásokat és egyéb béren kívüli juttatásokat, illetve állíthat-e ki kiküldetési rendelvényt a saját tulajdonú személygépkocsi használatára tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...Gt. 22. § (2) bekezdése alapján vezető tisztségviselő afeladatait a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonybanláthatja el. Fő szabályhoz szűkítő rendelkezést a Gt. 22. § (3) bekezdésetartalmaz, mely szerint egyszemélyes gazdasági társaság tagja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének bejelentése

Kérdés: Be kell-e jelenteni az APEH-nek a T1041 számú nyomtatványon egy újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének adatait a 1210-es kóddal, amennyiben feladatai ellátásáért nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A T1041-es típusú Bejelentő és változásbejelentő lap abiztosítottak bejelentésére szolgáló formanyomtatvány. Ebből a funkciójábóladódóan biztosítási kötelezettség alá nem tartozó magánszemélyeket nem kellrajta feltüntetni. A választott tisztségviselőre a biztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Kft. tagjainak jogállása

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban egy 2 személyes kft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja, aki vezető tisztségviselő és a munkáltatói jogok gyakorlója? Célszerű lenne-e, ha a másik tagnak is lenne aláírási joga, és akkor ő írhatná alá a szerződést? Ebben az esetben meg kellene-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot a másik - nyugdíjas - tag után, aki egyébként a társaság tevékenységében nem vesz részt? Mi lenne az optimális, gazdaságos megoldás, hogy rend legyen a papírok és jogviszonyok között?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémával már a 2000. évi 28. és 134. számúAPEH adózási kérdés is foglalkozott. Ezek értelmében meghatározó (50 százalékotmeghaladó) tulajdoni részesedéssel rendelkező tag nem láthatja elmunkaviszonyban az ügyvezetői teendőket. Ezeket az iránymutatásokat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.
1
2