tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott vezető tisztségviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
Részlet a válaszból: […]jogviszonynak, és mivel nem tagról van szó, a biztosítási kötelezettségét a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Ez ingyenes megbízás esetén a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján azt jelenti, hogy vele kapcsolatban e jogviszonya alapján nem keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A cégvezető esetében azonban a jogszabály nem teszi lehetővé a megbízási jogviszony alkalmazását. A Ptk. 3:113. szakaszának (1) bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a cégvezető a feladatait munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6803

2. találat: Kft. vezető tisztségviselőjének külföldi tartózkodása

Kérdés: Terheli-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség egy kft. tagját, aki a vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el, és a közeljövőben fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni, mert turistaként 6 hónapra külföldre utazik? A magánszemély az egészségügyi ellátása biztosításának céljából egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére bejelentkezik a NAV-hoz, és megfizeti a havi 6810 forint összegű járulékot.
Részlet a válaszból: […]8. § a) pont], melynek időtartama alatt - munkabér, jövedelem hiányában - az egyéni járulékokat, valamint a szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni utána. A biztosítás szünetelése a havi 6810 forint összegű egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget vonja maga után, melyet a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján az ügyvezető köteles saját maga után teljesíteni. Felhívjuk olvasónk figyelmét arra a körülményre, hogy ha a kft. munkaviszonyban álló egyetlen ügyvezetője fizetés nélküli szabadságon tartózkodik, a társaság döntéshozói és törvényes képviselői feladatokat ellátó személy nélkül marad. Természetesen több, azonos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4573

3. találat: Kkt. vezető tisztségviselőjének jogviszonya

Kérdés: Végezheti 4 órás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet egy közkereseti társaság vezető tisztségviselője abban az esetben, ha egy másik cégnél fennálló főállású munkaviszonya megszűnik, vagy kötelező bejelenteni társas vállalkozói jogviszonyba, és legalább a minimálbér után megfizetni utána a járulékokat? Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]áll fenn más foglalkoztatónál további jogviszonya. Ebben az esetben a közkereseti társaság ügyvezetését munkaszerződés alapján ellátó tagot munkaviszonyban állónak kell tekinteni, melynek keretében a munkaidőt a felek a feladatok nagyságrendjének függvényében szabadon határozhatják meg. Nincs olyan tiltó vagy korlátozó rendelkezés, amely a teljes munkaidőben történő foglalkoztatást kötelezően előírná, mint ahogyan olyan szabály sincs, amely a munkaviszonyban álló személy után részmunkaidő esetén is legalább a minimálbér teljes összege utáni járulékfizetést írna elő. Ebből következően, amennyiben a közkereseti társaság ügyvezetője a feladatait csupán napi 4 órás munkaidőben látja el, akkor legalább a minimálbérnek a részmunkaidővel arányos összegét - tehát esetünkben a felét, ami jelenleg havi 55 750 forintnak felel meg - kell a részére munkabérként kifizetni, és ez az összeg képezi a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 18,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, továbbá a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó alapját is. Az érintett ügyvezetőt a 'T1041 típusú bejelentőlapon 1101 jogviszonykóddal (munkaviszony) kell bejelenteni, a heti munkaórák száma rovatban pedig a 20 órás munkaidőt kell feltüntetni. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kódot is ezzel egyezően, a Tbj-tv. szerinti jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetnie,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4523

4. találat: Társaság vezető tisztségviselőjének biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen kilépéssel kapcsolatos nyomtatványokat kell kiállítani abban az esetben, ha egy társaság vezető tisztségviselőjének jövedelemkifizetése és járulékfizetése megszűnik, mert máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít, de a tisztséget továbbra is ellátja, tehát a biztosítási jogviszonya továbbra is fennáll? Egy OEP-ellenőrzés alkalmával az ellenőr lesztornózta a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" nevű nyomtatványt, mondván, a nyomtatványt nem lehetett volna kiállítani - függetlenül attól, hogy a tényleges járulékfizetés megszűnt -, mert a biztosítási jogviszony nem szűnt meg.
Részlet a válaszból: […]egyéb feltételek fennállása esetén (pl. hogy a tisztséget nem munkaviszony keretében látja el) - a tisztség keletkezésének napjától. Egyetértünk tehát az ellenőr megállapításával, illetve eljárásával, mivel a jövedelemkifizetés megszűnése nem esett egybe a biztosítási jogviszony megszűnésével, emiatt a kérdéses nyomtatvány kiállítására sem volt szükség. A jövedelemkifizetés elmaradása tehát nem teszi megszűntté a jogviszonyt, így szabályosan járnak el, ha igazolásokat nem adnak ki.A jövedelemigazolást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4277

5. találat: GYES-en lévő vezető tisztségviselő közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a vezető tisztségviselőnek, aki társas vállalkozóként látja el ezt a tevékenységet, és emellett GYES-en van a tartósan beteg gyermekével?
Részlet a válaszból: […]27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, illetve a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. Ez a minimális járulékfizetési kötelezettség a biztosítási kötelezettség tartama alatt áll fenn azzal, hogy a Tbj-tv. 28. §-ának (1) bekezdése meghatározza azokat az időszakokat, amikor a társaság mentesül e terhek alól. Egyik ilyen eset, amikor a társas vállalkozó gyermekgondozási segélyben részesül, és ennek tartama alatt a vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja. Ebből egyesen következik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3730

6. találat: Részvénytársaság vezérigazgatójának tiszteletdíja

Kérdés: Megbízási díjként vagy tiszteletdíjként kell számfejteni egy részvénytársaság vezérigazgatója számára az ügyvezetésért kifizetett havi 200 000 forintot? A költséghányad elszámolása miatt fontos ennek a kérdésnek az eldöntése.
Részlet a válaszból: […]tisztségviselőre (vezérigazgató; 247. §) ruházta - az igazgatóság mint testület látja el. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság). Ez esetben a részvénytársaságnál felügyelőbizottság nem működik, és az igazgatótanács tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek. A Gt. 247. §-a szerint az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor, és az igazgatóság e törvényben meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E szabályok értelmében tehát a részvénytársaság vezérigazgatója gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének minősül. Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint nem önálló tevékenységnek minősül a gazdasági társaság vezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3728

7. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének természetbeni juttatásai

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban a saját társaságával egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője? Ha igen, kaphat-e a kft.-től kedvezményes természetbeni juttatásokat és egyéb béren kívüli juttatásokat, illetve állíthat-e ki kiküldetési rendelvényt a saját tulajdonú személygépkocsi használatára tekintettel?
Részlet a válaszból: […]üzletvezetésre egyedül jogosult tagja munkaviszonyban akkor láthatja el a feladatait, ha a társasági szerződés erről külön rendelkezik, ennek hiányában a vezető tisztségviselői feladatok nem láthatók el munkaviszonyban. Ha a társasági szerződés külön rendelkezése szerint az egyszemélyes kft.-ben lehetőség van a tag munkaviszonyban történő foglalkoztatására, akkor a vezető tisztségviselő jövedelmére, juttatásaira a munkaviszonyban álló magánszemély adózási szabályait kell alkalmazni. Ennek megfelelően a munkabér nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek, a béren kívüli juttatások adómentes, kedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2996

8. találat: Újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének bejelentése

Kérdés: Be kell-e jelenteni az APEH-nek a T1041 számú nyomtatványon egy újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének adatait a 1210-es kóddal, amennyiben feladatai ellátásáért nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszból: […]magánszemélyeket nem kell rajta feltüntetni. A választott tisztségviselőre a biztosítás csak abban az esetben terjed ki, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme (tiszteletdíja) eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Ennek tükrében nyilvánvaló, hogy az a választott tisztségviselő, aki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2474
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Kft. tagjainak jogállása

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban egy 2 személyes kft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja, aki vezető tisztségviselő és a munkáltatói jogok gyakorlója? Célszerű lenne-e, ha a másik tagnak is lenne aláírási joga, és akkor ő írhatná alá a szerződést? Ebben az esetben meg kellene-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot a másik - nyugdíjas - tag után, aki egyébként a társaság tevékenységében nem vesz részt? Mi lenne az optimális, gazdaságos megoldás, hogy rend legyen a papírok és jogviszonyok között?
Részlet a válaszból: […]értelmében még akár az egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője is állhat munkaviszonyban, amennyiben a társasági szerződés erről így rendelkezik. Jelen esetben azonban még az említett régebbi szabályozás sem zárja ki a munkaviszony lehetőségét, amit bizony a tag saját maga ír alá, bár természetesen nem magával, hanem a társasággal köt. Annak sincs akadálya, hogy mindkét tag ügyvezető legyen választott tisztségviselőként 0 forint tiszteletdíjért, ami rájuk nézve semmilyen társadalombiztosítással összefüggő terhet sem jelent. Emellett az előzőekben említett tag - az ügyvezetői teendőkön kívül álló tevékenységre - minden további nélkül létesíthet munkaviszonyt. A nyugdíjas tag után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2128

10. találat: Vezető tisztségviselő munkaviszonya

Kérdés: A munkajogi vagy a társasági jogi rendelkezéseket kell-e irányadónak tekinteni abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő tisztségét munkaviszony keretében látja el?
Részlet a válaszból: […]határozatlan időtartamra jön létre. Határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell meghatározni. Ha a felek a munkaviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg, a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony várható időtartamáról. Az Mt. 86. § c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében a munkaviszony megszűnik a határozott idő lejártával. Az Mt. 87. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a munkaviszony megszüntethető többek között rendes felmondással (határozatlan időtartamú munkaviszony esetében), rendkívüli felmondással, illetve a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Az Mt. 88. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel, vagy rendkívüli felmondással, illetve próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg. Az Mt. 88. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdéstől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban egy évi, ha határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezéseket az Mt. X. fejezet 188-192/B. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében elsődlegesen csak a munkáltató első számú vezetőjére és helyettesére terjednek ki az eltérő szabályok, azonban a tulajdonos, illetve tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet (taggyűlés) a személyi hatályt kiterjesztve más meghatározó munkakörben foglalkoztatott munkavállalót is vezetővé minősíthet az Mt. 190. § (3) bekezdés, 191. §, 192. §, illetve 192/A. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásában. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell. A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló munkaviszonyát érintő döntés - munkavállaló hozzájárulása nélkül - nem hozható. A jogszabályi rendelkezések értelmezése, az ítélkezési gyakorlat szerint a gazdasági társaságnál kijelölt, illetve megválasztott vezető tisztségviselőnek, és ha e tevékenységüket munkaviszony keretében végzik, vezető állású munkavállalóknak minősülnek. A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogkört a gazdasági táraság legfőbb szerve gyakorolja. Ha az ügyvezető egyúttal vezető állású munkavállalónak minősül (ügyvezetői tevékenységét, feladatkörét munkaviszony keretében látja el), a Gt. és az Mt. rendelkezései megfelelően irányadók. A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében állapította meg, hogy a vezető tisztségviselőket gazdasági társaságnál határozott időre kell megválasztani, újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszony keretében látja el tisztségét, annak ellátására létesített munkaviszonya is határozott időtartamra szól. Ha a gazdasági társaság ügyvezetője a tisztségét és ebből eredő munkáját munkaszerződés alapján látja el, a tisztség megszüntetése a tisztségviselő munkaviszonyát is megszünteti (BH. 1999. 574., 2002. 329. eseti döntés). A fentiekből következően, ha a határozott időtartamra (legfeljebb 5 évre) megválasztott ügyvezető vezetői tisztsége ellátására létesített munkaviszonya határozatlan időtartamra jött létre, az joghatályosan 5 éves határozott időtartamúnak minősül, és a határozott időtartamú munkaviszony megszüntetésére vonatkozó Mt. rendelkezései az irányadók. Az ítélkezési gyakorlat értelmében a vezető tisztségviselők jogviszonyának megszüntetésekor a Gt. és az Mt. rendelkezéseit együttesen és megfelelően kell alkalmazni. A vezető tisztségviselő jogviszonyát a társaság legfőbb szerve visszahívással bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti, a visszahívásra a Gt. rendelkezései az irányadók. Ha a vezető tisztségviselő a vezetői tisztségét munkaviszonyban látja el, a vezetői tisztségének megszüntetését eredményező visszahívás a határozott időtartamú munkaviszony megszüntetését is eredményezi, azonban munkaügyi szempontból vizsgálni kell, hogy a munkaviszony megszüntetése egyúttal megfelel-e a határozott időtartamú munkaviszony megszüntetésére vonatkozó Mt. rendelkezéseinek. Ha vezető tisztségviselői tisztség megszüntetését tartalmazó legfőbb szervi határozat a visszahívással összefüggésben indokolást nem tartalmaz, e körülményt az Mt. 88. § (2) bekezdése szerinti munkaviszony-megszüntetési körülménynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2089
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést